3.25 MB
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/com.doplgangr.secrecy_40.apk vs.
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/sigcp_com.doplgangr.secrecy_40.apk
97.5 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
852 KB
classes.dex
852 KB
classes.jar
Max report size reached
4.46 KB
smali/android/support/v7/internal/view/f.smali
Max report size reached
1.48 KB
smali/android/support/v7/internal/view/d.smali
Max report size reached
845 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/aa.smali
Max report size reached
4.12 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/h.smali
Max report size reached
3.82 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/w.smali
Max report size reached
4.82 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/f.smali
Max report size reached
2.17 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/d.smali
Max report size reached
3.74 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/i.smali
Max report size reached
4.13 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/g.smali
Max report size reached
11.3 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/u.smali
Max report size reached
1000 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/aj.smali
Max report size reached
1.88 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/m.smali
Max report size reached
9.27 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ad.smali
Max report size reached
3.37 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/q.smali
Max report size reached
4.5 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/x.smali
Max report size reached
3.92 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ac.smali
Max report size reached
4.58 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/e.smali
Max report size reached
1020 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/am.smali
Max report size reached
809 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ab.smali
Max report size reached
3.11 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/a.smali
Max report size reached
1.14 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/y.smali
Max report size reached
4.27 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuView.smali
Max report size reached
40.1 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/c.smali
Max report size reached
4.32 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ak.smali
Max report size reached
3.28 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuItemView.smali
Max report size reached
433 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/v.smali
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​v;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​v;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MenuItemImpl.​java"3 .​source·​"MenuItemImpl.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​p;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​h/​p;​
  
  
6 #·​instance·​fields6 #·​instance·​fields
7 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​u;​7 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​u;​
  
  
8 #·​direct·​methods8 #·​direct·​methods
5.35 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aa.smali
Max report size reached
592 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ap.smali
Offset 1, 20 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
1 .​class·interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ap;​1 .​class·synthetic·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ap;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"SpinnerICS.​java"3 .​source·​"SpinnerICS.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods 
5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​widget/​ListAdapter;​)​V 
6 .​end·​method 
  
7 .​method·​public·​abstract·​a(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​V 
8 .​end·​method 
  
9 .​method·​public·​abstract·​c()​V 
10 .​end·​method 
  
11 .​method·​public·​abstract·​d()​V 
12 .​end·​method 
  
13 .​method·​public·​abstract·​f()​Z 
14 .​end·​method 
51.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView.smali
Max report size reached
2.47 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/h.smali
Max report size reached
57.3 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ag.smali
Max report size reached
46.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/w.smali
Max report size reached
2.44 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/NativeActionModeAwareLayout.smali
Max report size reached
1.22 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ScrollingTabContainerView$TabView.smali
Max report size reached
8.33 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContextView.smali
Max report size reached
5.49 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/f.smali
Max report size reached
3.03 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/d.smali
Max report size reached
22.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/i.smali
Max report size reached
2.04 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/af.smali
Max report size reached
3.39 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/r.smali
Max report size reached
2.73 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/g.smali
Max report size reached
3.19 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/u.smali
Max report size reached
26.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aj.smali
Max report size reached
51.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/k.smali
Max report size reached
5.26 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ae.smali
Max report size reached
42.7 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/t.smali
Max report size reached
8.31 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/m.smali
Max report size reached
4.64 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ad.smali
Max report size reached
2.25 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/q.smali
Max report size reached
2.11 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/x.smali
Max report size reached
13.6 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ScrollingTabContainerView.smali
Max report size reached
10.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/an.smali
Max report size reached
3.27 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ac.smali
Max report size reached
9.28 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/z.smali
Max report size reached
1.61 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/o.smali
Max report size reached
7.17 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/al.smali
Max report size reached
26.3 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ao.smali
Max report size reached
2.07 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/s.smali
Max report size reached
4.76 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ai.smali
Max report size reached
4.23 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/e.smali
Max report size reached
9.87 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/am.smali
Max report size reached
2.76 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/l.smali
Max report size reached
4.79 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ab.smali
Max report size reached
5.74 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/a.smali
Max report size reached
7.25 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/p.smali
Max report size reached
2.97 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/y.smali
Max report size reached
3.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/j.smali
Max report size reached
4.05 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ah.smali
Max report size reached
20.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/c.smali
Max report size reached
1.76 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ak.smali
Max report size reached
31.3 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/n.smali
Max report size reached
2.88 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/v.smali
Max report size reached
5.29 KB
smali/android/support/v7/widget/SearchView.smali
Max report size reached
3.5 KB
smali/android/support/v7/widget/e.smali
Max report size reached
10.8 KB
smali/android/support/v7/a/f.smali
Max report size reached
377 B
smali/android/support/v7/a/i.smali
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​a/​i;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​a/​i;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ActionBarActivityDel​egate.​java"3 .​source·​"ActionBarActivityDel​egate.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​app/​g;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​a/​g;​
  
  
6 #·​instance·​fields6 #·​instance·​fields
7 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​a/​g;​7 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​a/​g;​
  
  
8 #·​direct·​methods8 #·​direct·​methods
1.23 KB
smali/android/support/v7/a/r.smali
Max report size reached
922 B
smali/android/support/v7/a/g.smali
Max report size reached
2.26 KB
smali/android/support/v7/a/j.smali
Max report size reached
1.62 KB
smali/com/ipaulpro/afilechooser/f.smali
Max report size reached
5.97 KB
smali/com/ipaulpro/afilechooser/d.smali
Max report size reached
724 B
smali/com/ipaulpro/afilechooser/i.smali
Max report size reached
8.0 KB
smali/com/ipaulpro/afilechooser/FileChooserActivity.smali
Max report size reached
617 B
smali/com/ipaulpro/afilechooser/a/b.smali
Offset 28, 22 lines modifiedOffset 28, 24 lines modified
  
28 ····​move-​result-​object·​v028 ····​move-​result-​object·​v0
  
29 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toLowerCase()​Ljava/​lang/​String;​29 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toLowerCase()​Ljava/​lang/​String;​
  
30 ····​move-​result-​object·​v030 ····​move-​result-​object·​v0
  
 31 ····​.​line·​476
31 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​io/​File;​-​>getName()​Ljava/​lang/​String;​32 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​io/​File;​-​>getName()​Ljava/​lang/​String;​
  
32 ····​move-​result-​object·​v133 ····​move-​result-​object·​v1
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toLowerCase()​Ljava/​lang/​String;​34 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toLowerCase()​Ljava/​lang/​String;​
  
34 ····​move-​result-​object·​v135 ····​move-​result-​object·​v1
  
 36 ····​.​line·​475
35 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>compareTo(Ljava/​lang/​String;​)​I37 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>compareTo(Ljava/​lang/​String;​)​I
  
36 ····​move-​result·​v038 ····​move-​result·​v0
  
37 ····​return·​v039 ····​return·​v0
38 .​end·​method40 .​end·​method
  
1010 B
smali/com/ipaulpro/afilechooser/a/a.smali
Max report size reached
63.0 KB
smali/com/b/a/a/a/b.smali
Max report size reached
5.93 KB
smali/com/b/a/a/a/a.smali
Max report size reached
13.2 KB
smali/com/b/a/a/a/c.smali
Max report size reached
660 B
smali/com/doplgangr/secrecy/f.smali
Offset 415, 18 lines modifiedOffset 415, 20 lines modified
  
415 ····​const-​string·​v3,​·​"·​("415 ····​const-​string·​v3,​·​"·​("
  
416 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​416 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
417 ····​move-​result-​object·​v1417 ····​move-​result-​object·​v1
  
 418 ····​.​line·​156
418 ····​invoke-​virtual·​{v8},​·​Ljava/​io/​File;​-​>getUsableSpace()​J419 ····​invoke-​virtual·​{v8},​·​Ljava/​io/​File;​-​>getUsableSpace()​J
  
419 ····​move-​result-​wide·​v9420 ····​move-​result-​wide·​v9
  
 421 ····​.​line·​155
420 ····​invoke-​static·​{v9,​·​v10},​·​Lorg/​apache/​commons/​io/​FileUtils;​-​>byteCountToDisplaySi​ze(J)​Ljava/​lang/​String;​422 ····​invoke-​static·​{v9,​·​v10},​·​Lorg/​apache/​commons/​io/​FileUtils;​-​>byteCountToDisplaySi​ze(J)​Ljava/​lang/​String;​
  
421 ····​move-​result-​object·​v3423 ····​move-​result-​object·​v3
  
422 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​424 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
423 ····​move-​result-​object·​v1425 ····​move-​result-​object·​v1
388 B
smali/com/doplgangr/secrecy/e.smali
Offset 50, 14 lines modifiedOffset 50, 15 lines modified
  
50 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z50 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
51 ····​move-​result·​v051 ····​move-​result·​v0
  
52 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_052 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0
  
 53 ····​.​line·​44
53 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Landroid/​content/​Intent;​-​>getExtras()​Landroid/​os/​Bundle;​54 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Landroid/​content/​Intent;​-​>getExtras()​Landroid/​os/​Bundle;​
  
54 ····​move-​result-​object·​v055 ····​move-​result-​object·​v0
  
55 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_056 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0
  
56 ····​.​line·​4557 ····​.​line·​45
1.31 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/a.smali
Max report size reached
2.63 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/h.smali
Max report size reached
5.8 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/f.smali
Max report size reached
2.59 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/d.smali
Max report size reached
2.41 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/g.smali
Max report size reached
1000 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/PremiumFragment_.smali
Max report size reached
3.15 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/b.smali
Max report size reached
519 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/e.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​view/​View;​)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​view/​View;​)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​7831 ····​.​line·​78
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Premium/​e;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Premium/​PremiumFragment_;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Premium/​e;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Premium/​PremiumFragment_;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Premium/​PremiumFragment_;​-​>E()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Premium/​PremiumFragment_;​-​>D()​V
  
34 ····​.​line·​7934 ····​.​line·​79
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
10.2 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/a.smali
Max report size reached
1.98 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/j.smali
Max report size reached
4.09 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Premium/c.smali
Max report size reached
1.17 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/FileSystem/h.smali
Max report size reached
1.24 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/FileSystem/i.smali
Max report size reached
2.9 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/FileSystem/OurFileProvider.smali
Max report size reached
3.28 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/FileSystem/m.smali
Max report size reached
2.61 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/ap.smali
Max report size reached
2.73 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/FilePhotoFragment_.smali
Max report size reached
4.94 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/h.smali
Max report size reached
345 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bm.smali
Offset 41, 12 lines modifiedOffset 41, 13 lines modified
  
41 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​a;​-​>g()​Lorg/​a/​a/​a/​d;​41 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​a;​-​>g()​Lorg/​a/​a/​a/​d;​
  
42 ····​move-​result-​object·​v042 ····​move-​result-​object·​v0
  
43 ····​const/​4·​v1,​·​0x043 ····​const/​4·​v1,​·​0x0
  
 44 ····​.​line·​168
44 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lorg/​a/​a/​a/​d;​-​>b(Z)​V45 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lorg/​a/​a/​a/​d;​-​>b(Z)​V
  
45 ····​.​line·​16946 ····​.​line·​169
46 ····​return-​void47 ····​return-​void
47 .​end·​method48 .​end·​method
485 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/ag.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​19631 ····​.​line·​196
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​ag;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​ae;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​ag;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​ae;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​ae;​-​>E()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​ae;​-​>D()​V
  
34 ····​.​line·​19734 ····​.​line·​197
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
6.84 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/w.smali
Max report size reached
17.4 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/au.smali
Max report size reached
11.9 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bq.smali
Max report size reached
3.94 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/ci.smali
Max report size reached
627 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/f.smali
Offset 16, 20 lines modifiedOffset 16, 20 lines modified
16 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​bq;​-​><init>()​V16 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​bq;​-​><init>()​V
  
17 ····​return-​void17 ····​return-​void
18 .​end·​method18 .​end·​method
  
  
19 #·​virtual·​methods19 #·​virtual·​methods
20 .​method·D()​V20 .​method·C()​V
21 ····​.​locals·​221 ····​.​locals·​2
  
22 ····​.​prologue22 ····​.​prologue
23 ····​.​line·​3823 ····​.​line·​38
24 ····​invoke-​super·​{p0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​bq;​-​>E()​V24 ····​invoke-​super·​{p0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​bq;​-​>D()​V
  
25 ····​.​line·​3925 ····​.​line·​39
26 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​f;​-​>R:​Landroid/​widget/​TextView;​26 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​f;​-​>R:​Landroid/​widget/​TextView;​
  
27 ····​const·​v1,​·​0x7f0c000927 ····​const·​v1,​·​0x7f0c0009
  
28 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​widget/​TextView;​-​>setText(I)​V28 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​widget/​TextView;​-​>setText(I)​V
507 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/by.smali
Offset 44, 14 lines modifiedOffset 44, 15 lines modified
  
44 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​44 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
45 ····​move-​result-​object·​v045 ····​move-​result-​object·​v0
  
46 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​EditText;​46 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​EditText;​
  
 47 ····​.​line·​186
47 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​widget/​EditText;​-​>getText()​Landroid/​text/​Editable;​48 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​widget/​EditText;​-​>getText()​Landroid/​text/​Editable;​
  
48 ····​move-​result-​object·​v049 ····​move-​result-​object·​v0
  
49 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​50 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
50 ····​move-​result-​object·​v051 ····​move-​result-​object·​v0
3.17 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bl.smali
Max report size reached
2.09 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bc.smali
Max report size reached
507 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/cf.smali
Offset 44, 14 lines modifiedOffset 44, 15 lines modified
  
44 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​44 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
45 ····​move-​result-​object·​v045 ····​move-​result-​object·​v0
  
46 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​EditText;​46 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​EditText;​
  
 47 ····​.​line·​285
47 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​widget/​EditText;​-​>getText()​Landroid/​text/​Editable;​48 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​widget/​EditText;​-​>getText()​Landroid/​text/​Editable;​
  
48 ····​move-​result-​object·​v049 ····​move-​result-​object·​v0
  
49 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​50 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
50 ····​move-​result-​object·​v051 ····​move-​result-​object·​v0
2.03 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bg.smali
Max report size reached
14.4 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/ae.smali
Max report size reached
479 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/t.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​22531 ····​.​line·​225
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​t;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​t;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​-​>E()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​-​>D()​V
  
34 ····​.​line·​22634 ····​.​line·​226
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
552 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/cg.smali
Offset 1, 11 lines modifiedOffset 1, 11 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​cg;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​cg;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"VaultsListFragment.​java"3 .​source·​"VaultsListFragment.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods4 #·​virtual·​methods
5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​os/​Bundle;​Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​)​V5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​os/​Bundle;​Landroid/​support/​a/​a/​t;​)​V
6 .​end·​method6 .​end·​method
  
7 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​)​V7 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​support/​a/​a/​t;​)​V
8 .​end·​method8 .​end·​method
769 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bu.smali
Max report size reached
2.35 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bh.smali
Max report size reached
477 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/q.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​8831 ····​.​line·​88
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​q;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​q;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​-​>E()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​p;​-​>D()​V
  
34 ····​.​line·​8934 ····​.​line·​89
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
472 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/FileImportActivity_.smali
Offset 35, 15 lines modifiedOffset 35, 14 lines modified
  
35 ····​move-​result-​object·​v135 ····​move-​result-​object·​v1
  
36 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​os/​Handler;​-​><init>(Landroid/​os/​Looper;​)​V36 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​os/​Handler;​-​><init>(Landroid/​os/​Looper;​)​V
  
37 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​FileImportActivity_;​-​>q:​Landroid/​os/​Handler;​37 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​FileImportActivity_;​-​>q:​Landroid/​os/​Handler;​
  
38 ····​.​line·​154 
39 ····​return-​void38 ····​return-​void
40 .​end·​method39 .​end·​method
  
41 .​method·​private·​a(Landroid/​os/​Bundle;​)​V40 .​method·​private·​a(Landroid/​os/​Bundle;​)​V
42 ····​.​locals·​041 ····​.​locals·​0
  
43 ····​.​prologue42 ····​.​prologue
1.41 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bx.smali
Max report size reached
2.09 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bd.smali
Max report size reached
1.24 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/cc.smali
Max report size reached
1.47 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/z.smali
Max report size reached
2.57 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/o.smali
Max report size reached
15.2 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bj.smali
Max report size reached
1.64 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bf.smali
Max report size reached
1020 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/as.smali
Max report size reached
956 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bw.smali
Max report size reached
441 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/FilesActivity_.smali
Offset 22, 15 lines modifiedOffset 22, 14 lines modified
22 ····​.​line·​3022 ····​.​line·​30
23 ····​new-​instance·​v0,​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​23 ····​new-​instance·​v0,​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​
  
24 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​-​><init>()​V24 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​-​><init>()​V
  
25 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​FilesActivity_;​-​>s:​Lorg/​a/​a/​b/​c;​25 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​FilesActivity_;​-​>s:​Lorg/​a/​a/​b/​c;​
  
26 ····​.​line·​130 
27 ····​return-​void26 ····​return-​void
28 .​end·​method27 .​end·​method
  
29 .​method·​private·​a(Landroid/​os/​Bundle;​)​V28 .​method·​private·​a(Landroid/​os/​Bundle;​)​V
30 ····​.​locals·​029 ····​.​locals·​0
  
31 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
3.6 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/a.smali
Max report size reached
1.7 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/be.smali
Max report size reached
538 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/br.smali
Offset 36, 12 lines modifiedOffset 36, 12 lines modified
  
36 ····​const/​4·​v1,​·​0x036 ····​const/​4·​v1,​·​0x0
  
37 ····​new-​instance·​v2,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​u;​37 ····​new-​instance·​v2,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​u;​
  
38 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​u;​-​><init>()​V38 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​u;​-​><init>()​V
  
39 ····​invoke-​interface·​{v0,​·​v1,​·​v2},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​cg;​-​>a(Landroid/​os/​Bundle;​Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​)​V39 ····​invoke-​interface·​{v0,​·​v1,​·​v2},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​cg;​-​>a(Landroid/​os/​Bundle;​Landroid/​support/​a/​a/​t;​)​V
  
40 ····​.​line·​11640 ····​.​line·​116
41 ····​return-​void41 ····​return-​void
42 .​end·​method42 .​end·​method
6.46 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/p.smali
Max report size reached
4.59 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/j.smali
Max report size reached
2.35 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bi.smali
Max report size reached
345 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bn.smali
Offset 36, 12 lines modifiedOffset 36, 13 lines modified
  
36 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​a;​-​>g()​Lorg/​a/​a/​a/​d;​36 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​a;​-​>g()​Lorg/​a/​a/​a/​d;​
  
37 ····​move-​result-​object·​v037 ····​move-​result-​object·​v0
  
38 ····​const/​4·​v1,​·​0x038 ····​const/​4·​v1,​·​0x0
  
 39 ····​.​line·​176
39 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lorg/​a/​a/​a/​d;​-​>b(Z)​V40 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lorg/​a/​a/​a/​d;​-​>b(Z)​V
  
40 ····​.​line·​17741 ····​.​line·​177
41 ····​return-​void42 ····​return-​void
42 .​end·​method43 .​end·​method
1.05 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/ak.smali
Max report size reached
2.74 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/n.smali
Max report size reached
1.53 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/MainActivity_.smali
Max report size reached
757 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/bt.smali
Max report size reached
2.35 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/DummyViews/HackyViewPager.smali
Max report size reached
482 B
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/DummyViews/LauncherActivity_.smali
Offset 21, 15 lines modifiedOffset 21, 14 lines modified
21 ····​.​line·​2521 ····​.​line·​25
22 ····​new-​instance·​v0,​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​22 ····​new-​instance·​v0,​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​
  
23 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​-​><init>()​V23 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Lorg/​a/​a/​b/​c;​-​><init>()​V
  
24 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​DummyViews/​LauncherActivity_;​-​>o:​Lorg/​a/​a/​b/​c;​24 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​Views/​DummyViews/​LauncherActivity_;​-​>o:​Lorg/​a/​a/​b/​c;​
  
25 ····​.​line·​73 
26 ····​return-​void25 ····​return-​void
27 .​end·​method26 .​end·​method
  
28 .​method·​private·​a(Landroid/​os/​Bundle;​)​V27 .​method·​private·​a(Landroid/​os/​Bundle;​)​V
29 ····​.​locals·​028 ····​.​locals·​0
  
30 ····​.​prologue29 ····​.​prologue
2.4 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/Views/DummyViews/NavDrawer/DrawerLayout.smali
Max report size reached
869 B
smali/com/doplgangr/secrecy/b/h.smali
Max report size reached
1.5 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/w.smali
Max report size reached
6.74 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/u.smali
Max report size reached
2.08 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/m.smali
Max report size reached
2.49 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/x.smali
Max report size reached
3.27 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/o.smali
Max report size reached
1.7 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/s.smali
Max report size reached
869 B
smali/com/doplgangr/secrecy/b/l.smali
Max report size reached
648 B
smali/com/doplgangr/secrecy/b/p.smali
Offset 34, 20 lines modifiedOffset 34, 22 lines modified
  
34 ····​.​prologue34 ····​.​prologue
35 ····​.​line·​24435 ····​.​line·​244
36 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​p;​-​>a:​Landroid/​view/​View;​36 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​b/​p;​-​>a:​Landroid/​view/​View;​
  
37 ····​const·​v1,​·​0x7f09005337 ····​const·​v1,​·​0x7f090053
  
 38 ····​.​line·​245
38 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​39 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
39 ····​move-​result-​object·​v040 ····​move-​result-​object·​v0
  
40 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​EditText;​41 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​widget/​EditText;​
  
 42 ····​.​line·​246
41 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​widget/​EditText;​-​>getText()​Landroid/​text/​Editable;​43 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​widget/​EditText;​-​>getText()​Landroid/​text/​Editable;​
  
42 ····​move-​result-​object·​v044 ····​move-​result-​object·​v0
  
43 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​45 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
44 ····​move-​result-​object·​v046 ····​move-​result-​object·​v0
2.49 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/y.smali
Max report size reached
848 B
smali/com/doplgangr/secrecy/b/j.smali
Max report size reached
10.7 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/c.smali
Max report size reached
1.49 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/b/v.smali
Max report size reached
23.6 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/c/f.smali
Max report size reached
457 B
smali/com/doplgangr/secrecy/c/d.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​43031 ····​.​line·​430
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​d;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​d;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​-​>ae()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​-​>ad()​V
  
34 ····​.​line·​43134 ····​.​line·​431
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
440 B
smali/com/doplgangr/secrecy/c/g.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​view/​View;​)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​view/​View;​)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​8531 ····​.​line·​85
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​g;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​f;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​g;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​f;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​f;​-​>ac()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​f;​-​>ab()​V
  
34 ····​.​line·​8634 ····​.​line·​86
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
457 B
smali/com/doplgangr/secrecy/c/e.smali
Offset 28, 12 lines modifiedOffset 28, 12 lines modified
28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V28 .​method·​public·​onClick(Landroid/​content/​DialogInterface;​I)​V
29 ····​.​locals·​129 ····​.​locals·​1
  
30 ····​.​prologue30 ····​.​prologue
31 ····​.​line·​44331 ····​.​line·​443
32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​e;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​32 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​e;​-​>a:​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​
  
33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​-​>ae()​V33 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​c/​c;​-​>ad()​V
  
34 ····​.​line·​44434 ····​.​line·​444
35 ····​return-​void35 ····​return-​void
36 .​end·​method36 .​end·​method
25.0 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/c/c.smali
Max report size reached
1010 B
smali/com/doplgangr/secrecy/a/h.smali
Max report size reached
926 B
smali/com/doplgangr/secrecy/a/i.smali
Max report size reached
916 B
smali/com/doplgangr/secrecy/a/k.smali
Max report size reached
1.56 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/a/e.smali
Max report size reached
312 B
smali/com/doplgangr/secrecy/a/l.smali
Offset 1, 9 lines modifiedOffset 1, 9 lines modified
1 .​class·​public·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​a/​l;​1 .​class·​public·​Lcom/​doplgangr/​secrecy/​a/​l;​
2 .​super·​Lcom/​d/​a/​a/​d;​2 .​super·​Lcom/​e/​a/​a/​d;​
3 .​source·​"ThumbnailLoadJob.​java"3 .​source·​"ThumbnailLoadJob.​java"
  
  
4 #·​instance·​fields4 #·​instance·​fields
5 .​field·​private·​final·​a:​Landroid/​widget/​ImageView;​5 .​field·​private·​final·​a:​Landroid/​widget/​ImageView;​
  
6 .​field·​private·​final·​b:​I6 .​field·​private·​final·​b:​I
1.3 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/a/a.smali
Max report size reached
1.27 KB
smali/com/doplgangr/secrecy/a/c.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/r.smali vs.
smali/com/d/a/p.smali
Max report size reached
3.51 KB
smali/android/support/v4/widget/e.smali vs.
smali/android/support/a/i/e.smali
Max report size reached
6.28 KB
smali/android/support/v4/f/n.smali vs.
smali/android/support/a/g/n.smali
Max report size reached
3.67 KB
smali/android/support/v4/widget/v.smali vs.
smali/android/support/a/i/q.smali
Max report size reached
2.18 KB
smali/com/c/a/u.smali vs.
smali/com/d/a/u.smali
Max report size reached
388 B
smali/android/support/v4/view/bi.smali vs.
smali/android/support/a/h/bh.smali
Files similar despite different names (score: 8, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​bi;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​bh;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ViewCompatICS.​java"3 .​source·​"ViewCompatICS.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Object;​)​V5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Object;​)​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
4.17 KB
smali/android/support/v4/app/Fragment$SavedState.smali vs.
smali/android/support/a/a/aj.smali
Max report size reached
2.04 KB
smali/android/support/v4/view/ae.smali vs.
smali/android/support/a/h/ae.smali
Max report size reached
426 B
smali/android/support/v4/view/ai.smali vs.
smali/android/support/a/h/ai.smali
Files similar despite different names (score: 32, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ai;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​ai;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MenuItemCompatHoneyc​omb.​java"3 .​source·​"MenuItemCompatHoneyc​omb.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
1.08 KB
smali/com/d/a/a/h/a/j.smali vs.
smali/com/e/a/a/h/a/j.smali
Max report size reached
387 B
smali/android/support/v4/view/ao.smali vs.
smali/android/support/a/h/ao.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ao;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​ao;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MotionEventCompatEcl​air.​java"3 .​source·​"MotionEventCompatEcl​air.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
2.84 KB
smali/com/d/a/a/e/b.smali vs.
smali/com/e/a/a/e/b.smali
Max report size reached
1.41 KB
smali/android/support/v4/view/a/m.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/m.smali
Max report size reached
2.0 KB
smali/com/d/a/a/a/d.smali vs.
smali/com/e/a/a/a/d.smali
Max report size reached
1.26 KB
smali/com/d/a/a/a/c.smali vs.
smali/com/e/a/a/a/c.smali
Max report size reached
7.08 KB
smali/com/d/a/a/e.smali vs.
smali/com/e/a/a/e.smali
Max report size reached
471 B
smali/android/support/v4/widget/u.smali vs.
smali/android/support/a/i/w.smali
Files similar despite different names (score: 22, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​u;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​i/​w;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ScrollerCompat.​java"3 .​source·​"ScrollerCompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​widget/​t;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​i/​v;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
828 B
smali/com/c/a/f.smali vs.
smali/com/d/a/f.smali
Max report size reached
363 B
smali/android/support/v4/view/ab.smali vs.
smali/android/support/a/h/ab.smali
Files similar despite different names (score: 46, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ab;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​ab;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"KeyEventCompatHoneyc​omb.​java"3 .​source·​"KeyEventCompatHoneyc​omb.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(I)​I5 .​method·​public·​static·​a(I)​I
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
10.3 KB
smali/android/support/v4/app/bd.smali vs.
smali/android/support/a/a/bd.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/v.smali vs.
smali/com/d/a/q.smali
Max report size reached
3.57 KB
smali/com/d/a/a/g/j.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/j.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/s.smali vs.
smali/com/d/a/t.smali
Max report size reached
4.76 KB
smali/android/support/v4/f/f.smali vs.
smali/android/support/a/g/f.smali
Max report size reached
1.76 KB
smali/android/support/v4/app/ay.smali vs.
smali/android/support/a/a/ay.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/q.smali vs.
smali/com/d/a/l.smali
Max report size reached
3.89 KB
smali/com/d/a/a/h/a/b.smali vs.
smali/com/e/a/a/h/a/b.smali
Max report size reached
821 B
smali/com/c/a/d.smali vs.
smali/com/d/a/d.smali
Max report size reached
408 B
smali/com/d/a/a/e/c.smali vs.
smali/com/e/a/a/e/c.smali
Files similar despite different names (score: 31, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​final·​Lcom/​d/​a/​a/​e/​c;​1 .​class·​final·​Lcom/​e/​a/​a/​e/​c;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"JqLog.​java"3 .​source·​"JqLog.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Lcom/​d/​a/​a/​e/​a;​5 .​implements·​Lcom/​e/​a/​a/​e/​a;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
1.46 KB
smali/android/support/v4/a/o.smali vs.
smali/android/support/a/b/o.smali
Max report size reached
399 B
smali/android/support/v4/widget/q.smali vs.
smali/android/support/a/i/s.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​q;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​i/​s;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"EdgeEffectCompatIcs.​java"3 .​source·​"EdgeEffectCompatIcs.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​)​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​)​Ljava/​lang/​Object;​
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
5.53 KB
smali/com/b/a/a/a/b/b.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/b/b.smali
Max report size reached
6.02 KB
smali/android/support/v4/app/aw.smali vs.
smali/android/support/a/a/aw.smali
Max report size reached
36.4 KB
smali/android/support/v4/f/l.smali vs.
smali/android/support/a/g/l.smali
Max report size reached
470 B
smali/android/support/v4/view/ad.smali vs.
smali/android/support/a/h/ad.smali
Files similar despite different names (score: 5, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ad;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​ad;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MenuItemCompat.​java"3 .​source·​"MenuItemCompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​ag;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​h/​ag;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
399 B
smali/android/support/v4/widget/ak.smali vs.
smali/android/support/a/i/ad.smali
Files similar despite different names (score: 33, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​widget/​ak;​1 .​class·​public·​abstract·​Landroid/​support/​a/​i/​ad;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ViewDragHelper.​java"3 .​source·​"ViewDragHelper.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V5 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
1.19 KB
smali/android/support/v4/f/c.smali vs.
smali/android/support/a/g/c.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/y.smali vs.
smali/com/d/a/w.smali
Max report size reached
2.08 KB
smali/android/support/v4/view/am.smali vs.
smali/android/support/a/h/am.smali
Max report size reached
233 KB
smali/android/support/v4/view/ViewPager.smali vs.
smali/android/support/a/h/bw.smali
Max report size reached
10.9 KB
smali/com/d/a/a/a/a.smali vs.
smali/com/e/a/a/a/a.smali
Max report size reached
438 B
smali/android/support/v4/view/j.smali vs.
smali/android/support/a/h/j.smali
Files similar despite different names (score: 44, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​j;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​a/​h/​j;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityDelegat​eCompatIcs.​java"3 .​source·​"AccessibilityDelegat​eCompatIcs.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods4 #·​virtual·​methods
5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​I)​V5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​I)​V
6 .​end·​method6 .​end·​method
1.99 KB
smali/com/b/a/a/a/c/a.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/c/a.smali
Max report size reached
655 B
smali/com/c/a/ai.smali vs.
smali/com/d/a/ai.smali
Files similar despite different names (score: 8, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​final·​Lcom/​c/​a/​ai;​1 .​class·​final·​Lcom/​d/​a/​ai;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​
3 .​source·​"ValueAnimator.​java"3 .​source·​"ValueAnimator.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​constructor·​<init>()​V5 .​method·​constructor·​<init>()​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
Offset 29, 13 lines modifiedOffset 29, 13 lines modified
29 .​end·​method29 .​end·​method
  
30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​
31 ····​.​locals·​131 ····​.​locals·​1
  
32 ····​.​prologue32 ····​.​prologue
33 ····​.​line·​13633 ····​.​line·​136
34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​c/​a/​ai;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​d/​a/​ai;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
35 ····​move-​result-​object·​v035 ····​move-​result-​object·​v0
  
36 ····​return-​object·​v036 ····​return-​object·​v0
37 .​end·​method37 .​end·​method
11.8 KB
smali/android/support/v4/view/a/b.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/b.smali
Max report size reached
18.1 KB
smali/com/c/a/j.smali vs.
smali/com/d/a/j.smali
Max report size reached
1.5 KB
smali/android/support/v4/view/g.smali vs.
smali/android/support/a/h/g.smali
Max report size reached
478 B
smali/android/support/v4/view/ar.smali vs.
smali/android/support/a/h/ar.smali
Files similar despite different names (score: 51, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ar;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​ar;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"VelocityTrackerCompa​t.​java"3 .​source·​"VelocityTrackerCompa​t.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​at;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​h/​at;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
2.24 KB
smali/android/support/v4/app/ao.smali vs.
smali/android/support/a/a/ao.smali
Max report size reached
2.18 KB
smali/com/c/a/m.smali vs.
smali/com/d/a/m.smali
Max report size reached
3.21 KB
smali/android/support/v4/app/az.smali vs.
smali/android/support/a/a/az.smali
Max report size reached
443 B
smali/android/support/v4/view/a/c.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/c.smali
Files similar despite different names (score: 2, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​c;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​c;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompat.​java"3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompat.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods4 #·​virtual·​methods
5 .​method·​public·​abstract·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​abstract·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
6 .​end·​method6 .​end·​method
494 B
smali/android/support/v4/view/a/ac.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/ac.smali
Files similar despite different names (score: 12, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​ac;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​ac;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityRecordC​ompat.​java"3 .​source·​"AccessibilityRecordC​ompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​aa;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​aa;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
1.17 KB
smali/android/support/v4/view/as.smali vs.
smali/android/support/a/h/as.smali
Max report size reached
11.9 KB
smali/android/support/v4/f/j.smali vs.
smali/android/support/a/g/j.smali
Max report size reached
14.7 KB
smali/com/d/a/a/d/a.smali vs.
smali/com/e/a/a/d/a.smali
Max report size reached
2.46 KB
smali/android/support/v4/a/f.smali vs.
smali/android/support/a/b/f.smali
Max report size reached
7.68 KB
smali/com/b/a/a/a/b/e.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/b/e.smali
Max report size reached
460 B
smali/android/support/v4/view/m.smali vs.
smali/android/support/a/h/m.smali
Files similar despite different names (score: 15, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​m;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​a/​h/​m;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityDelegat​eCompatJellyBean.​java"3 .​source·​"AccessibilityDelegat​eCompatJellyBean.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods4 #·​virtual·​methods
5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​)​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​)​Ljava/​lang/​Object;​
6 .​end·​method6 .​end·​method
473 B
smali/android/support/v4/widget/n.smali vs.
smali/android/support/a/i/p.smali
Files similar despite different names (score: 39, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​n;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​i/​p;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"EdgeEffectCompat.​java"3 .​source·​"EdgeEffectCompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​widget/​p;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​i/​r;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
8.37 KB
smali/android/support/v4/f/h.smali vs.
smali/android/support/a/g/h.smali
Max report size reached
1.75 KB
smali/android/support/v4/app/e.smali vs.
smali/android/support/a/a/e.smali
Max report size reached
374 B
smali/android/support/v4/widget/ai.smali vs.
smali/android/support/a/i/ab.smali
Files similar despite different names (score: 6, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​final·​Landroid/​support/​v4/​widget/​ai;​1 .​class·​final·​Landroid/​support/​a/​i/​ab;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ViewDragHelper.​java"3 .​source·​"ViewDragHelper.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​5 .​implements·​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​
  
  
20.4 KB
smali/com/b/a/a/a/j.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/j.smali
Max report size reached
31.5 KB
smali/android/support/v4/app/au.smali vs.
smali/android/support/a/a/au.smali
Max report size reached
1.98 KB
smali/android/support/v4/c/b.smali vs.
smali/android/support/a/d/b.smali
Max report size reached
844 B
smali/com/b/a/a/a/g.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/g.smali
Max report size reached
997 B
smali/android/support/v4/a/i.smali vs.
smali/android/support/a/b/i.smali
Max report size reached
5.37 KB
smali/com/d/a/a/g/f.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/f.smali
Max report size reached
3.05 KB
smali/android/support/v4/widget/DrawerLayout$SavedState.smali vs.
smali/android/support/a/i/k.smali
Max report size reached
3.14 KB
smali/com/c/a/a.smali vs.
smali/com/d/a/a.smali
Max report size reached
1020 B
smali/android/support/v4/app/d.smali vs.
smali/android/support/a/a/d.smali
Max report size reached
654 B
smali/com/c/a/ae.smali vs.
smali/com/d/a/ae.smali
Files similar despite different names (score: 6, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​final·​Lcom/​c/​a/​ae;​1 .​class·​final·​Lcom/​d/​a/​ae;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​
3 .​source·​"ValueAnimator.​java"3 .​source·​"ValueAnimator.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​constructor·​<init>()​V5 .​method·​constructor·​<init>()​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
Offset 29, 13 lines modifiedOffset 29, 13 lines modified
29 .​end·​method29 .​end·​method
  
30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​
31 ····​.​locals·​131 ····​.​locals·​1
  
32 ····​.​prologue32 ····​.​prologue
33 ····​.​line·​9933 ····​.​line·​99
34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​c/​a/​ae;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​d/​a/​ae;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
35 ····​move-​result-​object·​v035 ····​move-​result-​object·​v0
  
36 ····​return-​object·​v036 ····​return-​object·​v0
37 .​end·​method37 .​end·​method
3.83 KB
smali/com/c/a/h.smali vs.
smali/com/d/a/h.smali
Max report size reached
8.34 KB
smali/android/support/v4/f/i.smali vs.
smali/android/support/a/g/i.smali
Max report size reached
2.88 KB
smali/com/d/a/a/c.smali vs.
smali/com/e/a/a/c.smali
Max report size reached
2.2 KB
smali/com/d/a/a/l.smali vs.
smali/com/e/a/a/l.smali
Max report size reached
5.19 KB
smali/com/b/a/a/a/b/a.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/b/a.smali
Max report size reached
2.99 KB
smali/com/d/a/a/g/i.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/i.smali
Max report size reached
1.75 KB
smali/android/support/v4/app/f.smali vs.
smali/android/support/a/a/f.smali
Max report size reached
957 B
smali/android/support/v4/view/bn.smali vs.
smali/android/support/a/h/bl.smali
Max report size reached
471 B
smali/android/support/v4/widget/t.smali vs.
smali/android/support/a/i/v.smali
Files similar despite different names (score: 45, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​widget/​t;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​a/​i/​v;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ScrollerCompat.​java"3 .​source·​"ScrollerCompat.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods4 #·​virtual·​methods
5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​)​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​)​Ljava/​lang/​Object;​
6 .​end·​method6 .​end·​method
6.1 KB
smali/com/c/a/k.smali vs.
smali/com/d/a/k.smali
Max report size reached
10.6 KB
smali/android/support/v4/app/aj.smali vs.
smali/android/support/a/a/al.smali
Max report size reached
395 B
smali/android/support/v4/f/d.smali vs.
smali/android/support/a/g/d.smali
Files similar despite different names (score: 5, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·​Landroid/​support/​v4/​f/​d;​1 .​class·​public·​Landroid/​support/​a/​g/​d;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"DebugUtils.​java"3 .​source·​"DebugUtils.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​StringBuilder;​)​V5 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​StringBuilder;​)​V
6 ····​.​locals·​26 ····​.​locals·​2
3.97 KB
smali/com/d/a/a/b/c.smali vs.
smali/com/e/a/a/b/c.smali
Max report size reached
6.77 KB
smali/com/b/a/a/a/b/c.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/b/c.smali
Max report size reached
1.37 KB
smali/android/support/v4/view/be.smali vs.
smali/android/support/a/h/be.smali
Max report size reached
54.4 KB
smali/android/support/v4/app/v.smali vs.
smali/android/support/a/a/w.smali
Max report size reached
656 B
smali/com/c/a/af.smali vs.
smali/com/d/a/af.smali
Files similar despite different names (score: 59, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​final·​Lcom/​c/​a/​af;​1 .​class·​final·​Lcom/​d/​a/​af;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​
3 .​source·​"ValueAnimator.​java"3 .​source·​"ValueAnimator.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​constructor·​<init>()​V5 .​method·​constructor·​<init>()​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
Offset 29, 13 lines modifiedOffset 29, 13 lines modified
29 .​end·​method29 .​end·​method
  
30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​
31 ····​.​locals·​131 ····​.​locals·​1
  
32 ····​.​prologue32 ····​.​prologue
33 ····​.​line·​10833 ····​.​line·​108
34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​c/​a/​af;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​d/​a/​af;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
35 ····​move-​result-​object·​v035 ····​move-​result-​object·​v0
  
36 ····​return-​object·​v036 ····​return-​object·​v0
37 .​end·​method37 .​end·​method
8.51 KB
smali/com/d/a/a/g/h.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/h.smali
Max report size reached
454 B
smali/android/support/v4/a/h.smali vs.
smali/android/support/a/b/h.smali
Files similar despite different names (score: 37, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​h;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​b/​h;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"IntentCompat.​java"3 .​source·​"IntentCompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​a/​g;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​b/​g;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
378 B
smali/android/support/v4/view/aj.smali vs.
smali/android/support/a/h/aj.smali
Files similar despite different names (score: 1, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​aj;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​aj;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MenuItemCompatIcs.​java"3 .​source·​"MenuItemCompatIcs.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​)​Z5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​)​Z
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
1.96 KB
smali/com/d/a/a/d.smali vs.
smali/com/e/a/a/d.smali
Max report size reached
3.58 KB
smali/android/support/v4/app/w.smali vs.
smali/android/support/a/h/bp.smali
Max report size reached
5.79 KB
smali/android/support/v4/app/i.smali vs.
smali/android/support/a/a/i.smali
Max report size reached
1.79 KB
smali/android/support/v4/app/k.smali vs.
smali/android/support/a/a/k.smali
Max report size reached
15.5 KB
smali/com/d/a/a/g/g.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/g.smali
Max report size reached
21.2 KB
smali/android/support/v4/widget/a.smali vs.
smali/android/support/a/i/a.smali
Max report size reached
2.29 KB
smali/com/d/a/a/g/a.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/a.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/t.smali vs.
smali/com/d/a/v.smali
Max report size reached
4.28 KB
smali/android/support/v4/f/g.smali vs.
smali/android/support/a/g/g.smali
Max report size reached
1.81 KB
smali/android/support/v4/d/g.smali vs.
smali/android/support/a/e/g.smali
Max report size reached
6.41 KB
smali/android/support/v4/view/l.smali vs.
smali/android/support/a/h/l.smali
Max report size reached
442 B
smali/android/support/v4/widget/x.smali vs.
smali/android/support/a/i/z.smali
Files similar despite different names (score: 7, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​x;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​i/​z;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"ScrollerCompatGinger​bread.​java"3 .​source·​"ScrollerCompatGinger​bread.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​)​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​)​Ljava/​lang/​Object;​
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
1.38 KB
smali/android/support/v4/app/af.smali vs.
smali/android/support/a/i/n.smali
Max report size reached
5.28 KB
smali/com/d/a/a/b.smali vs.
smali/com/e/a/a/b.smali
Max report size reached
407 B
smali/android/support/v4/view/a/h.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/h.smali
Files similar despite different names (score: 2, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​h;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​h;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompatIcs.​java"3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompatIcs.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
5.81 KB
smali/com/b/a/a/a/f.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/f.smali
Max report size reached
934 B
smali/android/support/v4/view/k.smali vs.
smali/android/support/a/h/k.smali
Max report size reached
2.12 KB
smali/com/d/a/a/f/d.smali vs.
smali/com/e/a/a/f/d.smali
Max report size reached
2.26 KB
smali/android/support/v4/app/ai.smali vs.
smali/android/support/a/a/s.smali
Max report size reached
2.76 KB
smali/android/support/v4/app/ag.smali vs.
smali/android/support/a/i/d.smali
Max report size reached
17.0 KB
smali/android/support/v4/a/a.smali vs.
smali/android/support/a/b/a.smali
Max report size reached
21.5 KB
smali/com/c/c/a/a.smali vs.
smali/com/d/c/a/a.smali
Max report size reached
40.3 KB
smali/com/c/a/ad.smali vs.
smali/com/d/a/ad.smali
Max report size reached
971 B
smali/android/support/v4/view/bj.smali vs.
smali/android/support/a/h/bi.smali
Max report size reached
8.21 KB
smali/android/support/v4/f/k.smali vs.
smali/android/support/a/g/k.smali
Max report size reached
2.88 KB
smali/com/c/a/g.smali vs.
smali/com/d/a/g.smali
Max report size reached
1.47 KB
smali/com/c/a/o.smali vs.
smali/com/d/a/o.smali
Max report size reached
40.5 KB
smali/com/d/a/a/f.smali vs.
smali/com/e/a/a/f.smali
Max report size reached
1.58 KB
smali/com/c/b/c.smali vs.
smali/com/d/b/c.smali
Max report size reached
473 B
smali/android/support/v4/view/al.smali vs.
smali/android/support/a/h/al.smali
Files similar despite different names (score: 4, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​al;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​al;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MotionEventCompat.​java"3 .​source·​"MotionEventCompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​an;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​h/​an;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
351 B
smali/com/b/a/a/a/i.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/i.smali
Files similar despite different names (score: 6, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·​final·​Lcom/​b/​a/​a/​a/​i;​1 .​class·​public·​final·​Lcom/​c/​a/​a/​a/​i;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"R.​java"3 .​source·​"R.​java"
  
  
4 #·​static·​fields4 #·​static·​fields
5 .​field·​public·​static·​final·​pay_me_response_bad_r​esponse:​I·​=·​0x7f0c00905 .​field·​public·​static·​final·​pay_me_response_bad_r​esponse:​I·​=·​0x7f0c0090
  
12.7 KB
smali/android/support/v4/app/a.smali vs.
smali/android/support/a/a/a.smali
Max report size reached
200 KB
smali/android/support/v4/app/ae.smali vs.
smali/android/support/a/a/af.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/com/c/a/p.smali vs.
smali/com/d/a/r.smali
Max report size reached
5.32 KB
smali/com/b/a/a/a/d.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/d.smali
Max report size reached
2.77 KB
smali/android/support/v4/widget/r.smali vs.
smali/android/support/a/i/t.smali
Max report size reached
489 B
smali/android/support/v4/view/a/g.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/g.smali
Files similar despite different names (score: 7, lower is more similar)
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​g;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​g;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompat.​java"3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompat.​java"
  
4 #·​interfaces4 #·​interfaces
5 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​c;​5 .​implements·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​c;​
  
  
6 #·​direct·​methods6 #·​direct·​methods
7 .​method·​constructor·​<init>()​V7 .​method·​constructor·​<init>()​V
8 ····​.​locals·​08 ····​.​locals·​0
  
9 ····​.​prologue9 ····​.​prologue
14.2 KB
smali/android/support/v4/a/l.smali vs.
smali/android/support/a/b/l.smali
Max report size reached
1.31 KB
smali/android/support/v4/view/y.smali vs.
smali/android/support/a/h/y.smali
Max report size reached
22.7 KB
smali/android/support/v4/app/ap.smali vs.
smali/android/support/a/a/ap.smali
Max report size reached
2.66 KB
smali/android/support/v4/app/bb.smali vs.
smali/android/support/a/a/bb.smali
Max report size reached
1.61 KB
smali/android/support/v4/view/w.smali vs.
smali/android/support/a/h/w.smali
Max report size reached
7.95 KB
smali/com/d/a/a/h.smali vs.
smali/com/e/a/a/h.smali
Max report size reached
3.39 KB
smali/android/support/v4/f/e.smali vs.
smali/android/support/a/g/e.smali
Max report size reached
391 B
smali/android/support/v4/view/a/ad.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/ad.smali
Files similar despite different names (score: 9, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​ad;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​ad;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityRecordC​ompatIcs.​java"3 .​source·​"AccessibilityRecordC​ompatIcs.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a()​Ljava/​lang/​Object;​5 .​method·​public·​static·​a()​Ljava/​lang/​Object;​
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
3.32 KB
smali/android/support/v4/view/n.smali vs.
smali/android/support/a/h/n.smali
Max report size reached
38.3 KB
smali/com/d/a/a/h/a/g.smali vs.
smali/com/e/a/a/h/a/g.smali
Max report size reached
398 B
smali/android/support/v4/view/a/i.smali vs.
smali/android/support/a/h/a/i.smali
Files similar despite different names (score: 18, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​i;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​h/​a/​i;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompatJellyBean.​java"3 .​source·​"AccessibilityNodeInf​oCompatJellyBean.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​Z)​V5 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​Z)​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
30.4 KB
smali/com/c/a/z.smali vs.
smali/com/d/a/z.smali
Max report size reached
456 B
smali/android/support/v4/view/ag.smali vs.
smali/android/support/a/h/ag.smali
Files similar despite different names (score: 37, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​ag;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​a/​h/​ag;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"MenuItemCompat.​java"3 .​source·​"MenuItemCompat.​java"
  
  
4 #·​virtual·​methods4 #·​virtual·​methods
5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​5 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​
6 .​end·​method6 .​end·​method
723 B
smali/android/support/v4/b/a/b.smali vs.
smali/android/support/a/c/a/b.smali
Max report size reached
655 B
smali/com/c/a/ag.smali vs.
smali/com/d/a/ag.smali
Files similar despite different names (score: 8, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​final·​Lcom/​c/​a/​ag;​1 .​class·​final·​Lcom/​d/​a/​ag;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​2 .​super·​Ljava/​lang/​ThreadLocal;​
3 .​source·​"ValueAnimator.​java"3 .​source·​"ValueAnimator.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​constructor·​<init>()​V5 .​method·​constructor·​<init>()​V
6 ····​.​locals·​06 ····​.​locals·​0
Offset 29, 13 lines modifiedOffset 29, 13 lines modified
29 .​end·​method29 .​end·​method
  
30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​30 .​method·​protected·​synthetic·​initialValue()​Ljava/​lang/​Object;​
31 ····​.​locals·​131 ····​.​locals·​1
  
32 ····​.​prologue32 ····​.​prologue
33 ····​.​line·​12033 ····​.​line·​120
34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​c/​a/​ag;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​34 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​d/​a/​ag;​-​>a()​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
35 ····​move-​result-​object·​v035 ····​move-​result-​object·​v0
  
36 ····​return-​object·​v036 ····​return-​object·​v0
37 .​end·​method37 .​end·​method
1.14 KB
smali/android/support/v4/view/h.smali vs.
smali/android/support/a/h/h.smali
Max report size reached
1010 B
smali/android/support/v4/app/l.smali vs.
smali/android/support/a/a/l.smali
Max report size reached
1.47 KB
smali/com/c/a/n.smali vs.
smali/com/d/a/n.smali
Max report size reached
7.97 KB
smali/com/d/a/a/d/c.smali vs.
smali/com/e/a/a/d/c.smali
Max report size reached
2.79 KB
smali/com/d/a/a/j.smali vs.
smali/com/e/a/a/j.smali
Max report size reached
4.3 KB
smali/com/d/a/a/g/k.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/k.smali
Max report size reached
28.7 KB
smali/com/d/a/a/h/a/c.smali vs.
smali/com/e/a/a/h/a/c.smali
Max report size reached
6.07 KB
smali/com/c/a/aj.smali vs.
smali/com/d/a/aj.smali
Max report size reached
391 B
smali/android/support/v4/app/ba.smali vs.
smali/android/support/a/a/ba.smali
Files similar despite different names (score: 6, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​app/​ba;​1 .​class·​Landroid/​support/​a/​a/​ba;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"NavUtilsJB.​java"3 .​source·​"NavUtilsJB.​java"
  
  
4 #·​direct·​methods4 #·​direct·​methods
5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​Landroid/​content/​Intent;​5 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​Landroid/​content/​Intent;​
6 ····​.​locals·​16 ····​.​locals·​1
2.1 KB
smali/android/support/v4/app/j.smali vs.
smali/android/support/a/a/j.smali
Max report size reached
6.72 KB
smali/android/support/v4/d/f.smali vs.
smali/android/support/a/e/f.smali
Max report size reached
3.3 KB
smali/com/d/a/a/g/e.smali vs.
smali/com/e/a/a/g/e.smali
Max report size reached
5.78 KB
smali/com/b/a/a/a/b/d.smali vs.
smali/com/c/a/a/a/b/d.smali
Max report size reached