6.13 MB
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/com.blanyal.remindly_2.apk vs.
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/sigcp_com.blanyal.remindly_2.apk
76.8 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
1.81 MB
classes.dex
1.81 MB
classes.jar
Max report size reached
3.76 KB
smali/android/support/v4/b/a.smali
Max report size reached
15.0 KB
smali/android/support/v4/f/f.smali
Max report size reached
2.49 KB
smali/android/support/v4/f/d.smali
Max report size reached
3.0 KB
smali/android/support/v4/f/b.smali
Max report size reached
6.56 KB
smali/android/support/v4/f/e.smali
Max report size reached
4.32 KB
smali/android/support/v4/f/a.smali
Max report size reached
2.53 KB
smali/android/support/v4/f/c.smali
Max report size reached
2.76 KB
smali/android/support/v4/c/a/b.smali
Max report size reached
4.8 KB
smali/android/support/v4/c/a/a.smali
Max report size reached
1.16 KB
smali/android/support/v4/c/a/c.smali
Max report size reached
25.6 KB
smali/android/support/v4/widget/aa.smali
Max report size reached
4.28 KB
smali/android/support/v4/widget/ag.smali
Max report size reached
1.25 KB
smali/android/support/v4/widget/w.smali
Max report size reached
567 B
smali/android/support/v4/widget/d.smali
Offset 129, 11 lines modifiedOffset 129, 11 lines modified
  
129 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​d;​-​>a:​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​129 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​d;​-​>a:​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​
  
130 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>g(Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​)​Landroid/​view/​View;​130 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​-​>g(Landroid/​support/​v4/​widget/​a;​)​Landroid/​view/​View;​
  
131 ····​move-​result-​object·​v0131 ····​move-​result-​object·​v0
  
132 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V132 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​bk;​-​>a(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V
  
133 ····​goto·​:​goto_0133 ····​goto·​:​goto_0
134 .​end·​method134 .​end·​method
1.79 KB
smali/android/support/v4/widget/af.smali
Max report size reached
32.6 KB
smali/android/support/v4/widget/r.smali
Max report size reached
3.68 KB
smali/android/support/v4/widget/u.smali
Max report size reached
4.39 KB
smali/android/support/v4/widget/k.smali
Max report size reached
8.32 KB
smali/android/support/v4/widget/ae.smali
Max report size reached
5.66 KB
smali/android/support/v4/widget/t.smali
Max report size reached
2.39 KB
smali/android/support/v4/widget/m.smali
Max report size reached
5.64 KB
smali/android/support/v4/widget/ad.smali
Max report size reached
1.71 KB
smali/android/support/v4/widget/q.smali
Max report size reached
896 B
smali/android/support/v4/widget/x.smali
Max report size reached
2.25 KB
smali/android/support/v4/widget/ac.smali
Max report size reached
648 B
smali/android/support/v4/widget/z.smali
Offset 1, 16 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​z;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​widget/​z;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​FF)​Z4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​widget/​PopupWindow;​Landroid/​view/​View;​III)​V
5 ····​.​locals·15 ····​.​locals·0
  
6 ····check-​cast·​p0,​·​Landroid/​widget/​EdgeEffect;​6 ····invoke-​virtual·{p0,​·​p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​widget/​PopupWindow;​-​>showAsDropDown(Landr​oid/​view/​View;​III)​V
  
7 ····invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​widget/​EdgeEffect;​-​>onPull(FF)​V7 ····return-​void
  
8 ····​const/​4·​v0,​·​0x1 
  
9 ····​return·​v0 
10 .​end·​method8 .​end·​method
877 B
smali/android/support/v4/widget/o.smali
Max report size reached
4.33 KB
smali/android/support/v4/widget/s.smali
Max report size reached
1.43 KB
smali/android/support/v4/widget/l.smali
Max report size reached
6.41 KB
smali/android/support/v4/widget/ab.smali
Max report size reached
948 B
smali/android/support/v4/widget/a.smali
Max report size reached
4.1 KB
smali/android/support/v4/widget/p.smali
Max report size reached
2.29 KB
smali/android/support/v4/widget/y.smali
Max report size reached
853 B
smali/android/support/v4/widget/ah.smali
Max report size reached
1.22 KB
smali/android/support/v4/widget/n.smali
Max report size reached
3.27 KB
smali/android/support/v4/widget/v.smali
Max report size reached
2.26 KB
smali/android/support/v4/a/h.smali
Max report size reached
1.1 KB
smali/android/support/v4/a/f.smali
Max report size reached
556 B
smali/android/support/v4/a/d.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​d;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​d;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​[Landroid/​content/​Intent;​Landroid/​os/​Bundle;​)​V4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>startActivities([Lan​droid/​content/​Intent;​Landroid/​os/​Bundle;​)​V6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​app/​Activity;​-​>finishAffinity()​V
  
7 ····​return-​void7 ····​return-​void
8 .​end·​method8 .​end·​method
672 B
smali/android/support/v4/a/i.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 32 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​i;​1 .​class·final·Landroid/​support/​v4/​a/​i;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​a/​h;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
 3 #·​instance·​fields
 4 .​field·​a:​Landroid/​support/​v4/​a/​i;​
  
 5 .​field·​b:​Landroid/​support/​v4/​a/​i;​
  
 6 .​field·​c:​I
  
 7 .​field·​d:​Landroid/​support/​v4/​a/​m;​
  
 8 .​field·​e:​I
  
 9 .​field·​f:​I
  
 10 .​field·​g:​I
  
 11 .​field·​h:​I
  
 12 .​field·​i:​Ljava/​util/​ArrayList;​
  
  
3 #·​direct·​methods13 #·​direct·​methods
4 .​method·​constructor·​<init>()​V14 .​method·​constructor·​<init>()​V
5 ····​.​locals·​015 ····​.​locals·​0
  
6 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​a/​h;​-​><init>()​V16 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
7 ····​return-​void17 ····​return-​void
8 .​end·​method18 .​end·​method
5.25 KB
smali/android/support/v4/a/g.smali
Max report size reached
23.4 KB
smali/android/support/v4/a/k.smali
Max report size reached
67.6 KB
smali/android/support/v4/a/m.smali
Max report size reached
605 B
smali/android/support/v4/a/b.smali
Offset 1, 14 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​b;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​b;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​V
5 ····​.​locals·15 ····​.​locals·0
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getDrawable(I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​app/​Activity;​-​>finishAfterTransitio​n()​V
  
7 ····move-​result-​object·​v07 ····​return-​void
  
8 ····​return-​object·​v0 
9 .​end·​method8 .​end·​method
83.4 KB
smali/android/support/v4/a/e.smali
Max report size reached
1.32 KB
smali/android/support/v4/a/l.smali
Max report size reached
2.11 KB
smali/android/support/v4/a/a.smali
Max report size reached
1.49 KB
smali/android/support/v4/a/j.smali
Max report size reached
507 B
smali/android/support/v4/a/c.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​c;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​c;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​[Landroid/​content/​Intent;​)​V4 .​method·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>startActivities([Lan​droid/​content/​Intent;​)​V6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​app/​Activity;​-​>invalidateOptionsMen​u()​V
  
7 ····​return-​void7 ····​return-​void
8 .​end·​method8 .​end·​method
1.06 KB
smali/android/support/v4/e/d.smali
Max report size reached
751 B
smali/android/support/v4/e/b.smali
Offset 1, 10 lines modifiedOffset 1, 14 lines modified
1 .​class·interface·​abstract·Landroid/​support/​v4/​e/​b;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​e/​b;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·virtual·​methods3 #·direct·​methods
4 .​method·public·abstract·​a(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​4 .​method·static·varargs·​a(Landroid/​os/​AsyncTask;​[Ljava/​lang/​Object;​)​V
5 .​end·​method5 ····​.​locals·​1
  
 6 ····​sget-​object·​v0,​·​Landroid/​os/​AsyncTask;​-​>THREAD_POOL_EXECUTOR​:​Ljava/​util/​concurrent/​Executor;​
  
 7 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v0,​·​p1},​·​Landroid/​os/​AsyncTask;​-​>executeOnExecutor(Lj​ava/​util/​concurrent/​Executor;​[Ljava/​lang/​Object;​)​Landroid/​os/​AsyncTask;​
  
6 .​method·public·abstract·​b(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​8 ····return-​void
7 .​end·​method9 .​end·​method
2.17 KB
smali/android/support/v4/e/a.smali
Max report size reached
1.12 KB
smali/android/support/v4/e/c.smali
Max report size reached
13.9 KB
smali/android/support/v7/internal/view/h.smali
Max report size reached
1.44 KB
smali/android/support/v7/internal/view/f.smali
Max report size reached
8.57 KB
smali/android/support/v7/internal/view/d.smali
Max report size reached
5.49 KB
smali/android/support/v7/internal/view/i.smali
Max report size reached
617 B
smali/android/support/v7/internal/view/b.smali
Offset 152, 15 lines modifiedOffset 152, 15 lines modified
152 ····​return-​object·​v0152 ····​return-​object·​v0
  
153 ····​:​cond_0153 ····​:​cond_0
154 ····​iget·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I154 ····​iget·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I
  
155 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_1155 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_1
  
156 ····​sget·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​k;​-​>Theme_AppCompat_Ligh​t:​I156 ····​sget·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​k;​-​>Theme_AppCompat_Ligh​t:​I
  
157 ····​iput·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I157 ····​iput·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>a:​I
  
158 ····​:​cond_1158 ····​:​cond_1
159 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b()​V159 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b()​V
  
160 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b:​Landroid/​content/​res/​Resources$Theme;​160 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​b;​-​>b:​Landroid/​content/​res/​Resources$Theme;​
8.15 KB
smali/android/support/v7/internal/view/e.smali
Max report size reached
4.03 KB
smali/android/support/v7/internal/view/a.smali
Max report size reached
3.21 KB
smali/android/support/v7/internal/view/j.smali
Max report size reached
4.08 KB
smali/android/support/v7/internal/view/c.smali
Max report size reached
568 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/d.smali
Offset 335, 15 lines modifiedOffset 335, 15 lines modified
  
335 ····​move-​result-​object·​v9335 ····​move-​result-​object·​v9
  
336 ····​if-​eq·​v1,​·​v2,​·​:​cond_2336 ····​if-​eq·​v1,​·​v2,​·​:​cond_2
  
337 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v5},​·​Landroid/​view/​View;​-​>setPressed(Z)​V337 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v5},​·​Landroid/​view/​View;​-​>setPressed(Z)​V
  
338 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>s(Landroid/​view/​View;​)​V338 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​bk;​-​>p(Landroid/​view/​View;​)​V
  
339 ····​:​cond_2339 ····​:​cond_2
340 ····​if-​eq·​v9,​·​v3,​·​:​cond_3340 ····​if-​eq·​v9,​·​v3,​·​:​cond_3
  
341 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v9,​·​v4},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​d;​-​>a(Landroid/​view/​View;​I)​V341 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v9,​·​v4},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​d;​-​>a(Landroid/​view/​View;​I)​V
  
342 ····​:​cond_3342 ····​:​cond_3
4.55 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/i.smali
Max report size reached
430 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/r.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​r;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​r;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​f;​2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​f;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​ax;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​aq;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​o;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
695 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/g.smali
Offset 74, 15 lines modifiedOffset 74, 15 lines modified
  
74 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>d:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ExpandedMenuView;​74 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>d:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ExpandedMenuView;​
  
75 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_175 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_1
  
76 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>b:​Landroid/​view/​LayoutInflater;​76 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​g;​-​>b:​Landroid/​view/​LayoutInflater;​
  
77 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​a/​i;​-​>abc_expanded_menu_la​yout:​I77 ····​sget·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​b/​i;​-​>abc_expanded_menu_la​yout:​I
  
78 ····​const/​4·​v2,​·​0x078 ····​const/​4·​v2,​·​0x0
  
79 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​p1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​-​>inflate(ILandroid/​view/​ViewGroup;​Z)​Landroid/​view/​View;​79 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​p1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​-​>inflate(ILandroid/​view/​ViewGroup;​Z)​Landroid/​view/​View;​
  
80 ····​move-​result-​object·​v080 ····​move-​result-​object·​v0
  
2.04 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/u.smali
Max report size reached
6.18 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ae.smali
Max report size reached
835 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/t.smali
Max report size reached
13.5 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/m.smali
Max report size reached
3.1 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/b.smali
Max report size reached
790 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ad.smali
Offset 196, 15 lines modifiedOffset 196, 15 lines modified
196 .​method·​public·​setHeaderIcon(I)​Landroid/​view/​SubMenu;​196 .​method·​public·​setHeaderIcon(I)​Landroid/​view/​SubMenu;​
197 ····​.​locals·​1197 ····​.​locals·​1
  
198 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ad;​-​>e()​Landroid/​content/​Context;​198 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ad;​-​>e()​Landroid/​content/​Context;​
  
199 ····​move-​result-​object·​v0199 ····​move-​result-​object·​v0
  
200 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v4/​a/​a;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​200 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v4/​b/​a;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​I)​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​
  
201 ····​move-​result-​object·​v0201 ····​move-​result-​object·​v0
  
202 ····​invoke-​super·​{p0,​·​v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​-​>a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​202 ····​invoke-​super·​{p0,​·​v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​-​>a(Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​i;​
  
203 ····​return-​object·​p0203 ····​return-​object·​p0
204 .​end·​method204 .​end·​method
397 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/q.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​q;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​q;​
2 .​super·​Landroid/​widget/​FrameLayout;​2 .​super·​Landroid/​widget/​FrameLayout;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​c/​c;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​d/​c;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​a:​Landroid/​view/​CollapsibleActionView​;​6 .​field·​final·​a:​Landroid/​view/​CollapsibleActionView​;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
14.3 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ac.smali
Max report size reached
23.5 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/o.smali
Max report size reached
3.46 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/e.smali
Max report size reached
918 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/l.smali
Max report size reached
2.36 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ExpandedMenuView.smali
Max report size reached
3.26 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ab.smali
Max report size reached
4.04 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/a.smali
Max report size reached
985 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/p.smali
Max report size reached
4.68 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ListMenuItemView.smali
Max report size reached
359 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/c.smali
Offset 9, 9 lines modifiedOffset 9, 9 lines modified
9 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V9 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
10 ····​return-​void10 ····​return-​void
11 .​end·​method11 .​end·​method
  
  
12 #·​virtual·​methods12 #·​virtual·​methods
13 .​method·​public·​abstract·​a()​Landroid/​support/​v7/​widget/​ay;​13 .​method·​public·​abstract·​a()​Landroid/​support/​v7/​widget/​az;​
14 .​end·​method14 .​end·​method
405 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/n.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​n;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​n;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​p;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​p;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​m;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​m;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
4.63 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuItemView.smali
Max report size reached
10.3 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/v.smali
Max report size reached
6.71 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aa.smali
Max report size reached
7.13 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ap.smali
Max report size reached
4.01 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/h.smali
Max report size reached
36.6 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bm.smali
Max report size reached
3.9 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ag.smali
Max report size reached
43.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/w.smali
Max report size reached
16.7 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/au.smali
Max report size reached
2.28 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/NativeActionModeAwareLayout.smali
Max report size reached
3.97 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ax.smali
Max report size reached
27.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContextView.smali
Max report size reached
3.31 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/f.smali
Max report size reached
3.78 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/d.smali
Max report size reached
689 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ContentFrameLayout.smali
Offset 58, 15 lines modifiedOffset 58, 15 lines modified
58 .​method·​public·​a(IIII)​V58 .​method·​public·​a(IIII)​V
59 ····​.​locals·​159 ····​.​locals·​1
  
60 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>g:​Landroid/​graphics/​Rect;​60 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>g:​Landroid/​graphics/​Rect;​
  
61 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​graphics/​Rect;​-​>set(IIII)​V61 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​graphics/​Rect;​-​>set(IIII)​V
  
62 ····​invoke-​static·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​bv;​-​>u(Landroid/​view/​View;​)​Z62 ····​invoke-​static·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​bk;​-​>q(Landroid/​view/​View;​)​Z
  
63 ····​move-​result·​v063 ····​move-​result·​v0
  
64 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_064 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0
  
65 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>requestLayout()​V65 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ContentFrameLayout;​-​>requestLayout()​V
  
2.98 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/i.smali
Max report size reached
9.14 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bl.smali
Max report size reached
5.98 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/af.smali
Max report size reached
3.71 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bc.smali
Max report size reached
7.17 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/r.smali
Max report size reached
4.21 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/g.smali
Max report size reached
14.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/u.smali
Max report size reached
14.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aj.smali
Max report size reached
6.96 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/k.smali
Max report size reached
3.51 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bg.smali
Max report size reached
3.7 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ae.smali
Max report size reached
17.9 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/t.smali
Max report size reached
6.47 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/m.smali
Max report size reached
33.1 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/av.smali
Max report size reached
1.76 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/b.smali
Max report size reached
5.58 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ad.smali
Max report size reached
9.27 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bh.smali
Max report size reached
391 B
smali/android/support/v7/internal/widget/q.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 2 lines modified
1 .​class·public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​q;​1 .​class·synthetic·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​q;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods 
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​Intent;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V 
5 .​end·​method 
53.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarOverlayLayout.smali
Max report size reached
12.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/x.smali
Max report size reached
5.99 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContainer.smali
Max report size reached
2.57 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ba.smali
Max report size reached
7.53 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ay.smali
Max report size reached
5.73 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/an.smali
Max report size reached
2.01 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ac.smali
Max report size reached
4.08 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/at.smali
Max report size reached
2.44 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bd.smali
Max report size reached
7.52 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aw.smali
Max report size reached
394 B
smali/android/support/v7/internal/widget/z.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 2 lines modified
1 .​class·public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​z;​1 .​class·synthetic·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​z;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods 
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​w;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V 
5 .​end·​method 
20.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActivityChooserView.smali
Max report size reached
1.01 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/o.smali
Max report size reached
35.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bj.smali
Max report size reached
14.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/al.smali
Max report size reached
33.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ao.smali
Max report size reached
38.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bf.smali
Max report size reached
17.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/as.smali
Max report size reached
426 B
smali/android/support/v7/internal/widget/s.smali
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​s;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​s;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​n;​Landroid/​content/​Intent;​)​Z4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​content/​Intent;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V
5 .​end·​method5 .​end·​method
2.03 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ai.smali
Max report size reached
6.64 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/e.smali
Max report size reached
18.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/am.smali
Max report size reached
5.08 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/l.smali
Max report size reached
7.23 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/az.smali
Max report size reached
3.97 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ar.smali
Max report size reached
513 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ab.smali
Offset 1, 10 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ab;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ab;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​w;​)​V4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​y;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V
5 .​end·​method 
  
6 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​w;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V 
7 .​end·​method5 .​end·​method
3.94 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ViewStubCompat.smali
Max report size reached
14.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/a.smali
Max report size reached
3.08 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bk.smali
Max report size reached
875 B
smali/android/support/v7/internal/widget/be.smali
Max report size reached
30.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/p.smali
Max report size reached
37.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/y.smali
Max report size reached
5.96 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/j.smali
Max report size reached
2.19 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/FitWindowsFrameLayout.smali
Max report size reached
9.45 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bb.smali
Max report size reached
973 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ah.smali
Max report size reached
36.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bi.smali
Max report size reached
9.83 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/bn.smali
Max report size reached
20.5 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/c.smali
Max report size reached
2.39 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ak.smali
Max report size reached
2.21 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/FitWindowsLinearLayout.smali
Max report size reached
27.4 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/n.smali
Max report size reached
975 B
smali/android/support/v7/internal/widget/DialogTitle.smali
Max report size reached
1.87 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActivityChooserView$InnerLayout.smali
Max report size reached
20.3 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/aq.smali
Max report size reached
3.83 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/TintImageView.smali
Max report size reached
24.2 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/v.smali
Max report size reached
1.74 KB
smali/android/support/v7/internal/a/h.smali
Max report size reached
860 B
smali/android/support/v7/internal/a/f.smali
Max report size reached
382 B
smali/android/support/v7/internal/a/d.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​d;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​d;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​widget/​dn;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v7/​widget/​dk;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​b;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
45.3 KB
smali/android/support/v7/internal/a/i.smali
Max report size reached
723 B
smali/android/support/v7/internal/a/k.smali
Offset 1, 22 lines modifiedOffset 1, 22 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​view/​ei;​2 .​super·​Landroid/​support/​v4/​h/​dk;​
  
  
3 #·​instance·​fields3 #·​instance·​fields
4 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​4 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​)​V6 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​)​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​8 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​k;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​
  
9 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ei;​-​><init>()​V9 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​h/​dk;​-​><init>()​V
  
10 ····​return-​void10 ····​return-​void
11 .​end·​method11 .​end·​method
  
  
12 #·​virtual·​methods12 #·​virtual·​methods
13 .​method·​public·​b(Landroid/​view/​View;​)​V13 .​method·​public·​b(Landroid/​view/​View;​)​V
7.87 KB
smali/android/support/v7/internal/a/m.smali
Max report size reached
17.1 KB
smali/android/support/v7/internal/a/b.smali
Max report size reached
1020 B
smali/android/support/v7/internal/a/e.smali
Max report size reached
375 B
smali/android/support/v7/internal/a/l.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​l;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​l;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​ej;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​dl;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​6 .​field·​final·​synthetic·​a:​Landroid/​support/​v7/​internal/​a/​i;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
711 B
smali/android/support/v7/internal/a/a.smali
Offset 282, 15 lines modifiedOffset 282, 15 lines modified
282 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​282 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​
  
283 ····​move-​result-​object·​v0283 ····​move-​result-​object·​v0
  
284 ····​:​goto_0284 ····​:​goto_0
285 ····​if-​eqz·​p6,​·​:​cond_0285 ····​if-​eqz·​p6,​·​:​cond_0
  
286 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p4,​·​v2,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​bn;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​util/​AttributeSet;​ZZ)​Landroid/​content/​Context;​286 ····​invoke-​static·​{v0,​·​p4,​·​v2,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​br;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​util/​AttributeSet;​ZZ)​Landroid/​content/​Context;​
  
287 ····​move-​result-​object·​v0287 ····​move-​result-​object·​v0
  
288 ····​:​cond_0288 ····​:​cond_0
289 ····​const/​4·​v1,​·​-​0x1289 ····​const/​4·​v1,​·​-​0x1
  
290 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>hashCode()​I290 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>hashCode()​I
2.35 KB
smali/android/support/v7/internal/a/j.smali
Max report size reached
9.86 KB
smali/android/support/v7/widget/aa.smali
Max report size reached
6.3 KB
smali/android/support/v7/widget/cz.smali
Max report size reached
20.4 KB
smali/android/support/v7/widget/ct.smali
Max report size reached
1.5 KB
smali/android/support/v7/widget/ap.smali
Max report size reached
51.6 KB
smali/android/support/v7/widget/dg.smali
Max report size reached
4.76 KB
smali/android/support/v7/widget/h.smali
Max report size reached
15.7 KB
smali/android/support/v7/widget/bm.smali
Max report size reached
1.1 KB
smali/android/support/v7/widget/ag.smali
Max report size reached
9.22 KB
smali/android/support/v7/widget/w.smali
Max report size reached
15.0 KB
smali/android/support/v7/widget/au.smali
Max report size reached
6.76 KB
smali/android/support/v7/widget/bq.smali
Max report size reached
598 B
smali/android/support/v7/widget/cb.smali
Offset 1, 16 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​widget/​cb;​1 .​class·public·interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​widget/​cb;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​widget/​ct;​)​V4 .​method·​public·​abstract·​a()​V
5 .​end·​method 
  
6 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​support/​v7/​widget/​ct;​)​V 
7 .​end·​method 
  
8 .​method·​public·​abstract·​c(Landroid/​support/​v7/​widget/​ct;​)​V 
9 .​end·​method 
  
10 .​method·​public·​abstract·​d(Landroid/​support/​v7/​widget/​ct;​)​V 
11 .​end·​method5 .​end·​method
4.21 KB
smali/android/support/v7/widget/ax.smali
Max report size reached
65.5 KB
smali/android/support/v7/widget/cl.smali
Max report size reached
845 B
smali/android/support/v7/widget/ci.smali
Max report size reached
12.0 KB
smali/android/support/v7/widget/dl.smali
Max report size reached
6.69 KB
smali/android/support/v7/widget/f.smali
Max report size reached
3.91 KB
smali/android/support/v7/widget/d.smali
Max report size reached
2.01 KB
smali/android/support/v7/widget/by.smali
Max report size reached
5.7 KB
smali/android/support/v7/widget/cm.smali
Max report size reached
4.02 KB
smali/android/support/v7/widget/i.smali
Max report size reached
18.0 KB
smali/android/support/v7/widget/bl.smali
Max report size reached
44.5 KB
smali/android/support/v7/widget/af.smali
Max report size reached
8.37 KB
smali/android/support/v7/widget/co.smali
Max report size reached
2.68 KB
smali/android/support/v7/widget/db.smali
Max report size reached
8.96 KB
smali/android/support/v7/widget/bc.smali
Max report size reached
29.3 KB
smali/android/support/v7/widget/cu.smali
Max report size reached
4.66 KB
smali/android/support/v7/widget/g.smali
Max report size reached
10.3 KB
smali/android/support/v7/widget/cw.smali
Max report size reached
2.8 KB
smali/android/support/v7/widget/ce.smali
Max report size reached
3.76 KB
smali/android/support/v7/widget/u.smali
Max report size reached
22.9 KB
smali/android/support/v7/widget/cv.smali
Max report size reached
3.73 KB
smali/android/support/v7/widget/aj.smali
Max report size reached
62.3 KB
smali/android/support/v7/widget/cf.smali
Max report size reached
7.19 KB
smali/android/support/v7/widget/bz.smali
Max report size reached
3.24 KB
smali/android/support/v7/widget/de.smali
Max report size reached
1.61 KB
smali/android/support/v7/widget/bg.smali
Max report size reached
547 B
smali/android/support/v7/widget/ae.smali
Offset 14, 15 lines modifiedOffset 14, 15 lines modified
  
14 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​I)​V14 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​I)​V
15 .​end·​method15 .​end·​method
  
16 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​ILandroid/​view/​ViewGroup$LayoutParam​s;​)​V16 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​View;​ILandroid/​view/​ViewGroup$LayoutParam​s;​)​V
17 .​end·​method17 .​end·​method
  
18 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​support/​v7/​widget/​ct;​18 .​method·​public·​abstract·​b(Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​support/​v7/​widget/​cv;​
19 .​end·​method19 .​end·​method
  
20 .​method·​public·​abstract·​b(I)​Landroid/​view/​View;​20 .​method·​public·​abstract·​b(I)​Landroid/​view/​View;​
21 .​end·​method21 .​end·​method
  
22 .​method·​public·​abstract·​b()​V22 .​method·​public·​abstract·​b()​V
23 .​end·​method23 .​end·​method
7.78 KB
smali/android/support/v7/widget/bp.smali
Max report size reached
13.6 KB
smali/android/support/v7/widget/t.smali
Max report size reached
7.19 KB
smali/android/support/v7/widget/ca.smali
Max report size reached
12.9 KB
smali/android/support/v7/widget/SearchView.smali
Max report size reached
5.15 KB
smali/android/support/v7/widget/cp.smali
Max report size reached
1.68 KB
smali/android/support/v7/widget/dc.smali
Max report size reached
62.9 KB
smali/android/support/v7/widget/cg.smali
Max report size reached
7.57 KB
smali/android/support/v7/widget/bu.smali
Max report size reached
9.01 KB
smali/android/support/v7/widget/cx.smali
Max report size reached
1.89 KB
smali/android/support/v7/widget/m.smali
Max report size reached
4.25 KB
smali/android/support/v7/widget/cr.smali
Max report size reached
6.26 KB
smali/android/support/v7/widget/cd.smali
Max report size reached
5.85 KB
smali/android/support/v7/widget/cy.smali
Max report size reached
3.88 KB
smali/android/support/v7/widget/b.smali
Max report size reached
8.01 KB
smali/android/support/v7/widget/bo.smali
Max report size reached
2.2 KB
smali/android/support/v7/widget/bh.smali
Max report size reached
457 B
smali/android/support/v7/widget/q.smali
Offset 1, 13 lines modifiedOffset 1, 13 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​widget/​q;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​widget/​q;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(I)​Landroid/​support/​v7/​widget/​ct;​4 .​method·​public·​abstract·​a(I)​Landroid/​support/​v7/​widget/​cv;​
5 .​end·​method5 .​end·​method
  
6 .​method·​public·​abstract·​a(II)​V6 .​method·​public·​abstract·​a(II)​V
7 .​end·​method7 .​end·​method
  
8 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​widget/​r;​)​V8 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​support/​v7/​widget/​r;​)​V
9 .​end·​method9 .​end·​method
2.68 KB
smali/android/support/v7/widget/dh.smali
Max report size reached
833 B
smali/android/support/v7/widget/SearchView$SearchAutoComplete.smali
Offset 206, 19 lines modifiedOffset 206, 19 lines modified
  
206 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​)​Z206 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView;​-​>a(Landroid/​content/​Context;​)​Z
  
207 ····​move-​result·​v0207 ····​move-​result·​v0
  
208 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0208 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_0
  
209 ····​sget-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​widget/​cx;​209 ····​sget-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView;​-​>a:​Landroid/​support/​v7/​widget/​cz;​
  
210 ····​const/​4·​v1,​·​0x1210 ····​const/​4·​v1,​·​0x1
  
211 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p0,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​cx;​-​>a(Landroid/​widget/​AutoCompleteTextView;​Z)​V211 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p0,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​cz;​-​>a(Landroid/​widget/​AutoCompleteTextView;​Z)​V
  
212 ····​:​cond_0212 ····​:​cond_0
213 ····​return-​void213 ····​return-​void
214 .​end·​method214 .​end·​method
  
215 .​method·​public·​performCompletion()​V215 .​method·​public·​performCompletion()​V
216 ····​.​locals·​0216 ····​.​locals·​0
11.4 KB
smali/android/support/v7/widget/x.smali
Max report size reached
1.43 KB
smali/android/support/v7/widget/ba.smali
Max report size reached
37.2 KB
smali/android/support/v7/widget/ay.smali
Max report size reached
4.62 KB
smali/android/support/v7/widget/an.smali
Max report size reached
1.12 KB
smali/android/support/v7/widget/ac.smali
Max report size reached
5.77 KB
smali/android/support/v7/widget/bx.smali
Max report size reached
11.3 KB
smali/android/support/v7/widget/di.smali
Max report size reached
72.7 KB
smali/android/support/v7/widget/Toolbar.smali
Max report size reached
90.0 KB
smali/android/support/v7/widget/at.smali
Max report size reached
21.2 KB
smali/android/support/v7/widget/bd.smali
Max report size reached
4.79 KB
smali/android/support/v7/widget/cc.smali
Max report size reached
4.85 KB
smali/android/support/v7/widget/aw.smali
Max report size reached
4.56 KB
smali/android/support/v7/widget/z.smali
Max report size reached
17.3 KB
smali/android/support/v7/widget/df.smali
Max report size reached
6.01 KB
smali/android/support/v7/widget/bj.smali
Max report size reached
4.28 KB
smali/android/support/v7/widget/al.smali
Max report size reached
3.56 KB
smali/android/support/v7/widget/ao.smali
Max report size reached
52.3 KB
smali/android/support/v7/widget/dd.smali
Max report size reached
1.93 KB
smali/android/support/v7/widget/bf.smali
Max report size reached
13.0 KB
smali/android/support/v7/widget/bv.smali
Max report size reached
98.4 KB
smali/android/support/v7/widget/as.smali
Max report size reached
11.1 KB
smali/android/support/v7/widget/s.smali
Max report size reached
11.1 KB
smali/android/support/v7/widget/bw.smali
Max report size reached
858 B
smali/android/support/v7/widget/ai.smali
Max report size reached
17.7 KB
smali/android/support/v7/widget/cq.smali
Max report size reached
6.11 KB
smali/android/support/v7/widget/e.smali
Max report size reached
4.25 KB
smali/android/support/v7/widget/am.smali
Max report size reached
69.2 KB
smali/android/support/v7/widget/ck.smali
Max report size reached
36.6 KB
smali/android/support/v7/widget/az.smali
Max report size reached
1000 B
smali/android/support/v7/widget/dk.smali
Max report size reached
97.6 KB
smali/android/support/v7/widget/ar.smali
Max report size reached
3.85 KB
smali/android/support/v7/widget/ab.smali
Max report size reached
39.1 KB
smali/android/support/v7/widget/a.smali
Max report size reached
6.27 KB
smali/android/support/v7/widget/bk.smali
Max report size reached
15.3 KB
smali/android/support/v7/widget/be.smali
Max report size reached
3.12 KB
smali/android/support/v7/widget/bs.smali
Max report size reached
5.07 KB
smali/android/support/v7/widget/br.smali
Max report size reached
5.15 KB
smali/android/support/v7/widget/p.smali
Max report size reached
3.77 KB
smali/android/support/v7/widget/y.smali
Max report size reached
5.09 KB
smali/android/support/v7/widget/cj.smali
Max report size reached
243 KB
smali/android/support/v7/widget/RecyclerView.smali
Max report size reached
2.02 KB
smali/android/support/v7/widget/bb.smali
Max report size reached
14.9 KB
smali/android/support/v7/widget/ActionMenuView.smali
Max report size reached
3.52 KB
smali/android/support/v7/widget/dj.smali
Max report size reached
3.69 KB
smali/android/support/v7/widget/bi.smali
Max report size reached
3.69 KB
smali/android/support/v7/widget/bn.smali
Max report size reached
4.99 KB
smali/android/support/v7/widget/c.smali
Max report size reached
3.85 KB
smali/android/support/v7/widget/ak.smali
Max report size reached
394 B
smali/android/support/v7/widget/aq.smali
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​widget/​aq;​1 .​class·​Landroid/​support/​v7/​widget/​aq;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​eh;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​dj;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​private·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​private·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
4.35 KB
smali/android/support/v7/widget/ch.smali
Max report size reached
1.81 KB
smali/android/support/v7/widget/bt.smali
Max report size reached
4.0 KB
smali/android/support/v7/widget/dm.smali
Max report size reached
35.9 KB
smali/android/support/v7/widget/cs.smali
Max report size reached
3.27 KB
smali/android/support/v7/widget/v.smali
Max report size reached
6.77 KB
smali/android/support/v7/widget/cn.smali
Max report size reached
254 B
smali/android/support/v7/widget/da.smali
Offset 1, 2 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​widget/​da;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v7/​widget/​da;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
 3 #·​virtual·​methods
 4 .​method·​public·​abstract·​a()​Z
 5 .​end·​method
8.69 KB
smali/android/support/v7/a/h.smali
Max report size reached
4.78 KB
smali/android/support/v7/a/f.smali
Max report size reached
5.33 KB
smali/android/support/v7/a/d.smali
Max report size reached
7.8 KB
smali/android/support/v7/a/i.smali
Max report size reached
6.8 KB
smali/android/support/v7/a/g.smali
Max report size reached
119 KB
smali/android/support/v7/a/k.smali
Max report size reached
14.5 KB
smali/android/support/v7/a/b.smali
Max report size reached
15.3 KB
smali/android/support/v7/a/e.smali
Max report size reached
31.4 KB
smali/android/support/v7/a/l.smali
Max report size reached
2.37 KB
smali/android/support/v7/a/a.smali
Max report size reached
5.0 KB
smali/android/support/v7/a/j.smali
Max report size reached
883 B
smali/android/support/v7/a/c.smali
Max report size reached
4.09 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/h.smali
Max report size reached
399 B
smali/com/getbase/floatingactionbutton/f.smali
Offset 1, 2 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·interface·​abstract·​Lcom/​getbase/​floatingactionbutton/​f;​1 .​class·​public·​final·​Lcom/​getbase/​floatingactionbutton/​f;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
 3 #·​static·​fields
 4 .​field·​public·​static·​final·​fab_bg_mini:​I·​=·​0x7f02003b
  
 5 .​field·​public·​static·​final·​fab_bg_normal:​I·​=·​0x7f02003c
4.8 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/d.smali
Max report size reached
2.45 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/g.smali
Max report size reached
1.95 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/AddFloatingActionButton.smali
Max report size reached
10.7 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/e.smali
Max report size reached
7.46 KB
smali/com/getbase/floatingactionbutton/FloatingActionButton.smali
Max report size reached
2.83 KB
smali/com/wdullaer/materialdatetimepicker/j.smali
Max report size reached
4.32 KB
smali/com/wdullaer/materialdatetimepicker/date/m.smali
Max report size reached
971 B
smali/com/wdullaer/materialdatetimepicker/date/l.smali
Max report size reached
1.27 KB
smali/com/b/a/a/a.smali
Max report size reached
667 B
smali/com/b/a/a/c.smali
Offset 1, 23 lines modifiedOffset 1, 23 lines modified
1 .​class·​public·​abstract·​Lcom/​b/​a/​a/​c;​1 .​class·​public·​abstract·​Lcom/​b/​a/​a/​c;​
2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​widget/​bq;​2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​widget/​br;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Lcom/​b/​a/​a/​g;​4 .​implements·​Lcom/​b/​a/​a/​g;​
  
  
5 #·​instance·​fields5 #·​instance·​fields
6 .​field·​private·​final·​j:​Lcom/​b/​a/​a/​b;​6 .​field·​private·​final·​j:​Lcom/​b/​a/​a/​b;​
  
  
7 #·​direct·​methods7 #·​direct·​methods
8 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​view/​View;​Lcom/​b/​a/​a/​b;​)​V8 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​view/​View;​Lcom/​b/​a/​a/​b;​)​V
9 ····​.​locals·​09 ····​.​locals·​0
  
10 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​bq;​-​><init>(Landroid/​view/​View;​)​V10 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​br;​-​><init>(Landroid/​view/​View;​)​V
  
11 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​b/​a/​a/​c;​-​>j:​Lcom/​b/​a/​a/​b;​11 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lcom/​b/​a/​a/​c;​-​>j:​Lcom/​b/​a/​a/​b;​
  
12 ····​return-​void12 ····​return-​void
13 .​end·​method13 .​end·​method
  
  
4.84 KB
smali/com/blanyal/remindme/ReminderEditActivity.smali
Max report size reached
1.12 KB
smali/com/blanyal/remindme/h.smali
Max report size reached
4.74 KB
smali/com/blanyal/remindme/ReminderAddActivity.smali
Max report size reached
1.93 KB
smali/com/blanyal/remindme/d.smali
Max report size reached
5.76 KB
smali/com/blanyal/remindme/MainActivity.smali
Max report size reached
3.15 KB
smali/com/blanyal/remindme/LicencesActivity.smali
Max report size reached
1.62 KB
smali/com/blanyal/remindme/e.smali
Max report size reached
4.57 KB
smali/com/blanyal/remindme/AlarmReceiver.smali
Max report size reached
2.62 KB
smali/android/support/v4/view/a/v.smali vs.
smali/android/support/v4/h/e.smali
Max report size reached
7.95 KB
smali/android/support/v4/f/j.smali vs.
smali/android/support/v4/g/j.smali
Max report size reached
6.83 KB
smali/android/support/v4/app/bg.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bm.smali
Max report size reached
7.89 KB
smali/android/support/v4/f/l.smali vs.
smali/android/support/v4/g/l.smali
Max report size reached
6.73 KB
smali/android/support/v4/view/dw.smali vs.
smali/android/support/v4/h/cy.smali
Max report size reached
3.54 KB
smali/android/support/v4/view/a/a.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/a.smali
Max report size reached
4.42 KB
smali/android/support/v4/view/a/ag.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/ag.smali
Max report size reached
38.4 KB
smali/android/support/v4/view/a/l.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/l.smali
Max report size reached
1.72 KB
smali/android/support/v4/app/f.smali vs.
smali/android/support/v7/a/n.smali
Max report size reached
8.92 KB
smali/android/support/v4/f/q.smali vs.
smali/android/support/v4/g/q.smali
Max report size reached
2.15 KB
smali/android/support/v4/view/ai.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ab.smali
Max report size reached
428 B
smali/android/support/v4/view/aw.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ap.smali
Files similar despite different names (score: 4, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​aw;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​h/​ap;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​4 .​method·​public·​abstract·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​
5 .​end·​method5 .​end·​method
  
1.91 KB
smali/android/support/v4/view/bc.smali vs.
smali/android/support/v4/h/av.smali
Max report size reached
1.84 KB
smali/android/support/v4/app/q.smali vs.
smali/android/support/v4/a/r.smali
Max report size reached
1.94 KB
smali/android/support/v4/view/au.smali vs.
smali/android/support/v4/h/an.smali
Max report size reached
3.66 KB
smali/android/support/v4/view/aj.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ac.smali
Max report size reached
368 B
smali/android/support/v4/view/a/y.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/y.smali
Files similar despite different names (score: 29, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​y;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​y;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​Landroid/​view/​View;​I)​V4 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​Landroid/​view/​View;​I)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
6.86 KB
smali/android/support/v4/app/bn.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bg.smali
Max report size reached
7.71 KB
smali/android/support/v4/app/bh.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bh.smali
Max report size reached
391 B
smali/android/support/v4/view/ck.smali vs.
smali/android/support/v4/h/by.smali
Files similar despite different names (score: 1, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ck;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​by;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​View;​Landroid/​view/​accessibility/​AccessibilityEvent;​)​V4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​View;​Landroid/​view/​accessibility/​AccessibilityEvent;​)​V
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
11.3 KB
smali/android/support/v4/f/k.smali vs.
smali/android/support/v4/g/k.smali
Max report size reached
1.23 KB
smali/android/support/v4/view/d.smali vs.
smali/android/support/v4/h/d.smali
Max report size reached
3.71 KB
smali/android/support/v4/app/cd.smali vs.
smali/android/support/v4/a/cd.smali
Max report size reached
3.63 KB
smali/android/support/v4/f/o.smali vs.
smali/android/support/v4/g/o.smali
Max report size reached
2.43 KB
smali/android/support/v4/app/l.smali vs.
smali/android/support/v4/a/n.smali
Max report size reached
4.62 KB
smali/android/support/v4/f/g.smali vs.
smali/android/support/v4/g/g.smali
Max report size reached
3.9 KB
smali/android/support/v4/app/FragmentManagerState.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aa.smali
Max report size reached
572 B
smali/android/support/v4/app/bx.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bx.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​app/​bx;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​bx;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​)​Landroid/​app/​Notification;​4 .​method·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​)​Landroid/​app/​Notification;​
5 ····​.​locals·​65 ····​.​locals·​6
  
3.34 KB
smali/android/support/v4/app/bk.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bj.smali
Max report size reached
483 B
smali/android/support/v4/view/at.smali vs.
smali/android/support/v4/h/am.smali
Files similar despite different names (score: 48, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​at;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​am;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​aw;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​ap;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
488 B
smali/android/support/v4/view/a/t.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/t.smali
Files similar despite different names (score: 1, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​t;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​t;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​p;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​p;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
386 B
smali/android/support/v4/view/a/p.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/p.smali
Files similar despite different names (score: 5, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​p;​1 .​class·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​p;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​I4 .​method·​public·​abstract·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​I
5 .​end·​method5 .​end·​method
  
2.23 KB
smali/android/support/v4/app/cj.smali vs.
smali/android/support/v4/a/cj.smali
Max report size reached
2.57 KB
smali/android/support/v4/b/a/i.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/i.smali
Max report size reached
1.13 KB
smali/android/support/v4/view/bs.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bh.smali
Max report size reached
210 KB
smali/android/support/v4/app/v.smali vs.
smali/android/support/v4/a/w.smali
Max report size reached
2.44 KB
smali/android/support/v4/app/av.smali vs.
smali/android/support/v4/a/av.smali
Max report size reached
929 B
smali/android/support/v4/view/ah.smali vs.
smali/android/support/v4/h/aa.smali
Max report size reached
5.99 KB
smali/android/support/v4/view/c.smali vs.
smali/android/support/v4/h/i.smali
Max report size reached
8.45 KB
smali/android/support/v4/view/as.smali vs.
smali/android/support/v4/h/al.smali
Max report size reached
1.37 KB
smali/android/support/v4/b/a/p.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/p.smali
Max report size reached
34.0 KB
smali/android/support/v4/f/p.smali vs.
smali/android/support/v4/g/p.smali
Max report size reached
352 B
smali/android/support/v4/view/a/w.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/w.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​w;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​w;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(IIIIZZ)​Ljava/​lang/​Object;​4 .​method·​public·​static·​a(IIIIZZ)​Ljava/​lang/​Object;​
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
1.11 KB
smali/android/support/v4/view/ed.smali vs.
smali/android/support/v4/h/df.smali
Max report size reached
2.86 KB
smali/android/support/v4/b/a/b.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/f.smali
Max report size reached
347 B
smali/android/support/v4/view/a/x.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/x.smali
Files similar despite different names (score: 1, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​x;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​x;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​I4 .​method·​public·​static·​a(Ljava/​lang/​Object;​)​I
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
3.34 KB
smali/android/support/v4/app/bj.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bk.smali
Max report size reached
2.65 KB
smali/android/support/v4/view/ac.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ag.smali
Max report size reached
3.67 KB
smali/android/support/v4/app/bq.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bq.smali
Max report size reached
6.09 KB
smali/android/support/v4/media/RatingCompat.smali vs.
smali/android/support/v4/h/n.smali
Max report size reached
501 B
smali/android/support/v4/app/bw.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bw.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​app/​bw;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​bw;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Notification;​Landroid/​content/​Context;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​)​Landroid/​app/​Notification;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Notification;​Landroid/​content/​Context;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​)​Landroid/​app/​Notification;​
5 ····​.​locals·​05 ····​.​locals·​0
  
1.53 KB
smali/android/support/v4/b/a/e.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/d.smali
Max report size reached
1.23 KB
smali/android/support/v4/view/a/c.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/c.smali
Max report size reached
6.62 KB
smali/android/support/v4/view/ca.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bp.smali
Max report size reached
2.15 KB
smali/android/support/v4/view/ce.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bt.smali
Max report size reached
2.52 KB
smali/android/support/v4/view/a/aj.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/aj.smali
Max report size reached
2.85 KB
smali/android/support/v4/view/cp.smali vs.
smali/android/support/v4/h/cc.smali
Max report size reached
656 B
smali/android/support/v4/view/bg.smali vs.
smali/android/support/v4/h/az.smali
Files similar despite different names (score: 57, lower is more similar)
Offset 1, 22 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​bg;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​az;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MotionEvent;​)​I 
5 ····​.​locals·​1 
  
6 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getPointerCount()​I 
  
7 ····​move-​result·​v0 
  
8 ····​return·​v0 
9 .​end·​method 
  
10 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MotionEvent;​I)​I4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MotionEvent;​I)​I
11 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
12 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>findPointerIndex(I)​I6 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>findPointerIndex(I)​I
  
13 ····​move-​result·​v07 ····​move-​result·​v0
  
9.91 KB
smali/android/support/v4/view/a.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a.smali
Max report size reached
7.71 KB
smali/android/support/v4/app/ah.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ah.smali
Max report size reached
8.58 KB
smali/android/support/v4/view/bw.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bl.smali
Max report size reached
7.61 KB
smali/android/support/v4/app/aj.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aj.smali
Max report size reached
1.02 KB
smali/android/support/v4/b/a/j.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/j.smali
Max report size reached
2.85 KB
smali/android/support/v4/b/a/l.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/l.smali
Max report size reached
4.03 KB
smali/android/support/v4/f/h.smali vs.
smali/android/support/v4/g/h.smali
Max report size reached
2.95 KB
smali/android/support/v4/app/x.smali vs.
smali/android/support/v4/a/y.smali
Max report size reached
986 B
smali/android/support/v4/view/j.smali vs.
smali/android/support/v4/h/m.smali
Max report size reached
1.17 KB
smali/android/support/v4/view/a/m.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/m.smali
Max report size reached
6.04 KB
smali/android/support/v4/view/l.smali vs.
smali/android/support/v4/h/l.smali
Max report size reached
1.74 KB
smali/android/support/v4/app/as.smali vs.
smali/android/support/v4/a/as.smali
Max report size reached
2.79 KB
smali/android/support/v4/app/bp.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bp.smali
Max report size reached
11.8 KB
smali/android/support/v4/app/af.smali vs.
smali/android/support/v4/a/af.smali
Max report size reached
2.87 KB
smali/android/support/v4/view/ec.smali vs.
smali/android/support/v4/h/de.smali
Max report size reached
1.21 KB
smali/android/support/v4/view/cl.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bz.smali
Max report size reached
1.78 KB
smali/android/support/v4/view/a/s.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/s.smali
Max report size reached
972 B
smali/android/support/v4/view/a/at.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/at.smali
Max report size reached
35.0 KB
smali/android/support/v4/app/ap.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ap.smali
Max report size reached
7.24 KB
smali/android/support/v4/app/cc.smali vs.
smali/android/support/v4/a/cc.smali
Max report size reached
8.22 KB
smali/android/support/v4/app/bd.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bd.smali
Max report size reached
483 B
smali/android/support/v4/view/cr.smali vs.
smali/android/support/v4/h/cf.smali
Files similar despite different names (score: 12, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​cr;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​cf;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​cv;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​cj;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
3.39 KB
smali/android/support/v4/view/cq.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ce.smali
Max report size reached
9.16 KB
smali/android/support/v4/app/bz.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bz.smali
Max report size reached
2.96 KB
smali/android/support/v4/app/bs.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bs.smali
Max report size reached
3.0 KB
smali/android/support/v4/view/cf.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bu.smali
Max report size reached
8.06 KB
smali/android/support/v4/f/i.smali vs.
smali/android/support/v4/g/i.smali
Max report size reached
2.01 KB
smali/android/support/v4/view/cj.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bx.smali
Max report size reached
1.18 KB
smali/android/support/v4/view/aq.smali vs.
smali/android/support/v4/h/aj.smali
Max report size reached
7.25 KB
smali/android/support/v4/app/ca.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ca.smali
Max report size reached
1.02 KB
smali/android/support/v4/b/a/k.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/k.smali
Max report size reached
3.81 KB
smali/android/support/v4/view/a/ab.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/ab.smali
Max report size reached
355 B
smali/android/support/v4/view/a/aa.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/aa.smali
Files similar despite different names (score: 2, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​a/​aa;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​a/​aa;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(IIIIZ)​Ljava/​lang/​Object;​4 .​method·​public·​static·​a(IIIIZ)​Ljava/​lang/​Object;​
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
1.47 KB
smali/android/support/v4/view/g.smali vs.
smali/android/support/v4/h/g.smali
Max report size reached
1.04 KB
smali/android/support/v4/view/bb.smali vs.
smali/android/support/v4/h/au.smali
Max report size reached
2.87 KB
smali/android/support/v4/view/ee.smali vs.
smali/android/support/v4/h/dg.smali
Max report size reached
1.4 KB
smali/android/support/v7/c/a.smali vs.
smali/android/support/v7/d/a.smali
Max report size reached
2.25 KB
smali/android/support/v4/view/q.smali vs.
smali/android/support/v4/b/e.smali
Max report size reached
368 B
smali/android/support/v4/app/au.smali vs.
smali/android/support/v4/a/au.smali
Files similar despite different names (score: 1, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​app/​au;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​au;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​Landroid/​content/​Intent;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​app/​Activity;​)​Landroid/​content/​Intent;​
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
4.83 KB
smali/android/support/v4/view/cb.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bo.smali
Max report size reached
1.37 KB
smali/android/support/v4/view/eb.smali vs.
smali/android/support/v4/h/dd.smali
Max report size reached
1.06 KB
smali/android/support/v4/view/h.smali vs.
smali/android/support/v4/h/h.smali
Max report size reached
2.03 KB
smali/android/support/v4/app/n.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ab.smali
Max report size reached
575 B
smali/android/support/v4/app/by.smali vs.
smali/android/support/v4/a/by.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​app/​by;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​a/​by;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​IIZ)​Landroid/​app/​Notification;​4 .​method·​static·​a(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​IIZ)​Landroid/​app/​Notification;​
5 ····​.​locals·​85 ····​.​locals·​8
  
3.09 KB
smali/android/support/v4/view/a/am.smali vs.
smali/android/support/v4/h/a/am.smali
Max report size reached
1.88 KB
smali/android/support/v4/app/bi.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bi.smali
Max report size reached
483 B
smali/android/support/v4/view/br.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bg.smali
Files similar despite different names (score: 13, lower is more similar)
Offset 1, 12 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​br;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​bg;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
3 #·​interfaces3 #·​interfaces
4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​view/​bt;​4 .​implements·​Landroid/​support/​v4/​h/​bi;​
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​constructor·​<init>()​V6 .​method·​constructor·​<init>()​V
7 ····​.​locals·​07 ····​.​locals·​0
  
8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V8 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
14.7 KB
smali/android/support/v7/b/a/a.smali vs.
smali/android/support/v7/c/a/a.smali
Max report size reached
858 B
smali/android/support/v4/view/k.smali vs.
smali/android/support/v4/h/k.smali
Max report size reached
17.0 KB
smali/android/support/v4/b/a/n.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/n.smali
Max report size reached
1.97 KB
smali/android/support/v4/app/z.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ad.smali
Max report size reached
667 B
smali/android/support/v4/app/co.smali vs.
smali/android/support/v4/a/co.smali
Files similar despite different names (score: 10, lower is more similar)
Offset 1, 22 lines modifiedOffset 1, 22 lines modified
1 .​class·​public·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​app/​co;​1 .​class·​public·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​a/​co;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​static·​fields3 #·​static·​fields
4 .​field·​private·​static·​a:​I4 .​field·​private·​static·​a:​I
  
  
5 #·​direct·​methods5 #·​direct·​methods
6 .​method·​static·​constructor·​<clinit>()​V6 .​method·​static·​constructor·​<clinit>()​V
7 ····​.​locals·​17 ····​.​locals·​1
  
8 ····​const/​high16·​v0,​·​0x1000008 ····​const/​high16·​v0,​·​0x100000
  
9 ····​sput·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​co;​-​>a:​I9 ····​sput·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​a/​co;​-​>a:​I
  
10 ····​return-​void10 ····​return-​void
11 .​end·​method11 .​end·​method
  
  
12 #·​virtual·​methods12 #·​virtual·​methods
13 .​method·​public·​a(Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V13 .​method·​public·​a(Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​Ljava/​util/​List;​)​V
2.76 KB
smali/android/support/v4/app/cn.smali vs.
smali/android/support/v4/a/cn.smali
Max report size reached
24.0 KB
smali/android/support/v4/app/ao.smali vs.
smali/android/support/v4/a/ao.smali
Max report size reached
2.36 KB
smali/android/support/v4/view/bq.smali vs.
smali/android/support/v4/h/bf.smali
Max report size reached
1.53 KB
smali/android/support/v4/b/a/d.smali vs.
smali/android/support/v4/c/a/e.smali
Max report size reached
3.28 KB
smali/android/support/v4/app/bl.smali vs.
smali/android/support/v4/a/bl.smali
Max report size reached
9.98 KB
smali/android/support/v4/app/cq.smali vs.
smali/android/support/v4/a/cq.smali
Max report size reached
389 B
smali/android/support/v4/view/ay.smali vs.
smali/android/support/v4/h/ar.smali
Files similar despite different names (score: 5, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​view/​ay;​1 .​class·​Landroid/​support/​v4/​h/​ar;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​direct·​methods3 #·​direct·​methods
4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​4 .​method·​public·​static·​a(Landroid/​view/​MenuItem;​Landroid/​view/​View;​)​Landroid/​view/​MenuItem;​
5 ····​.​locals·​15 ····​.​locals·​1
  
986 B
smali/android/support/v4/view/m.smali vs.
smali/android/support/v4/h/j.smali
Max report size reached
5.77 KB
smali/android/support/v4/app/aq.smali vs.
smali/android/support/v4/a/aq.smali
Max report size reached
406 B
smali/android/support/v4/view/bp.smali vs.
smali/android/support/v4/h/be.smali
Files similar despite different names (score: 3, lower is more similar)
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​view/​bp;​1 .​class·​public·​interface·​abstract·​Landroid/​support/​v4/​h/​be;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
  
  
3 #·​virtual·​methods3 #·​virtual·​methods
4 .​method·​public·​abstract·​computeHorizontalScro​llExtent()​I4 .​method·​public·​abstract·​computeHorizontalScro​llExtent()​I
5 .​end·​method5 .​end·​method
  
44.1 KB
smali/android/support/v4/app/o.smali vs.
smali/android/support/v4/a/p.smali
Max report size reached