3.51 MB
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/github.yaa110.piclice_2.apk vs.
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/sigcp_github.yaa110.piclice_2.apk
65.2 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
1.11 MB
classes.dex
1.11 MB
classes.jar
Max report size reached
1.72 KB
smali/github/yaa110/piclice/MainActivity.smali
Max report size reached
1.71 KB
smali/github/yaa110/piclice/ViewActivity.smali
Max report size reached
3.76 KB
smali/android/support/v4/b/a.smali
Max report size reached
15.0 KB
smali/android/support/v4/f/f.smali
Max report size reached
2.49 KB
smali/android/support/v4/f/d.smali
Max report size reached
3.0 KB
smali/android/support/v4/f/b.smali
Max report size reached
6.56 KB
smali/android/support/v4/f/e.smali
Max report size reached
4.32 KB
smali/android/support/v4/f/a.smali
Max report size reached
2.53 KB
smali/android/support/v4/f/c.smali
Max report size reached
2.76 KB
smali/android/support/v4/c/a/b.smali
Max report size reached
4.8 KB
smali/android/support/v4/c/a/a.smali
Max report size reached
1.16 KB
smali/android/support/v4/c/a/c.smali
Offset 1, 6 lines modifiedOffset 1, 31 lines modified
1 .​class·public·interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​c;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​c;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces 
4 .​implements·Landroid/​support/​v4/​c/​a/​a;​3 #·​virtual·methods
5 .​implements·​Landroid/​view/​SubMenu;​4 .​method·public·​abstract·a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V
 5 .​end·​method
  
 6 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​FF)​V
 7 .​end·​method
  
 8 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​I)​V
 9 .​end·​method
  
 10 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​IIII)​V
 11 .​end·​method
  
 12 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​Landroid/​content/​res/​ColorStateList;​)​V
 13 .​end·​method
  
 14 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​Landroid/​graphics/​PorterDuff$Mode;​)​V
 15 .​end·​method
  
 16 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​Z)​V
 17 .​end·​method
  
 18 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Z
 19 .​end·​method
  
 20 .​method·​public·​abstract·​c(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​
 21 .​end·​method
2.02 KB
smali/android/support/v4/widget/w.smali
Max report size reached
567 B
smali/android/support/v4/widget/d.smali
Offset 129, 11 lines modifiedOffset 129, 11 lines modified
  
129 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​d;​-​>a:​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​129 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​d;​-​>a:​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​
  
130 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>g(Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​)​Landroid/​view/​View;​130 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>g(Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​)​Landroid/​view/​View;​
  
131 ····​move-​result-​object·​v0131 ····​move-​result-​object·​v0
  
132 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V132 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ao;​-​>a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V
  
133 ····​goto·​:​goto_0133 ····​goto·​:​goto_0
134 .​end·​method134 .​end·​method
13.2 KB
smali/android/support/v4/widget/r.smali
Max report size reached
1.99 KB
smali/android/support/v4/widget/u.smali
Max report size reached
3.19 KB
smali/android/support/v4/widget/k.smali
Max report size reached
5.69 KB
smali/android/support/v4/widget/t.smali
Max report size reached
1.26 KB
smali/android/support/v4/widget/m.smali
Max report size reached
3.17 KB
smali/android/support/v4/widget/q.smali
Max report size reached
583 B
smali/android/support/v4/widget/o.smali
Offset 1, 16 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·public·interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​widget/​o;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​widget/​o;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(I)​V4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​widget/​PopupWindow;​Landroid/​view/​View;​III)​V
5 .​end·​method 
  
6 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​)​V 
7 .​end·​method 
  
8 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​F)​V 
9 .​end·​method 
  
10 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​view/​View;​)​V 
11 .​end·​method5 .​end·​method
4.57 KB
smali/android/support/v4/widget/s.smali
Max report size reached
1.63 KB
smali/android/support/v4/widget/l.smali
Max report size reached
948 B
smali/android/support/v4/widget/a.smali
Offset 498, 15 lines modifiedOffset 498, 15 lines modified
  
498 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>d:​Ljava/​lang/​Runnable;​498 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>d:​Ljava/​lang/​Runnable;​
  
499 ····​iget·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>h:​I499 ····​iget·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>h:​I
  
500 ····​int-​to-​long·​v2,​·​v2500 ····​int-​to-​long·​v2,​·​v2
  
501 ····​invoke-​static·​{v0,​·​v1,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V501 ····​invoke-​static·​{v0,​·​v1,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ao;​-​>a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V
  
502 ····​:​goto_0502 ····​:​goto_0
503 ····​iput-​boolean·​v4,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>l:​Z503 ····​iput-​boolean·​v4,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>l:​Z
  
504 ····​return-​void504 ····​return-​void
  
505 ····​:​cond_1505 ····​:​cond_1
Offset 889, 15 lines modifiedOffset 889, 15 lines modified
  
889 ····​if-​nez·​v2,​·​:​cond_0889 ····​if-​nez·​v2,​·​:​cond_0
  
890 ····​:​goto_0890 ····​:​goto_0
891 ····​return·​v1891 ····​return·​v1
  
892 ····​:​cond_0892 ····​:​cond_0
893 ····​invoke-​static·​{p2},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ba;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I893 ····​invoke-​static·​{p2},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ag;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I
  
894 ····​move-​result·​v2894 ····​move-​result·​v2
  
895 ····​packed-​switch·​v2,​·​:​pswitch_data_0895 ····​packed-​switch·​v2,​·​:​pswitch_data_0
  
896 ····​:​cond_1896 ····​:​cond_1
897 ····​:​goto_1897 ····​:​goto_1
2.73 KB
smali/android/support/v4/widget/p.smali
Max report size reached
1.02 KB
smali/android/support/v4/widget/n.smali
Offset 1, 37 lines modifiedOffset 1, 22 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​n;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​n;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​widget/​m;​
  
3 #·​interfaces 
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​widget/​l;​ 
  
  
5 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V4 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V6 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​m;​-​><init>()​V
  
9 ····​return-​void7 ····​return-​void
10 .​end·​method8 .​end·​method
  
  
11 #·​virtual·​methods9 #·​virtual·​methods
12 .​method·​public·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​I10 .​method·​public·​a(Landroid/​widget/​PopupWindow;​Landroid/​view/​View;​III)​V
13 ····​.​locals·​1 
  
14 ····​const/​4·​v0,​·​0x0 
  
15 ····​return·​v0 
16 .​end·​method 
  
17 .​method·​public·​a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Object;​I)​V 
18 ····​.​locals·​011 ····​.​locals·​0
  
19 ····​return-​void12 ····invoke-​static·​{p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4,​·​p5},​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​p;​-​>a(Landroid/​widget/​PopupWindow;​Landroid/​view/​View;​III)​V
20 .​end·​method 
  
21 .​method·​public·​a(Landroid/​view/​ViewGroup$MarginLayou​tParams;​Ljava/​lang/​Object;​I)​V 
22 ····​.​locals·​0 
  
23 ····​return-​void13 ····​return-​void
24 .​end·​method14 .​end·​method
2.26 KB
smali/android/support/v4/widget/v.smali
Max report size reached
2.26 KB
smali/android/support/v4/a/h.smali
Max report size reached
1.1 KB
smali/android/support/v4/a/f.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 39 lines modified
1 .​class·interface·​abstract·Landroid/​support/​v4/​a/​f;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​f;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
 3 #·​interfaces
 4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​a/​al;​
  
  
 5 #·​instance·​fields
 6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​
  
 7 .​field·​final·​synthetic·​b:​Landroid/​support/​v4/​a/​e;​
  
  
 8 #·​direct·​methods
 9 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v4/​a/​e;​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​)​V
 10 ····​.​locals·​0
  
 11 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​a/​f;​-​>b:​Landroid/​support/​v4/​a/​e;​
  
 12 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​a/​f;​-​>a:​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​
  
 13 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
 14 ····​return-​void
 15 .​end·​method
  
  
3 #·​virtual·​methods16 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​ComponentName;​)​Landroid/​content/​Intent;​17 .​method·​public·​a()​Landroid/​view/​View;​
 18 ····​.​locals·​1
  
 19 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​a/​f;​-​>a:​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​
  
 20 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​-​>g()​Landroid/​view/​View;​
  
 21 ····​move-​result-​object·​v0
  
 22 ····​return-​object·​v0
5 .​end·​method23 .​end·​method
556 B
smali/android/support/v4/a/d.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​d;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​d;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​[Landroid/​content/​Intent;​Landroid/​os/​Bundle;​)​V4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>startActivities([Lan​droid/​content/​Intent;​Landroid/​os/​Bundle;​)​V6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​app/​Activity;​-​>finishAffinity()​V
  
7 ····​return-​void7 ····​return-​void
8 .​end·​method8 .​end·​method
672 B
smali/android/support/v4/a/i.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 32 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​i;​1 .​class·final·Landroid/​support/​v4/​a/​i;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​a/​h;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
 3 #·​instance·​fields
 4 .​field·​a:​Landroid/​support/​v4/​a/​i;​
  
 5 .​field·​b:​Landroid/​support/​v4/​a/​i;​
  
 6 .​field·​c:​I
  
 7 .​field·​d:​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​
  
 8 .​field·​e:​I
  
 9 .​field·​f:​I
  
 10 .​field·​g:​I
  
 11 .​field·​h:​I
  
 12 .​field·​i:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
  
3 #·​direct·​methods13 #·​direct·​methods
4 .​method·​constructor·​<init>()​V14 .​method·​constructor·​<init>()​V
5 ····​.​locals·​015 ····​.​locals·​0
  
6 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​a/​h;​-​><init>()​V16 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
7 ····​return-​void17 ····​return-​void
8 .​end·​method18 .​end·​method
5.25 KB
smali/android/support/v4/a/g.smali
Max report size reached
23.4 KB
smali/android/support/v4/a/k.smali
Max report size reached
605 B
smali/android/support/v4/a/b.smali
Offset 1, 14 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​b;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​b;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​V
5 ····​.​locals·15 ····​.​locals·0
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getDrawable(I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​app/​Activity;​-​>finishAfterTransitio​n()​V
  
7 ····move-​result-​object·​v07 ····​return-​void
  
8 ····​return-​object·​v0 
9 .​end·​method8 .​end·​method
83.4 KB
smali/android/support/v4/a/e.smali
Max report size reached
1.32 KB
smali/android/support/v4/a/l.smali
Max report size reached
2.11 KB
smali/android/support/v4/a/a.smali
Max report size reached
1.49 KB
smali/android/support/v4/a/j.smali
Max report size reached
507 B
smali/android/support/v4/a/c.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​c;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​c;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​[Landroid/​content/​Intent;​)​V4 .​method·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>startActivities([Lan​droid/​content/​Intent;​)​V6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​app/​Activity;​-​>invalidateOptionsMen​u()​V
  
7 ····​return-​void7 ····​return-​void
8 .​end·​method8 .​end·​method
751 B
smali/android/support/v4/e/b.smali
Offset 1, 10 lines modifiedOffset 1, 14 lines modified
1 .​class·interface·​abstract·Landroid/​support/​v4/​e/​b;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​e/​b;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·virtual·​methods3 #·direct·​methods
4 .​method·public·abstract·​a(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​4 .​method·static·varargs·​a(Landroid/​os/​AsyncTask;​[Ljava/​lang/​Object;​)​V
5 .​end·​method5 ····​.​locals·​1
  
 6 ····​sget-​object·​v0,​·​Landroid/​os/​AsyncTask;​-​>THREAD_POOL_EXECUTOR​:​Ljava/​util/​concurrent/​Executor;​
  
 7 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v0,​·​p1},​·​Landroid/​os/​AsyncTask;​-​>executeOnExecutor(Lj​ava/​util/​concurrent/​Executor;​[Ljava/​lang/​Object;​)​Landroid/​os/​AsyncTask;​
  
6 .​method·public·abstract·​b(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​8 ····return-​void
7 .​end·​method9 .​end·​method
2.17 KB
smali/android/support/v4/e/a.smali
Max report size reached
13.9 KB
smali/android/support/v7/internal/view/h.smali
Max report size reached
1.44 KB
smali/android/support/v7/internal/view/f.smali
Max report size reached
8.57 KB
smali/android/support/v7/internal/view/d.smali
Max report size reached
5.49 KB
smali/android/support/v7/internal/view/i.smali
Max report size reached
617 B
smali/android/support/v7/internal/view/b.smali
Offset 152, 15 lines modifiedOffset 152, 15 lines modified
152 ····​return-​object·​v0152 ····​return-​object·​v0
  
153 ····​:​cond_0153 ····​:​cond_0
154 ····​iget·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I154 ····​iget·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I
  
155 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_1155 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_1
  
156 ····​sget·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​k;​-​>Theme_AppCompat_Ligh​t:​I156 ····​sget·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​k;​-​>Theme_AppCompat_Ligh​t:​I
  
157 ····​iput·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I157 ····​iput·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I
  
158 ····​:​cond_1158 ····​:​cond_1
159 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b()​V159 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b()​V
  
160 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b:​Landroid/​content/​res/​Resources$Theme;​160 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b:​Landroid/​content/​res/​Resources$Theme;​
8.15 KB
smali/android/support/v7/internal/view/e.smali
Max report size reached
4.03 KB
smali/android/support/v7/internal/view/a.smali
Max report size reached
3.21 KB
smali/android/support/v7/internal/view/j.smali
Max report size reached
4.08 KB
smali/android/support/v7/internal/view/c.smali
Max report size reached
568 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/d.smali
Offset 335, 15 lines modifiedOffset 335, 15 lines modified
  
335 ····​move-​result-​object·​v9335 ····​move-​result-​object·​v9
  
336 ····​if-​eq·​v1,​·​v2,​·​:​cond_2336 ····​if-​eq·​v1,​·​v2,​·​:​cond_2
  
337 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v5},​·​Landroid/​view/​View;​-​>setPressed(Z)​V337 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v5},​·​Landroid/​view/​View;​-​>setPressed(Z)​V
  
338 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>n(Landroid/​view/​View;​)​V338 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ao;​-​>h(Landroid/​view/​View;​)​V
  
339 ····​:​cond_2339 ····​:​cond_2
340 ····​if-​eq·​v9,​·​v3,​·​:​cond_3340 ····​if-​eq·​v9,​·​v3,​·​:​cond_3
  
341 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v9,​·​v4},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​d;​-​>a(Landroid/​view/​View;​I)​V341 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v9,​·​v4},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​d;​-​>a(Landroid/​view/​View;​I)​V
  
342 ····​:​cond_3342 ····​:​cond_3
4.55 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/i.smali
Max report size reached
430 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/r.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​r;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​r;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​f;​2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​f;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​ax;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​ad;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
695 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/g.smali
Offset 74, 15 lines modifiedOffset 74, 15 lines modified
  
74 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>d:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ExpandedMenuView;​74 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>d:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ExpandedMenuView;​
  
75 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_175 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_1
  
76 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>b:​Landroid/​view/​LayoutInflater;​76 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>b:​Landroid/​view/​LayoutInflater;​
  
77 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​i;​-​>abc_expanded_menu_la​yout:​I77 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​i;​-​>abc_expanded_menu_la​yout:​I
  
78 ····​const/​4·​v2,​·​0x078 ····​const/​4·​v2,​·​0x0
  
79 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​p1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​-​>inflate(ILandroid/​view/​ViewGroup;​Z)​Landroid/​view/​View;​79 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​p1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​-​>inflate(ILandroid/​view/​ViewGroup;​Z)​Landroid/​view/​View;​
  
80 ····​move-​result-​object·​v080 ····​move-​result-​object·​v0
  
2.04 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/u.smali
Max report size reached
6.18 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ae.smali
Max report size reached
835 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/t.smali
Offset 5, 18 lines modifiedOffset 5, 18 lines modified
5 #·​annotations5 #·​annotations
6 .​annotation·​build·​Landroid/​annotation/​TargetApi;​6 .​annotation·​build·​Landroid/​annotation/​TargetApi;​
7 ····​value·​=·​0x107 ····​value·​=·​0x10
8 .​end·​annotation8 .​end·​annotation
  
  
9 #·​direct·​methods9 #·​direct·​methods
10 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​b;​)​V10 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​support/​v4/​d/​a/​b;​)​V
11 ····​.​locals·​011 ····​.​locals·​0
  
12 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​b;​)​V12 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​support/​v4/​d/​a/​b;​)​V
  
13 ····​return-​void13 ····​return-​void
14 .​end·​method14 .​end·​method
  
  
15 #·​virtual·​methods15 #·​virtual·​methods
16 .​method·​a(Landroid/​view/​ActionProvider;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​16 .​method·​a(Landroid/​view/​ActionProvider;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​
13.6 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/m.smali
Max report size reached
790 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ad.smali
Offset 196, 15 lines modifiedOffset 196, 15 lines modified
196 .​method·​public·​setHeaderIcon(I)​Landroid/​view/​SubMenu;​196 .​method·​public·​setHeaderIcon(I)​Landroid/​view/​SubMenu;​
197 ····​.​locals·​1197 ····​.​locals·​1
  
198 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ad;​-​>e()​Landroid/​content/​Context;​198 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ad;​-​>e()​Landroid/​content/​Context;​
  
199 ····​move-​result-​object·​v0199 ····​move-​result-​object·​v0
  
200 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v4/​a/​a;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​200 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​
  
201 ····​move-​result-​object·​v0201 ····​move-​result-​object·​v0
  
202 ····​invoke-​super·​{p0,​·​v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​-​>a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​202 ····​invoke-​super·​{p0,​·​v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​-​>a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​
  
203 ····​return-​object·​p0203 ····​return-​object·​p0
204 .​end·​method204 .​end·​method
397 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/q.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​q;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​q;​
2 .​super·​Landroid/​widget/​FrameLayout;​2 .​super·​Landroid/​widget/​FrameLayout;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​c/​c;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​d/​c;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​a:​Landroid/​view/​CollapsibleActionView​;​6 .​field·​final·​a:​Landroid/​view/​CollapsibleActionView​;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
14.3 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ac.smali
Max report size reached
23.5 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/o.smali
Max report size reached
3.46 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/e.smali
Max report size reached
918 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/l.smali
Offset 57, 17 lines modifiedOffset 57, 17 lines modified
  
57 ····​move-​result-​object·​v257 ····​move-​result-​object·​v2
  
58 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V58 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
  
59 ····​new-​instance·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​59 ····​new-​instance·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​
  
60 ····​sget·​v3,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​i;​-​>abc_list_menu_item_l​ayout:​I60 ····​sget·​v3,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​i;​-​>abc_list_menu_item_l​ayout:​I
  
61 ····​sget·​v4,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​k;​-​>Theme_AppCompat_Comp​actMenu:​I61 ····​sget·​v4,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​k;​-​>Theme_AppCompat_Comp​actMenu:​I
  
62 ····​invoke-​direct·​{v2,​·​v3,​·​v4},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​><init>(II)​V62 ····​invoke-​direct·​{v2,​·​v3,​·​v4},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​><init>(II)​V
  
63 ····​iput-​object·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​l;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​63 ····​iput-​object·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​l;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​
  
64 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​l;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​64 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​l;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​
  
2.36 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ExpandedMenuView.smali
Max report size reached
3.26 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ab.smali
Max report size reached
4.09 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/a.smali
Max report size reached
985 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/p.smali
Offset 1, 24 lines modifiedOffset 1, 24 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​view/​n;​2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​h/​a;​
  
  
3 #·​instance·​fields3 #·​instance·​fields
4 .​field·​final·​a:​Landroid/​view/​ActionProvider;​4 .​field·​final·​a:​Landroid/​view/​ActionProvider;​
  
5 .​field·​final·​synthetic·​b:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​5 .​field·​final·​synthetic·​b:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​Landroid/​content/​Context;​Landroid/​view/​ActionProvider;​)​V7 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​Landroid/​content/​Context;​Landroid/​view/​ActionProvider;​)​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​-​>b:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​9 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​-​>b:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​
  
10 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​n;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V10 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​a;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
  
11 ····​iput-​object·​p3,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​-​>a:​Landroid/​view/​ActionProvider;​11 ····​iput-​object·​p3,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​p;​-​>a:​Landroid/​view/​ActionProvider;​
  
12 ····​return-​void12 ····​return-​void
13 .​end·​method13 .​end·​method
  
  
4.68 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ListMenuItemView.smali
Max report size reached
405 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/n.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​n;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​n;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​p;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​c;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​m;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​m;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
2.38 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuItemView.smali
Max report size reached
1.24 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/v.smali
Max report size reached
6.71 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aa.smali
Max report size reached
7.13 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ap.smali
Max report size reached
4.01 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/h.smali
Max report size reached
36.6 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bm.smali
Max report size reached
3.83 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ag.smali
Max report size reached
43.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/w.smali
Max report size reached
16.7 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/au.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/NativeActionModeAwareLayout.smali
Max report size reached
3.97 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ax.smali
Max report size reached
27.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContextView.smali
Max report size reached
3.31 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/f.smali
Max report size reached
3.78 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/d.smali
Max report size reached
689 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ContentFrameLayout.smali
Offset 58, 15 lines modifiedOffset 58, 15 lines modified
58 .​method·​public·​a(IIII)​V58 .​method·​public·​a(IIII)​V
59 ····​.​locals·​159 ····​.​locals·​1
  
60 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>g:​Landroid/​graphics/​Rect;​60 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>g:​Landroid/​graphics/​Rect;​
  
61 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​graphics/​Rect;​-​>set(IIII)​V61 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​graphics/​Rect;​-​>set(IIII)​V
  
62 ····​invoke-​static·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>p(Landroid/​view/​View;​)​Z62 ····​invoke-​static·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ao;​-​>i(Landroid/​view/​View;​)​Z
  
63 ····​move-​result·​v063 ····​move-​result·​v0
  
64 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_064 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0
  
65 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>requestLayout()​V65 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>requestLayout()​V
  
2.98 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/i.smali
Max report size reached
9.14 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bl.smali
Max report size reached
5.98 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/af.smali
Max report size reached
3.71 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bc.smali
Max report size reached
7.17 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/r.smali
Max report size reached
4.21 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/g.smali
Max report size reached
14.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/u.smali
Max report size reached
14.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aj.smali
Max report size reached
6.96 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/k.smali
Max report size reached
3.51 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bg.smali
Max report size reached
3.7 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ae.smali
Max report size reached
17.9 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/t.smali
Max report size reached
6.47 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/m.smali
Max report size reached
33.1 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/av.smali
Max report size reached
1.76 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/b.smali
Max report size reached
5.58 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ad.smali
Max report size reached
9.27 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bh.smali
Max report size reached
391 B
smali/android/support/v7/internal/widget/q.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 2 lines modified
1 .​class·public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​q;​1 .​class·synthetic·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​q;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods 
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​Intent;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V 
5 .​end·​method 
53.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarOverlayLayout.smali
Max report size reached
12.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/x.smali
Max report size reached
5.99 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContainer.smali
Max report size reached
2.57 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ba.smali
Max report size reached
7.53 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ay.smali
Max report size reached
5.73 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/an.smali
Max report size reached
2.01 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ac.smali
Max report size reached
4.07 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/at.smali
Max report size reached
2.44 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bd.smali
Max report size reached
7.52 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aw.smali
Max report size reached
394 B
smali/android/support/v7/internal/widget/z.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 2 lines modified
1 .​class·public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​z;​1 .​class·synthetic·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​z;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods 
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​w;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V 
5 .​end·​method 
14.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActivityChooserView.smali
Max report size reached
1.01 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/o.smali
Offset 1, 2 lines modifiedOffset 1, 28 lines modified
1 .​class·synthetic·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​o;​1 .​class·public·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​o;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Landroid/​view/​ViewGroup$MarginLayou​tParams;​
  
  
 3 #·​direct·​methods
 4 .​method·​public·​constructor·​<init>(II)​V
 5 ····​.​locals·​0
  
 6 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​view/​ViewGroup$MarginLayou​tParams;​-​><init>(II)​V
  
 7 ····​return-​void
 8 .​end·​method
  
 9 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​util/​AttributeSet;​)​V
 10 ····​.​locals·​0
  
 11 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​view/​ViewGroup$MarginLayou​tParams;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​util/​AttributeSet;​)​V
  
 12 ····​return-​void
 13 .​end·​method
  
 14 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​view/​ViewGroup$LayoutParam​s;​)​V
 15 ····​.​locals·​0
  
 16 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​view/​ViewGroup$MarginLayou​tParams;​-​><init>(Landroid/​view/​ViewGroup$LayoutParam​s;​)​V
  
 17 ····​return-​void
 18 .​end·​method
35.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bj.smali
Max report size reached
14.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/al.smali
Max report size reached
33.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ao.smali
Max report size reached
38.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bf.smali
Max report size reached
17.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/as.smali
Max report size reached
426 B
smali/android/support/v7/internal/widget/s.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​s;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​s;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​n;​Landroid/​content/​Intent;​)​Z4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​Intent;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V
5 .​end·​method5 .​end·​method
1.96 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ai.smali
Max report size reached
6.64 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/e.smali
Max report size reached
18.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/am.smali
Max report size reached
5.08 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/l.smali
Max report size reached
7.23 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/az.smali
Max report size reached
3.97 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ar.smali
Max report size reached
513 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ab.smali
Offset 1, 10 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ab;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ab;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​w;​)​V4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​y;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V
5 .​end·​method 
  
6 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​w;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V 
7 .​end·​method5 .​end·​method
3.94 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ViewStubCompat.smali
Max report size reached
14.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/a.smali
Max report size reached
3.08 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bk.smali
Max report size reached
875 B
smali/android/support/v7/internal/widget/be.smali
Offset 1, 22 lines modifiedOffset 1, 19 lines modified
1 .​class·public·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​be;​1 .​class·interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​be;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·instance·​fields3 #·virtual·​methods
4 .​field·​public·​a:​Landroid/​content/​res/​ColorStateList;​4 .​method·​public·​abstract·a()​V
 5 .​end·​method
5 .​field·​public·​b:​Landroid/​graphics/​PorterDuff$Mode;​ 
  
6 .​field·​public·​c:​Z 
  
7 .​field·​public·​d:​Z 
  
 6 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​widget/​ListAdapter;​)​V
 7 .​end·​method
  
8 #·direct·methods8 .​method·public·​abstract·a(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​V
9 .​method·​public·constructor·​<init>()​V9 .​end·method
10 ····​.​locals·​0 
  
11 ····​invoke-​direct·{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V10 .​method·​public·abstract·​b()​Z
 11 .​end·​method
  
12 ····​return-​void12 .​method·public·abstract·​c()​V
13 .​end·​method13 .​end·​method
30.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/p.smali
Max report size reached
37.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/y.smali
Max report size reached
5.96 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/j.smali
Max report size reached
2.19 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/FitWindowsFrameLayout.smali
Max report size reached
9.45 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bb.smali
Max report size reached
973 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ah.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 37 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ah;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ah;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·setOnFitSystemWindows​Listener(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ai;​)​V4 .​method·​public·​abstract·​a(I)​V
 5 .​end·​method
  
 6 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​Menu;​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​y;​)​V
 7 .​end·​method
  
 8 .​method·​public·​abstract·​d()​Z
 9 .​end·​method
  
 10 .​method·​public·​abstract·​e()​Z
 11 .​end·​method
  
 12 .​method·​public·​abstract·​f()​Z
 13 .​end·​method
  
 14 .​method·​public·​abstract·​g()​Z
 15 .​end·​method
  
 16 .​method·​public·​abstract·​h()​Z
 17 .​end·​method
  
 18 .​method·​public·​abstract·​i()​V
 19 .​end·​method
  
 20 .​method·​public·​abstract·​j()​V
 21 .​end·​method
  
 22 .​method·​public·​abstract·​setWindowCallback(Lan​droid/​view/​Window$Callback;​)​V
 23 .​end·​method
  
 24 .​method·​public·​abstract·​setWindowTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​V
5 .​end·​method25 .​end·​method
36.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bi.smali
Max report size reached
9.83 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bn.smali
Max report size reached
20.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/c.smali
Max report size reached
2.39 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ak.smali
Max report size reached
2.21 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/FitWindowsLinearLayout.smali
Max report size reached
27.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/n.smali
Max report size reached
975 B
smali/android/support/v7/internal/widget/DialogTitle.smali
Offset 64, 25 lines modifiedOffset 64, 25 lines modified
  
64 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​DialogTitle;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​64 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​DialogTitle;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​
  
65 ····​move-​result-​object·​v065 ····​move-​result-​object·​v0
  
66 ····​const/​4·​v1,​·​0x066 ····​const/​4·​v1,​·​0x0
  
67 ····​sget-​object·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​l;​-​>TextAppearance:​[I67 ····​sget-​object·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​l;​-​>TextAppearance:​[I
  
68 ····​const·​v3,​·​0x101004168 ····​const·​v3,​·​0x1010041
  
69 ····​const·​v4,​·​0x103004469 ····​const·​v4,​·​0x1030044
  
70 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v2,​·​v3,​·​v4},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>obtainStyledAttribut​es(Landroid/​util/​AttributeSet;​[III)​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​70 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v2,​·​v3,​·​v4},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>obtainStyledAttribut​es(Landroid/​util/​AttributeSet;​[III)​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​
  
71 ····​move-​result-​object·​v071 ····​move-​result-​object·​v0
  
72 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​l;​-​>TextAppearance_andro​id_textSize:​I72 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​l;​-​>TextAppearance_andro​id_textSize:​I
  
73 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v5},​·​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​-​>getDimensionPixelSiz​e(II)​I73 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v5},​·​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​-​>getDimensionPixelSiz​e(II)​I
  
74 ····​move-​result·​v174 ····​move-​result·​v1
  
75 ····​if-​eqz·​v1,​·​:​cond_075 ····​if-​eqz·​v1,​·​:​cond_0
  
1.46 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActivityChooserView$InnerLayout.smali
Max report size reached
20.3 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aq.smali
Max report size reached
3.83 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/TintImageView.smali
Max report size reached
24.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/v.smali
Max report size reached
1.74 KB
smali/android/support/v7/internal/a/h.smali
Max report size reached
860 B
smali/android/support/v7/internal/a/f.smali
Offset 41, 19 lines modifiedOffset 41, 19 lines modified
  
41 ····​move-​result-​object·​v041 ····​move-​result-​object·​v0
  
42 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_042 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0
  
43 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​f;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​43 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​f;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​
  
44 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​-​>c(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ag;​44 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​-​>c(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ai;​
  
45 ····​move-​result-​object·​v045 ····​move-​result-​object·​v0
  
46 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ag;​-​>j()​Z46 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ai;​-​>j()​Z
  
47 ····​move-​result·​v047 ····​move-​result·​v0
  
48 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_148 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_1
  
49 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​f;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​49 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​f;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​
  
44.8 KB
smali/android/support/v7/internal/a/i.smali
Max report size reached
723 B
smali/android/support/v7/internal/a/k.smali
Offset 1, 22 lines modifiedOffset 1, 22 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​view/​eg;​2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​h/​ce;​
  
  
3 #·​instance·​fields3 #·​instance·​fields
4 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​4 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​)​V6 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​)​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​8 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​
  
9 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​eg;​-​><init>()​V9 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ce;​-​><init>()​V
  
10 ····​return-​void10 ····​return-​void
11 .​end·​method11 .​end·​method
  
  
12 #·​virtual·​methods12 #·​virtual·​methods
13 .​method·​public·​b(Landroid/​view/​View;​)​V13 .​method·​public·​b(Landroid/​view/​View;​)​V
7.87 KB
smali/android/support/v7/internal/a/m.smali
Max report size reached
15.4 KB
smali/android/support/v7/internal/a/b.smali
Max report size reached
1020 B
smali/android/support/v7/internal/a/e.smali
Offset 45, 19 lines modifiedOffset 45, 19 lines modified
45 ····​:​cond_045 ····​:​cond_0
46 ····​const/​4·​v0,​·​0x146 ····​const/​4·​v0,​·​0x1
  
47 ····​iput-​boolean·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​e;​-​>b:​Z47 ····​iput-​boolean·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​e;​-​>b:​Z
  
48 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​e;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​48 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​e;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​
  
49 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​-​>c(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ag;​49 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​-​>c(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ai;​
  
50 ····​move-​result-​object·​v050 ····​move-​result-​object·​v0
  
51 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ag;​-​>o()​V51 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ai;​-​>o()​V
  
52 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​e;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​52 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​e;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​
  
53 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​-​>a(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​)​Landroid/​view/​Window$Callback;​53 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​-​>a(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​)​Landroid/​view/​Window$Callback;​
  
54 ····​move-​result-​object·​v054 ····​move-​result-​object·​v0
  
375 B
smali/android/support/v7/internal/a/l.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​l;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​l;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​eh;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​cf;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
711 B
smali/android/support/v7/internal/a/a.smali
Offset 282, 15 lines modifiedOffset 282, 15 lines modified
282 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​282 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​
  
283 ····​move-​result-​object·​v0283 ····​move-​result-​object·​v0
  
284 ····​:​goto_0284 ····​:​goto_0
285 ····​if-​eqz·​p6,​·​:​cond_0285 ····​if-​eqz·​p6,​·​:​cond_0
  
286 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p4,​·​v2,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​bn;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​util/​AttributeSet;​ZZ)​Landroid/​content/​Context;​286 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p4,​·​v2,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​br;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​util/​AttributeSet;​ZZ)​Landroid/​content/​Context;​
  
287 ····​move-​result-​object·​v0287 ····​move-​result-​object·​v0
  
288 ····​:​cond_0288 ····​:​cond_0
289 ····​const/​4·​v1,​·​-​0x1289 ····​const/​4·​v1,​·​-​0x1
  
290 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>hashCode()​I290 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>hashCode()​I
2.35 KB
smali/android/support/v7/internal/a/j.smali
Max report size reached
1.33 KB
smali/android/support/v7/widget/aa.smali
Max report size reached
4.76 KB
smali/android/support/v7/widget/h.smali
Max report size reached
896 B
smali/android/support/v7/widget/ag.smali
Offset 104, 15 lines modifiedOffset 104, 15 lines modified
104 ····​if-​nez·​v3,​·​:​cond_1104 ····​if-​nez·​v3,​·​:​cond_1
  
105 ····​:​cond_0105 ····​:​cond_0
106 ····​:​goto_0106 ····​:​goto_0
107 ····​return·​v0107 ····​return·​v0
  
108 ····​:​cond_1108 ····​:​cond_1
109 ····​invoke-​static·​{p1},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ba;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I109 ····​invoke-​static·​{p1},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ag;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I
  
110 ····​move-​result·​v3110 ····​move-​result·​v3
  
111 ····​packed-​switch·​v3,​·​:​pswitch_data_0111 ····​packed-​switch·​v3,​·​:​pswitch_data_0
  
112 ····​goto·​:​goto_0112 ····​goto·​:​goto_0
  
Offset 366, 15 lines modifiedOffset 366, 15 lines modified
  
366 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​af;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​I)​Z366 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​af;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​I)​Z
  
367 ····​move-​result·​v3367 ····​move-​result·​v3
  
368 ····​invoke-​virtual·​{v4},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>recycle()​V368 ····​invoke-​virtual·​{v4},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>recycle()​V
  
369 ····​invoke-​static·​{p1},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ba;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I369 ····​invoke-​static·​{p1},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​ag;​-​>a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I
  
370 ····​move-​result·​v2370 ····​move-​result·​v2
  
371 ····​if-​eq·​v2,​·​v0,​·​:​cond_2371 ····​if-​eq·​v2,​·​v0,​·​:​cond_2
  
372 ····​const/​4·​v4,​·​0x3372 ····​const/​4·​v4,​·​0x3
  
4.56 KB
smali/android/support/v7/widget/w.smali
Max report size reached
1.97 KB
smali/android/support/v7/widget/ax.smali
Max report size reached
6.69 KB
smali/android/support/v7/widget/f.smali
Max report size reached
3.91 KB
smali/android/support/v7/widget/d.smali
Max report size reached
4.02 KB
smali/android/support/v7/widget/i.smali
Max report size reached
6.97 KB
smali/android/support/v7/widget/af.smali
Max report size reached
3.76 KB
smali/android/support/v7/widget/r.smali
Max report size reached
4.66 KB
smali/android/support/v7/widget/g.smali
Max report size reached
11.4 KB
smali/android/support/v7/widget/u.smali
Max report size reached
9.22 KB
smali/android/support/v7/widget/t.smali
Max report size reached
884 B
smali/android/support/v7/widget/SearchView.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​public·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView;​1 .​class·​public·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​widget/​z;​2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​widget/​z;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​c/​c;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​d/​c;​
  
  
5 #·​static·​fields5 #·​static·​fields
6 .​field·​static·​final·​a:​Landroid/​support/​v7/​widget/​ao;​6 .​field·​static·​final·​a:​Landroid/​support/​v7/​widget/​ao;​
  
7 .​field·​private·​static·​final·​b:​Z7 .​field·​private·​static·​final·​b:​Z
  
Offset 628, 15 lines modifiedOffset 628, 15 lines modified
  
628 ····​move-​result-​object·​v0628 ····​move-​result-​object·​v0
  
629 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getResources()​Landroid/​content/​res/​Resources;​629 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getResources()​Landroid/​content/​res/​Resources;​
  
630 ····​move-​result-​object·​v0630 ····​move-​result-​object·​v0
  
631 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​e;​-​>abc_search_view_pref​erred_width:​I631 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​e;​-​>abc_search_view_pref​erred_width:​I
  
632 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getDimensionPixelSiz​e(I)​I632 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getDimensionPixelSiz​e(I)​I
  
633 ····​move-​result·​v0633 ····​move-​result·​v0
  
634 ····​return·​v0634 ····​return·​v0
635 .​end·​method635 .​end·​method
3.88 KB
smali/android/support/v7/widget/b.smali
Max report size reached
13.6 KB
smali/android/support/v7/widget/q.smali
Max report size reached
9.82 KB
smali/android/support/v7/widget/x.smali
Max report size reached
3.22 KB
smali/android/support/v7/widget/ba.smali
Max report size reached
2.83 KB
smali/android/support/v7/widget/ay.smali
Max report size reached
39.4 KB
smali/android/support/v7/widget/Toolbar.smali
Max report size reached
542 B
smali/android/support/v7/widget/at.smali
Offset 56, 15 lines modifiedOffset 56, 15 lines modified
  
56 ····​move-​result-​object·​v056 ····​move-​result-​object·​v0
  
57 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​ImageView;​57 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​ImageView;​
  
58 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​at;​-​>d:​Landroid/​widget/​ImageView;​58 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​at;​-​>d:​Landroid/​widget/​ImageView;​
  
59 ····​sget·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​g;​-​>edit_query:​I59 ····​sget·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​g;​-​>edit_query:​I
  
60 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​v0},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​60 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​v0},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
61 ····​move-​result-​object·​v061 ····​move-​result-​object·​v0
  
62 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​ImageView;​62 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​ImageView;​
  
10.7 KB
smali/android/support/v7/widget/z.smali
Max report size reached
5.25 KB
smali/android/support/v7/widget/as.smali
Max report size reached
3.27 KB
smali/android/support/v7/widget/s.smali
Max report size reached
6.11 KB
smali/android/support/v7/widget/e.smali
Max report size reached
3.89 KB
smali/android/support/v7/widget/ab.smali
Max report size reached
39.1 KB
smali/android/support/v7/widget/a.smali
Max report size reached
11.1 KB
smali/android/support/v7/widget/p.smali
Max report size reached
3.84 KB
smali/android/support/v7/widget/y.smali
Max report size reached
11.6 KB
smali/android/support/v7/widget/ActionMenuView.smali
Max report size reached
4.99 KB
smali/android/support/v7/widget/c.smali
Max report size reached
3.77 KB
smali/android/support/v7/widget/v.smali
Max report size reached
8.69 KB
smali/android/support/v7/a/h.smali
Max report size reached
4.78 KB
smali/android/support/v7/a/f.smali
Max report size reached
5.33 KB
smali/android/support/v7/a/d.smali
Max report size reached
7.8 KB
smali/android/support/v7/a/i.smali
Max report size reached
6.71 KB
smali/android/support/v7/a/g.smali
Max report size reached
119 KB
smali/android/support/v7/a/k.smali
Max report size reached
14.5 KB
smali/android/support/v7/a/b.smali
Max report size reached
14.9 KB
smali/android/support/v7/a/e.smali
Max report size reached
31.4 KB
smali/android/support/v7/a/l.smali
Max report size reached
2.32 KB
smali/android/support/v7/a/a.smali
Max report size reached
5.0 KB
smali/android/support/v7/a/j.smali
Max report size reached
883 B
smali/android/support/v7/a/c.smali
Offset 1, 18 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​public·​final·​Landroid/​support/​v7/​a/​c;​1 .​class·​public·interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​a/​c;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·static·fields3 #·virtual·methods
4 .​field·​public·​static·​final·​abc_action_bar_embed_​tabs:​I·​=·0x7f0600004 .​method·​public·​abstract·a(Z)​V
 5 .​end·​method
5 .​field·​public·​static·​final·​abc_action_bar_embed_​tabs_pre_jb:​I·​=·​0x7f060001 
  
6 .​field·​public·​static·​final·​abc_action_bar_expand​ed_action_views_exclu​sive:​I·​=·​0x7f060002 
  
7 .​field·​public·​static·​final·​abc_config_actionMenu​ItemAllCaps:​I·​=·​0x7f060003 
  
8 .​field·​public·​static·​final·​abc_config_allowActio​nMenuItemTextWithIcon​:​I·​=·​0x7f060004 
  
9 .​field·​public·​static·​final·​abc_config_closeDialo​gWhenTouchOutside:​I·​=·​0x7f060005 
  
10 .​field·​public·​static·​final·​abc_config_showMenuSh​ortcutsWhenKeyboardPr​esent:​I·​=·​0x7f060006 
10.5 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/f.smali
Max report size reached
2.19 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/d.smali
Max report size reached
2.71 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/g.smali
Max report size reached
3.57 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/b.smali
Max report size reached
4.86 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/e.smali
Max report size reached
6.29 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/a.smali
Max report size reached
18.6 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/FloatingActionButton.smali
Max report size reached
2.62 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/c.smali
Max report size reached
9.98 KB
smali/android/support/v4/app/ay.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ay.smali
Max report size reached
2.87 KB
smali/android/support/v4/view/ea.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ca.smali
Max report size reached
2.85 KB
smali/android/support/v4/b/a/l.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/l.smali
Max report size reached
24.0 KB
smali/android/support/v4/app/ao.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ao.smali
Max report size reached
2.03 KB
smali/android/support/v4/app/n.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ab.smali
Max report size reached
2.4 KB
smali/android/support/v4/view/an.smali vs.
smali/android/support/v4/h/t.smali
Max report size reached
1.37 KB
smali/android/support/v4/b/a/p.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/p.smali
Max report size reached
11.8 KB
smali/android/support/v4/app/af.smali vs.
smali/android/support/v4/a/af.smali
Max report size reached
44.1 KB
smali/android/support/v4/app/o.smali vs.
smali/android/support/v4/a/p.smali
Max report size reached
2.86 KB
smali/android/support/v4/b/a/b.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/f.smali
Max report size reached
2.25 KB
smali/android/support/v4/view/q.smali vs.
smali/android/support/v4/b/e.smali
Max report size reached
210 KB
smali/android/support/v4/app/v.smali vs.
smali/android/support/v4/a/w.smali
Max report size reached
2.12 KB
smali/android/support/v4/view/dy.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bw.smali
Max report size reached
2.44 KB
smali/android/support/v4/app/av.smali vs.
smali/android/support/v4/a/av.smali
Max report size reached
2.95 KB
smali/android/support/v4/app/x.smali vs.
smali/android/support/v4/a/y.smali
Max report size reached
4.03 KB
smali/android/support/v4/f/h.smali vs.
smali/android/support/v4/g/h.smali
Max report size reached
1.02 KB
smali/android/support/v4/b/a/k.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/k.smali
Files similar despite different names (score: 42, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​k;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​k;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​Z)​V4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​Z)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
Offset 20, 20 lines modifiedOffset 20, 20 lines modified
  
20 ····​return·​v020 ····​return·​v0
21 .​end·​method21 .​end·​method
  
22 .​method·​public·​static·​b(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​22 .​method·​public·​static·​b(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​
23 ····​.​locals·​123 ····​.​locals·​1
  
24 ····​instance-​of·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​p;​24 ····​instance-​of·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​p;​
  
25 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_025 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_0
  
26 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​p;​26 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​p;​
  
27 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​p;​-​><init>(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V27 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​p;​-​><init>(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V
  
28 ····​move-​object·​p0,​·​v028 ····​move-​object·​p0,​·​v0
  
29 ····​:​cond_029 ····​:​cond_0
30 ····​return-​object·​p030 ····​return-​object·​p0
31 .​end·​method31 .​end·​method
1.74 KB
smali/android/support/v4/app/as.smali vs.
smali/android/support/v4/a/as.smali
Max report size reached
17.0 KB
smali/android/support/v4/b/a/n.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/n.smali
Max report size reached
666 B
smali/android/support/v4/app/aw.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aw.smali
Files similar despite different names (score: 8, lower is more similar)
Offset 1, 22 lines modifiedOffset 1, 22 lines modified
1 .​class·​public·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​app/​aw;​1 .​class·​public·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​a/​aw;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​static·​fields3 #·​static·​fields
4 .​field·​private·​static·​a:​I4 .​field·​private·​static·​a:​I
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​static·​constructor·​<clinit>()​V6 .​method·​static·​constructor·​<clinit>()​V
7 ····​.​locals·​17 ····​.​locals·​1
  
8 ····​const/​high16·​v0,​·​0x1000008 ····​const/​high16·​v0,​·​0x100000
  
9 ····​sput·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​aw;​-​>a:​I9 ····​sput·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​a/​aw;​-​>a:​I
  
10 ····​return-​void10 ····​return-​void
11 .​end·​method11 .​end·​method
  
  
12 #·​virtual·​methods12 #·​virtual·​methods
13 .​method·​public·​a(Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V13 .​method·​public·​a(Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V
389 B
smali/android/support/v4/view/ay.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ae.smali
Files similar despite different names (score: 4, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ay;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​ae;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
4.28 KB
smali/android/support/v4/view/cb.smali vs.
smali/android/support/v4/h/br.smali
Max report size reached
9.79 KB
smali/android/support/v4/view/dr.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bp.smali
Max report size reached
480 B
smali/android/support/v4/view/ap.smali vs.
smali/android/support/v4/h/v.smali
Files similar despite different names (score: 14, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ap;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​v;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​ao;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​u;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
3.9 KB
smali/android/support/v4/app/FragmentManagerState.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aa.smali
Max report size reached
8.92 KB
smali/android/support/v4/f/n.smali vs.
smali/android/support/v4/g/n.smali
Max report size reached
2.15 KB
smali/android/support/v4/view/ce.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ax.smali
Max report size reached
14.7 KB
smali/android/support/v7/b/a/a.smali vs.
smali/android/support/v7/c/a/a.smali
Max report size reached
428 B
smali/android/support/v4/view/aw.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ac.smali
Files similar despite different names (score: 2, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​aw;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​h/​ac;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​
5 .​end·​method5 .​end·​method
  
368 B
smali/android/support/v4/app/au.smali vs.
smali/android/support/v4/a/au.smali
Files similar despite different names (score: 1, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​app/​au;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​au;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​Landroid/​content/​Intent;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​Landroid/​content/​Intent;​
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
1.53 KB
smali/android/support/v4/b/a/e.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/d.smali
Max report size reached
7.95 KB
smali/android/support/v4/f/j.smali vs.
smali/android/support/v4/g/j.smali
Max report size reached
2.92 KB
smali/android/support/v4/view/cq.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bg.smali
Max report size reached
2.57 KB
smali/android/support/v4/b/a/i.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/i.smali
Max report size reached
5.77 KB
smali/android/support/v4/app/aq.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aq.smali
Max report size reached
7.89 KB
smali/android/support/v4/f/l.smali vs.
smali/android/support/v4/g/l.smali
Max report size reached
3.02 KB
smali/android/support/v4/view/n.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a.smali
Max report size reached
1.18 KB
smali/android/support/v4/view/aq.smali vs.
smali/android/support/v4/h/w.smali
Max report size reached
1.02 KB
smali/android/support/v4/b/a/j.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/j.smali
Files similar despite different names (score: 10, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​j;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​j;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
Offset 10, 20 lines modifiedOffset 10, 20 lines modified
  
10 ····​return-​void10 ····​return-​void
11 .​end·​method11 .​end·​method
  
12 .​method·​public·​static·​b(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​12 .​method·​public·​static·​b(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​
13 ····​.​locals·​113 ····​.​locals·​1
  
14 ····​instance-​of·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​o;​14 ····​instance-​of·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​o;​
  
15 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_015 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_0
  
16 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​o;​16 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​o;​
  
17 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a/​o;​-​><init>(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V17 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​c/​a/​o;​-​><init>(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​V
  
18 ····​move-​object·​p0,​·​v018 ····​move-​object·​p0,​·​v0
  
19 ····​:​cond_019 ····​:​cond_0
20 ····​return-​object·​p020 ····​return-​object·​p0
21 .​end·​method21 .​end·​method
2.94 KB
smali/android/support/v4/app/ai.smali vs.
smali/android/support/v4/a/n.smali
Max report size reached
1.4 KB
smali/android/support/v7/c/a.smali vs.
smali/android/support/v7/d/a.smali
Max report size reached
3.64 KB
smali/android/support/v4/view/aj.smali vs.
smali/android/support/v4/h/p.smali
Max report size reached
8.06 KB
smali/android/support/v4/f/i.smali vs.
smali/android/support/v4/g/i.smali
Max report size reached
504 B
smali/android/support/v4/view/eg.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ce.smali
Files similar despite different names (score: 14, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​public·​Landroid/​support/​v4/​view/​eg;​1 .​class·​public·​Landroid/​support/​v4/​h/​ce;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​ef;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​cd;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
34.0 KB
smali/android/support/v4/f/m.smali vs.
smali/android/support/v4/g/m.smali
Max report size reached
1.37 KB
smali/android/support/v4/view/dz.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bx.smali
Max report size reached
481 B
smali/android/support/v4/view/at.smali vs.
smali/android/support/v4/h/z.smali
Files similar despite different names (score: 40, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​at;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​z;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​aw;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​ac;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
3.17 KB
smali/android/support/v4/view/ej.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ch.smali
Max report size reached
35.0 KB
smali/android/support/v4/app/ap.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ap.smali
Max report size reached
7.71 KB
smali/android/support/v4/app/ah.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ah.smali
Max report size reached
1.53 KB
smali/android/support/v4/b/a/d.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/e.smali
Max report size reached
4.62 KB
smali/android/support/v4/f/g.smali vs.
smali/android/support/v4/g/g.smali
Max report size reached
2.06 KB
smali/android/support/v4/view/cj.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ba.smali
Max report size reached
1.97 KB
smali/android/support/v4/app/z.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ad.smali
Max report size reached
1.72 KB
smali/android/support/v4/app/f.smali vs.
smali/android/support/v7/a/n.smali
Max report size reached
7.61 KB
smali/android/support/v4/app/aj.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aj.smali
Max report size reached
2.14 KB
smali/android/support/v4/view/ai.smali vs.
smali/android/support/v4/h/o.smali
Max report size reached
11.3 KB
smali/android/support/v4/f/k.smali vs.
smali/android/support/v4/g/k.smali
Max report size reached
1.84 KB
smali/android/support/v4/app/q.smali vs.
smali/android/support/v4/a/r.smali
Max report size reached
2.41 KB
smali/android/support/v4/view/co.smali vs.
smali/android/support/v4/h/be.smali
Max report size reached
2.1 KB
smali/android/support/v4/view/cp.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bf.smali
Max report size reached