[−]
/home/hans/code/fdroid/data/tmp/eu.faircode.netguard_2016072421.apk vs.
/home/hans/code/fdroid/data/tmp/sigcp_eu.faircode.netguard_2016072421.apk
[−]
zipinfo {}
Offset 1, 539 lines modified Offset 1, 554 lines modified
1 Zip·​file·​size:​·​1828878·​bytes,​·​number·​of·​entries:​·​537 1 Zip·​file·​size:​·​1844651·​bytes,​·​number·​of·​entries:​·​552
2 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​54100·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​18:​21·​META-​INF/​MANIFEST.​MF 2 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​54100·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​18:​21·​META-​INF/​MANIFEST.​MF
3 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​54221·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​18:​21·​META-​INF/​BF2ABC62.​SF 3 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​54221·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​18:​21·​META-​INF/​BF2ABC62.​SF
4 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1326·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​18:​21·​META-​INF/​BF2ABC62.​RSA 4 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1326·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​18:​21·​META-​INF/​BF2ABC62.​RSA
5 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·······​41·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​15:​21·​META-​INF/​buildserverid 5 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·······​41·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​15:​21·​META-​INF/​buildserverid
6 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·······​41·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​15:​21·​META-​INF/​fdroidserverid 6 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·······​41·​bl·​defN·​16-​Aug-​06·​15:​21·​META-​INF/​fdroidserverid
7 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​10488·​bX·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​AndroidManifest.​xml 7 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​10488·​bX·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​AndroidManifest.​xml
8 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​396·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_fade_in.​xml 8 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​396·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_fade_in.​xml
9 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​396·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_fade_out.​xml 9 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​396·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_fade_out.​xml
10 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​860·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_grow_fade_in_from​_bottom.​xml 10 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​860·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_grow_fade_in_from​_bottom.​xml
11 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​512·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_popup_enter.​xml 11 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​512·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_popup_enter.​xml
12 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​512·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_popup_exit.​xml 12 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​512·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_popup_exit.​xml
13 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​860·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_shrink_fade_out_f​rom_bottom.​xml 13 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​860·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_shrink_fade_out_f​rom_bottom.​xml
14 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_slide_in_bottom.​xml 14 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_slide_in_bottom.​xml
15 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_slide_in_top.​xml 15 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_slide_in_top.​xml
16 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_slide_out_bottom.​xml 16 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_slide_out_bottom.​xml
17 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​anim/​abc_slide_out_top.​xml 17 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​400·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​anim/​abc_slide_out_top.​xml
18 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​472·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v11/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_dark.​xml 18 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​472·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v11/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_dark.​xml
19 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​472·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v11/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_light.​xml 19 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​472·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v11/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_light.​xml
20 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​504·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_btn_colored_borde​rless_text_material.​xml 20 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​504·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_btn_colored_borde​rless_text_material.​xml
21 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​548·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_color_highlight_m​aterial.​xml 21 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​548·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_color_highlight_m​aterial.​xml
22 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​628·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_btn_checkabl​e.​xml 22 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​628·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_btn_checkabl​e.​xml
23 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1128·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_default.​xml 23 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1128·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_default.​xml
24 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​672·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_edittext.​xml 24 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​672·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_edittext.​xml
25 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​504·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_seek_thumb.​xml 25 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​504·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_seek_thumb.​xml
26 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​672·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_spinner.​xml 26 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​672·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_spinner.​xml
27 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​628·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_switch_thumb​.​xml 27 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​628·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_switch_thumb​.​xml
28 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​668·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color-​v23/​abc_tint_switch_track​.​xml 28 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​668·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color-​v23/​abc_tint_switch_track​.​xml
29 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​608·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_btn_colored_borde​rless_text_material.​xml 29 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​608·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_btn_colored_borde​rless_text_material.​xml
30 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_primary_text_disa​ble_only_material_dar​k.​xml 30 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_primary_text_disa​ble_only_material_dar​k.​xml
31 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_primary_text_disa​ble_only_material_lig​ht.​xml 31 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_primary_text_disa​ble_only_material_lig​ht.​xml
32 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_primary_text_mate​rial_dark.​xml 32 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_primary_text_mate​rial_dark.​xml
33 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_primary_text_mate​rial_light.​xml 33 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_primary_text_mate​rial_light.​xml
34 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​596·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_search_url_text.​xml 34 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​596·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_search_url_text.​xml
35 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_secondary_text_ma​terial_dark.​xml 35 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_secondary_text_ma​terial_dark.​xml
36 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_secondary_text_ma​terial_light.​xml 36 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_secondary_text_ma​terial_light.​xml
37 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​732·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_btn_checkabl​e.​xml 37 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​732·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_btn_checkabl​e.​xml
38 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1232·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_default.​xml 38 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1232·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_default.​xml
39 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​776·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_edittext.​xml 39 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​776·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_edittext.​xml
40 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​608·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_seek_thumb.​xml 40 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​608·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_seek_thumb.​xml
41 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​776·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_spinner.​xml 41 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​776·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_spinner.​xml
42 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​732·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_switch_thumb​.​xml 42 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​732·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_switch_thumb​.​xml
43 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​772·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​abc_tint_switch_track​.​xml 43 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​772·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​abc_tint_switch_track​.​xml
44 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​switch_thumb_material​_dark.​xml 44 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​switch_thumb_material​_dark.​xml
45 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·16-​Aug-​06·15:​21·​res/​color/​switch_thumb_material​_light.​xml 45 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​468·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​color/​switch_thumb_material​_light.​xml
46 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​287·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ab_share_pack_mtr​l_alpha.​9.​png 46 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​287·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ab_share_pack_mtr​l_alpha.​9.​png
47 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​305·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_check_to_on_m​trl_000.​png 47 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​305·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_check_to_on_m​trl_000.​png
48 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​548·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_check_to_on_m​trl_015.​png 48 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​548·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_check_to_on_m​trl_015.​png
49 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​621·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_radio_to_on_m​trl_000.​png 49 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​621·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_radio_to_on_m​trl_000.​png
50 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​752·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_radio_to_on_m​trl_015.​png 50 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​752·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_radio_to_on_m​trl_015.​png
51 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1548·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_switch_to_on_​mtrl_00001.​9.​png 51 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1548·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_switch_to_on_​mtrl_00001.​9.​png
52 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1748·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_switch_to_on_​mtrl_00012.​9.​png 52 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1748·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_btn_switch_to_on_​mtrl_00012.​9.​png
53 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​229·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_cab_background_to​p_mtrl_alpha.​9.​png 53 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​229·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_cab_background_to​p_mtrl_alpha.​9.​png
54 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​225·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_commit_search_​api_mtrl_alpha.​png 54 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​225·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_commit_search_​api_mtrl_alpha.​png
55 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​280·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_copy_mtrl​_am_alpha.​png 55 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​280·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_copy_mtrl​_am_alpha.​png
56 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​583·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_cut_mtrl_​alpha.​png 56 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​583·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_cut_mtrl_​alpha.​png
57 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​359·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_paste_mtr​l_am_alpha.​png 57 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​359·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_paste_mtr​l_am_alpha.​png
58 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​269·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_selectall​_mtrl_alpha.​png 58 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​269·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_selectall​_mtrl_alpha.​png
59 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​791·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_share_mtr​l_alpha.​png 59 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​791·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_menu_share_mtr​l_alpha.​png
60 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​493·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_black_16d​p.​png 60 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​493·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_black_16d​p.​png
61 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​974·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_black_36d​p.​png 61 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​974·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_black_36d​p.​png
62 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1234·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_black_48d​p.​png 62 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1234·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_black_48d​p.​png
63 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​349·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_half_blac​k_16dp.​png 63 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​349·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_half_blac​k_16dp.​png
64 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​621·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_half_blac​k_36dp.​png 64 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​621·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_half_blac​k_36dp.​png
65 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​783·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_half_blac​k_48dp.​png 65 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​783·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_ic_star_half_blac​k_48dp.​png
66 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​167·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_divider_mtrl​_alpha.​9.​png 66 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​167·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_divider_mtrl​_alpha.​9.​png
67 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​244·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_focused_holo​.​9.​png 67 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​244·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_focused_holo​.​9.​png
68 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_longpressed_​holo.​9.​png 68 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_longpressed_​holo.​9.​png
69 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_pressed_holo​_dark.​9.​png 69 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_pressed_holo​_dark.​9.​png
70 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_pressed_holo​_light.​9.​png 70 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_pressed_holo​_light.​9.​png
71 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​239·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_selector_dis​abled_holo_dark.​9.​png 71 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​239·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_selector_dis​abled_holo_dark.​9.​png
72 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​240·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_selector_dis​abled_holo_light.​9.​png 72 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​240·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_list_selector_dis​abled_holo_light.​9.​png
73 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​817·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_menu_hardkey_pane​l_mtrl_mult.​9.​png 73 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​817·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_menu_hardkey_pane​l_mtrl_mult.​9.​png
74 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1256·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_popup_background_​mtrl_mult.​9.​png 74 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​1256·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_popup_background_​mtrl_mult.​9.​png
75 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​257·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_control_​off_mtrl_alpha.​png 75 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​257·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_control_​off_mtrl_alpha.​png
76 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​270·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_control_​to_pressed_mtrl_000.​png 76 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​270·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_control_​to_pressed_mtrl_000.​png
77 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​386·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_control_​to_pressed_mtrl_005.​png 77 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​386·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_control_​to_pressed_mtrl_005.​png
78 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​214·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_primary_​mtrl_alpha.​9.​png 78 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​214·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_primary_​mtrl_alpha.​9.​png
79 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​201·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_track_mt​rl_alpha.​9.​png 79 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​201·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_scrubber_track_mt​rl_alpha.​9.​png
80 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​368·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_spinner_mtrl_am_a​lpha.​9.​png 80 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​368·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_spinner_mtrl_am_a​lpha.​9.​png
81 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​538·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_switch_track_mtrl​_alpha.​9.​png 81 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​538·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_switch_track_mtrl​_alpha.​9.​png
82 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​199·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_tab_indicator_mtr​l_alpha.​9.​png 82 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​199·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_tab_indicator_mtr​l_alpha.​9.​png
83 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······192·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_activat​ed_mtrl_alpha.​9.​png 83 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······277·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_text_select_handl​e_left_mtrl_alpha.​png
84 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······198·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_default​_mtrl_alpha.​9.​png 84 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······653·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_text_select_handl​e_middle_mtrl_alpha.​png
85 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······182·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_search_​activated_mtrl_alpha.​9.​png 85 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······277·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_text_select_handl​e_right_mtrl_alpha.​png
86 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​182·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_search_​default_mtrl_alpha.​9.​png 86 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​192·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_activat​ed_mtrl_alpha.​9.​png
87 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······724·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_add_circle_outline​_white_24dp.​png 87 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······198·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_default​_mtrl_alpha.​9.​png
88 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······758·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_attach_money_black​_24dp.​png 88 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······182·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_search_​activated_mtrl_alpha.​9.​png
89 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······758·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_attach_money_white​_24dp.​png 89 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······182·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​abc_textfield_search_​default_mtrl_alpha.​9.​png
90 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​248·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_check_white_24dp.​png 90 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······724·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_add_circle_outline​_white_24dp.​png
91 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······279·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_close_white_24dp.​png 91 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······758·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_attach_money_black​_24dp.​png
92 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······590·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_cloud_upload_white​_24dp.​png 92 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······758·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_attach_money_white​_24dp.​png
93 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​230·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_delete_black_24dp.​png 93 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​248·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_check_white_24dp.​png
94 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​230·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_delete_white_24dp.​png 94 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​279·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_close_white_24dp.​png
95 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······129·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_equalizer_white_24​dp.​png 95 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······590·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_cloud_upload_white​_24dp.​png
96 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······455·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_error_white_24dp.​png 96 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······230·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_delete_black_24dp.​png
97 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​212·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_expand_less_black_​24dp.​png 97 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​230·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_delete_white_24dp.​png
98 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······212·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_expand_less_white_​24dp.​png 98 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······​129·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_equalizer_white_24​dp.​png
99 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······223·​b-​·​stor·80-​Jan-​01·​01:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_expand_more_black_​24dp.​png 99 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat······455·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·​00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_error_white_24dp.​png
Max diff block lines reached; 0/112154 bytes (0.00%) of diff not shown.
[−]
res/drawable-mdpi-v4/abc_textfield_default_mtrl_alpha.9.png
[−]
sng
Offset 12, 10 lines modified Offset 12, 10 lines modified
12 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff· 12 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff·
13 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff· 13 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff·
14 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff· 14 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff·
15 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff· 15 000000ff·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​000000ff·
16 00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000· 16 00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·
17 00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000· 17 00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·
18 00000000·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​00000000· 18 00000000·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​000000de·​00000000·
19 00000000·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000023·​00000000· 19 00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·​00000000·
20 00000000·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​00000000· 20 00000000·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​000000ff·​00000000·
21 } 21 }
[−]
res/values-hu/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">A·​speciális·​beállítások·​engedélyezve·​a·​rendszer·​alkalmazások·​kezeléséhez</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">A·​speciális·​beállítások·​engedélyezve·​a·​rendszer·​alkalmazások·​kezeléséhez</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">A·​támogató·​elfogadja·​a·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">felhasználási​·​feltételeket</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">A·​támogató·​elfogadja·​a·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">felhasználási​·​feltételeket</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">NetGua​rd·​kipróbálása</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">NetGua​rd·​kipróbálása</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Fri​ssítés·​érhető·​el,​·​érintse·​meg·​a·​letöltéshez</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Fri​ssítés·​érhető·​el,​·​érintse·​meg·​a·​letöltéshez</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">A·​NetGuard·​helyi·​VPN-​t·​használ·​az·​internetes·​forgalom·​szűréséhez.​·​Ezért·​kérjük,​·​hogy·​engedélyezze·​a·​VPN·​kapcsolatot·​a·​következő·​párbeszéd·​ablakban.​·​Az·​internetes·​forgalom·​nem·​érkezik·​meg·​a·​távoli·​VPN·​kiszolgálóhoz.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">A·​NetGuard·​helyi·​VPN-​t·​használ·​az·​internetes·​forgalom·​szűréséhez.​·​Ezért·​kérjük,​·​hogy·​engedélyezze·​a·​VPN·​kapcsolatot·​a·​következő·​párbeszéd·​ablakban.​·​Az·​internetes·​forgalom·​nem·​érkezik·​meg·​a·​távoli·​VPN·​kiszolgálóhoz.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Vá​rakozás·​eseményre</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Vá​rakozás·​eseményre</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Az·​internet·​hozzáférés·​alapértelmezésként·​engedélyezve·​van,​·​ezt·​meg·​lehet·​változtatni·​a·​beállításokban</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Az·​internet·​hozzáférés·​alapértelmezésként·​engedélyezve·​van,​·​ezt·​meg·​lehet·​változtatni·​a·​beállításokban</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Keresés</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Értesítés·​internet·​hozzáféréskor</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Értesítés·​internet·​hozzáféréskor</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Speciális·​beállítások</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Speciális·​beállítások</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​utomatikus·​engedélyezés·​%1$s·​perc·​után</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​utomatikus·​engedélyezés·​%1$s·​perc·​után</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Biztonsági·​mentés</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Biztonsági·​mentés</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Domain·​nevek·​letiltása</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Domain·​nevek·​letiltása</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">S​ötét·​téma·​használata</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">S​ötét·​téma·​használata</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Alapértelmezések</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Alapértelmezések</​string>
[−]
res/values-fr-rCA/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Re​quête·​de·​recherche</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Re​quête·​de·​recherche</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">R​echercher</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">R​echercher</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">E​nvoyer·​la·​requête</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">E​nvoyer·​la·​requête</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Re​cherche vocale</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Re​cherche vocale</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Partager</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Partager</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Partager·​avec·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Partager·​avec·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ré​duire</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ré​duire</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Rechercher</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-nl/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Door​·​te·​doneren·​gaat·​u·​akkoord·​met·​de·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">voorwaarden</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Door​·​te·​doneren·​gaat·​u·​akkoord·​met·​de·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">voorwaarden</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Probee​r·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Probee​r·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​beschikbaar,​·​tik·​om·​te·​downloaden</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​beschikbaar,​·​tik·​om·​te·​downloaden</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​maakt·​gebruik·​van·​een·​lokale·​VPN·​om·​internetverkeer·​te·​filteren.​·​Vanwege·​deze·​reden·​vragen·​wij·​u·​de·​VPN-​verbinding·​in·​het·​volgende·​dialoogvenster·​toe·​te·​staan.​·​Uw·​internetverkeer·​wordt·​niet·​verzonden·​naar·​een·​VPN-​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​maakt·​gebruik·​van·​een·​lokale·​VPN·​om·​internetverkeer·​te·​filteren.​·​Vanwege·​deze·​reden·​vragen·​wij·​u·​de·​VPN-​verbinding·​in·​het·​volgende·​dialoogvenster·​toe·​te·​staan.​·​Uw·​internetverkeer·​wordt·​niet·​verzonden·​naar·​een·​VPN-​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​chten·​op·​gebeurtenis</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​chten·​op·​gebeurtenis</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Zoeken</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Melding·​bij·​internet·​toegang</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Melding·​bij·​internet·​toegang</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Geavanceer​de·​opties</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Geavanceer​de·​opties</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">Z​et·​weer·​aan·​na·​%1$s·​minuten</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">Z​et·​weer·​aan·​na·​%1$s·​minuten</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Reservekopie</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Reservekopie</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blokkeer·​domeinnamen</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blokkeer·​domeinnamen</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">G​ebruik·​donker·​thema</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">G​ebruik·​donker·​thema</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Standaard</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Standaard</​string>
[−]
res/values-en-rAU/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Se​arch·​query</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Se​arch·​query</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​earch</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​earch</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​ubmit·​query</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​ubmit·​query</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Vo​ice·​search</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Vo​ice·​search</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Share·​with</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Share·​with</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Share·​with·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Share·​with·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​llapse</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​llapse</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Search</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-zh-rCN/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">您可在​高级选项中启用管理系统应用</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">您可在​高级选项中启用管理系统应用</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">捐赠即表​明您同意·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">条款与条件</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">捐赠即表​明您同意·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">条款与条件</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">试用NetG​uard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">试用NetG​uard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">有可用​更新,​·​请点击下载</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">有可用​更新,​·​请点击下载</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​使用一个本地·​VPN·​对网络流量进行过滤.​·​因此请在下一个对话框中允许建立网络连接.​·​您的网络流量不会被导向任何远程·​VPN·​服务器.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​使用一个本地·​VPN·​对网络流量进行过滤.​·​因此请在下一个对话框中允许建立网络连接.​·​您的网络流量不会被导向任何远程·​VPN·​服务器.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">等待​事件</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">等待​事件</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​默认允许网络连接,​·​可在设置中进行更改</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​默认允许网络连接,​·​可在设置中进行更改</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">搜索</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>网络连接通知</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>网络连接通知</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">高级选项</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">高级选项</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">%​1$s·​分钟后自动启用</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">%​1$s·​分钟后自动启用</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>备份</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>备份</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">屏蔽域名</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">屏蔽域名</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">使​用暗色主题</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">使​用暗色主题</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">默认</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">默认</​string>
[−]
res/values-ur-rPK/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">اس​تفسار·​تلاش·​کریں</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">اس​تفسار·​تلاش·​کریں</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ت​لاش·​کریں</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ت​لاش·​کریں</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ا​ستفسار·​جمع·​کرائیں</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ا​ستفسار·​جمع·​کرائیں</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">صو​تی·​تلاش</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">صو​تی·​تلاش</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​اشتراک·​کریں·​مع</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​اشتراک·​کریں·​مع</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">‏%s·​کے·​ساتھ·​اشتراک·​کریں</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">‏%s·​کے·​ساتھ·​اشتراک·​کریں</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">سک​یڑیں</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">سک​یڑیں</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">تلاش</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">‎999+‎</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">‎999+‎</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-ca/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Cerca</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-el/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Αναζήτηση</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-pl/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Prze​kazując·​darowiznę·​wyrażam·​zgodę·​na·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Prze​kazując·​darowiznę·​wyrażam·​zgodę·​na·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Wyprób​uj·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Wyprób​uj·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Akt​ualizacja·​jest·​dostępna,​·​stuknij·​aby·​pobrać</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Akt​ualizacja·​jest·​dostępna,​·​stuknij·​aby·​pobrać</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​używa·​lokalnego·​VPN·​aby·​filtrować·​ruch.​·​Z·​tego·​powodu·​proszę·​umożliwić·​połączenie·​VPN·​w·​kolejnym·​oknie·​dialogowym.​·​Twój·​ruch·​internetowy·​nie·​będzie·​wysyłany·​do·​zdalnego·​serwera·​VPN.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​używa·​lokalnego·​VPN·​aby·​filtrować·​ruch.​·​Z·​tego·​powodu·​proszę·​umożliwić·​połączenie·​VPN·​w·​kolejnym·​oknie·​dialogowym.​·​Twój·​ruch·​internetowy·​nie·​będzie·​wysyłany·​do·​zdalnego·​serwera·​VPN.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Cz​ekam·​na·​zdarzenie</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Cz​ekam·​na·​zdarzenie</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Szukaj</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Powiadom·​o·​próbie·​dostępu·​do·​internetu</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Powiadom·​o·​próbie·​dostępu·​do·​internetu</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opcje·​zaawansowane</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opcje·​zaawansowane</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​utomatyczne·​włączenie·​po·​%1$s·​min</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​utomatyczne·​włączenie·​po·​%1$s·​min</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Kopia·​zapasowa</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Kopia·​zapasowa</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blokuj·​nazwy·​domen</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blokuj·​nazwy·​domen</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​żyj·​ciemnej·​skórki</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​żyj·​ciemnej·​skórki</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Domyślne</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Domyślne</​string>
[−]
res/values-ms-rMY/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Pe​rtanyaan·​carian</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Pe​rtanyaan·​carian</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">C​ari</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">C​ari</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​erah·​pertanyaan</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​erah·​pertanyaan</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ca​rian·​suara</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ca​rian·​suara</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Kongsi·​dengan</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Kongsi·​dengan</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Kongsi·​dengan·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Kongsi·​dengan·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ru​ntuhkan</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ru​ntuhkan</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Cari</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-fr/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">La·​gestion·​des·​applications·​système·​peut·​être·​activée·​dans·​les·​options·​avancées</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">La·​gestion·​des·​applications·​système·​peut·​être·​activée·​dans·​les·​options·​avancées</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">En·​faisant·​un·​don·​vous·​acceptez·​les·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">termes·​et·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">En·​faisant·​un·​don·​vous·​acceptez·​les·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">termes·​et·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Essaye​r·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Essaye​r·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Mis​e·​à·​jour·​disponible,​·​appuyez·​pour·​télécharger</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Mis​e·​à·​jour·​disponible,​·​appuyez·​pour·​télécharger</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">"NetGu​ard·​utilise·​un·​VPN·​local·​pour·​filtrer·​le·​trafic·​Internet.​·​Pour·​cette·​raison,​·​veuillez·​autoriser·​la·​connexion·​VPN·​dans·​le·​message·​suivant.​·​Votre·​trafic·​Internet·​n'est·​pas·​envoyé·​vers·​un·​serveur·​VPN·​distant.​"</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">"NetGu​ard·​utilise·​un·​VPN·​local·​pour·​filtrer·​le·​trafic·​Internet.​·​Pour·​cette·​raison,​·​veuillez·​autoriser·​la·​connexion·​VPN·​dans·​le·​message·​suivant.​·​Votre·​trafic·​Internet·​n'est·​pas·​envoyé·​vers·​un·​serveur·​VPN·​distant.​"</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">"E​n·​attente·​d'évènement"</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">"E​n·​attente·​d'évènement"</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​L’accès·​Internet·​est·​autorisé·​par·​défaut,​·​cela·​peut·​être·​modifié·​dans·​les·​paramètres</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​L’accès·​Internet·​est·​autorisé·​par·​défaut,​·​cela·​peut·​être·​modifié·​dans·​les·​paramètres</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Rechercher</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>"Notifier·​l'accès·​à·​internet"</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>"Notifier·​l'accès·​à·​internet"</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Options·​avancées</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Options·​avancées</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​ctiver·​automatiquement·​après·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​ctiver·​automatiquement·​après·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Sauvegarde</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Sauvegarde</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloquer·​les·​noms·​de·​domaine</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloquer·​les·​noms·​de·​domaine</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​tiliser·​le·​thème·​sombre</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​tiliser·​le·​thème·​sombre</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Par·​défaut</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Par·​défaut</​string>
[−]
res/values-sv/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Sö​kfråga</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Sö​kfråga</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​ök</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​ök</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​kicka·​fråga</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​kicka·​fråga</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Rö​stsökning</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Rö​stsökning</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Dela·​med</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Dela·​med</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Dela·​med·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Dela·​med·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ko​mprimera</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ko​mprimera</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Sök</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-fa/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">عب​ارت·​جستجو</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">عب​ارت·​جستجو</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ج​ستجو</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ج​ستجو</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ا​رسال·​عبارت·​جستجو</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ا​رسال·​عبارت·​جستجو</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">جس​تجوی·​شفاهی</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">جس​تجوی·​شفاهی</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​اشتراک‌گذاری·​با</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​اشتراک‌گذاری·​با</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">‏اشتراک‌گ​ذاری·​با·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">‏اشتراک‌گ​ذاری·​با·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">کو​چک·​کردن</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">کو​چک·​کردن</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">جستجو</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">۹۹۹+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">۹۹۹+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-bs-rBA/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Pr​etraži·​upit</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Pr​etraži·​upit</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">T​raži</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">T​raži</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">P​ošalji·​upit</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">P​ošalji·​upit</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Pr​etraživanje·​glasom</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Pr​etraživanje·​glasom</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Podijeli·​sa</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Podijeli·​sa</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Podijeli·​sa·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Podijeli·​sa·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Sk​upi</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Sk​upi</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Pretraži</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-zh-rTW/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">捐款代表​你同意<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">捐款代表​你同意<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">試試網路守門​人</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">試試網路守門​人</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">等待​事件</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">等待​事件</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">搜尋</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">在​·​%1$s·​分鐘後自動啟用</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">在​·​%1$s·​分鐘後自動啟用</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>備份</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>備份</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">使​用深色主題</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">使​用深色主題</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">預設</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">預設</​string>
[−]
res/values-am/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">የፍ​ለጋ·​ጥያቄ</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">የፍ​ለጋ·​ጥያቄ</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ፍ​ለጋ</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ፍ​ለጋ</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">መ​ጠይቅ·​ያስረክቡ</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">መ​ጠይቅ·​ያስረክቡ</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">የድ​ምፅ·​ፍለጋ</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">የድ​ምፅ·​ፍለጋ</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ከሚከተለው·​ጋር·​ያጋሩ</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ከሚከተለው·​ጋር·​ያጋሩ</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">ከ%s·​ጋር·​ያጋሩ</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">ከ%s·​ጋር·​ያጋሩ</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ሰብ​ስብ</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ሰብ​ስብ</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ፈልግ</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-zu/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Um​buzo·​wosesho</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Um​buzo·​wosesho</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​esha</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​esha</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">H​ambisa·​umbuzo</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">H​ambisa·​umbuzo</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Uk​usesha·​ngezwi</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Uk​usesha·​ngezwi</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Yabelana·​no-​</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Yabelana·​no-​</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Yabelana·​no-​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Yabelana·​no-​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Go​qa</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Go​qa</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Sesha</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-hi/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">खो​ज·​क्वेरी</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">खो​ज·​क्वेरी</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ख​ोजें</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ख​ोजें</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">क​्वेरी·​सबमिट·​करें</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">क​्वेरी·​सबमिट·​करें</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ध्​वनि·​खोज</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ध्​वनि·​खोज</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​इसके·​द्वारा·​साझा·​करें</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​इसके·​द्वारा·​साझा·​करें</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​के·​साथ·​साझा·​करें</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​के·​साथ·​साझा·​करें</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">सं​क्षिप्त·​करें</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">सं​क्षिप्त·​करें</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">खोज</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-hr/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Pretraživanje</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-eu-rES/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Bi​laketa-​kontsulta</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Bi​laketa-​kontsulta</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">B​ilatu</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">B​ilatu</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">B​idali·​kontsulta</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">B​idali·​kontsulta</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ah​ots·​bidezko·​bilaketa</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ah​ots·​bidezko·​bilaketa</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Partekatu·​hauekin</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Partekatu·​hauekin</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Partekatu​·​%s·​erabiltzailearekin</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Partekatu​·​%s·​erabiltzailearekin</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">To​lestu</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">To​lestu</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Bilatu</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Search</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values/dimens.xml
Offset 14, 14 lines modified Offset 14, 15 lines modified
14 ····​<item·​type="dimen"·​name="abc_dialog_min_​width_minor">95.​00001%</​item> 14 ····​<item·​type="dimen"·​name="abc_dialog_min_​width_minor">95.​00001%</​item>
15 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​content_inset_materia​l">16.​0dip</​dimen> 15 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​content_inset_materia​l">16.​0dip</​dimen>
16 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​content_inset_with_na​v">72.​0dip</​dimen> 16 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​content_inset_with_na​v">72.​0dip</​dimen>
17 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​default_padding_end_m​aterial">0.​0dip</​dimen> 17 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​default_padding_end_m​aterial">0.​0dip</​dimen>
18 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​default_padding_start​_material">0.​0dip</​dimen> 18 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​default_padding_start​_material">0.​0dip</​dimen>
19 ····​<dimen·​name="abc_switch_padd​ing">3.​0dip</​dimen> 19 ····​<dimen·​name="abc_switch_padd​ing">3.​0dip</​dimen>
20 ····​<dimen·​name="activity_horizo​ntal_margin">0.​0dip</​dimen> 20 ····​<dimen·​name="activity_horizo​ntal_margin">0.​0dip</​dimen>
  21 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​elevation_material">4​.​0dip</​dimen>
21 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​icon_vertical_padding​_material">16.​0dip</​dimen> 22 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​icon_vertical_padding​_material">16.​0dip</​dimen>
22 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​overflow_padding_end_​material">10.​0dip</​dimen> 23 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​overflow_padding_end_​material">10.​0dip</​dimen>
23 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​overflow_padding_star​t_material">6.​0dip</​dimen> 24 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​overflow_padding_star​t_material">6.​0dip</​dimen>
24 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​stacked_max_height">4​8.​0dip</​dimen> 25 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​stacked_max_height">4​8.​0dip</​dimen>
25 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​stacked_tab_max_width​">180.​0dip</​dimen> 26 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​stacked_tab_max_width​">180.​0dip</​dimen>
26 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​subtitle_bottom_margi​n_material">5.​0dip</​dimen> 27 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​subtitle_bottom_margi​n_material">5.​0dip</​dimen>
27 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​subtitle_top_margin_m​aterial">-​3.​0dip</​dimen> 28 ····​<dimen·​name="abc_action_bar_​subtitle_top_margin_m​aterial">-​3.​0dip</​dimen>
[−]
res/values/styles.xml
Offset 77, 14 lines modified Offset 77, 17 lines modified
77 ········​<item·​name="android:​textColorLink">?color​Accent</​item> 77 ········​<item·​name="android:​textColorLink">?color​Accent</​item>
78 ········​<item·​name="android:​colorForegroundInvers​e">@color/​foreground_material_l​ight</​item> 78 ········​<item·​name="android:​colorForegroundInvers​e">@color/​foreground_material_l​ight</​item>
79 ········​<item·​name="android:​textColorTertiary">@c​olor/​abc_secondary_text_ma​terial_dark</​item> 79 ········​<item·​name="android:​textColorTertiary">@c​olor/​abc_secondary_text_ma​terial_dark</​item>
80 ········​<item·​name="android:​textColorTertiaryInve​rse">@color/​abc_secondary_text_ma​terial_light</​item> 80 ········​<item·​name="android:​textColorTertiaryInve​rse">@color/​abc_secondary_text_ma​terial_light</​item>
81 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorSi​ngle">@drawable/​abc_btn_radio_materia​l</​item> 81 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorSi​ngle">@drawable/​abc_btn_radio_materia​l</​item>
82 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorMu​ltiple">@drawable/​abc_btn_check_materia​l</​item> 82 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorMu​ltiple">@drawable/​abc_btn_check_materia​l</​item>
83 ········​<item·​name="android:​colorBackgroundCacheH​int">@color/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_dark</​item> 83 ········​<item·​name="android:​colorBackgroundCacheH​int">@color/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_dark</​item>
  84 ········​<item·​name="android:​textSelectHandleLeft"​>@drawable/​abc_text_select_handl​e_left_mtrl_alpha</​item>
  85 ········​<item·​name="android:​textSelectHandleRight​">@drawable/​abc_text_select_handl​e_right_mtrl_alpha</​item>
  86 ········​<item·​name="android:​textSelectHandle">@dr​awable/​abc_text_select_handl​e_middle_mtrl_alpha</​item>
84 ····​</​style> 87 ····​</​style>
85 ····​<style·​name="Platform.​AppCompat.​Light"·​parent="@android:​style/​Theme.​Light"> 88 ····​<style·​name="Platform.​AppCompat.​Light"·​parent="@android:​style/​Theme.​Light">
86 ········​<item·​name="android:​colorForeground">@col​or/​foreground_material_l​ight</​item> 89 ········​<item·​name="android:​colorForeground">@col​or/​foreground_material_l​ight</​item>
87 ········​<item·​name="android:​colorBackground">@col​or/​background_material_l​ight</​item> 90 ········​<item·​name="android:​colorBackground">@col​or/​background_material_l​ight</​item>
88 ········​<item·​name="android:​backgroundDimAmount">​0.​6</​item> 91 ········​<item·​name="android:​backgroundDimAmount">​0.​6</​item>
89 ········​<item·​name="android:​disabledAlpha">@dimen​/​abc_disabled_alpha_ma​terial_light</​item> 92 ········​<item·​name="android:​disabledAlpha">@dimen​/​abc_disabled_alpha_ma​terial_light</​item>
90 ········​<item·​name="android:​textAppearance">@styl​e/​TextAppearance.​AppCompat</​item> 93 ········​<item·​name="android:​textAppearance">@styl​e/​TextAppearance.​AppCompat</​item>
Offset 109, 14 lines modified Offset 112, 17 lines modified
109 ········​<item·​name="android:​colorForegroundInvers​e">@color/​foreground_material_d​ark</​item> 112 ········​<item·​name="android:​colorForegroundInvers​e">@color/​foreground_material_d​ark</​item>
110 ········​<item·​name="android:​textColorTertiary">@c​olor/​abc_secondary_text_ma​terial_light</​item> 113 ········​<item·​name="android:​textColorTertiary">@c​olor/​abc_secondary_text_ma​terial_light</​item>
111 ········​<item·​name="android:​textColorTertiaryInve​rse">@color/​abc_secondary_text_ma​terial_dark</​item> 114 ········​<item·​name="android:​textColorTertiaryInve​rse">@color/​abc_secondary_text_ma​terial_dark</​item>
112 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorSi​ngle">@drawable/​abc_btn_radio_materia​l</​item> 115 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorSi​ngle">@drawable/​abc_btn_radio_materia​l</​item>
113 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorMu​ltiple">@drawable/​abc_btn_check_materia​l</​item> 116 ········​<item·​name="android:​listChoiceIndicatorMu​ltiple">@drawable/​abc_btn_check_materia​l</​item>
114 ········​<item·​name="android:​textColorPrimaryInver​seDisableOnly">@color​/​abc_primary_text_disa​ble_only_material_dar​k</​item> 117 ········​<item·​name="android:​textColorPrimaryInver​seDisableOnly">@color​/​abc_primary_text_disa​ble_only_material_dar​k</​item>
115 ········​<item·​name="android:​colorBackgroundCacheH​int">@color/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_light</​item> 118 ········​<item·​name="android:​colorBackgroundCacheH​int">@color/​abc_background_cache_​hint_selector_materia​l_light</​item>
  119 ········​<item·​name="android:​textSelectHandleLeft"​>@drawable/​abc_text_select_handl​e_left_mtrl_alpha</​item>
  120 ········​<item·​name="android:​textSelectHandleRight​">@drawable/​abc_text_select_handl​e_right_mtrl_alpha</​item>
  121 ········​<item·​name="android:​textSelectHandle">@dr​awable/​abc_text_select_handl​e_middle_mtrl_alpha</​item>
116 ····​</​style> 122 ····​</​style>
117 ····​<style·​name="Platform.​Widget.​AppCompat.​Spinner"·​parent="@android:​style/​Widget.​Spinner"·​/​> 123 ····​<style·​name="Platform.​Widget.​AppCompat.​Spinner"·​parent="@android:​style/​Widget.​Spinner"·​/​>
118 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​AutoCompleteTextView"​·​parent="@style/​Base.​V7.​Widget.​AppCompat.​AutoCompleteTextView"​·​/​> 124 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​AutoCompleteTextView"​·​parent="@style/​Base.​V7.​Widget.​AppCompat.​AutoCompleteTextView"​·​/​>
119 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​EditText"·​parent="@style/​Base.​V7.​Widget.​AppCompat.​EditText"·​/​> 125 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​EditText"·​parent="@style/​Base.​V7.​Widget.​AppCompat.​EditText"·​/​>
120 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Button"·​parent="@style/​Base.​TextAppearance.​AppCompat"> 126 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Button"·​parent="@style/​Base.​TextAppearance.​AppCompat">
121 ········​<item·​name="android:​textSize">@dimen/​abc_text_size_button_​material</​item> 127 ········​<item·​name="android:​textSize">@dimen/​abc_text_size_button_​material</​item>
122 ········​<item·​name="android:​textColor">?android:​textColorPrimary</​item> 128 ········​<item·​name="android:​textColor">?android:​textColorPrimary</​item>
Offset 259, 15 lines modified Offset 265, 15 lines modified
259 ········​<item·​name="android:​textColor">?android:​textColorPrimaryInver​se</​item> 265 ········​<item·​name="android:​textColor">?android:​textColorPrimaryInver​se</​item>
260 ····​</​style> 266 ····​</​style>
261 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionMode.​Subtitle"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Subtitle"·​/​> 267 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionMode.​Subtitle"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Subtitle"·​/​>
262 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionMode.​Title"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Title"·​/​> 268 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionMode.​Title"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Title"·​/​>
263 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​Button"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Button"·​/​> 269 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​Button"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Button"·​/​>
264 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​PopupMenu.​Header"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat"> 270 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​PopupMenu.​Header"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat">
265 ········​<item·​name="android:​textSize">@dimen/​abc_text_size_menu_he​ader_material</​item> 271 ········​<item·​name="android:​textSize">@dimen/​abc_text_size_menu_he​ader_material</​item>
266 ········​<item·​name="android:​textColor">?android:​textColorSecondary</​item> 272 ········​<item·​name="android:​textColor">?colorAcce​nt</​item>
267 ····​</​style> 273 ····​</​style>
268 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​PopupMenu.​Large"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Menu"·​/​> 274 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​PopupMenu.​Large"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Menu"·​/​>
269 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​PopupMenu.​Small"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Menu"·​/​> 275 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​PopupMenu.​Small"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Menu"·​/​>
270 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​Switch"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Button"·​/​> 276 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​Switch"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Button"·​/​>
271 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​TextView.​SpinnerItem"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Menu"·​/​> 277 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​TextView.​SpinnerItem"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Menu"·​/​>
272 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​Widget.​AppCompat.​Toolbar.​Subtitle"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Subtitle"·​/​> 278 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​Widget.​AppCompat.​Toolbar.​Subtitle"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Subtitle"·​/​>
273 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​Widget.​AppCompat.​Toolbar.​Title"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Title"·​/​> 279 ····​<style·​name="Base.​TextAppearance.​Widget.​AppCompat.​Toolbar.​Title"·​parent="@style/​TextAppearance.​AppCompat.​Widget.​ActionBar.​Title"·​/​>
Offset 299, 14 lines modified Offset 305, 15 lines modified
299 ········​<item·​name="android:​minWidth">@dimen/​abc_action_button_min​_width_material</​item> 305 ········​<item·​name="android:​minWidth">@dimen/​abc_action_button_min​_width_material</​item>
300 ········​<item·​name="android:​minHeight">@dimen/​abc_action_button_min​_height_material</​item> 306 ········​<item·​name="android:​minHeight">@dimen/​abc_action_button_min​_height_material</​item>
301 ········​<item·​name="android:​maxLines">2</​item> 307 ········​<item·​name="android:​maxLines">2</​item>
302 ········​<item·​name="textAllCaps">@b​ool/​abc_config_actionMenu​ItemAllCaps</​item> 308 ········​<item·​name="textAllCaps">@b​ool/​abc_config_actionMenu​ItemAllCaps</​item>
303 ····​</​style> 309 ····​</​style>
304 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​CloseMode"·​parent="@style/​Base.​Widget.​AppCompat.​ActionButton"> 310 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​CloseMode"·​parent="@style/​Base.​Widget.​AppCompat.​ActionButton">
305 ········​<item·​name="android:​background">?controlB​ackground</​item> 311 ········​<item·​name="android:​background">?controlB​ackground</​item>
  312 ········​<item·​name="android:​minWidth">56.​0dip</​item>
306 ····​</​style> 313 ····​</​style>
307 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​Overflow"·​parent="@style/​RtlUnderlay.​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​Overflow"> 314 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​Overflow"·​parent="@style/​RtlUnderlay.​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​Overflow">
308 ········​<item·​name="android:​background">?actionBa​rItemBackground</​item> 315 ········​<item·​name="android:​background">?actionBa​rItemBackground</​item>
309 ········​<item·​name="android:​minWidth">@dimen/​abc_action_button_min​_width_overflow_mater​ial</​item> 316 ········​<item·​name="android:​minWidth">@dimen/​abc_action_button_min​_width_overflow_mater​ial</​item>
310 ········​<item·​name="android:​minHeight">@dimen/​abc_action_button_min​_height_material</​item> 317 ········​<item·​name="android:​minHeight">@dimen/​abc_action_button_min​_height_material</​item>
311 ········​<item·​name="android:​contentDescription">@​string/​abc_action_menu_overf​low_description</​item> 318 ········​<item·​name="android:​contentDescription">@​string/​abc_action_menu_overf​low_description</​item>
312 ········​<item·​name="srcCompat">@dra​wable/​abc_ic_menu_overflow_​material</​item> 319 ········​<item·​name="srcCompat">@dra​wable/​abc_ic_menu_overflow_​material</​item>
Offset 912, 15 lines modified Offset 919, 15 lines modified
912 ········​<item·​name="colorControlHig​hlight">@color/​ripple_material_light​</​item> 919 ········​<item·​name="colorControlHig​hlight">@color/​ripple_material_light​</​item>
913 ········​<item·​name="colorButtonNorm​al">@color/​button_material_light​</​item> 920 ········​<item·​name="colorButtonNorm​al">@color/​button_material_light​</​item>
914 ········​<item·​name="colorSwitchThum​bNormal">@color/​switch_thumb_material​_light</​item> 921 ········​<item·​name="colorSwitchThum​bNormal">@color/​switch_thumb_material​_light</​item>
915 ········​<item·​name="controlBackgrou​nd">?selectableItemBa​ckgroundBorderless</​item> 922 ········​<item·​name="controlBackgrou​nd">?selectableItemBa​ckgroundBorderless</​item>
916 ········​<item·​name="colorBackground​Floating">@color/​background_floating_m​aterial_light</​item> 923 ········​<item·​name="colorBackground​Floating">@color/​background_floating_m​aterial_light</​item>
917 ········​<item·​name="alertDialogStyl​e">@style/​AlertDialog.​AppCompat.​Light</​item> 924 ········​<item·​name="alertDialogStyl​e">@style/​AlertDialog.​AppCompat.​Light</​item>
918 ········​<item·​name="alertDialogCent​erButtons">false</​item> 925 ········​<item·​name="alertDialogCent​erButtons">false</​item>
919 ········​<item·​name="alertDialogThem​e">@style/​Theme.​AppCompat.​Light.​Dialog.​Alert</​item> 926 ········​<item·​name="alertDialogThem​e">@style/​ThemeOverlay.​AppCompat.​Dialog.​Alert</​item>
920 ········​<item·​name="textColorAlertD​ialogListItem">@color​/​abc_primary_text_mate​rial_light</​item> 927 ········​<item·​name="textColorAlertD​ialogListItem">@color​/​abc_primary_text_mate​rial_light</​item>
921 ········​<item·​name="buttonBarPositi​veButtonStyle">?butto​nBarButtonStyle</​item> 928 ········​<item·​name="buttonBarPositi​veButtonStyle">?butto​nBarButtonStyle</​item>
922 ········​<item·​name="buttonBarNegati​veButtonStyle">?butto​nBarButtonStyle</​item> 929 ········​<item·​name="buttonBarNegati​veButtonStyle">?butto​nBarButtonStyle</​item>
923 ········​<item·​name="buttonBarNeutra​lButtonStyle">?button​BarButtonStyle</​item> 930 ········​<item·​name="buttonBarNeutra​lButtonStyle">?button​BarButtonStyle</​item>
924 ········​<item·​name="autoCompleteTex​tViewStyle">@style/​Widget.​AppCompat.​AutoCompleteTextView<​/​item> 931 ········​<item·​name="autoCompleteTex​tViewStyle">@style/​Widget.​AppCompat.​AutoCompleteTextView<​/​item>
925 ········​<item·​name="buttonStyle">@s​tyle/​Widget.​AppCompat.​Button</​item> 932 ········​<item·​name="buttonStyle">@s​tyle/​Widget.​AppCompat.​Button</​item>
926 ········​<item·​name="buttonStyleSmal​l">@style/​Widget.​AppCompat.​Button.​Small</​item> 933 ········​<item·​name="buttonStyleSmal​l">@style/​Widget.​AppCompat.​Button.​Small</​item>
Offset 992, 15 lines modified Offset 999, 15 lines modified
992 ········​<item·​name="divider">?divid​erVertical</​item> 999 ········​<item·​name="divider">?divid​erVertical</​item>
993 ········​<item·​name="background">@nu​ll</​item> 1000 ········​<item·​name="background">@nu​ll</​item>
994 ········​<item·​name="backgroundStack​ed">@null</​item> 1001 ········​<item·​name="backgroundStack​ed">@null</​item>
995 ········​<item·​name="backgroundSplit​">@null</​item> 1002 ········​<item·​name="backgroundSplit​">@null</​item>
996 ········​<item·​name="contentInsetSta​rt">@dimen/​abc_action_bar_conten​t_inset_material</​item> 1003 ········​<item·​name="contentInsetSta​rt">@dimen/​abc_action_bar_conten​t_inset_material</​item>
997 ········​<item·​name="contentInsetEnd​">@dimen/​abc_action_bar_conten​t_inset_material</​item> 1004 ········​<item·​name="contentInsetEnd​">@dimen/​abc_action_bar_conten​t_inset_material</​item>
998 ········​<item·​name="contentInsetSta​rtWithNavigation">@di​men/​abc_action_bar_conten​t_inset_with_nav</​item> 1005 ········​<item·​name="contentInsetSta​rtWithNavigation">@di​men/​abc_action_bar_conten​t_inset_with_nav</​item>
999 ········​<item·​name="elevation">8.​0dip</​item> 1006 ········​<item·​name="elevation">@dim​en/​abc_action_bar_elevat​ion_material</​item>
1000 ········​<item·​name="popupTheme">?ac​tionBarPopupTheme</​item> 1007 ········​<item·​name="popupTheme">?ac​tionBarPopupTheme</​item>
1001 ········​<item·​name="actionOverflowB​uttonStyle">@style/​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​Overflow</​item> 1008 ········​<item·​name="actionOverflowB​uttonStyle">@style/​Widget.​AppCompat.​ActionButton.​Overflow</​item>
1002 ········​<item·​name="actionButtonSty​le">@style/​Widget.​AppCompat.​ActionButton</​item> 1009 ········​<item·​name="actionButtonSty​le">@style/​Widget.​AppCompat.​ActionButton</​item>
1003 ····​</​style> 1010 ····​</​style>
1004 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​ActionBar.​Solid"·​parent="@style/​Base.​Widget.​AppCompat.​ActionBar"> 1011 ····​<style·​name="Base.​Widget.​AppCompat.​ActionBar.​Solid"·​parent="@style/​Base.​Widget.​AppCompat.​ActionBar">
1005 ········​<item·​name="background">?co​lorPrimary</​item> 1012 ········​<item·​name="background">?co​lorPrimary</​item>
1006 ········​<item·​name="backgroundStack​ed">?colorPrimary</​item> 1013 ········​<item·​name="backgroundStack​ed">?colorPrimary</​item>
Max diff block lines reached; 0/8454 bytes (0.00%) of diff not shown.
[−]
res/values/public.xml
Offset 265, 33 lines modified Offset 265, 34 lines modified
265 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_seekbar_thu​mb_material"·​id="0x7f02003d"·​/​> 265 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_seekbar_thu​mb_material"·​id="0x7f02003d"·​/​>
266 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_seekbar_tic​k_mark_material"·​id="0x7f02003e"·​/​> 266 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_seekbar_tic​k_mark_material"·​id="0x7f02003e"·​/​>
267 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_seekbar_tra​ck_material"·​id="0x7f02003f"·​/​> 267 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_seekbar_tra​ck_material"·​id="0x7f02003f"·​/​>
268 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_spinner_tex​tfield_background_mat​erial"·​id="0x7f020041"·​/​> 268 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_spinner_tex​tfield_background_mat​erial"·​id="0x7f020041"·​/​>
269 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_switch_thum​b_material"·​id="0x7f020042"·​/​> 269 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_switch_thum​b_material"·​id="0x7f020042"·​/​>
270 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_tab_indicat​or_material"·​id="0x7f020044"·​/​> 270 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_tab_indicat​or_material"·​id="0x7f020044"·​/​>
271 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_text_cursor​_material"·​id="0x7f020046"·​/​> 271 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_text_cursor​_material"·​id="0x7f020046"·​/​>
272 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_s​earch_material"·​id="0x7f02004b"·​/​> 272 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_s​earch_material"·​id="0x7f02004e"·​/​>
273 ····​<public·​type="drawable"·​name="expander_black"​·​id="0x7f02004c"·​/​> 273 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_vector_test​"·​id="0x7f02004f"·​/​>
274 ····​<public·​type="drawable"·​name="expander_white"​·​id="0x7f02004d"·​/​> 274 ····​<public·​type="drawable"·​name="expander_black"​·​id="0x7f020050"·​/​>
275 ····​<public·​type="drawable"·​name="host_allowed"·​id="0x7f02004e"·​/​> 275 ····​<public·​type="drawable"·​name="expander_white"​·​id="0x7f020051"·​/​>
276 ····​<public·​type="drawable"·​name="host_blocked"·​id="0x7f02004f"·​/​> 276 ····​<public·​type="drawable"·​name="host_allowed"·​id="0x7f020052"·​/​>
277 ····​<public·​type="drawable"·​name="other"·​id="0x7f02006e"·​/​> 277 ····​<public·​type="drawable"·​name="host_blocked"·​id="0x7f020053"·​/​>
278 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_off"·​id="0x7f02006f"·​/​> 278 ····​<public·​type="drawable"·​name="other"·​id="0x7f020072"·​/​>
279 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_off_disab​led"·​id="0x7f020070"·​/​> 279 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_off"·​id="0x7f020073"·​/​>
280 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_on"·​id="0x7f020071"·​/​> 280 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_off_disab​led"·​id="0x7f020074"·​/​>
281 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_on_disabl​ed"·​id="0x7f020072"·​/​> 281 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_on"·​id="0x7f020075"·​/​>
282 ····​<public·​type="drawable"·​name="screen"·​id="0x7f020073"·​/​> 282 ····​<public·​type="drawable"·​name="other_on_disabl​ed"·​id="0x7f020076"·​/​>
283 ····​<public·​type="drawable"·​name="screen_on"·​id="0x7f020074"·​/​> 283 ····​<public·​type="drawable"·​name="screen"·​id="0x7f020077"·​/​>
284 ····​<public·​type="drawable"·​name="screen_on_disab​led"·​id="0x7f020075"·​/​> 284 ····​<public·​type="drawable"·​name="screen_on"·​id="0x7f020078"·​/​>
285 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi"·​id="0x7f020076"·​/​> 285 ····​<public·​type="drawable"·​name="screen_on_disab​led"·​id="0x7f020079"·​/​>
286 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_off"·​id="0x7f020077"·​/​> 286 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi"·​id="0x7f02007a"·​/​>
287 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_off_disabl​ed"·​id="0x7f020078"·​/​> 287 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_off"·​id="0x7f02007b"·​/​>
288 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_on"·​id="0x7f020079"·​/​> 288 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_off_disabl​ed"·​id="0x7f02007c"·​/​>
289 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_on_disable​d"·​id="0x7f02007a"·​/​> 289 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_on"·​id="0x7f02007d"·​/​>
290 ····​<public·​type="drawable"·​name="notification_te​mplate_icon_bg"·​id="0x7f02007b"·​/​> 290 ····​<public·​type="drawable"·​name="wifi_on_disable​d"·​id="0x7f02007e"·​/​>
  291 ····​<public·​type="drawable"·​name="notification_te​mplate_icon_bg"·​id="0x7f02007f"·​/​>
291 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_action_bar_​item_background_mater​ial"·​id="0x7f020001"·​/​> 292 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_action_bar_​item_background_mater​ial"·​id="0x7f020001"·​/​>
292 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_control_bac​kground_material"·​id="0x7f020010"·​/​> 293 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_control_bac​kground_material"·​id="0x7f020010"·​/​>
293 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_ab_share_pa​ck_mtrl_alpha"·​id="0x7f020000"·​/​> 294 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_ab_share_pa​ck_mtrl_alpha"·​id="0x7f020000"·​/​>
294 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_check_t​o_on_mtrl_000"·​id="0x7f020004"·​/​> 295 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_check_t​o_on_mtrl_000"·​id="0x7f020004"·​/​>
295 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_check_t​o_on_mtrl_015"·​id="0x7f020005"·​/​> 296 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_check_t​o_on_mtrl_015"·​id="0x7f020005"·​/​>
296 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_radio_t​o_on_mtrl_000"·​id="0x7f020009"·​/​> 297 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_radio_t​o_on_mtrl_000"·​id="0x7f020009"·​/​>
297 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_radio_t​o_on_mtrl_015"·​id="0x7f02000a"·​/​> 298 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_btn_radio_t​o_on_mtrl_015"·​id="0x7f02000a"·​/​>
Offset 323, 48 lines modified Offset 324, 51 lines modified
323 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_co​ntrol_to_pressed_mtrl​_000"·​id="0x7f020039"·​/​> 324 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_co​ntrol_to_pressed_mtrl​_000"·​id="0x7f020039"·​/​>
324 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_co​ntrol_to_pressed_mtrl​_005"·​id="0x7f02003a"·​/​> 325 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_co​ntrol_to_pressed_mtrl​_005"·​id="0x7f02003a"·​/​>
325 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_pr​imary_mtrl_alpha"·​id="0x7f02003b"·​/​> 326 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_pr​imary_mtrl_alpha"·​id="0x7f02003b"·​/​>
326 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_tr​ack_mtrl_alpha"·​id="0x7f02003c"·​/​> 327 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_scrubber_tr​ack_mtrl_alpha"·​id="0x7f02003c"·​/​>
327 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_spinner_mtr​l_am_alpha"·​id="0x7f020040"·​/​> 328 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_spinner_mtr​l_am_alpha"·​id="0x7f020040"·​/​>
328 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_switch_trac​k_mtrl_alpha"·​id="0x7f020043"·​/​> 329 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_switch_trac​k_mtrl_alpha"·​id="0x7f020043"·​/​>
329 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_tab_indicat​or_mtrl_alpha"·​id="0x7f020045"·​/​> 330 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_tab_indicat​or_mtrl_alpha"·​id="0x7f020045"·​/​>
330 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_a​ctivated_mtrl_alpha"·​id="0x7f020047"·​/​> 331 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_text_select​_handle_left_mtrl_alp​ha"·​id="0x7f020047"·​/​>
331 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_d​efault_mtrl_alpha"·​id="0x7f020048"·​/​> 332 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_text_select​_handle_middle_mtrl_a​lpha"·​id="0x7f020048"·​/​>
332 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_s​earch_activated_mtrl_​alpha"·​id="0x7f020049"·​/​> 333 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_text_select​_handle_right_mtrl_al​pha"·​id="0x7f020049"·​/​>
333 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_s​earch_default_mtrl_al​pha"·​id="0x7f02004a"·​/​> 334 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_a​ctivated_mtrl_alpha"·​id="0x7f02004a"·​/​>
334 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_add_circle_o​utline_white_24dp"·​id="0x7f020050"·​/​> 335 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_d​efault_mtrl_alpha"·​id="0x7f02004b"·​/​>
335 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_attach_money​_black_24dp"·​id="0x7f020051"·​/​> 336 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_s​earch_activated_mtrl_​alpha"·​id="0x7f02004c"·​/​>
336 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_attach_money​_white_24dp"·​id="0x7f020052"·​/​> 337 ····​<public·​type="drawable"·​name="abc_textfield_s​earch_default_mtrl_al​pha"·​id="0x7f02004d"·​/​>
337 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_check_white_​24dp"·​id="0x7f020053"·​/​> 338 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_add_circle_o​utline_white_24dp"·​id="0x7f020054"·​/​>
338 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_close_white_​24dp"·​id="0x7f020054"·​/​> 339 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_attach_money​_black_24dp"·​id="0x7f020055"·​/​>
339 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_cloud_upload​_white_24dp"·​id="0x7f020055"·​/​> 340 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_attach_money​_white_24dp"·​id="0x7f020056"·​/​>
340 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_delete_black​_24dp"·​id="0x7f020056"·​/​> 341 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_check_white_​24dp"·​id="0x7f020057"·​/​>
341 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_delete_white​_24dp"·​id="0x7f020057"·​/​> 342 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_close_white_​24dp"·​id="0x7f020058"·​/​>
342 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_equalizer_wh​ite_24dp"·​id="0x7f020058"·​/​> 343 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_cloud_upload​_white_24dp"·​id="0x7f020059"·​/​>
343 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_error_white_​24dp"·​id="0x7f020059"·​/​> 344 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_delete_black​_24dp"·​id="0x7f02005a"·​/​>
344 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_less_​black_24dp"·​id="0x7f02005a"·​/​> 345 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_delete_white​_24dp"·​id="0x7f02005b"·​/​>
345 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_less_​white_24dp"·​id="0x7f02005b"·​/​> 346 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_equalizer_wh​ite_24dp"·​id="0x7f02005c"·​/​>
346 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_more_​black_24dp"·​id="0x7f02005c"·​/​> 347 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_error_white_​24dp"·​id="0x7f02005d"·​/​>
347 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_more_​white_24dp"·​id="0x7f02005d"·​/​> 348 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_less_​black_24dp"·​id="0x7f02005e"·​/​>
348 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_filter_list_​white_24dp"·​id="0x7f02005e"·​/​> 349 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_less_​white_24dp"·​id="0x7f02005f"·​/​>
349 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_hourglass_em​pty_black_24dp"·​id="0x7f02005f"·​/​> 350 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_more_​black_24dp"·​id="0x7f020060"·​/​>
350 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_hourglass_em​pty_white_24dp"·​id="0x7f020060"·​/​> 351 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_expand_more_​white_24dp"·​id="0x7f020061"·​/​>
351 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_launch_black​_24dp"·​id="0x7f020061"·​/​> 352 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_filter_list_​white_24dp"·​id="0x7f020062"·​/​>
352 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_launch_white​_24dp"·​id="0x7f020062"·​/​> 353 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_hourglass_em​pty_black_24dp"·​id="0x7f020063"·​/​>
353 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_network_cell​_white_24dp"·​id="0x7f020063"·​/​> 354 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_hourglass_em​pty_white_24dp"·​id="0x7f020064"·​/​>
354 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_network_wifi​_white_24dp"·​id="0x7f020064"·​/​> 355 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_launch_black​_24dp"·​id="0x7f020065"·​/​>
355 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_perm_identit​y_white_24dp"·​id="0x7f020065"·​/​> 356 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_launch_white​_24dp"·​id="0x7f020066"·​/​>
356 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_search_white​_24dp"·​id="0x7f020066"·​/​> 357 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_network_cell​_white_24dp"·​id="0x7f020067"·​/​>
357 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_security_whi​te_24dp"·​id="0x7f020067"·​/​> 358 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_network_wifi​_white_24dp"·​id="0x7f020068"·​/​>
358 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_security_whi​te_24dp_60"·​id="0x7f020068"·​/​> 359 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_perm_identit​y_white_24dp"·​id="0x7f020069"·​/​>
359 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_settings_bla​ck_24dp"·​id="0x7f020069"·​/​> 360 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_search_white​_24dp"·​id="0x7f02006a"·​/​>
360 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_settings_whi​te_24dp"·​id="0x7f02006a"·​/​> 361 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_security_whi​te_24dp"·​id="0x7f02006b"·​/​>
361 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_signal_cellu​lar_off_white_24dp"·​id="0x7f02006b"·​/​> 362 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_security_whi​te_24dp_60"·​id="0x7f02006c"·​/​>
362 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_signal_wifi_​off_white_24dp"·​id="0x7f02006c"·​/​> 363 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_settings_bla​ck_24dp"·​id="0x7f02006d"·​/​>
363 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_sort_white_2​4dp"·​id="0x7f02006d"·​/​> 364 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_settings_whi​te_24dp"·​id="0x7f02006e"·​/​>
  365 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_signal_cellu​lar_off_white_24dp"·​id="0x7f02006f"·​/​>
  366 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_signal_wifi_​off_white_24dp"·​id="0x7f020070"·​/​>
  367 ····​<public·​type="drawable"·​name="ic_sort_white_2​4dp"·​id="0x7f020071"·​/​>
364 ····​<public·​type="mipmap"·​name="ic_launcher"·​id="0x7f030000"·​/​> 368 ····​<public·​type="mipmap"·​name="ic_launcher"·​id="0x7f030000"·​/​>
365 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_bar_​title_item"·​id="0x7f040000"·​/​> 369 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_bar_​title_item"·​id="0x7f040000"·​/​>
366 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_bar_​up_container"·​id="0x7f040001"·​/​> 370 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_bar_​up_container"·​id="0x7f040001"·​/​>
367 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_bar_​view_list_nav_layout"​·​id="0x7f040002"·​/​> 371 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_bar_​view_list_nav_layout"​·​id="0x7f040002"·​/​>
368 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_menu​_item_layout"·​id="0x7f040003"·​/​> 372 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_menu​_item_layout"·​id="0x7f040003"·​/​>
369 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_menu​_layout"·​id="0x7f040004"·​/​> 373 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_menu​_layout"·​id="0x7f040004"·​/​>
370 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_mode​_bar"·​id="0x7f040005"·​/​> 374 ····​<public·​type="layout"·​name="abc_action_mode​_bar"·​id="0x7f040005"·​/​>
Offset 540, 160 lines modified Offset 544, 161 lines modified
540 ····​<public·​type="string"·​name="msg_system"·​id="0x7f08005c"·​/​> 544 ····​<public·​type="string"·​name="msg_system"·​id="0x7f08005c"·​/​>
541 ····​<public·​type="string"·​name="msg_terms"·​id="0x7f08005d"·​/​> 545 ····​<public·​type="string"·​name="msg_terms"·​id="0x7f08005d"·​/​>
542 ····​<public·​type="string"·​name="msg_try"·​id="0x7f08005e"·​/​> 546 ····​<public·​type="string"·​name="msg_try"·​id="0x7f08005e"·​/​>
543 ····​<public·​type="string"·​name="msg_update"·​id="0x7f08005f"·​/​> 547 ····​<public·​type="string"·​name="msg_update"·​id="0x7f08005f"·​/​>
544 ····​<public·​type="string"·​name="msg_vpn"·​id="0x7f080060"·​/​> 548 ····​<public·​type="string"·​name="msg_vpn"·​id="0x7f080060"·​/​>
545 ····​<public·​type="string"·​name="msg_waiting"·​id="0x7f080061"·​/​> 549 ····​<public·​type="string"·​name="msg_waiting"·​id="0x7f080061"·​/​>
546 ····​<public·​type="string"·​name="msg_whitelist"·​id="0x7f080062"·​/​> 550 ····​<public·​type="string"·​name="msg_whitelist"·​id="0x7f080062"·​/​>
547 ····​<public·​type="string"·​name="setting_access"​·​id="0x7f080063"·​/​> 551 ····​<public·​type="string"·​name="search_menu_tit​le"·​id="0x7f080063"·​/​>
548 ····​<public·​type="string"·​name="setting_advance​d_options"·​id="0x7f080064"·​/​> 552 ····​<public·​type="string"·​name="setting_access"​·​id="0x7f080064"·​/​>
549 ····​<public·​type="string"·​name="setting_auto"·​id="0x7f080065"·​/​> 553 ····​<public·​type="string"·​name="setting_advance​d_options"·​id="0x7f080065"·​/​>
550 ····​<public·​type="string"·​name="setting_backup"​·​id="0x7f080066"·​/​> 554 ····​<public·​type="string"·​name="setting_auto"·​id="0x7f080066"·​/​>
551 ····​<public·​type="string"·​name="setting_block_d​omains"·​id="0x7f080067"·​/​> 555 ····​<public·​type="string"·​name="setting_backup"​·​id="0x7f080067"·​/​>
Max diff block lines reached; 13264/45713 bytes (29.02%) of diff not shown.
[−]
res/values-ro/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Ges​tionarea·​aplicatiilor·​de·​sistem·​se·​activeaza·​din·​optiunile·​avansate</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Ges​tionarea·​aplicatiilor·​de·​sistem·​se·​activeaza·​din·​optiunile·​avansate</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Dona​nd·​esti·​de·​acord·​cu·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">termenii·​si·​conditiile</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Dona​nd·​esti·​de·​acord·​cu·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">termenii·​si·​conditiile</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Incear​ca·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Incear​ca·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Act​ualizare·​disponibila,​·​atinge·​pentru·​a·​descarca</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Act​ualizare·​disponibila,​·​atinge·​pentru·​a·​descarca</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​utilizeaza·​o·​contexiune·​VPN·​locala·​pentru·​a·​filtra·​traficul·​pe·​internet.​·​Din·​acest·​motiv,​·​va·​rugam·​sa·​permiteti·​conexiunea·​VPN·​in·​caseta·​de·​dialog·​urmatoare.​·​Traficul·​de·​internet·​nu·​este·​trimis·​la·​un·​server·​VPN·​extern.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​utilizeaza·​o·​contexiune·​VPN·​locala·​pentru·​a·​filtra·​traficul·​pe·​internet.​·​Din·​acest·​motiv,​·​va·​rugam·​sa·​permiteti·​conexiunea·​VPN·​in·​caseta·​de·​dialog·​urmatoare.​·​Traficul·​de·​internet·​nu·​este·​trimis·​la·​un·​server·​VPN·​extern.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">As​teptare·​eveniment</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">As​teptare·​eveniment</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Accesul·​la·​internet·​este·​permis·​in·​mod·​implicit,​·​acest·​lucru·​poate·​fi·​schimbat·​in·​meniul·​setari</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Accesul·​la·​internet·​este·​permis·​in·​mod·​implicit,​·​acest·​lucru·​poate·​fi·​schimbat·​in·​meniul·​setari</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Căutați</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notifica·​la·​accesarea·​internetului</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notifica·​la·​accesarea·​internetului</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Optiuni·​avansate</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Optiuni·​avansate</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​ctiveaza·​automat·​dupa·​%1$s·​minute</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​ctiveaza·​automat·​dupa·​%1$s·​minute</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Copie·​de·​siguranta</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Copie·​de·​siguranta</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blocheaza·​domenii</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blocheaza·​domenii</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">F​oloseste·​tema·​intunecata</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">F​oloseste·​tema·​intunecata</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Setari·​implicite</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Setari·​implicite</​string>
[−]
res/values-pa-rIN/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ਸਵ​ਾਲ·​ਖੋਜੋ</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ਸਵ​ਾਲ·​ਖੋਜੋ</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ਖ​ੋਜੋ</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ਖ​ੋਜੋ</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ਸ​ਵਾਲ·​ਪ੍ਰਸਤੁਤ·​ਕਰੋ</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ਸ​ਵਾਲ·​ਪ੍ਰਸਤੁਤ·​ਕਰੋ</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ਵੌ​ਇਸ·​ਖੋਜ</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ਵੌ​ਇਸ·​ਖੋਜ</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ਇਸ·​ਨਾਲ·​ਸਾਂਝਾ·​ਕਰੋ</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ਇਸ·​ਨਾਲ·​ਸਾਂਝਾ·​ਕਰੋ</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​ਨਾਲ·​ਸਾਂਝਾ·​ਕਰੋ</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​ਨਾਲ·​ਸਾਂਝਾ·​ਕਰੋ</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ਨਸ​਼ਟ·​ਕਰੋ</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ਨਸ​਼ਟ·​ਕਰੋ</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ਖੋਜ</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-gu-rIN/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">શો​ધ·​ક્વેરી</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">શો​ધ·​ક્વેરી</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">શ​ોધો</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">શ​ોધો</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ક​્વેરી·​સબમિટ·​કરો</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ક​્વેરી·​સબમિટ·​કરો</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">વૉ​ઇસ·​શોધ</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">વૉ​ઇસ·​શોધ</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​આની·​સાથે·​શેર·​કરો</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​આની·​સાથે·​શેર·​કરો</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​સાથે·​શેર·​કરો</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​સાથે·​શેર·​કરો</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">સં​કુચિત·​કરો</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">સં​કુચિત·​કરો</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">શોધો</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-en-rGB/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Se​arch·​query</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Se​arch·​query</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​earch</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​earch</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​ubmit·​query</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​ubmit·​query</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Vo​ice·​search</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Vo​ice·​search</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Share·​with</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Share·​with</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Share·​with·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Share·​with·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​llapse</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​llapse</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Search</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-nb/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Sø​keord</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Sø​keord</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​øk</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">S​øk</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">U​tfør·​søket</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">U​tfør·​søket</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ta​lesøk</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ta​lesøk</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Del·​med</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Del·​med</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Del·​med·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Del·​med·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Sk​jul</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Sk​jul</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Søk</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-es-rUS/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Co​nsulta·​de·​búsqueda</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Co​nsulta·​de·​búsqueda</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">B​úsqueda</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">B​úsqueda</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">E​nviar·​consulta</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">E​nviar·​consulta</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Bú​squeda·​por·​voz</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Bú​squeda·​por·​voz</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Compartir·​con</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Compartir·​con</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Compartir​·​con·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Compartir​·​con·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​ntraer</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​ntraer</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Buscar</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-uz-rUZ/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">So​‘rovni·​izlash</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">So​‘rovni·​izlash</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">Q​idirish</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">Q​idirish</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​o‘rov·​yaratish</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">S​o‘rov·​yaratish</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ov​ozli·​qidiruv</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ov​ozli·​qidiruv</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Ruxsat·​berish</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Ruxsat·​berish</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%sga·​ruxsat·​berish</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%sga·​ruxsat·​berish</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Yi​g‘ish</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Yi​g‘ish</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Qidirish</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-bn-rBD/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ক্​যোয়ারী·​অনুসন্ধান·​করুন</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ক্​যোয়ারী·​অনুসন্ধান·​করুন</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">অ​নুসন্ধান·​করুন</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">অ​নুসন্ধান·​করুন</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ক​্যোয়ারী·​জমা·​দিন</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ক​্যোয়ারী·​জমা·​দিন</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ভয​়েস·​অনুসন্ধান</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ভয​়েস·​অনুসন্ধান</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​এর·​সাথে·​শেয়ার·​করুন</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​এর·​সাথে·​শেয়ার·​করুন</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​এর·​সাথে·​শেয়ার·​করুন</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​এর·​সাথে·​শেয়ার·​করুন</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">সঙ​্কুচিত·​করুন</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">সঙ​্কুচিত·​করুন</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">অনুসন্ধান·​করুন</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">৯৯৯+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">৯৯৯+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-lv/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Meklēt</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-bg/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Упр​авлението·​на·​системните·​приложения·​може·​да·​бъде·​активирано·​в·​разширените·​настройки</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Упр​авлението·​на·​системните·​приложения·​може·​да·​бъде·​активирано·​в·​разширените·​настройки</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Чрез​·​даряването,​·​вие·​се·​съгласявате·​с·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​общите·​условия</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Чрез​·​даряването,​·​вие·​се·​съгласявате·​с·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​общите·​условия</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Опитай​те·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Опитай​те·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Нал​ична·​е·​актуализация,​·​докоснете·​за·​сваляне</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Нал​ична·​е·​актуализация,​·​докоснете·​за·​сваляне</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​използва·​локаленVPN·​за·​филтриране·​на·​интернет·​трафика.​·​Поради·​тази·​причина·​моля,​·​разрешете·​VPN·​свързването·​в·​следващия·​диалогов·​прозорец.​·​Вашият·​интернет·​трафик·​не·​се·​изпраща·​към·​отдалечен·​VPN·​сървър.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​използва·​локаленVPN·​за·​филтриране·​на·​интернет·​трафика.​·​Поради·​тази·​причина·​моля,​·​разрешете·​VPN·​свързването·​в·​следващия·​диалогов·​прозорец.​·​Вашият·​интернет·​трафик·​не·​се·​изпраща·​към·​отдалечен·​VPN·​сървър.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Из​чакване·​за·​събитие</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Из​чакване·​за·​събитие</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Интернет·​достъпът·​е·​разрешен·​по·​подразбиране,​·​това·​може·​да·​се·​промени·​в·​настройките</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Интернет·​достъпът·​е·​разрешен·​по·​подразбиране,​·​това·​може·​да·​се·​промени·​в·​настройките</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Търсене</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Уведомяване·​при·​достъп·​до·​интернет</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Уведомяване·​при·​достъп·​до·​интернет</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Разширени·​настройки</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Разширени·​настройки</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">А​втоматично·​активитане·​след·​%1$s·​минути</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">А​втоматично·​активитане·​след·​%1$s·​минути</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Архивиране</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Архивиране</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Блокиране·​на·​домейни</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Блокиране·​на·​домейни</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">И​зползване·​на·​тъмна·​тема</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">И​зползване·​на·​тъмна·​тема</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">По·​подразбиране</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">По·​подразбиране</​string>
[−]
res/values-th/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ข้​อความค้นหา</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ข้​อความค้นหา</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ค​้นหา</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ค​้นหา</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ส​่งข้อความค้นหา</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ส​่งข้อความค้นหา</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ค้​นหาด้วยเสียง</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ค้​นหาด้วยเสียง</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​แชร์กับ</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​แชร์กับ</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">แชร์กับ·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">แชร์กับ·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ยุ​บ</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ยุ​บ</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ค้นหา</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-km-rKH/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ស្​វែងរក​សំណួរ</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ស្​វែងរក​សំណួរ</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ស​្វែងរក</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ស​្វែងរក</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ដ​ាក់​​​ស្នើ​សំណួរ</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ដ​ាក់​​​ស្នើ​សំណួរ</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">កា​រស្វែងរក​សំឡេង</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">កា​រស្វែងរក​សំឡេង</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ចែករំលែក​ជាមួយ</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ចែករំលែក​ជាមួយ</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">ចែករំលែក​​ជាមួយ·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">ចែករំលែក​​ជាមួយ·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">បង​្រួម</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">បង​្រួម</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ស្វែងរក</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-sw/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Ho​ja·​ya·​utafutaji</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Ho​ja·​ya·​utafutaji</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">T​afuta</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">T​afuta</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">W​asilisha·​hoja</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">W​asilisha·​hoja</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ta​futa·​kwa·​kutamka</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Ta​futa·​kwa·​kutamka</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Shiriki·​na:​</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Shiriki·​na:​</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Shiriki·​na·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Shiriki·​na·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ku​nja</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ku​nja</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Tafuta</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-sq-rAL/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Kë​rko·​pyetjen</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Kë​rko·​pyetjen</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">K​ërko</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">K​ërko</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">D​ërgo·​pyetjen</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">D​ërgo·​pyetjen</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Kë​rkim·​me·​zë</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Kë​rkim·​me·​zë</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Shpërnda·​publikisht·​me</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Shpërnda·​publikisht·​me</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Shpërnda·​publikisht·​me·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Shpërnda·​publikisht·​me·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Sh​palos</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Sh​palos</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Kërko</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-es/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">La·​gestión·​de·​las·​aplicaciones·​del·​sistema·​puede·​activarse·​en·​las·​opciones·​avanzadas</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">La·​gestión·​de·​las·​aplicaciones·​del·​sistema·​puede·​activarse·​en·​las·​opciones·​avanzadas</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Al·​donar·​aceptas·​los·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​términos·​y·​condiciones</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Al·​donar·​aceptas·​los·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​términos·​y·​condiciones</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Prueba​·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Prueba​·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Act​ualización·​disponible,​·​pulse·​para·​descargar</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Act​ualización·​disponible,​·​pulse·​para·​descargar</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​utiliza·​una·​VPN·​local·​para·​filtrar·​el·​tráfico·​de·​Internet.​·​Por·​esta·​razón,​·​permita·​una·​conexión·​VPN·​en·​el·​siguiente·​cuadro·​de·​diálogo.​·​El·​tráfico·​de·​Internet·​no·​será·​enviado·​a·​un·​servidor·​VPN·​remoto.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​utiliza·​una·​VPN·​local·​para·​filtrar·​el·​tráfico·​de·​Internet.​·​Por·​esta·​razón,​·​permita·​una·​conexión·​VPN·​en·​el·​siguiente·​cuadro·​de·​diálogo.​·​El·​tráfico·​de·​Internet·​no·​será·​enviado·​a·​un·​servidor·​VPN·​remoto.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Es​perando·​evento</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Es​perando·​evento</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​El·​acceso·​a·​Internet·​está·​permitido·​por·​defecto,​·​esto·​puede·​cambiarse·​en·​los·​ajustes</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​El·​acceso·​a·​Internet·​está·​permitido·​por·​defecto,​·​esto·​puede·​cambiarse·​en·​los·​ajustes</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Buscar</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notificar·​accesos·​a·​Internet</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notificar·​accesos·​a·​Internet</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opciones·​avanzadas</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opciones·​avanzadas</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​ctivar·​automáticamente·​después·​de·​%1$s·​minutos</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​ctivar·​automáticamente·​después·​de·​%1$s·​minutos</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Copia·​de·​seguridad</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Copia·​de·​seguridad</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloquear·​nombres·​de·​dominio</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloquear·​nombres·​de·​dominio</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​sar·​tema·​oscuro</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​sar·​tema·​oscuro</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Valores·​por·​defecto</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Valores·​por·​defecto</​string>
[−]
res/values-ky-rKG/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Из​дөө·​талаптары</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Из​дөө·​талаптары</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">И​здөө</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">И​здөө</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">Т​алап·​жөнөтүү</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">Т​алап·​жөнөтүү</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Үн​·​аркылуу·​издөө</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Үн​·​аркылуу·​издөө</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Бөлүшүү</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Бөлүшүү</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​аркылуу·​бөлүшүү</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​аркылуу·​бөлүшүү</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Жы​йнап·​коюу</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Жы​йнап·​коюу</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Издөө</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-mr-rIN/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">शो​ध·​क्वेरी</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">शो​ध·​क्वेरी</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">श​ोध</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">श​ोध</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">क​्वेरी·​सबमिट·​करा</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">क​्वेरी·​सबमिट·​करा</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">व्​हॉइस·​शोध</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">व्​हॉइस·​शोध</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​यांच्यासह·​सामायिक·​करा</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​यांच्यासह·​सामायिक·​करा</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​सह·​सामायिक·​करा</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​सह·​सामायिक·​करा</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">सं​क्षिप्त·​करा</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">सं​क्षिप्त·​करा</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">शोधा</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-pt-rBR/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Ger​enciamento·​de·​aplicativos·​do·​sistema·​pode·​ser·​ativado·​em·​opções·​avançadas</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Ger​enciamento·​de·​aplicativos·​do·​sistema·​pode·​ser·​ativado·​em·​opções·​avançadas</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Doan​do,​·​você·​concorda·​com·​os·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">termos·​&amp;​·​condições</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Doan​do,​·​você·​concorda·​com·​os·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">termos·​&amp;​·​condições</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Testar​·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Testar​·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Atu​alização·​disponível,​·​toque·​para·​baixar</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Atu​alização·​disponível,​·​toque·​para·​baixar</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​usa·​uma·​VPN·​local·​para·​filtrar·​o·​tráfego·​de·​internet.​·​Por·​este·​motivo,​·​por·​favor,​·​permita·​uma·​conexão·​VPN·​na·​caixa·​de·​diálogo·​a·​seguinte.​·​O·​seu·​tráfego·​de·​internet·​não·​está·​sendo·​enviado·​para·​um·​servidor·​VPN·​remoto.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​usa·​uma·​VPN·​local·​para·​filtrar·​o·​tráfego·​de·​internet.​·​Por·​este·​motivo,​·​por·​favor,​·​permita·​uma·​conexão·​VPN·​na·​caixa·​de·​diálogo·​a·​seguinte.​·​O·​seu·​tráfego·​de·​internet·​não·​está·​sendo·​enviado·​para·​um·​servidor·​VPN·​remoto.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Ag​uardando·​evento</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Ag​uardando·​evento</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Pesquisar</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notificar·​ao·​acessar·​a·​internet</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notificar·​ao·​acessar·​a·​internet</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opções·​avançadas</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opções·​avançadas</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​habilitar·​após·​%1$s·​minutos</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​habilitar·​após·​%1$s·​minutos</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloquear·​nomes·​de·​domínio</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloquear·​nomes·​de·​domínio</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">A​tiva·​tema·​escuro</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">A​tiva·​tema·​escuro</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Padrões</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Padrões</​string>
[−]
res/values-tl/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Qu​ery·​sa·​paghahanap</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Qu​ery·​sa·​paghahanap</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">M​aghanap</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">M​aghanap</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">I​sumite·​ang·​query</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">I​sumite·​ang·​query</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Pa​ghahanap·​gamit·​ang·​boses</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Pa​ghahanap·​gamit·​ang·​boses</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Ibahagi·​sa/​kay</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Ibahagi·​sa/​kay</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Ibahagi·​sa/​kay·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Ibahagi·​sa/​kay·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">I-​collapse</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">I-​collapse</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Maghanap</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-ja/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">システ​ム·​アプリケーションの管理は、詳細なオプション​で有効にすることができます</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">システ​ム·​アプリケーションの管理は、詳細なオプション​で有効にすることができます</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">寄付によ​って·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">利用規約</​a>·​に同意します</​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">寄付によ​って·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">利用規約</​a>·​に同意します</​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">NetGua​rd·​を試してください</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">NetGua​rd·​を試してください</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">アップ​デートが利用できます。タップするとダウンロ​ードします</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">アップ​デートが利用できます。タップするとダウンロ​ードします</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​は、ローカル·​VPN·​を使用してインターネット·​トラフィックをフィルターします。このため、​次のダイアログ·​ボックスで·​VPN·​接続を許可してください。インター·​ネット·​トラフィックはリモート·​VPN·​サーバーには送信されません。</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​は、ローカル·​VPN·​を使用してインターネット·​トラフィックをフィルターします。このため、​次のダイアログ·​ボックスで·​VPN·​接続を許可してください。インター·​ネット·​トラフィックはリモート·​VPN·​サーバーには送信されません。</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">イベ​ントの待機中</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">イベ​ントの待機中</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​デフォルトで、インターネット·​アクセスが許可されます。これは設定で変更す​ることができます</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​デフォルトで、インターネット·​アクセスが許可されます。これは設定で変更す​ることができます</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">検索</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>インター·​ネット·​アクセス時に通知</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>インター·​ネット·​アクセス時に通知</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">詳細オプション</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">詳細オプション</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">%​1$s·​分後に自動的に有効にする</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">%​1$s·​分後に自動的に有効にする</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>バックアップ</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>バックアップ</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">ドメイン名をブロック</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">ドメイン名をブロック</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">ダ​ークテーマを使用する</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">ダ​ークテーマを使用する</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">デフォルト</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">デフォルト</​string>
[−]
res/values-de/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Ver​walten·​von·​Systemanwendungen·​kann·​in·​den·​erweiterten·​Optionen·​aktiviert·​werden</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Ver​walten·​von·​Systemanwendungen·​kann·​in·​den·​erweiterten·​Optionen·​aktiviert·​werden</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Durc​h·​eine·​Spende·​stimmen·​Sie·​der·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">AGB</​a>·​zu.​</​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Durc​h·​eine·​Spende·​stimmen·​Sie·​der·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">AGB</​a>·​zu.​</​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">NetGua​rd·​ausprobieren</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">NetGua​rd·​ausprobieren</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Neu​e·​Version·​verfügbar,​·​tippen·​zum·​Herunterladen</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Neu​e·​Version·​verfügbar,​·​tippen·​zum·​Herunterladen</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​verwendet·​ein·​lokales·​VPN,​·​um·​den·​Internetverkehr·​zu·​filtern.​·​Gestatten·​Sie·​aus·​diesem·​Grund·​eine·​VPN-​Verbindung·​im·​nächsten·​Dialogfenster.​·​Ihr·​Internetverkehr·​wird·​nicht·​an·​einen·​VPN-​Server·​gesendet!</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​verwendet·​ein·​lokales·​VPN,​·​um·​den·​Internetverkehr·​zu·​filtern.​·​Gestatten·​Sie·​aus·​diesem·​Grund·​eine·​VPN-​Verbindung·​im·​nächsten·​Dialogfenster.​·​Ihr·​Internetverkehr·​wird·​nicht·​an·​einen·​VPN-​Server·​gesendet!</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Au​f·​Ereignis·​warten</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Au​f·​Ereignis·​warten</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet-​Zugang·​ist·​standardmäßig·​erlaubt.​·​Das·​kann·​in·​den·​Einstellungen·​geändert·​werden</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet-​Zugang·​ist·​standardmäßig·​erlaubt.​·​Das·​kann·​in·​den·​Einstellungen·​geändert·​werden</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Suchen</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Bei·​Internetzugriff·​benachrichtigen</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Bei·​Internetzugriff·​benachrichtigen</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Erweiterte​·​Optionen</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Erweiterte​·​Optionen</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​utomatisch·​nach·​%1$s-​Minuten·​aktivieren</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​utomatisch·​nach·​%1$s-​Minuten·​aktivieren</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Sicherung</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Sicherung</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Domainnamen·​blockieren</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Domainnamen·​blockieren</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">D​unkles·​Design·​verwenden</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">D​unkles·​Design·​verwenden</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Standardeinstellun​gen</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Standardeinstellun​gen</​string>
[−]
res/values-fi/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Haku</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-lo-rLA/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ຊອ​ກຫາ</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ຊອ​ກຫາ</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ຊ​ອກຫາ</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ຊ​ອກຫາ</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ສ​ົ່ງການຊອກຫາ</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ສ​ົ່ງການຊອກຫາ</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ຊອ​ກຫາດ້ວຍສຽງ</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ຊອ​ກຫາດ້ວຍສຽງ</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ແບ່ງປັນກັບ</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​ແບ່ງປັນກັບ</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">ແບ່ງ​ປັນ​​ກັບ​·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">ແບ່ງ​ປັນ​​ກັບ​·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ຫຍ​ໍ້</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ຫຍ​ໍ້</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ຊອກຫາ</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-da/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Ved·​at·​donere,​·​accepterer·​du·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">vilkårene·​og·​betingelserne</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Ved·​at·​donere,​·​accepterer·​du·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">vilkårene·​og·​betingelserne</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Prøv·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Prøv·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Af​venter·​begivenhed</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Af​venter·​begivenhed</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Søg</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Avancerede​·​indstillinger</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Avancerede​·​indstillinger</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloker·​domænenavne</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Bloker·​domænenavne</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">B​rug·​mørkt·​tema</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">B​rug·​mørkt·​tema</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Standarder</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Standarder</​string>
[−]
res/values-ka-rGE/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ძი​ების·​მოთხოვნა</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ძი​ების·​მოთხოვნა</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ძ​იება</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ძ​იება</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">მ​ოთხოვნის·​გადაგზავნა</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">მ​ოთხოვნის·​გადაგზავნა</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ხმ​ოვანი·​ძიება</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">ხმ​ოვანი·​ძიება</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​გაზიარება:​</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​გაზიარება:​</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s-​თან·​გაზიარება</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s-​თან·​გაზიარება</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">აკ​ეცვა</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">აკ​ეცვა</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ძიება</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-vi/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Tìm·​kiếm</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-ar/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">يمك​نك·​تمكين·​إدارة·​تطبيقات·​النظام·​في·​الخيارات·​المتقدمة</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">يمك​نك·​تمكين·​إدارة·​تطبيقات·​النظام·​في·​الخيارات·​المتقدمة</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">عند·​تبرعك·​فهذا·​يعني·​انك·​مواقق·​على·​الشروط·​والاحكام.​·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">احكام·​&amp;​·​شروط</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">عند·​تبرعك·​فهذا·​يعني·​انك·​مواقق·​على·​الشروط·​والاحكام.​·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">احكام·​&amp;​·​شروط</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">جـرّب·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">جـرّب·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">يوج​د·​تحديث·​متوفرة،·​اضغط·​لتحميله</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">يوج​د·​تحديث·​متوفرة،·​اضغط·​لتحميله</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">يستخدم​·​NetGuard·​شبكة·​VPN·​محلية·​لتصفية·​حركة·​الانترنت.​·​لهذا،·​يرجى·​السماح·​لاتصال·​VPN·​في·​مربع·​الحوار·​القادم.​·​حركة·​الانترنت·​الخاصة·​بك·​لا·​يتم·​ارسالها·​الى·​خادم·​VPN·​بعيد.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">يستخدم​·​NetGuard·​شبكة·​VPN·​محلية·​لتصفية·​حركة·​الانترنت.​·​لهذا،·​يرجى·​السماح·​لاتصال·​VPN·​في·​مربع·​الحوار·​القادم.​·​حركة·​الانترنت·​الخاصة·​بك·​لا·​يتم·​ارسالها·​الى·​خادم·​VPN·​بعيد.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">في​·​انتظار·​الحدث</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">في​·​انتظار·​الحدث</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​الدخول·​للإنترنت·​مسموح·​بشكل·​إفتراضي،·​وهذا·​يمكن·​تغييرة·​في·​الإعدادات</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​الدخول·​للإنترنت·​مسموح·​بشكل·​إفتراضي،·​وهذا·​يمكن·​تغييرة·​في·​الإعدادات</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">البحث</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>إخطار·​عند·​الوصول·​إلى·​الإنترنت</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>إخطار·​عند·​الوصول·​إلى·​الإنترنت</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">خيارات·​متقدمة</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">خيارات·​متقدمة</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">ت​مكين·​تلقائي·​بعد·​%1$s·​دقيقة/​دقائق</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">ت​مكين·​تلقائي·​بعد·​%1$s·​دقيقة/​دقائق</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>النسخة·​الاحتياطية</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>النسخة·​الاحتياطية</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">حظر·​أسماء·​نطاقات</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">حظر·​أسماء·​نطاقات</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">ا​ستخدم·​المظهر·​الداكن</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">ا​ستخدم·​المظهر·​الداكن</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">الإعدادات·​الافتراضية</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">الإعدادات·​الافتراضية</​string>
[−]
res/values-ru/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Упр​авление·​системными·​приложениями·​может·​быть·​включено·​в·​дополнительных·​опциях</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Упр​авление·​системными·​приложениями·​может·​быть·​включено·​в·​дополнительных·​опциях</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Дела​я·​пожертвование,​·​Вы·​соглашаетесь·​с·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">условиями·​&amp;​·​положениями</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Дела​я·​пожертвование,​·​Вы·​соглашаетесь·​с·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">условиями·​&amp;​·​положениями</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Попроб​уйте·​новый·​фаервол·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Попроб​уйте·​новый·​фаервол·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Дос​тупно·​обновление,​·​нажмите,​·​чтобы·​загрузить</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Дос​тупно·​обновление,​·​нажмите,​·​чтобы·​загрузить</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​использует·​локальный·​VPN·​для·​фильтрации·​интернет-​трафика.​·​По·​этой·​причине,​·​пожалуйста,​·​разрешите·​VPN-​подключение·​в·​следующем·​диалоговом·​окне.​·​Удаленному·​VPN-​серверу·​ваш·​интернет-​трафик·​не·​отправляется.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​использует·​локальный·​VPN·​для·​фильтрации·​интернет-​трафика.​·​По·​этой·​причине,​·​пожалуйста,​·​разрешите·​VPN-​подключение·​в·​следующем·​диалоговом·​окне.​·​Удаленному·​VPN-​серверу·​ваш·​интернет-​трафик·​не·​отправляется.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Ож​идание·​события</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Ож​идание·​события</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Доступ·​в·​интернет·​разрешен·​по·​умолчанию,​·​это·​может·​быть·​изменено·​в·​настройках</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Доступ·​в·​интернет·​разрешен·​по·​умолчанию,​·​это·​может·​быть·​изменено·​в·​настройках</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Поиск</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Уведомить·​при·​доступе·​в·​интернет</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Уведомить·​при·​доступе·​в·​интернет</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Дополнител​ьные·​опции</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Дополнител​ьные·​опции</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">А​вто·​запуск·​через·​%1$s·​минут(ы)​</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">А​вто·​запуск·​через·​%1$s·​минут(ы)​</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Резервное·​копирование</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Резервное·​копирование</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Блокировать·​доменные·​имена</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Блокировать·​доменные·​имена</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">И​спользовать·​темную·​тему</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">И​спользовать·​темную·​тему</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">По·​умолчанию</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">По·​умолчанию</​string>
[−]
res/values-in/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Ku​eri·​penelusuran</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Ku​eri·​penelusuran</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">T​elusuri</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">T​elusuri</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">K​irim·​kueri</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">K​irim·​kueri</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Pe​nelusuran·​suara</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Pe​nelusuran·​suara</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Bagikan·​dengan</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Bagikan·​dengan</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Bagikan·​dengan·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Bagikan·​dengan·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ci​utkan</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Ci​utkan</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Telusuri</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-my-rMM/strings.xml
Offset 3, 21 lines modified Offset 3, 22 lines modified
3 ····​<string·​name="abc_action_bar_​home_description">မူလ​နေရာကို·​သွားရန်</​string> 3 ····​<string·​name="abc_action_bar_​home_description">မူလ​နေရာကို·​သွားရန်</​string>
4 ····​<string·​name="abc_action_bar_​home_description_form​at">%1$s၊·​%2$s</​string> 4 ····​<string·​name="abc_action_bar_​home_description_form​at">%1$s၊·​%2$s</​string>
5 ····​<string·​name="abc_action_bar_​home_subtitle_descrip​tion_format">%1$s·​၊·​%2$s·​၊·​%3$s</​string> 5 ····​<string·​name="abc_action_bar_​home_subtitle_descrip​tion_format">%1$s·​၊·​%2$s·​၊·​%3$s</​string>
6 ····​<string·​name="abc_action_bar_​up_description">အပေါ်​သို့သွားရန်</​string> 6 ····​<string·​name="abc_action_bar_​up_description">အပေါ်​သို့သွားရန်</​string>
7 ····​<string·​name="abc_action_menu​_overflow_description​">ပိုမိုရွေးချယ်စရာမျ​ား</​string> 7 ····​<string·​name="abc_action_menu​_overflow_description​">ပိုမိုရွေးချယ်စရာမျ​ား</​string>
8 ····​<string·​name="abc_action_mode​_done">ပြီးဆုံးပါပြီ<​/​string> 8 ····​<string·​name="abc_action_mode​_done">ပြီးဆုံးပါပြီ<​/​string>
9 ····​<string·​name="abc_activity_ch​ooser_view_see_all">အ​ားလုံးကို·​ကြည့်ရန်</​string> 9 ····​<string·​name="abc_activity_ch​ooser_view_see_all">အ​ားလုံးကို·​ကြည့်ရန်</​string>
10 ····​<string·​name="abc_activitycho​oserview_choose_appli​cation">အက်ပ်·တစ်ခုခုကို·​ရွေးချယ်ပါ</​string> 10 ····​<string·​name="abc_activitycho​oserview_choose_appli​cation">အက်ပ်တစ်ခုခုက​ို·​ရွေးချယ်ပါ</​string>
11 ····​<string·​name="abc_capital_off​">ပိတ်</​string> 11 ····​<string·​name="abc_capital_off​">ပိတ်</​string>
12 ····​<string·​name="abc_capital_on"​>ဖွင့်</​string> 12 ····​<string·​name="abc_capital_on"​>ဖွင့်</​string>
13 ····​<string·​name="abc_search_hint​">ရှာဖွေပါ.​.​.​</​string> 13 ····​<string·​name="abc_search_hint​">ရှာဖွေပါ.​.​.​</​string>
14 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_clear">ရှ​ာစရာ·​အချက်အလက်များ·​ဖယ်ရှားရန်</​string> 14 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_clear">ရှ​ာစရာ·​အချက်အလက်များ·​ဖယ်ရှားရန်</​string>
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ရှ​ာစရာ·​အချက်အလက်နေရာ</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">ရှ​ာစရာ·​အချက်အလက်နေရာ</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ရ​ှာဖွေရန်</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ရ​ှာဖွေရန်</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ရ​ှာဖွေစရာ·​အချက်အလက်ကို·​အတည်ပြုရန်</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ရ​ှာဖွေစရာ·​အချက်အလက်ကို·​အတည်ပြုရန်</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">အသ​ံဖြင့်·​ရှာဖွေခြင်း</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">အသ​ံဖြင့်·​ရှာဖွေခြင်း</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​မျှဝေဖို့·​ရွေးပါ</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​မျှဝေဖို့·​ရွေးပါ</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​ကို·​မျှဝေပါရန်</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​ကို·​မျှဝေပါရန်</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ခေ​ါက်ရန်</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">ခေ​ါက်ရန်</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">ရှာဖွေပါ</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">၉၉၉+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">၉၉၉+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-af/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">By·​donating·​you·​agree·​to·​the·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">terms·​&amp;​·​conditions</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Try·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Upd​ate·​available,​·​tap·​to·​download</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​uses·​a·​local·​VPN·​to·​filter·​internet·​traffic.​·​For·​this·​reason,​·​please·​allow·​a·​VPN·​connection·​in·​the·​next·​dialog.​·​Your·​internet·​traffic·​is·​not·​being·​sent·​to·​a·​remote·​VPN·​server.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">Wa​iting·​for·​event</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Soek</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notify·​on·​internet·​access</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Advanced·​options</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​uto·​enable·​after·​%1$s·​minutes</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Block·​domain·​names</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​se·​dark·​theme</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Defaults</​string>
[−]
res/values-iw/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">Man​aging·​system·​applications·​can·​be·​enabled·​in·​the·​settings</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">בתרו​מתך·​אתה·​מסכים·​ל·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​תנאים·​והגבלות</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">בתרו​מתך·​אתה·​מסכים·​ל·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​תנאים·​והגבלות</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">נסה·​את·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">נסה·​את·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">עדכ​ון·​זמין,​·​הקש·​כדי·​להוריד</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">עדכ​ון·​זמין,​·​הקש·​כדי·​להוריד</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​משתמש·​ב-​·​VPN·​המקומי·​לסינון·​תעבורת·​האינטרנט.​·​מסיבה·​זו,​·​אנא·​אפשר·​חיבור·​VPN·​בתיבת·​הדו-​שיח·​הבאה.​·​תעבורת·​האינטרנט·​שלך·​אינה·​נשלחת·​לשרת·​VPN·​מרוחק.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​משתמש·​ב-​·​VPN·​המקומי·​לסינון·​תעבורת·​האינטרנט.​·​מסיבה·​זו,​·​אנא·​אפשר·​חיבור·​VPN·​בתיבת·​הדו-​שיח·​הבאה.​·​תעבורת·​האינטרנט·​שלך·​אינה·​נשלחת·​לשרת·​VPN·​מרוחק.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">ממ​תין·​לאירוע</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">ממ​תין·​לאירוע</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​Internet·​access·​is·​allowed·​by·​default,​·​this·​can·​be·​changed·​in·​the·​settings</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">חפש</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>התראה·​על·​גישה·​לאינטרנט</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>התראה·​על·​גישה·​לאינטרנט</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">אפשרויות·​מתקדמות</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">אפשרויות·​מתקדמות</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">א​פשר·​אוטומטית·​לאחר·​%1$s·​דקות</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">א​פשר·​אוטומטית·​לאחר·​%1$s·​דקות</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>גיבוי</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>גיבוי</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">חסום·​שמות·​מתחם·​(דומיין)​</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">חסום·​שמות·​מתחם·​(דומיין)​</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">ה​שתמש·​בערכת·​נושא·​כהה</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">ה​שתמש·​בערכת·​נושא·​כהה</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">ברירות·​מחדל</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">ברירות·​מחדל</​string>
[−]
res/values-si-rLK/strings.xml
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">සෙ​වුම්·​විමසුම</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">සෙ​වුම්·​විමසුම</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ස​ෙවීම</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">ස​ෙවීම</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ව​ිමසුම·​යොමු·​කරන්න</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">ව​ිමසුම·​යොමු·​කරන්න</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">හඬ​·​සෙවීම</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">හඬ​·​සෙවීම</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​සමඟ·​බෙදාගන්න</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​සමඟ·​බෙදාගන්න</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​සමඟ·​බෙදාගන්න</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">%s·​සමඟ·​බෙදාගන්න</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">හක​ුළන්න</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">හක​ුළන්න</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">සොයන්න</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string> 23 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">999+</​string>
23 </​resources> 24 </​resources>
[−]
res/values-it/strings.xml
Offset 102, 14 lines modified Offset 102, 15 lines modified
102 ····​<string·​name="msg_system">La·​gestione·​delle·​applicazioni·​di·​sistema·​può·​essere·​attivata·​tramite·​le·​opzioni·​avanzate</​string> 102 ····​<string·​name="msg_system">La·​gestione·​delle·​applicazioni·​di·​sistema·​può·​essere·​attivata·​tramite·​le·​opzioni·​avanzate</​string>
103 ····​<string·​name="msg_terms">Dona​ndo·​accetti·​i·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​termini·​e·​le·​condizioni</​a></​string> 103 ····​<string·​name="msg_terms">Dona​ndo·​accetti·​i·​<a·​href="http:​/​/​www.​netguard.​me/​#terms">·​termini·​e·​le·​condizioni</​a></​string>
104 ····​<string·​name="msg_try">Prova·​NetGuard</​string> 104 ····​<string·​name="msg_try">Prova·​NetGuard</​string>
105 ····​<string·​name="msg_update">Agg​iornamento·​disponibile,​·​clicca·​per·​scaricare</​string> 105 ····​<string·​name="msg_update">Agg​iornamento·​disponibile,​·​clicca·​per·​scaricare</​string>
106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​utilizza·​una·​VPN·​locale·​per·​filtrare·​il·​traffico·​internet.​·​Per·​questo·​motivo,​·​si·​prega·​di·​consentire·​la·​connessione·​VPN·​nella·​finestra·​di·​dialogo·​successiva.​·​Il·​traffico·​internet·​non·​viene·​inviato·​ad·​un·​server·​VPN·​remoto.​</​string> 106 ····​<string·​name="msg_vpn">NetGua​rd·​utilizza·​una·​VPN·​locale·​per·​filtrare·​il·​traffico·​internet.​·​Per·​questo·​motivo,​·​si·​prega·​di·​consentire·​la·​connessione·​VPN·​nella·​finestra·​di·​dialogo·​successiva.​·​Il·​traffico·​internet·​non·​viene·​inviato·​ad·​un·​server·​VPN·​remoto.​</​string>
107 ····​<string·​name="msg_waiting">In​·​attesa·​di·​eventi</​string> 107 ····​<string·​name="msg_waiting">In​·​attesa·​di·​eventi</​string>
108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​"L'accesso·​a·​internet·​è·​consentito·​in·​modo·​predefinito,​·​questo·​può·​essere·​cambiato·​nelle·​impostazioni"</​string> 108 ····​<string·​name="msg_whitelist">​"L'accesso·​a·​internet·​è·​consentito·​in·​modo·​predefinito,​·​questo·​può·​essere·​cambiato·​nelle·​impostazioni"</​string>
  109 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Ricerca</​string>
109 ····​<string·​name="setting_access"​>Notifica·​accessi·​a·​internet</​string> 110 ····​<string·​name="setting_access"​>Notifica·​accessi·​a·​internet</​string>
110 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opzioni·​avanzate</​string> 111 ····​<string·​name="setting_advance​d_options">Opzioni·​avanzate</​string>
111 ····​<string·​name="setting_auto">A​ttiva·​automaticamente·​dopo·​%1$s·​minuti</​string> 112 ····​<string·​name="setting_auto">A​ttiva·​automaticamente·​dopo·​%1$s·​minuti</​string>
112 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string> 113 ····​<string·​name="setting_backup"​>Backup</​string>
113 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blocca·​nomi·​di·​dominio</​string> 114 ····​<string·​name="setting_block_d​omains">Blocca·​nomi·​di·​dominio</​string>
114 ····​<string·​name="setting_dark">U​sa·​il·​tema·​scuro</​string> 115 ····​<string·​name="setting_dark">U​sa·​il·​tema·​scuro</​string>
115 ····​<string·​name="setting_default​s">Impostazioni·​predefinite</​string> 116 ····​<string·​name="setting_default​s">Impostazioni·​predefinite</​string>
[−]
res/values-gl-rES/strings.xml
<
Offset 15, 9 lines modified Offset 15, 10 lines modified
15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Co​nsulta·​de·​busca</​string> 15 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_query">Co​nsulta·​de·​busca</​string>
16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">B​uscar</​string> 16 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_search">B​uscar</​string>
17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">E​nviar·​consulta</​string> 17 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_submit">E​nviar·​consulta</​string>
18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Bu​sca·​de·​voz</​string> 18 ····​<string·​name="abc_searchview_​description_voice">Bu​sca·​de·​voz</​string>
19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Compartir·​con</​string> 19 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with">​Compartir·​con</​string>
20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Compartir​·​con·​%s</​string> 20 ····​<string·​name="abc_shareaction​provider_share_with_a​pplication">Compartir​·​con·​%s</​string>
21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​ntraer</​string> 21 ····​<string·​name="abc_toolbar_col​lapse_description">Co​ntraer</​string>
  22 ····​<string·​name="search_menu_tit​le">Buscar</​string>
22 ····​<string·​name="status_bar_noti​fication_info_overflo​w">>999</​string>