22.1 MB
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/com.xenris.liquidwarsos_11.apk vs.
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/sigcp_com.xenris.liquidwarsos_11.apk
10.8 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
34.6 KB
classes.dex
34.6 KB
classes.jar
4.54 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
16.9 KB
com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$2$1.class
Max report size reached
13.1 KB
com/xenris/liquidwarsos/Server.class
Max report size reached
630 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameClientActivity$3.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​22027 ····​.​line·​220
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
665 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$4.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​13427 ····​.​line·​134
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
630 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameServerActivity$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​18027 ····​.​line·​180
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
664 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​7627 ····​.​line·​76
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
630 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameServerActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​14427 ····​.​line·​144
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
665 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/ClientGameSetupActivity$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​16127 ····​.​line·​161
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
664 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​6427 ····​.​line·​64
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
666 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/ClientGameSetupActivity$3.smali
Offset 24, 14 lines modifiedOffset 24, 15 lines modified
  
24 .​field·​final·​synthetic·​val$message:​Ljava/​lang/​String;​24 .​field·​final·​synthetic·​val$message:​Ljava/​lang/​String;​
  
  
25 #·​direct·​methods25 #·​direct·​methods
26 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​ILjava/​lang/​String;​)​V26 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​ILjava/​lang/​String;​)​V
27 ····​.​locals·​027 ····​.​locals·​0
 28 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
28 ····​.​prologue29 ····​.​prologue
29 ····​.​line·​17130 ····​.​line·​171
30 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​31 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
31 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$3;​-​>val$id:​I32 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$3;​-​>val$id:​I
  
700 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerGameSetupActivity$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​30027 ····​.​line·​300
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
547 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameActivity$3.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$p:​I22 .​field·​final·​synthetic·​val$p:​I
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​I)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​I)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​19028 ····​.​line·​190
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
29 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$3;​-​>val$p:​I30 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$3;​-​>val$p:​I
  
664 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/ClientGameSetupActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​7827 ····​.​line·​78
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
9.56 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/Server.smali
Offset 126, 144 lines modifiedOffset 126, 139 lines modified
126 ····​.​locals·​4126 ····​.​locals·​4
  
127 ····​.​prologue127 ····​.​prologue
128 ····​.​line·​137128 ····​.​line·​137
129 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>stopAccepting()​V129 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>stopAccepting()​V
  
130 ····​.​line·​138130 ····​.​line·​138
131 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​131 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
132 ····​monitor-​enter·​v3132 ····​monitor-​enter·​v2
  
133 ····​.​line·​139133 ····​.​line·​139
134 ····​:​try_start_0134 ····​:​try_start_0
135 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​135 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
136 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​136 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
  
137 ····​move-​result-​object·​v0137 ····​move-​result-​object·​v1
  
138 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
139 ····​:​goto_0138 ····​:​goto_0
140 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z139 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
  
141 ····​move-​result·​v2140 ····​move-​result·​v3
  
142 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0141 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0
  
143 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​142 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
  
144 ····​move-​result-​object·​v1143 ····​move-​result-​object·​v0
  
145 ····​check-​cast·​v1,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​144 ····​check-​cast·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​
  
146 ····​.​line·​140145 ····​.​line·​140
147 ····​.​local·​v1,​·​"s":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​146 ····​.​local·​v0,​·​"s":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​
148 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​-​>destroy()​V147 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​-​>destroy()​V
  
149 ····​goto·​:​goto_0148 ····​goto·​:​goto_0
  
150 ····​.​line·​141149 ····​.​line·​141
151 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​150 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"s":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​
152 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"s":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​ 
153 ····​:​catchall_0151 ····​:​catchall_0
154 ····​move-​exception·​v2152 ····​move-​exception·​v1
  
155 ····​monitor-​exit·​v3153 ····​monitor-​exit·​v2
156 ····​:​try_end_0154 ····​:​try_end_0
157 ····​.​catchall·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catchall_0155 ····​.​catchall·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catchall_0
  
158 ····​throw·​v2156 ····​throw·​v1
  
159 ····​.​restart·​local·​v0····​#·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
160 ····​:​cond_0157 ····​:​cond_0
161 ····​:​try_start_1158 ····​:​try_start_1
162 ····​monitor-​exit·​v3159 ····​monitor-​exit·​v2
163 ····​:​try_end_1160 ····​:​try_end_1
164 ····​.​catchall·​{:​try_start_1·​.​.​·​:​try_end_1}·​:​catchall_0161 ····​.​catchall·​{:​try_start_1·​.​.​·​:​try_end_1}·​:​catchall_0
  
165 ····​.​line·​142162 ····​.​line·​142
166 ····​return-​void163 ····​return-​void
167 .​end·​method164 .​end·​method
  
168 .​method·​public·​onSubServerDisconnect​(I)​V165 .​method·​public·​onSubServerDisconnect​(I)​V
169 ····​.​locals·​4166 ····​.​locals·​4
170 ····​.​param·​p1,​·​"id"····​#·​I167 ····​.​param·​p1,​·​"id"····​#·​I
  
171 ····​.​prologue168 ····​.​prologue
172 ····​.​line·​86169 ····​.​line·​86
173 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​170 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
174 ····​monitor-​enter·​v3171 ····​monitor-​enter·​v2
  
175 ····​.​line·​87172 ····​.​line·​87
176 ····​:​try_start_0173 ····​:​try_start_0
177 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​174 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
178 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​175 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
  
179 ····​move-​result-​object·​v0176 ····​move-​result-​object·​v1
  
180 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
181 ····​:​cond_0177 ····​:​cond_0
182 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z178 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
  
183 ····​move-​result·​v2179 ····​move-​result·​v3
  
184 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_1180 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_1
  
185 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​181 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
  
186 ····​move-​result-​object·​v1182 ····​move-​result-​object·​v0
  
187 ····​check-​cast·​v1,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​183 ····​check-​cast·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​
  
188 ····​.​line·​88184 ····​.​line·​88
189 ····​.​local·​v1,​·​"subServer":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​185 ····​.​local·​v0,​·​"subServer":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​
190 ····​iget·​v2,​·​v1,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​-​>id:​I186 ····​iget·​v3,​·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​-​>id:​I
  
191 ····​if-​ne·​v2,​·​p1,​·​:​cond_0187 ····​if-​ne·​v3,​·​p1,​·​:​cond_0
  
192 ····​.​line·​89188 ····​.​line·​89
193 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​189 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>subServers:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
194 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v1},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Z190 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v0},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
195 ····​.​line·​93191 ····​.​line·​93
196 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"subServer":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​192 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"subServer":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​SubServer;​
197 ····​:​cond_1193 ····​:​cond_1
198 ····​monitor-​exit·​v3194 ····​monitor-​exit·​v2
199 ····​:​try_end_0195 ····​:​try_end_0
200 ····​.​catchall·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catchall_0196 ····​.​catchall·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catchall_0
  
201 ····​.​line·​94197 ····​.​line·​94
202 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>serverCallbacks:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server$ServerCallback​s;​198 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>serverCallbacks:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server$ServerCallback​s;​
  
203 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_2199 ····​if-​eqz·​v1,​·​:​cond_2
  
204 ····​.​line·​95200 ····​.​line·​95
205 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>serverCallbacks:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server$ServerCallback​s;​201 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server;​-​>serverCallbacks:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server$ServerCallback​s;​
  
206 ····​invoke-​interface·​{v2,​·​p1},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server$ServerCallback​s;​-​>onClientDisconnected​(I)​V202 ····​invoke-​interface·​{v1,​·​p1},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​Server$ServerCallback​s;​-​>onClientDisconnected​(I)​V
  
207 ····​.​line·​96203 ····​.​line·​96
208 ····​:​cond_2204 ····​:​cond_2
209 ····​return-​void205 ····​return-​void
  
210 ····​.​line·​93206 ····​.​line·​93
Max diff block lines reached; 4062/9707 bytes (41.85%) of diff not shown.
278 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/R.smali
Offset 20, 10 lines modifiedOffset 20, 9 lines modified
20 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V20 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
21 ····​.​locals·​021 ····​.​locals·​0
  
22 ····​.​prologue22 ····​.​prologue
23 ····​.​line·​1023 ····​.​line·​10
24 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V24 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
25 ····​.​line·​53 
26 ····​return-​void25 ····​return-​void
27 .​end·​method26 .​end·​method
609 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameClientActivity$5.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$winningTeam:​I22 .​field·​final·​synthetic·​val$winningTeam:​I
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​I)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​I)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​29528 ····​.​line·​295
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$5;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$5;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
29 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$5;​-​>val$winningTeam:​I30 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$5;​-​>val$winningTeam:​I
  
1.64 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity.smali
Offset 198, 38 lines modifiedOffset 198, 44 lines modified
  
198 ····​move-​result-​object·​v7198 ····​move-​result-​object·​v7
  
199 ····​invoke-​virtual·​{v7},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​199 ····​invoke-​virtual·​{v7},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
200 ····​move-​result-​object·​v7200 ····​move-​result-​object·​v7
  
 201 ····​.​line·​147
201 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​202 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
202 ····​move-​result-​object·​v6203 ····​move-​result-​object·​v6
  
203 ····​const-​string·​v7,​·​"Manual·​Connect"204 ····​const-​string·​v7,​·​"Manual·​Connect"
  
 205 ····​.​line·​148
204 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v7,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setPositiveButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​206 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v7,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setPositiveButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
205 ····​move-​result-​object·​v6207 ····​move-​result-​object·​v6
  
206 ····​const-​string·​v7,​·​"Cancel"208 ····​const-​string·​v7,​·​"Cancel"
  
 209 ····​.​line·​149
207 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v7,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setNegativeButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​210 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v7,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setNegativeButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
208 ····​move-​result-​object·​v6211 ····​move-​result-​object·​v6
  
 212 ····​.​line·​150
209 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v1},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setOnCancelListener(​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCan​celListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​213 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v1},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setOnCancelListener(​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCan​celListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
210 ····​move-​result-​object·​v6214 ····​move-​result-​object·​v6
  
 215 ····​.​line·​151
211 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v3},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setView(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​216 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v3},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setView(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
212 ····​move-​result-​object·​v6217 ····​move-​result-​object·​v6
  
 218 ····​.​line·​152
213 ····​invoke-​virtual·​{v6},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​219 ····​invoke-​virtual·​{v6},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​
  
214 ····​move-​result-​object·​v6220 ····​move-​result-​object·​v6
  
215 ····​iput-​object·​v6,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>searchAlertDialog:​Landroid/​app/​AlertDialog;​221 ····​iput-​object·​v6,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>searchAlertDialog:​Landroid/​app/​AlertDialog;​
  
216 ····​.​line·​153222 ····​.​line·​153
647 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameClientActivity$4.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$s:​Ljava/​lang/​String;​22 .​field·​final·​synthetic·​val$s:​Ljava/​lang/​String;​
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​Ljava/​lang/​String;​)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​Ljava/​lang/​String;​)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​28628 ····​.​line·​286
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
29 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$4;​-​>val$s:​Ljava/​lang/​String;​30 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$4;​-​>val$s:​Ljava/​lang/​String;​
  
630 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameClientActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​12727 ····​.​line·​127
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
1.3 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/ServerFinder.smali
Offset 43, 15 lines modifiedOffset 43, 14 lines modified
43 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V43 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
44 ····​.​locals·​044 ····​.​locals·​0
  
45 ····​.​prologue45 ····​.​prologue
46 ····​.​line·​2946 ····​.​line·​29
47 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V47 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
48 ····​.​line·​124 
49 ····​return-​void48 ····​return-​void
50 .​end·​method49 .​end·​method
  
51 .​method·​static·​synthetic·​access$000()​Ljava/​net/​DatagramSocket;​50 .​method·​static·​synthetic·​access$000()​Ljava/​net/​DatagramSocket;​
52 ····​.​locals·​151 ····​.​locals·​1
  
53 ····​.​prologue52 ····​.​prologue
Offset 111, 14 lines modifiedOffset 110, 15 lines modified
  
111 ····​.​line·​70110 ····​.​line·​70
112 ····​:​cond_0111 ····​:​cond_0
113 ····​new-​instance·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$2;​112 ····​new-​instance·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$2;​
  
114 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p2,​·​p1,​·​p0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$2;​-​><init>(ILjava/​lang/​String;​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerFi​nderCallbacks;​)​V113 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p2,​·​p1,​·​p0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$2;​-​><init>(ILjava/​lang/​String;​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerFi​nderCallbacks;​)​V
  
 114 ····​.​line·​104
115 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$2;​-​>start()​V115 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$2;​-​>start()​V
  
116 ····​goto·​:​goto_0116 ····​goto·​:​goto_0
117 .​end·​method117 .​end·​method
  
118 .​method·​public·​static·​share(Landroid/​content/​Context;​ILjava/​lang/​String;​)​V118 .​method·​public·​static·​share(Landroid/​content/​Context;​ILjava/​lang/​String;​)​V
119 ····​.​locals·​1119 ····​.​locals·​1
Offset 138, 14 lines modifiedOffset 138, 15 lines modified
  
138 ····​.​line·​38138 ····​.​line·​38
139 ····​:​cond_0139 ····​:​cond_0
140 ····​new-​instance·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$1;​140 ····​new-​instance·​v0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$1;​
  
141 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$1;​-​><init>(ILjava/​lang/​String;​Landroid/​content/​Context;​)​V141 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$1;​-​><init>(ILjava/​lang/​String;​Landroid/​content/​Context;​)​V
  
 142 ····​.​line·​58
142 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$1;​-​>start()​V143 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$1;​-​>start()​V
  
143 ····​goto·​:​goto_0144 ····​goto·​:​goto_0
144 .​end·​method145 .​end·​method
  
145 .​method·​public·​static·​stopSearching()​V146 .​method·​public·​static·​stopSearching()​V
146 ····​.​locals·​1147 ····​.​locals·​1
695 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/ClientGameSetupActivity$4.smali
Offset 24, 14 lines modifiedOffset 24, 15 lines modified
  
24 .​field·​final·​synthetic·​val$message:​Ljava/​lang/​String;​24 .​field·​final·​synthetic·​val$message:​Ljava/​lang/​String;​
  
  
25 #·​direct·​methods25 #·​direct·​methods
26 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​Ljava/​lang/​String;​I)​V26 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​Ljava/​lang/​String;​I)​V
27 ····​.​locals·​027 ····​.​locals·​0
 28 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
28 ····​.​prologue29 ····​.​prologue
29 ····​.​line·​18130 ····​.​line·​181
30 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​31 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty;​
  
31 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$4;​-​>val$message:​Ljava/​lang/​String;​32 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ClientGameSetupActivi​ty$4;​-​>val$message:​Ljava/​lang/​String;​
  
588 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameActivity$4.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​26627 ····​.​line·​266
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
730 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerGameSetupActivity$3.smali
Offset 24, 14 lines modifiedOffset 24, 15 lines modified
  
24 .​field·​final·​synthetic·​val$message:​Ljava/​lang/​String;​24 .​field·​final·​synthetic·​val$message:​Ljava/​lang/​String;​
  
  
25 #·​direct·​methods25 #·​direct·​methods
26 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​Ljava/​lang/​String;​I)​V26 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​Ljava/​lang/​String;​I)​V
27 ····​.​locals·​027 ····​.​locals·​0
 28 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
28 ····​.​prologue29 ····​.​prologue
29 ····​.​line·​31230 ····​.​line·​312
30 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​31 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
31 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$3;​-​>val$message:​Ljava/​lang/​String;​32 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$3;​-​>val$message:​Ljava/​lang/​String;​
  
14.9 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$2$1.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​22 .​field·​final·​synthetic·​val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$1"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​7928 ····​.​line·​79
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
29 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​30 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
  
Offset 41, 171 lines modifiedOffset 42, 170 lines modified
  
41 #·​virtual·​methods42 #·​virtual·​methods
42 .​method·​public·​run()​V43 .​method·​public·​run()​V
43 ····​.​locals·​644 ····​.​locals·​6
  
44 ····​.​prologue45 ····​.​prologue
45 ····​.​line·​8246 ····​.​line·​82
46 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​47 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
47 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​48 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
48 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​49 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
49 ····​invoke-​virtual·​{v4},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​50 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
  
50 ····​move-​result-​object·​v051 ····​move-​result-​object·​v3
  
51 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
52 ····​:​cond_052 ····​:​cond_0
53 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z53 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
  
54 ····​move-​result·​v454 ····​move-​result·​v4
  
55 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_255 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_2
  
56 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​56 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
  
57 ····​move-​result-​object·​v357 ····​move-​result-​object·​v2
  
58 ····​check-​cast·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​58 ····​check-​cast·​v2,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
  
59 ····​.​line·​8359 ····​.​line·​83
60 ····​.​local·​v3,​·​"si":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​60 ····​.​local·​v2,​·​"si":​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
61 ····​iget-​object·​v4,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>ip:​Ljava/​lang/​String;​61 ····​iget-​object·​v4,​·​v2,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>ip:​Ljava/​lang/​String;​
  
62 ····​iget-​object·​v5,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​62 ····​iget-​object·​v5,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
  
63 ····​iget-​object·​v5,​·​v5,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>ip:​Ljava/​lang/​String;​63 ····​iget-​object·​v5,​·​v5,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>ip:​Ljava/​lang/​String;​
  
64 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>compareTo(Ljava/​lang/​String;​)​I64 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>compareTo(Ljava/​lang/​String;​)​I
  
65 ····​move-​result·​v465 ····​move-​result·​v4
  
66 ····​if-​nez·​v4,​·​:​cond_066 ····​if-​nez·​v4,​·​:​cond_0
  
67 ····​.​line·​8467 ····​.​line·​84
68 ····​iget-​object·​v4,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>name:​Ljava/​lang/​String;​68 ····​iget-​object·​v3,​·​v2,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>name:​Ljava/​lang/​String;​
  
69 ····​iget-​object·​v5,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​69 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
  
70 ····​iget-​object·​v5,​·​v5,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>name:​Ljava/​lang/​String;​70 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​-​>name:​Ljava/​lang/​String;​
  
71 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>compareTo(Ljava/​lang/​String;​)​I71 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>compareTo(Ljava/​lang/​String;​)​I
  
72 ····​move-​result·​v472 ····​move-​result·​v3
  
73 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_173 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_1
  
74 ····​.​line·​8574 ····​.​line·​85
75 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​75 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
76 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​76 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
77 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​77 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
78 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v3},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>indexOf(Ljava/​lang/​Object;​)​I78 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v2},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>indexOf(Ljava/​lang/​Object;​)​I
  
79 ····​move-​result·​v179 ····​move-​result·​v0
  
80 ····​.​line·​8680 ····​.​line·​86
81 ····​.​local·​v1,​·​"index":​I81 ····​.​local·​v0,​·​"index":​I
82 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​82 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
83 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​83 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
84 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​84 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
85 ····​iget-​object·​v5,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​85 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>val$serverInfo:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​ServerFinder$ServerIn​fo;​
  
86 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v1,​·​v5},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>add(ILjava/​lang/​Object;​)​V86 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v0,​·​v4},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>add(ILjava/​lang/​Object;​)​V
  
87 ····​.​line·​8787 ····​.​line·​87
88 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​88 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
89 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​89 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
90 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​90 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverInfoList:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
91 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v3},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Z91 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v2},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
92 ····​.​line·​8892 ····​.​line·​88
93 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​93 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
94 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​94 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
95 ····​#·​getter·​for:​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverList:​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​95 ····​#·​getter·​for:​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverList:​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​
96 ····​invoke-​static·​{v4},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>access$200(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​96 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>access$200(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​
  
97 ····​move-​result-​object·​v497 ····​move-​result-​object·​v3
  
98 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v1},​·​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​-​>getItem(I)​Ljava/​lang/​Object;​98 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v0},​·​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​-​>getItem(I)​Ljava/​lang/​Object;​
  
99 ····​move-​result-​object·​v299 ····​move-​result-​object·​v1
  
100 ····​.​line·​89100 ····​.​line·​89
101 ····​.​local·​v2,​·​"s":​Ljava/​lang/​Object;​101 ····​.​local·​v1,​·​"s":​Ljava/​lang/​Object;​
102 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​102 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​
  
103 ····​iget-​object·​v4,​·​v4,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​103 ····​iget-​object·​v3,​·​v3,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
104 ····​#·​getter·​for:​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverList:​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​104 ····​#·​getter·​for:​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>serverList:​Landroid/​widget/​ArrayAdapter;​
Max diff block lines reached; 5393/15122 bytes (35.66%) of diff not shown.
1.6 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerGameSetupActivity.smali
Offset 484, 38 lines modifiedOffset 484, 43 lines modified
484 ····​.​line·​124484 ····​.​line·​124
485 ····​new-​instance·​v1,​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​485 ····​new-​instance·​v1,​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
486 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​p0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V486 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​p0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
  
487 ····​const-​string·​v2,​·​"Enter·​a·​name·​to·​identify·​your·​game:​"487 ····​const-​string·​v2,​·​"Enter·​a·​name·​to·​identify·​your·​game:​"
  
 488 ····​.​line·​125
488 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​489 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
489 ····​move-​result-​object·​v1490 ····​move-​result-​object·​v1
  
490 ····​const-​string·​v2,​·​"Done"491 ····​const-​string·​v2,​·​"Done"
  
 492 ····​.​line·​126
491 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2,​·​v0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setPositiveButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​493 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2,​·​v0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setPositiveButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
492 ····​move-​result-​object·​v1494 ····​move-​result-​object·​v1
  
493 ····​const-​string·​v2,​·​"Cancel"495 ····​const-​string·​v2,​·​"Cancel"
  
494 ····​const/​4·​v3,​·​0x0496 ····​const/​4·​v3,​·​0x0
  
 497 ····​.​line·​127
495 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setNegativeButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​498 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setNegativeButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
496 ····​move-​result-​object·​v1499 ····​move-​result-​object·​v1
  
497 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​-​>nameEditText:​Landroid/​widget/​EditText;​500 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​-​>nameEditText:​Landroid/​widget/​EditText;​
  
 501 ····​.​line·​128
498 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setView(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​502 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setView(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
499 ····​move-​result-​object·​v1503 ····​move-​result-​object·​v1
  
 504 ····​.​line·​129
500 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​505 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​
  
501 ····​.​line·​130506 ····​.​line·​130
502 ····​return-​void507 ····​return-​void
503 .​end·​method508 .​end·​method
  
504 .​method·​public·​changeTeam(Landroid/​view/​View;​)​V509 .​method·​public·​changeTeam(Landroid/​view/​View;​)​V
679 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$3$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$1"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​10727 ····​.​line·​107
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3$1;​-​>this$1:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
700 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerGameSetupActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​10427 ····​.​line·​104
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerGameSetupA​ctivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
630 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameServerActivity$4.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​35327 ····​.​line·​353
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$4;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
589 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameClientActivity$2.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$p:​I22 .​field·​final·​synthetic·​val$p:​I
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​I)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​I)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​15328 ····​.​line·​153
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity;​
  
29 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$2;​-​>val$p:​I30 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameClientActivity$2;​-​>val$p:​I
  
1.25 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/NetInfo.smali
Offset 26, 56 lines modifiedOffset 26, 61 lines modified
  
26 ····​new-​array·​v1,​·​v1,​·​[Ljava/​lang/​Object;​26 ····​new-​array·​v1,​·​v1,​·​[Ljava/​lang/​Object;​
  
27 ····​const/​4·​v2,​·​0x027 ····​const/​4·​v2,​·​0x0
  
28 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​p0,​·​0xff28 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​p0,​·​0xff
  
 29 ····​.​line·​50
29 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​30 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
30 ····​move-​result-​object·​v331 ····​move-​result-​object·​v3
  
31 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v232 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v2
  
32 ····​const/​4·​v2,​·​0x133 ····​const/​4·​v2,​·​0x1
  
33 ····​shr-​int/​lit8·​v3,​·​p0,​·​0x834 ····​shr-​int/​lit8·​v3,​·​p0,​·​0x8
  
34 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​v3,​·​0xff35 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​v3,​·​0xff
  
 36 ····​.​line·​51
35 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​37 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
36 ····​move-​result-​object·​v338 ····​move-​result-​object·​v3
  
37 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v239 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v2
  
38 ····​const/​4·​v2,​·​0x240 ····​const/​4·​v2,​·​0x2
  
39 ····​shr-​int/​lit8·​v3,​·​p0,​·​0x1041 ····​shr-​int/​lit8·​v3,​·​p0,​·​0x10
  
40 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​v3,​·​0xff42 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​v3,​·​0xff
  
 43 ····​.​line·​52
41 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​44 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
42 ····​move-​result-​object·​v345 ····​move-​result-​object·​v3
  
43 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v246 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v2
  
44 ····​const/​4·​v2,​·​0x347 ····​const/​4·​v2,​·​0x3
  
45 ····​shr-​int/​lit8·​v3,​·​p0,​·​0x1848 ····​shr-​int/​lit8·​v3,​·​p0,​·​0x18
  
46 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​v3,​·​0xff49 ····​and-​int/​lit16·​v3,​·​v3,​·​0xff
  
 50 ····​.​line·​53
47 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​51 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>valueOf(I)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
48 ····​move-​result-​object·​v352 ····​move-​result-​object·​v3
  
49 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v253 ····​aput-​object·​v3,​·​v1,​·​v2
  
 54 ····​.​line·​49
50 ····​invoke-​static·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>format(Ljava/​lang/​String;​[Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​String;​55 ····​invoke-​static·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>format(Ljava/​lang/​String;​[Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​String;​
  
51 ····​move-​result-​object·​v056 ····​move-​result-​object·​v0
  
52 ····​return-​object·​v057 ····​return-​object·​v0
53 .​end·​method58 .​end·​method
  
588 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameActivity$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​16427 ····​.​line·​164
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$2;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
588 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​12927 ····​.​line·​129
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
589 B
smali/com/xenris/liquidwarsos/GameServerActivity$3.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$p:​I22 .​field·​final·​synthetic·​val$p:​I
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​I)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​I)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​20628 ····​.​line·​206
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity;​
  
29 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$3;​-​>val$p:​I30 ····​iput·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​GameServerActivity$3;​-​>val$p:​I
  
2.32 KB
smali/com/xenris/liquidwarsos/MultiplayerMenuActivity$3.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​10227 ····​.​line·​102
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty$3;​-​>this$0:​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
Offset 153, 41 lines modifiedOffset 154, 46 lines modified
  
153 ····​move-​result-​object·​v4154 ····​move-​result-​object·​v4
  
154 ····​invoke-​direct·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V155 ····​invoke-​direct·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
  
155 ····​const-​string·​v4,​·​"Enter·​IP·​Address"156 ····​const-​string·​v4,​·​"Enter·​IP·​Address"
  
 157 ····​.​line·​126
156 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​158 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setTitle(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
157 ····​move-​result-​object·​v3159 ····​move-​result-​object·​v3
  
158 ····​const-​string·​v4,​·​"Connect"160 ····​const-​string·​v4,​·​"Connect"
  
 161 ····​.​line·​127
159 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setPositiveButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​162 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setPositiveButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
160 ····​move-​result-​object·​v3163 ····​move-​result-​object·​v3
  
161 ····​const-​string·​v4,​·​"Cancel"164 ····​const-​string·​v4,​·​"Cancel"
  
162 ····​const/​4·​v5,​·​0x0165 ····​const/​4·​v5,​·​0x0
  
 166 ····​.​line·​128
163 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setNegativeButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​167 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setNegativeButton(Lj​ava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
164 ····​move-​result-​object·​v3168 ····​move-​result-​object·​v3
  
 169 ····​.​line·​129
165 ····​#·​getter·​for:​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>ipEditText:​Landroid/​widget/​EditText;​170 ····​#·​getter·​for:​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>ipEditText:​Landroid/​widget/​EditText;​
166 ····​invoke-​static·​{},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>access$300()​Landroid/​widget/​EditText;​171 ····​invoke-​static·​{},​·​Lcom/​xenris/​liquidwarsos/​MultiplayerMenuActivi​ty;​-​>access$300()​Landroid/​widget/​EditText;​
  
167 ····​move-​result-​object·​v4172 ····​move-​result-​object·​v4
  
168 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setView(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​173 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setView(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
169 ····​move-​result-​object·​v3174 ····​move-​result-​object·​v3
  
 175 ····​.​line·​130
170 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​176 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​
  
171 ····​.​line·​132177 ····​.​line·​132
172 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"clicker":​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​178 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"clicker":​Landroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​
173 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"ip":​Ljava/​lang/​String;​179 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"ip":​Ljava/​lang/​String;​
174 ····​.​end·​local·​v2····​#·​"tempEditText":​Landroid/​widget/​EditText;​180 ····​.​end·​local·​v2····​#·​"tempEditText":​Landroid/​widget/​EditText;​
175 ····​:​cond_1181 ····​:​cond_1
6.56 KB
res/drawable/arrow_right.png
5.57 KB
sng
Max report size reached
964 B
Image content
Max report size reached
6.56 KB
res/drawable/arrow_left.png
5.57 KB
sng
Max report size reached
968 B
Image content
Max report size reached
51.0 KB
res/drawable/ic_launcher.png
23.8 KB
sng
Max report size reached
27.1 KB
Image content
Max report size reached
2.68 KB
res/layout/multi_game_setup.xml
2.62 KB
res/layout/multi_game_setup.xml
Max report size reached
3.63 KB
res/layout/single_game_setup.xml
3.57 KB
res/layout/single_game_setup.xml
Max report size reached
11.6 MB
lib/armeabi/libnativeinterface.so
1.02 KB
readelf --wide --file-header {}
Max report size reached
1.91 KB
readelf --wide --program-header {}
Max report size reached
4.56 KB
readelf --wide --sections {}
Max report size reached
74.7 KB
readelf --wide --symbols {}
Max report size reached
187 KB
readelf --wide --relocs {}
Max report size reached
2.72 KB
readelf --wide --dynamic {}
Max report size reached
549 B
readelf --wide --notes {}
Max report size reached
10.9 KB
readelf --wide --version-info {}
Max report size reached
99.3 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.dynstr {}
Max report size reached
25.2 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.hash {}
Max report size reached
74.2 KB
objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --section=.plt {}
Max report size reached
10.6 MB
objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --section=.text {}
Max report size reached
163 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.ARM.extab {}
Max report size reached
97.9 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.ARM.exidx {}
Max report size reached
97.2 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.rodata {}
Max report size reached
25.2 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.data.rel.ro.local {}
Max report size reached
280 B
readelf --wide --decompress --hex-dump=.fini_array {}
Offset 1, 4 lines modifiedOffset 1, 4 lines modified
  
1 Hex·​dump·​of·​section·​'.​fini_array':​1 Hex·​dump·​of·​section·​'.​fini_array':​
2 ··​0x00068f64·e8970000·​00000000···················.​.​.​.​.​.​.​.​2 ··​0x0005f548·5cb10000·​00000000···················\.​.​.​.​.​.​.​
  
47.9 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.data.rel.ro {}
Max report size reached
422 B
readelf --wide --decompress --hex-dump=.init_array {}
Max report size reached
12.0 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.got {}
Max report size reached
1.37 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.data {}
Max report size reached
366 B
readelf --wide --decompress --string-dump=.comment {}
Max report size reached
572 B
readelf --wide --decompress --hex-dump=.ARM.attributes {}
Max report size reached
2.17 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.shstrtab {}
Max report size reached
10.4 MB
lib/armeabi-v7a/libnativeinterface.so
1.02 KB
readelf --wide --file-header {}
Max report size reached
1.91 KB
readelf --wide --program-header {}
Max report size reached
4.56 KB
readelf --wide --sections {}
Max report size reached
69.8 KB
readelf --wide --symbols {}
Max report size reached
186 KB
readelf --wide --relocs {}
Max report size reached
2.67 KB
readelf --wide --dynamic {}
Max report size reached
549 B
readelf --wide --notes {}
Max report size reached
9.84 KB
readelf --wide --version-info {}
Max report size reached
101 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.dynstr {}
Max report size reached
23.5 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.hash {}
Max report size reached
72.4 KB
objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --section=.plt {}
Max report size reached
9.53 MB
objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --section=.text {}
Max report size reached
148 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.ARM.extab {}
Max report size reached
96.7 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.ARM.exidx {}
Max report size reached
93.4 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.rodata {}
Max report size reached
25.0 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.data.rel.ro.local {}
Max report size reached
280 B
readelf --wide --decompress --hex-dump=.fini_array {}
Offset 1, 4 lines modifiedOffset 1, 4 lines modified
  
1 Hex·​dump·​of·​section·​'.​fini_array':​1 Hex·​dump·​of·​section·​'.​fini_array':​
2 ··​0x00066f64·10950000·​00000000···················.​.​.​.​.​.​.​.​2 ··​0x00059588·6cab0000·​00000000···················l.​.​.​.​.​.​.​
  
47.8 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.data.rel.ro {}
Max report size reached
414 B
readelf --wide --decompress --hex-dump=.init_array {}
Max report size reached
11.8 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.got {}
Max report size reached
1.37 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.data {}
Max report size reached
366 B
readelf --wide --decompress --string-dump=.comment {}
Offset 1, 5 lines modifiedOffset 1, 5 lines modified
  
1 String·​dump·​of·​section·​'.​comment':​1 String·​dump·​of·​section·​'.​comment':​
2 ··​[·····​1]··​GCC:​·​(GNU)​·​4.​6·​20120106·​(prerelease)​2 ··​[·····​1]··​GCC:​·​(GNU)​·​4.​9.​x·​20150123·​(prerelease)​
3 ··​[····​26]··GCC:​·​(GNU)​·4.​83 ··​[····​28]··​Android·​clang·version·3.​8.​256229··​(based·​on·LLVM·3.​8.​256229)​
  
629 B
readelf --wide --decompress --hex-dump=.ARM.attributes {}
Max report size reached
2.17 KB
readelf --wide --decompress --hex-dump=.shstrtab {}
Max report size reached