[−]
/home/hans/code/fdroid/data/tmp/at.univie.sensorium_15.apk vs.
/home/hans/code/fdroid/data/tmp/sigcp_at.univie.sensorium_15.apk
[−]
zipinfo {}
Offset 1, 251 lines modified Offset 1, 251 lines modified
1 Zip·​file·​size:​·​1278858·​bytes,​·​number·​of·​entries:​·​249 1 Zip·​file·​size:​·​1278878·​bytes,​·​number·​of·​entries:​·​249
2 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​24754·​bl·​defN·​14-​Feb-​18·​10:​31·​META-​INF/​MANIFEST.​MF 2 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​24754·​bl·​defN·​14-​Feb-​18·​10:​31·​META-​INF/​MANIFEST.​MF
3 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​24875·​bl·​defN·​14-​Feb-​18·​10:​31·​META-​INF/​7F082E6F.​SF 3 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····​24875·​bl·​defN·​14-​Feb-​18·​10:​31·​META-​INF/​7F082E6F.​SF
4 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1332·​bl·​defN·​14-​Feb-​18·​10:​31·​META-​INF/​7F082E6F.​RSA 4 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1332·​bl·​defN·​14-​Feb-​18·​10:​31·​META-​INF/​7F082E6F.​RSA
5 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat····72470·​bx·stor·14-​Feb-​18·10:​03·assets/​icon.​png 5 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····​6088·​bX·defN·08-​Jan-​01·00:​00·AndroidManifest.​xml
6 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat····10642·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​assets/​icon.​svg 6 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat····72470·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​assets/​icon.​png
7 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat····51785·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​03·​assets/​icon512.​png 7 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat····10642·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​assets/​icon.​svg
8 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····1333·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​assets/​o3gmpreferences.​json 8 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat····51785·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​assets/​icon512.​png
9 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​804·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·res/​layout/​activity_sensor_debug​.​xml 9 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1333·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·assets/​o3gmpreferences.​json
10 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······892·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​layout/​seattle_sensors_main.​xml 10 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat······409·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_action_search.​png
11 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····1604·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​layout/​sensor_preference_ite​m.​xml 11 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····4492·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​hdpi-​v4/​ic_launcher.​png
12 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····2092·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​layout/​sensor_view_item.​xml 12 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····1439·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​ldpi-​v4/​ic_launcher.​png
13 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····2480·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​layout/​upload_dialogpreferen​ce.​xml 13 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat······​311·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​mdpi-​v4/​ic_action_search.​png
14 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······​744·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​menu/​activity_main.​xml 14 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····2621·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​mdpi-​v4/​ic_launcher.​png
15 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······​464·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​menu/​activity_sensor_debug​.​xml 15 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat······​491·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​xhdpi-​v4/​ic_action_search.​png
16 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······​464·​bl·defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​menu/​activity_sensors_view​.​xml 16 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····6312·​b-​·stor·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​drawable-​xhdpi-​v4/​ic_launcher.​png
17 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1728·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​raw/​defaultpreferences.​json 17 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​804·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​layout/​activity_sensor_debug​.​xml
18 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····5892·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·AndroidManifest.​xml 18 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······892·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·res/​layout/​seattle_sensors_main.​xml
19 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····5896·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​resources.​arsc 19 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····1604·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​layout/​sensor_preference_ite​m.​xml
20 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat······409·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​hdpi/​ic_action_search.​png 20 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····2092·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​layout/​sensor_view_item.​xml
21 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····4492·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​hdpi/​ic_launcher.​png 21 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····2480·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​layout/​upload_dialogpreferen​ce.​xml
22 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····1647·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​ldpi/​ic_launcher.​png 22 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······​744·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​menu/​activity_main.​xml
23 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat······311·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​mdpi/​ic_action_search.​png 23 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······464·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​menu/​activity_sensor_debug​.​xml
24 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat·····2621·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​mdpi/​ic_launcher.​png 24 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat······​464·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​menu/​activity_sensors_view​.​xml
25 -​rw-​-​-​-​·····1.​0·​fat······​491·​b-​·stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​xhdpi/​ic_action_search.​png 25 -​rw-​-​-​-​·····2.​0·​fat·····1728·​bl·defN·08-​Jan-​01·00:​00·​res/​raw/​defaultpreferences.​json
26 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​6312·​b-​·​stor·14-​Feb-​18·10:​05·​res/​drawable-​xhdpi/​ic_launcher.​png 26 -​rw-​-​-​-​·····​1.​0·​fat·····​6200·​b-​·​stor·08-​Jan-​01·00:​00·​resources.​arsc
27 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat··​2191492·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​classes.​dex 27 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat··​2330672·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​classes.​dex
28 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​909·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​org/​apache/​http/​client/​version.​properties 28 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····4678·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_any.​txt
29 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​907·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​org/​apache/​http/​entity/​mime/​version.​properties 29 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····4856·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_common.​txt
30 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······907·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​org/​apache/​http/​version.​properties 30 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······831·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_cyrillic.​txt
31 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11767·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​package-​tree.​html 31 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1489·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_english.​txt
32 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6416·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​reflect/​package-​tree.​html 32 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1224·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_french.​txt
33 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8006·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​reflect/​package-​use.​html 33 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1852·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_german.​txt
34 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····23320·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​reflect/​TypeToken.​html 34 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_hebrew.​txt
35 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····14298·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​reflect/​class-​use/​TypeToken.​html 35 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_hungarian.​txt
36 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6949·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​reflect/​package-​summary.​html 36 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2228·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_polish.​txt
37 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······965·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​reflect/​package-​frame.​html 37 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_romanian.​txt
38 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····17453·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​JsonNull.​html 38 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1427·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_russian.​txt
39 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····13155·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​package-​use.​html 39 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_spanish.​txt
40 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····17365·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​JsonParser.​html 40 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1952·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_any.​txt
41 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····23422·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​FieldNamingPolicy.​html 41 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1736·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_approx_comm​on.​txt
42 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····20984·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​FieldAttributes.​html 42 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1095·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_common.​txt
43 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····43850·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​JsonReader.​html 43 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_cyrillic.​txt
44 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8780·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​package-​tree.​html 44 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_english.​txt
45 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8731·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​package-​use.​html 45 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_french.​txt
46 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9877·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​class-​use/​JsonReader.​html 46 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······826·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_german.​txt
47 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9144·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​class-​use/​JsonToken.​html 47 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_hebrew.​txt
48 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6173·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​class-​use/​MalformedJsonExceptio​n.​html 48 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_hungarian.​txt
49 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····16974·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​class-​use/​JsonWriter.​html 49 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​875·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_polish.​txt
50 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····23686·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​JsonToken.​html 50 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_romanian.​txt
51 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····17082·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​MalformedJsonExceptio​n.​html 51 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_russian.​txt
52 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····42437·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​JsonWriter.​html 52 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_exact_spanish.​txt
53 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····7679·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​package-​summary.​html 53 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2854·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_hebrew_common.​txt
54 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1663·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​stream/​package-​frame.​html 54 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​888·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_languages.​txt
55 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8772·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonNull.​html 55 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9473·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_any.​txt
56 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····5932·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonParser.​html 56 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2366·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_cyrillic.​txt
57 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9885·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​FieldNamingPolicy.​html 57 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2970·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_english.​txt
58 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····7970·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​FieldAttributes.​html 58 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2274·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_french.​txt
59 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9560·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonArray.​html 59 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2783·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_german.​txt
60 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6002·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​InstanceCreator.​html 60 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1472·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_hebrew.​txt
61 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9173·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​FieldNamingStrategy.​html 61 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1960·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_hungarian.​txt
62 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8687·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonSerializationCont​ext.​html 62 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····4167·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_polish.​txt
63 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11440·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonParseException.​html 63 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1526·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_romanian.​txt
64 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11708·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​TypeAdapter.​html 64 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​3980·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_russian.​txt
65 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9271·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​class-​use/​Gson.​html 65 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2073·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_rules_spanish.​txt
66 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6012·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonDeserializer.​html 66 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····3870·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_any.​txt
67 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9725·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​ExclusionStrategy.​html 67 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​927·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_arabic.​txt
68 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····16050·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonSyntaxException.​html 68 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​4874·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_common.​txt
69 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····22068·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​GsonBuilder.​html 69 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​831·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_cyrillic.​txt
70 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····10065·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​LongSerializationPoli​cy.​html 70 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_czech.​txt
71 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8657·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonObject.​html 71 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_dutch.​txt
72 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····30126·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonElement.​html 72 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····​1489·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_english.​txt
73 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8766·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonDeserializationCo​ntext.​html 73 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​942·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_french.​txt
74 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····5992·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonSerializer.​html 74 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1853·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_german.​txt
75 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8743·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonPrimitive.​html 75 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_greek.​txt
76 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9257·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​TypeAdapterFactory.​html 76 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​845·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_greeklatin​.​txt
77 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····5992·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonStreamParser.​html 77 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_hebrew.​txt
78 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····15883·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​class-​use/​JsonIOException.​html 78 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······831·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_hungarian.​txt
79 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····42583·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​JsonArray.​html 79 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······831·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_italian.​txt
80 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····7613·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​package-​tree.​html 80 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····2183·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_polish.​txt
81 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····5742·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​package-​use.​html 81 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_portuguese​.​txt
82 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11163·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​annotations/​Until.​html 82 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_romanian.​txt
83 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11074·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​annotations/​Since.​html 83 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1437·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_russian.​txt
84 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6063·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​class-​use/​Until.​html 84 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​868·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_spanish.​txt
85 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6063·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​class-​use/​Since.​html 85 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_approx_turkish.​txt
86 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6153·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​class-​use/​SerializedName.​html 86 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1123·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_any.​txt
87 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····6073·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​class-​use/​Expose.​html 87 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1769·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_approx_comm​on.​txt
88 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11549·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​SerializedName.​html 88 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​816·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_arabic.​txt
89 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····8110·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​package-​summary.​html 89 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1093·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_common.​txt
90 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····1325·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​package-​frame.​html 90 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_cyrillic.​txt
91 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····12343·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​annotations/​Expose.​html 91 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_czech.​txt
92 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11989·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​InstanceCreator.​html 92 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_dutch.​txt
93 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat·····9620·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​FieldNamingStrategy.​html 93 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​830·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_english.​txt
94 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····11845·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​JsonSerializationCont​ext.​html 94 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_french.​txt
95 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····19320·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​JsonParseException.​html 95 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​826·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_german.​txt
96 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····31560·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​TypeAdapter.​html 96 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_greek.​txt
97 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····72258·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·​com/​google/​gson/​Gson.​html 97 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​817·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_greeklatin.​txt
98 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····13017·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​JsonDeserializer.​html 98 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_hebrew.​txt
99 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat····13195·​bl·​defN·14-​Feb-​18·10:​05·com/​google/​gson/​ExclusionStrategy.​html 99 -​rw-​-​-​-​·····​2.​0·​fat······​812·​bl·​defN·08-​Jan-​01·00:​00·org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​gen_exact_hungarian.​txt
Max diff block lines reached; 0/50877 bytes (0.00%) of diff not shown.
[−]
APK metadata
ordering differences only
Offset 18, 17 lines modified Offset 18, 14 lines modified
18 ··​overview-​frame.​html:​·​'8' 18 ··​overview-​frame.​html:​·​'8'
19 ··​allclasses-​frame.​html:​·​'8' 19 ··​allclasses-​frame.​html:​·​'8'
20 ··​allclasses-​noframe.​html:​·​'8' 20 ··​allclasses-​noframe.​html:​·​'8'
21 ··​help-​doc.​html:​·​'8' 21 ··​help-​doc.​html:​·​'8'
22 ··​serialized-​form.​html:​·​'8' 22 ··​serialized-​form.​html:​·​'8'
23 ··​package-​list:​·​'8' 23 ··​package-​list:​·​'8'
24 ··​constant-​values.​html:​·​'8' 24 ··​constant-​values.​html:​·​'8'
25 ··​org/​apache/​http/​version.​properties:​·​'8'  
26 ··​org/​apache/​http/​client/​version.​properties:​·​'8'  
27 ··​org/​apache/​http/​entity/​mime/​version.​properties:​·​'8'  
28 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_any.​txt:​·​'8' 25 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_any.​txt:​·​'8'
29 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_common.​txt:​·​'8' 26 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_common.​txt:​·​'8'
30 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_cyrillic.​txt:​·​'8' 27 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_cyrillic.​txt:​·​'8'
31 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_english.​txt:​·​'8' 28 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_english.​txt:​·​'8'
32 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_french.​txt:​·​'8' 29 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_french.​txt:​·​'8'
33 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_german.​txt:​·​'8' 30 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_german.​txt:​·​'8'
34 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_hebrew.​txt:​·​'8' 31 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​ash_approx_hebrew.​txt:​·​'8'
Offset 145, 14 lines modified Offset 142, 17 lines modified
145 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_languages.​txt:​·​'8' 142 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_languages.​txt:​·​'8'
146 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_any.​txt:​·​'8' 143 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_any.​txt:​·​'8'
147 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_french.​txt:​·​'8' 144 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_french.​txt:​·​'8'
148 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_hebrew.​txt:​·​'8' 145 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_hebrew.​txt:​·​'8'
149 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_italian.​txt:​·​'8' 146 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_italian.​txt:​·​'8'
150 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_portuguese.​txt:​·​'8' 147 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_portuguese.​txt:​·​'8'
151 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_spanish.​txt:​·​'8' 148 ··​org/​apache/​commons/​codec/​language/​bm/​sep_rules_spanish.​txt:​·​'8'
  149 ··​org/​apache/​http/​version.​properties:​·​'8'
  150 ··​org/​apache/​http/​entity/​mime/​version.​properties:​·​'8'
  151 ··​org/​apache/​http/​client/​version.​properties:​·​'8'
152 ··​com/​google/​gson/​package-​tree.​html:​·​'8' 152 ··​com/​google/​gson/​package-​tree.​html:​·​'8'
153 ··​com/​google/​gson/​JsonNull.​html:​·​'8' 153 ··​com/​google/​gson/​JsonNull.​html:​·​'8'
154 ··​com/​google/​gson/​package-​use.​html:​·​'8' 154 ··​com/​google/​gson/​package-​use.​html:​·​'8'
155 ··​com/​google/​gson/​JsonParser.​html:​·​'8' 155 ··​com/​google/​gson/​JsonParser.​html:​·​'8'
156 ··​com/​google/​gson/​FieldNamingPolicy.​html:​·​'8' 156 ··​com/​google/​gson/​FieldNamingPolicy.​html:​·​'8'
157 ··​com/​google/​gson/​FieldAttributes.​html:​·​'8' 157 ··​com/​google/​gson/​FieldAttributes.​html:​·​'8'
158 ··​com/​google/​gson/​JsonArray.​html:​·​'8' 158 ··​com/​google/​gson/​JsonArray.​html:​·​'8'
[−]
AndroidManifest.xml
Offset 1, 9 lines modified Offset 1, 9 lines modified
1 <?xml·​version="1.​0"·​encoding="utf-​8"?> 1 <?xml·​version="1.​0"·​encoding="utf-​8"?>
2 <manifest·​android:​versionCode="15"·​android:​versionName="1.​1.​12"·​package="at.​univie.​sensorium" 2 <manifest·​android:​versionCode="15"·​android:​versionName="1.​1.​12"·​package="at.​univie.​sensorium"·​platformBuildVersionC​ode="19"·​platformBuildVersionN​ame="4.​4.​2-​1456859"
3 ··​xmlns:​android="http:​/​/​schemas.​android.​com/​apk/​res/​android"> 3 ··​xmlns:​android="http:​/​/​schemas.​android.​com/​apk/​res/​android">
4 ····​<uses-​sdk·​android:​minSdkVersion="15"·​android:​targetSdkVersion="19"​·​/​> 4 ····​<uses-​sdk·​android:​minSdkVersion="15"·​android:​targetSdkVersion="19"​·​/​>
5 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_COARSE_LOCATIO​N"·​/​> 5 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_COARSE_LOCATIO​N"·​/​>
6 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_FINE_LOCATION"​·​/​> 6 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_FINE_LOCATION"​·​/​>
7 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_LOCATION_EXTRA​_COMMANDS"·​/​> 7 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_LOCATION_EXTRA​_COMMANDS"·​/​>
8 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_WIFI_STATE"·​/​> 8 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_WIFI_STATE"·​/​>
9 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_NETWORK_STATE"​·​/​> 9 ····​<uses-​permission·​android:​name="android.​permission.​ACCESS_NETWORK_STATE"​·​/​>
[−]
res/drawable-hdpi-v4/ic_action_search.png
[−]
sng
Offset 1, 14 lines modified Offset 1, 14 lines modified
1 #SNG:​·​from·​stdin 1 #SNG:​·​from·​stdin
2 IHDR·​{ 2 IHDR·​{
3 ····​width:​·​48;​·​height:​·​48;​·​bitdepth:​·​8;​ 3 ····​width:​·​48;​·​height:​·​48;​·​bitdepth:​·​8;​
4 ····​using·​color·​palette;​ 4 ····​using·​color·​palette;​
5 } 5 }
6 PLTE·​{ 6 PLTE·​{
7 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 7 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
8 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 8 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
9 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 9 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
10 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 10 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
12 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 12 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
13 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 13 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
14 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 14 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
[−]
res/drawable-xhdpi-v4/ic_action_search.png
[−]
sng
Offset 1, 14 lines modified Offset 1, 14 lines modified
1 #SNG:​·​from·​stdin 1 #SNG:​·​from·​stdin
2 IHDR·​{ 2 IHDR·​{
3 ····​width:​·​64;​·​height:​·​64;​·​bitdepth:​·​8;​ 3 ····​width:​·​64;​·​height:​·​64;​·​bitdepth:​·​8;​
4 ····​using·​color·​palette;​ 4 ····​using·​color·​palette;​
5 } 5 }
6 PLTE·​{ 6 PLTE·​{
7 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 7 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
8 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 8 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
9 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 9 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
10 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 10 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
12 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 12 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
13 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 13 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
14 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 14 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
[−]
res/drawable-mdpi-v4/ic_action_search.png
[−]
sng
Offset 1, 14 lines modified Offset 1, 14 lines modified
1 #SNG:​·​from·​stdin 1 #SNG:​·​from·​stdin
2 IHDR·​{ 2 IHDR·​{
3 ····​width:​·​32;​·​height:​·​32;​·​bitdepth:​·​8;​ 3 ····​width:​·​32;​·​height:​·​32;​·​bitdepth:​·​8;​
4 ····​using·​color·​palette;​ 4 ····​using·​color·​palette;​
5 } 5 }
6 PLTE·​{ 6 PLTE·​{
7 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 7 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
8 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 8 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
9 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 9 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
10 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 10 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
12 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 12 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
13 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 13 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
14 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 14 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
[−]
res/drawable-ldpi-v4/ic_launcher.png
[−]
sng
Offset 3, 35 lines modified Offset 3, 40 lines modified
3 ····​width:​·​36;​·​height:​·​36;​·​bitdepth:​·​8;​ 3 ····​width:​·​36;​·​height:​·​36;​·​bitdepth:​·​8;​
4 ····​using·​color·​palette;​ 4 ····​using·​color·​palette;​
5 } 5 }
6 PLTE·​{ 6 PLTE·​{
7 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0 7 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
8 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0 8 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
9 ····​(217,​217,​217)​·····​#·​rgb·​=·​(0xd9,​0xd9,​0xd9)​·​grey85 9 ····​(217,​217,​217)​·····​#·​rgb·​=·​(0xd9,​0xd9,​0xd9)​·​grey85
  10 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
  11 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
  12 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
  13 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
  14 ····​(135,​135,​135)​·····​#·​rgb·​=·​(0x87,​0x87,​0x87)​·​grey53
  15 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
  16 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
  17 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0
10 ····​(253,​253,​253)​·····​#·​rgb·​=·​(0xfd,​0xfd,​0xfd)​ 18 ····​(253,​253,​253)​·····​#·​rgb·​=·​(0xfd,​0xfd,​0xfd)​
11 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100 19 ····​(255,​255,​255)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xff,​0xff)​·​grey100
12 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
13 ····​(217,​217,​217)​·····​#·​rgb·​=·​(0xd9,​0xd9,​0xd9)​·​grey85 20 ····​(217,​217,​217)​·····​#·​rgb·​=·​(0xd9,​0xd9,​0xd9)​·​grey85
14 ····​(255,​244,​244)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xf4,​0xf4)​ 21 ····​(255,​244,​244)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xf4,​0xf4)​
15 ····​(255,​197,​197)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xc5,​0xc5)​ 22 ····​(255,​197,​197)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xc5,​0xc5)​
16 ····​(255,​170,​170)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xaa,​0xaa)​ 23 ····​(255,​170,​170)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xaa,​0xaa)​
17 ····​(255,​169,​169)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa9,​0xa9)​ 24 ····​(255,​169,​169)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa9,​0xa9)​
18 ····​(255,​190,​190)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xbe,​0xbe)​ 25 ····​(255,​190,​190)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xbe,​0xbe)​
19 ····​(255,​242,​242)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xf2,​0xf2)​ 26 ····​(255,​242,​242)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xf2,​0xf2)​
20 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
21 ····​(255,​250,​250)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xfa,​0xfa)​·​snow1 27 ····​(255,​250,​250)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xfa,​0xfa)​·​snow1
22 ····​(255,​178,​178)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xb2,​0xb2)​ 28 ····​(255,​178,​178)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xb2,​0xb2)​
23 ····​(255,​163,​163)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa3,​0xa3)​ 29 ····​(255,​163,​163)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa3,​0xa3)​
24 ····​(255,​176,​176)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xb0,​0xb0)​ 30 ····​(255,​176,​176)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xb0,​0xb0)​
25 ····​(255,​225,​225)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xe1,​0xe1)​ 31 ····​(255,​225,​225)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xe1,​0xe1)​
26 ····​(255,​252,​252)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xfc,​0xfc)​ 32 ····​(255,​252,​252)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xfc,​0xfc)​
27 ····​(255,​254,​254)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xfe,​0xfe)​ 33 ····​(255,​254,​254)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xfe,​0xfe)​
28 ····​(255,​231,​231)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xe7,​0xe7)​ 34 ····​(255,​231,​231)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xe7,​0xe7)​
29 ····​(255,​158,​158)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0x9e,​0x9e)​ 35 ····​(255,​158,​158)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0x9e,​0x9e)​
30 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
31 ····​(255,​181,​181)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xb5,​0xb5)​ 36 ····​(255,​181,​181)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xb5,​0xb5)​
32 ····​(255,​162,​162)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa2,​0xa2)​ 37 ····​(255,​162,​162)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa2,​0xa2)​
33 ····​(255,​237,​237)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xed,​0xed)​ 38 ····​(255,​237,​237)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xed,​0xed)​
34 ····​(255,​168,​168)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa8,​0xa8)​ 39 ····​(255,​168,​168)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xa8,​0xa8)​
35 ····​(255,​211,​211)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xd3,​0xd3)​ 40 ····​(255,​211,​211)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xd3,​0xd3)​
36 ····​(255,​230,​230)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xe6,​0xe6)​ 41 ····​(255,​230,​230)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0xe6,​0xe6)​
37 ····​(255,​151,​151)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0x97,​0x97)​ 42 ····​(255,​151,​151)​·····​#·​rgb·​=·​(0xff,​0x97,​0x97)​
Offset 210, 57 lines modified Offset 215, 52 lines modified
210 ····​(209,​209,​209)​·····​#·​rgb·​=·​(0xd1,​0xd1,​0xd1)​·​grey82 215 ····​(209,​209,​209)​·····​#·​rgb·​=·​(0xd1,​0xd1,​0xd1)​·​grey82
211 ····​(251,​251,​251)​·····​#·​rgb·​=·​(0xfb,​0xfb,​0xfb)​ 216 ····​(251,​251,​251)​·····​#·​rgb·​=·​(0xfb,​0xfb,​0xfb)​
212 ····​(·​97,​·​92,​·​93)​·····​#·​rgb·​=·​(0x61,​0x5c,​0x5d)​ 217 ····​(·​97,​·​92,​·​93)​·····​#·​rgb·​=·​(0x61,​0x5c,​0x5d)​
213 ····​(109,​·​94,​·​96)​·····​#·​rgb·​=·​(0x6d,​0x5e,​0x60)​ 218 ····​(109,​·​94,​·​96)​·····​#·​rgb·​=·​(0x6d,​0x5e,​0x60)​
214 ····​(173,​173,​173)​·····​#·​rgb·​=·​(0xad,​0xad,​0xad)​·​grey68 219 ····​(173,​173,​173)​·····​#·​rgb·​=·​(0xad,​0xad,​0xad)​·​grey68
215 ····​(112,​110,​110)​·····​#·​rgb·​=·​(0x70,​0x6e,​0x6e)​ 220 ····​(112,​110,​110)​·····​#·​rgb·​=·​(0x70,​0x6e,​0x6e)​
216 ····​(154,​151,​152)​·····​#·​rgb·​=·​(0x9a,​0x97,​0x98)​ 221 ····​(154,​151,​152)​·····​#·​rgb·​=·​(0x9a,​0x97,​0x98)​
217 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
218 ····​(135,​135,​135)​·····​#·​rgb·​=·​(0x87,​0x87,​0x87)​·​grey53  
219 ····​(136,​136,​136)​·····​#·​rgb·​=·​(0x88,​0x88,​0x88)​ 222 ····​(136,​136,​136)​·····​#·​rgb·​=·​(0x88,​0x88,​0x88)​
220 ····​(140,​140,​140)​·····​#·​rgb·​=·​(0x8c,​0x8c,​0x8c)​·​grey55 223 ····​(140,​140,​140)​·····​#·​rgb·​=·​(0x8c,​0x8c,​0x8c)​·​grey55
221 ····​(131,​131,​131)​·····​#·​rgb·​=·​(0x83,​0x83,​0x83)​ 224 ····​(131,​131,​131)​·····​#·​rgb·​=·​(0x83,​0x83,​0x83)​
222 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
223 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
224 ····​(··​0,​··​0,​··​0)​·····​#·​rgb·​=·​(0x00,​0x00,​0x00)​·​grey0  
225 } 225 }
226 tRNS·​{ 226 tRNS·​{
227 ·​0·​3·​197·​255·​255·​11·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​18·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​19·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​255·​17·​200·​255·​255·​255·​36·​54·​58} 227 ·​0·​3·​197·​11·​18·​19·​17·​200·​36·​54·​58}
228 IMAGE·​{ 228 IMAGE·​{
229 ····​pixels·​hex 229 ····​pixels·​hex
230 000000000000000000000​000000000000000000000​000000000000000000000​000000000 230 000000000000000000000​000000000000000000000​000000000000000000000​000000000
231 010203040404040404040​404040404040404040404​040404040404040404040​404030201 231 01020b0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c​0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0b0201
232 050604040404040404040​404040404040404040404​04040708090a0b0c04040​404040605 232 030d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c​0c0c0e0f101112130c0c0​c0c0c0d03
233 0d0604040404040404040​40404040404040404040e​0f1011121314151116150​40404060d 233 040d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c0c0c0c14​15161718191a1b171c1b0​c0c0c0d04
234 170604040404040404040​404040404040404141819​1a04040404040404141b1​c04040617 234 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c0c1a1d1e​1f0c0c0c0c0c0c0c1a202​10c0c0d05
235 170604040404040404040​40404040404041d1e1f04​04200a212109220404041​023040617 235 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c2223240c​0c2511262610270c0c0c1​6280c0d05
236 170604040404040404040​404040404042425041426​27281304040e182914041​319040617 236 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c292a0c1a2b​2c2d190c0c141d2e1a0c1​91e0c0d05
237 170604040404040404040​4040404042a2b042c2d1f​042e2f303104043110040​429130617 237 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c2f300c313224​0c333435360c0c36160c0​c2e190d05
238 170604040404040404040​40404042a320433260428​273435363738390430350​43a3b0617 238 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c2f370c382b0c2d​2c393a3b3c3d3e0c353a0​c3f400d05
239 170604040404040404040​40404243c04343b3d2d3a​0404040404143e0e043f0​40e400617 239 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c29410c394042323f​0c0c0c0c0c1a43140c440​c14450d05
240 170604040404040404040​4041d25040f4142434404​3d45463d0404474804210​4041b0617 240 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c222a0c15464748490c​424a4b420c0c4c4d0c260​c0c200d05
241 170604040404040404040​4141e04494a2c09041a4b​464c4d4e08040421040a0​4040a0617 241 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c1a230c4e4f31100c1f50​4b5152530f0c0c260c110​c0c110d05
242 170604040404040404040​434223d294c4f043a1013​494039041944041b041b0​41a330617 242 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c3927422e51540c3f1619​4e453e0c1e490c200c200​c1f380d05
243 170604040404040404042​3250350515253204e2038​42544b39552c041b041b0​42b560617 243 050d0c0c0c0c0c0c0c0c2​82a0b555657582553253d​4759503e5a310c200c200​c305b0d05
244 170604040404040404041​95758595a5b5c5d5e1b04​04045f25603a042104290​429040617 244 050d0c0c0c0c0c0c0c0c1​e5c5d5e5f60616263200c​0c0c642a653f0c260c2e0​c2e0c0d05
245 1706040404040404042e6​16263044f044064650466​675f5f4e11685f0a69370​466040617 245 050d0c0c0c0c0c0c0c336​667680c540c45696a0c6b​6c646453176d64116e3c0​c6b0c0d05
246 1706040404040404046a6​b6c3755410410496d6e6f​70540b7119042a150a547​273040617 246 050d0c0c0c0c0c0c0c6f7​0713c5a460c164e727374​755912761e0c2f1b11597​7780c0d05
247 170604040404040404747​50a5f3f0420241b767778​79137a7b7c044f4427041​914040617 247 050d0c0c0c0c0c0c0c797​a1164440c2529207b7c7d​7e197f80810c54492c0c1​e1a0c0d05
248 1706040404040404687d7​e29042104262321047f80​812d3d82042b8384854c4​804040617 248 050d0c0c0c0c0c0c6d828​32e0c260c2b28260c8485​863242870c3088898a514​d0c0c0d05
249 170604040404040430867​e1b041b040b857b1b8788​89697a3d07274d3f04435​f04040617 249 050d0c0c0c0c0c0c358b8​3200c200c128a80208c8d​8e6e7f420e2c52440c486​40c0c0d05
250 17060404040404041b8a8​b0a041b044d4e048c8d8e​8f821f14900e380e413c0​404040617 250 050d0c0c0c0c0c0c208f9​0110c200c52530c919293​9487241a95143d1446410​c0c0c0d05
251 17060404040404041b919​29304210404330f949596​979814996918420e38040​404040617 251 050d0c0c0c0c0c0c20969​7980c260c0c3815999a9b​9c9d1a9e6e1d47143d0c0​c0c0c0d05
252 17060404040404040a049​a9b9c3f0e049d9e9f7ca0​a1983e223030047a07040​404040617 252 050d0c0c0c0c0c0c110c9​fa0a144140ca2a3a481a5​a69d432735350c7f0e0c0​c0c0c0d05
253 17060404040404041ba26​2a3a4a5a6a7a8a99d0480​aa16ab7c0b04112c04040​404040617 253 050d0c0c0c0c0c0c20a76​7a8a9aaabacadaea20c85​af1cb081120c17310c0c0​c0c0c0d05
254 1706040404040404acad0​308aeafb0b1b2b3b41bb5​b6141bb70437550404040​404040617 254 050d0c0c0c0c0c0cb1b20​b0fb3b4b5b6b7b8b920ba​bb1a20bc0c3c5a0c0c0c0​c0c0c0d05
255 17060404040404b8b9ba0​404380c04042224415f80​bb2d22040fb7040404040​404040617 255 050d0c0c0c0c0cbdbebf0​c0c3d130c0c2729466485​c032270c15bc0c0c0c0c0​c0c0c0d05
256 170604040404bcbd9d4f0​4045f43375f04046837b5​be045f16bf04040404040​404040617 256 050d0c0c0c0cc1c2a2540​c0c64483c640c0c6d3cba​c30c641cc40c0c0c0c0c0​c0c0c0d05
257 1706040404c0c19d04561​10404041d091b21482280​a13a380c0404040404040​404040617 257 050d0c0c0cc5c6a20c5b1​70c0c0c221020264d2785​a63f3d130c0c0c0c0c0c0​c0c0c0d05
258 17060404c2c39d0404044​90f0404040404040404c4​c52b04040404040404040​404040617 258 050d0c0cc7c8a20c0c0c4​e150c0c0c0c0c0c0c0cc9​ca300c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0d05
259 170604c6c79d040404040​4c8160f1d4498410a19c9​a10404040404040404040​404040617 259 050d0ccbcca20c0c0c0c0​ccd1c1522499d46111ece​a60c0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0d05
260 170604040404040404040​4040447ca0948b40e0480​a10404040404040404040​404040617 260 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c4ccf104db9140c85​a60c0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0d05
261 170604040404040404040​404040404040404040480​a10404040404040404040​404040617 261 050d0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c0c0c0c85​a60c0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0d05
262 17cbcc040404040404040​4040404040404040404cd​ce0404040404040404040​404cccb17 262 05d0d10c0c0c0c0c0c0c0​c0c0c0c0c0c0c0c0c0cd2​d30c0c0c0c0c0c0c0c0c0​c0cd1d005
263 17cfcb060606060606060​6060606060606060606d0​d10606060606060606060​606cbcf17 263 05d4d00d0d0d0d0d0d0d0​d0d0d0d0d0d0d0d0d0dd5​d60d0d0d0d0d0d0d0d0d0​d0dd0d405
264 d2d3d4d5d5d5d5d5d5d5d​5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d6​d5d5d5d5d5d5d5d5d5d5d​5d5d4d3d2 264 0607d7d8d8d8d8d8d8d8d​8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d9​d8d8d8d8d8d8d8d8d8d8d​8d8d70706
Max diff block lines reached; 0/9062 bytes (0.00%) of diff not shown.
[−]
smali/android/support/v4/app/FragmentManagerImpl.smali
Offset 319, 15 lines modified Offset 319, 15 lines modified
   
319 ····​.​line·​1334 319 ····​.​line·​1334
320 ····​:​cond_1 320 ····​:​cond_1
321 ····​return-​void 321 ····​return-​void
322 .​end·​method 322 .​end·​method
   
323 .​method·​static·​makeFadeAnimation(Lan​droid/​content/​Context;​FF)​Landroid/​view/​animation/​Animation;​ 323 .​method·​static·​makeFadeAnimation(Lan​droid/​content/​Context;​FF)​Landroid/​view/​animation/​Animation;​
324 ····​.​locals·3 324 ····​.​locals·4
325 ····​.​param·​p0,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​ 325 ····​.​param·​p0,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​
326 ····​.​param·​p1,​·​"start"····​#·​F 326 ····​.​param·​p1,​·​"start"····​#·​F
327 ····​.​param·​p2,​·​"end"····​#·​F 327 ····​.​param·​p2,​·​"end"····​#·​F
   
328 ····​.​prologue 328 ····​.​prologue
329 ····​.​line·​734 329 ····​.​line·​734
330 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​ 330 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​
Offset 337, 17 lines modified Offset 337, 17 lines modified
337 ····​.​line·​735 337 ····​.​line·​735
338 ····​.​local·​v0,​·​"anim":​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​ 338 ····​.​local·​v0,​·​"anim":​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​
339 ····​sget-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManagerImpl;​-​>DECELERATE_CUBIC:​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​ 339 ····​sget-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManagerImpl;​-​>DECELERATE_CUBIC:​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​
   
340 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setInterpolator(Land​roid/​view/​animation/​Interpolator;​)​V 340 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setInterpolator(Land​roid/​view/​animation/​Interpolator;​)​V
   
341 ····​.​line·​736 341 ····​.​line·​736
342 ····​const-​wide/​16·​v1,​·​0xdc 342 ····​const-​wide/​16·​v2,​·​0xdc
   
343 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setDuration(J)​V 343 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setDuration(J)​V
   
344 ····​.​line·​737 344 ····​.​line·​737
345 ····​return-​object·​v0 345 ····​return-​object·​v0
346 .​end·​method 346 .​end·​method
   
347 .​method·​static·​makeOpenCloseAnimatio​n(Landroid/​content/​Context;​FFFF)​Landroid/​view/​animation/​Animation;​ 347 .​method·​static·​makeOpenCloseAnimatio​n(Landroid/​content/​Context;​FFFF)​Landroid/​view/​animation/​Animation;​
348 ····​.​locals·​11 348 ····​.​locals·​11
Offset 390, 17 lines modified Offset 390, 17 lines modified
390 ····​.​line·​723 390 ····​.​line·​723
391 ····​.​local·​v0,​·​"scale":​Landroid/​view/​animation/​ScaleAnimation;​ 391 ····​.​local·​v0,​·​"scale":​Landroid/​view/​animation/​ScaleAnimation;​
392 ····​sget-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManagerImpl;​-​>DECELERATE_QUINT:​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​ 392 ····​sget-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManagerImpl;​-​>DECELERATE_QUINT:​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​
   
393 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​animation/​ScaleAnimation;​-​>setInterpolator(Land​roid/​view/​animation/​Interpolator;​)​V 393 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​animation/​ScaleAnimation;​-​>setInterpolator(Land​roid/​view/​animation/​Interpolator;​)​V
   
394 ····​.​line·​724 394 ····​.​line·​724
395 ····​const-​wide/​16·​v1,​·​0xdc 395 ····​const-​wide/​16·​v2,​·​0xdc
   
396 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​animation/​ScaleAnimation;​-​>setDuration(J)​V 396 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​view/​animation/​ScaleAnimation;​-​>setDuration(J)​V
   
397 ····​.​line·​725 397 ····​.​line·​725
398 ····​invoke-​virtual·​{v10,​·​v0},​·​Landroid/​view/​animation/​AnimationSet;​-​>addAnimation(Landroi​d/​view/​animation/​Animation;​)​V 398 ····​invoke-​virtual·​{v10,​·​v0},​·​Landroid/​view/​animation/​AnimationSet;​-​>addAnimation(Landroi​d/​view/​animation/​Animation;​)​V
   
399 ····​.​line·​726 399 ····​.​line·​726
400 ····​new-​instance·​v9,​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​ 400 ····​new-​instance·​v9,​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​
   
Offset 409, 17 lines modified Offset 409, 17 lines modified
409 ····​.​line·​727 409 ····​.​line·​727
410 ····​.​local·​v9,​·​"alpha":​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​ 410 ····​.​local·​v9,​·​"alpha":​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​
411 ····​sget-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManagerImpl;​-​>DECELERATE_CUBIC:​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​ 411 ····​sget-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManagerImpl;​-​>DECELERATE_CUBIC:​Landroid/​view/​animation/​Interpolator;​
   
412 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v1},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setInterpolator(Land​roid/​view/​animation/​Interpolator;​)​V 412 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v1},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setInterpolator(Land​roid/​view/​animation/​Interpolator;​)​V
   
413 ····​.​line·​728 413 ····​.​line·​728
414 ····​const-​wide/​16·​v1,​·​0xdc 414 ····​const-​wide/​16·​v2,​·​0xdc
   
415 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v1,​·​v2},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setDuration(J)​V 415 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​view/​animation/​AlphaAnimation;​-​>setDuration(J)​V
   
416 ····​.​line·​729 416 ····​.​line·​729
417 ····​invoke-​virtual·​{v10,​·​v9},​·​Landroid/​view/​animation/​AnimationSet;​-​>addAnimation(Landroi​d/​view/​animation/​Animation;​)​V 417 ····​invoke-​virtual·​{v10,​·​v9},​·​Landroid/​view/​animation/​AnimationSet;​-​>addAnimation(Landroi​d/​view/​animation/​Animation;​)​V
   
418 ····​.​line·​730 418 ····​.​line·​730
419 ····​return-​object·​v10 419 ····​return-​object·​v10
420 .​end·​method 420 .​end·​method
[−]
smali/android/support/v4/app/FragmentPagerAdapter.smali
Offset 38, 15 lines modified Offset 38, 15 lines modified
38 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>mFragmentManager:​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManager;​ 38 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>mFragmentManager:​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManager;​
   
39 ····​.​line·​71 39 ····​.​line·​71
40 ····​return-​void 40 ····​return-​void
41 .​end·​method 41 .​end·​method
   
42 .​method·​private·​static·​makeFragmentName(IJ)​Ljava/​lang/​String;​ 42 .​method·​private·​static·​makeFragmentName(IJ)​Ljava/​lang/​String;​
43 ····​.​locals·2 43 ····​.​locals·3
44 ····​.​param·​p0,​·​"viewId"····​#·​I 44 ····​.​param·​p0,​·​"viewId"····​#·​I
45 ····​.​param·​p1,​·​"id"····​#·​J 45 ····​.​param·​p1,​·​"id"····​#·​J
   
46 ····​.​prologue 46 ····​.​prologue
47 ····​.​line·​173 47 ····​.​line·​173
48 ····​new-​instance·​v0,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​ 48 ····​new-​instance·​v0,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
   
Offset 181, 31 lines modified Offset 181, 31 lines modified
   
181 ····​iput-​object·​v4,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>mCurTransaction:​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentTransaction;​ 181 ····​iput-​object·​v4,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>mCurTransaction:​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentTransaction;​
   
182 ····​.​line·​88 182 ····​.​line·​88
183 ····​:​cond_0 183 ····​:​cond_0
184 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>getItemId(I)​J 184 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>getItemId(I)​J
   
185 ····​move-​result-​wide·​v1 185 ····​move-​result-​wide·​v2
   
186 ····​.​line·​91 186 ····​.​line·​91
187 ····​.​local·​v1,​·​"itemId":​J 187 ····​.​local·​v2,​·​"itemId":​J
188 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​ViewGroup;​-​>getId()​I 188 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​ViewGroup;​-​>getId()​I
   
189 ····​move-​result·​v4 189 ····​move-​result·​v4
   
190 ····​invoke-​static·​{v4,​·​v1,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>makeFragmentName(IJ)​Ljava/​lang/​String;​ 190 ····​invoke-​static·​{v4,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>makeFragmentName(IJ)​Ljava/​lang/​String;​
   
191 ····​move-​result-​object·​v3 191 ····​move-​result-​object·​v1
   
192 ····​.​line·​92 192 ····​.​line·​92
193 ····​.​local·​v3,​·​"name":​Ljava/​lang/​String;​ 193 ····​.​local·​v1,​·​"name":​Ljava/​lang/​String;​
194 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>mFragmentManager:​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManager;​ 194 ····​iget-​object·​v4,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>mFragmentManager:​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManager;​
   
195 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v3},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManager;​-​>findFragmentByTag(Lj​ava/​lang/​String;​)​Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​ 195 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentManager;​-​>findFragmentByTag(Lj​ava/​lang/​String;​)​Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​
   
196 ····​move-​result-​object·​v0 196 ····​move-​result-​object·​v0
   
197 ····​.​line·​93 197 ····​.​line·​93
198 ····​.​local·​v0,​·​"fragment":​Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​ 198 ····​.​local·​v0,​·​"fragment":​Landroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​
199 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_2 199 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_2
   
Offset 243, 15 lines modified Offset 243, 15 lines modified
   
243 ····​move-​result·​v5 243 ····​move-​result·​v5
   
244 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​ViewGroup;​-​>getId()​I 244 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​ViewGroup;​-​>getId()​I
   
245 ····​move-​result·​v6 245 ····​move-​result·​v6
   
246 ····​invoke-​static·​{v6,​·​v1,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>makeFragmentName(IJ)​Ljava/​lang/​String;​ 246 ····​invoke-​static·​{v6,​·​v2,​·​v3},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentPagerAdapter;​-​>makeFragmentName(IJ)​Ljava/​lang/​String;​
   
247 ····​move-​result-​object·​v6 247 ····​move-​result-​object·​v6
   
248 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v0,​·​v6},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentTransaction;​-​>add(ILandroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​Ljava/​lang/​String;​)​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentTransaction;​ 248 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v0,​·​v6},​·​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentTransaction;​-​>add(ILandroid/​support/​v4/​app/​Fragment;​Ljava/​lang/​String;​)​Landroid/​support/​v4/​app/​FragmentTransaction;​
   
249 ····​goto·​:​goto_0 249 ····​goto·​:​goto_0
250 .​end·​method 250 .​end·​method
[−]
smali/android/support/v4/app/NotificationCompat$Builder.smali
Offset 59, 15 lines modified Offset 59, 15 lines modified
59 .​field·​mTickerView:​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ 59 .​field·​mTickerView:​Landroid/​widget/​RemoteViews;​
   
60 .​field·​mUseChronometer:​Z 60 .​field·​mUseChronometer:​Z
   
   
61 #·​direct·​methods 61 #·​direct·​methods
62 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​)​V 62 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
63 ····​.​locals·3 63 ····​.​locals·4
64 ····​.​param·​p1,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​ 64 ····​.​param·​p1,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​
   
65 ····​.​prologue 65 ····​.​prologue
66 ····​.​line·​199 66 ····​.​line·​199
67 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 67 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
68 ····​.​line·​184 68 ····​.​line·​184
Offset 88, 17 lines modified Offset 88, 17 lines modified
88 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​NotificationCompat$Bu​ilder;​-​>mContext:​Landroid/​content/​Context;​ 88 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​NotificationCompat$Bu​ilder;​-​>mContext:​Landroid/​content/​Context;​
   
89 ····​.​line·​203 89 ····​.​line·​203
90 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​NotificationCompat$Bu​ilder;​-​>mNotification:​Landroid/​app/​Notification;​ 90 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​NotificationCompat$Bu​ilder;​-​>mNotification:​Landroid/​app/​Notification;​
   
91 ····​invoke-​static·​{},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>currentTimeMillis()​J 91 ····​invoke-​static·​{},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>currentTimeMillis()​J
   
92 ····​move-​result-​wide·​v1 92 ····​move-​result-​wide·​v2
   
93 ····​iput-​wide·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>when:​J 93 ····​iput-​wide·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>when:​J
   
94 ····​.​line·​204 94 ····​.​line·​204
95 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​NotificationCompat$Bu​ilder;​-​>mNotification:​Landroid/​app/​Notification;​ 95 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​app/​NotificationCompat$Bu​ilder;​-​>mNotification:​Landroid/​app/​Notification;​
   
96 ····​const/​4·​v1,​·​-​0x1 96 ····​const/​4·​v1,​·​-​0x1
   
97 ····​iput·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>audioStreamType:​I 97 ····​iput·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>audioStreamType:​I
[−]
smali/android/support/v4/app/NotificationCompatIceCreamSandwich.smali
Offset 11, 15 lines modified Offset 11, 15 lines modified
11 ····​.​line·​25 11 ····​.​line·​25
12 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 12 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
13 ····​return-​void 13 ····​return-​void
14 .​end·​method 14 .​end·​method
   
15 .​method·​static·​add(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​IIZ)​Landroid/​app/​Notification;​ 15 .​method·​static·​add(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​IIZ)​Landroid/​app/​Notification;​
16 ····​.​locals·8 16 ····​.​locals·9
17 ····​.​param·​p0,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​ 17 ····​.​param·​p0,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​
18 ····​.​param·​p1,​·​"n"····​#·​Landroid/​app/​Notification;​ 18 ····​.​param·​p1,​·​"n"····​#·​Landroid/​app/​Notification;​
19 ····​.​param·​p2,​·​"contentTitle"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 19 ····​.​param·​p2,​·​"contentTitle"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
20 ····​.​param·​p3,​·​"contentText"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 20 ····​.​param·​p3,​·​"contentText"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
21 ····​.​param·​p4,​·​"contentInfo"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 21 ····​.​param·​p4,​·​"contentInfo"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
22 ····​.​param·​p5,​·​"tickerView"····​#·​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ 22 ····​.​param·​p5,​·​"tickerView"····​#·​Landroid/​widget/​RemoteViews;​
23 ····​.​param·​p6,​·​"number"····​#·​I 23 ····​.​param·​p6,​·​"number"····​#·​I
Offset 28, 193 lines modified Offset 28, 195 lines modified
28 ····​.​param·​p9,​·​"largeIcon"····​#·​Landroid/​graphics/​Bitmap;​ 28 ····​.​param·​p9,​·​"largeIcon"····​#·​Landroid/​graphics/​Bitmap;​
29 ····​.​param·​p10,​·​"mProgressMax"····​#·​I 29 ····​.​param·​p10,​·​"mProgressMax"····​#·​I
30 ····​.​param·​p11,​·​"mProgress"····​#·​I 30 ····​.​param·​p11,​·​"mProgress"····​#·​I
31 ····​.​param·​p12,​·​"mProgressIndetermina​te"····​#·​Z 31 ····​.​param·​p12,​·​"mProgressIndetermina​te"····​#·​Z
   
32 ····​.​prologue 32 ····​.​prologue
33 ····​.​line·​31 33 ····​.​line·​31
34 ····​new-​instance·​v4,​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 34 ····​new-​instance·​v5,​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
35 ····​invoke-​direct·​{v4,​·​p0},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V 35 ····​invoke-​direct·​{v5,​·​p0},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
   
36 ····​iget-​wide·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>when:​J 36 ····​iget-​wide·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>when:​J
   
37 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setWhen(J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 37 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setWhen(J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
38 ····​move-​result-​object·​v4 38 ····​move-​result-​object·​v5
   
39 ····​iget·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>icon:​I 39 ····​iget·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>icon:​I
   
40 ····​iget·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>iconLevel:​I 40 ····​iget·​v7,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>iconLevel:​I
   
41 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSmallIcon(II)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 41 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSmallIcon(II)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
42 ····​move-​result-​object·​v4 42 ····​move-​result-​object·​v5
   
43 ····​iget-​object·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>contentView:​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ 43 ····​iget-​object·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>contentView:​Landroid/​widget/​RemoteViews;​
   
44 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setContent(Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 44 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setContent(Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
45 ····​move-​result-​object·​v4 45 ····​move-​result-​object·​v5
   
46 ····​iget-​object·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>tickerText:​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 46 ····​iget-​object·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>tickerText:​Ljava/​lang/​CharSequence;​
   
47 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​p5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setTicker(Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 47 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6,​·​p5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setTicker(Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
48 ····​move-​result-​object·​v4 48 ····​move-​result-​object·​v5
   
49 ····​iget-​object·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>sound:​Landroid/​net/​Uri;​ 49 ····​iget-​object·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>sound:​Landroid/​net/​Uri;​
   
50 ····​iget·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>audioStreamType:​I 50 ····​iget·​v7,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>audioStreamType:​I
   
51 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSound(Landroid/​net/​Uri;​I)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 51 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSound(Landroid/​net/​Uri;​I)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
52 ····​move-​result-​object·​v4 52 ····​move-​result-​object·​v5
   
53 ····​iget-​object·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>vibrate:​[J 53 ····​iget-​object·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>vibrate:​[J
   
54 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setVibrate([J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 54 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setVibrate([J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
55 ····​move-​result-​object·​v4 55 ····​move-​result-​object·​v5
   
56 ····​iget·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledARGB:​I 56 ····​iget·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledARGB:​I
   
57 ····​iget·​v6,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOnMS:​I 57 ····​iget·​v7,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOnMS:​I
   
58 ····​iget·​v7,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOffMS:​I 58 ····​iget·​v8,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOffMS:​I
   
59 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setLights(III)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 59 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v6,​·​v7,​·​v8},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setLights(III)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
60 ····​move-​result-​object·​v5 60 ····​move-​result-​object·​v6
   
61 ····​iget·​v4,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I 61 ····​iget·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I
   
62 ····​and-​int/​lit8·​v4,​·​v4,​·​0x2 62 ····​and-​int/​lit8·​v5,​·​v5,​·​0x2
   
63 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_0 63 ····​if-​eqz·​v5,​·​:​cond_0
   
64 ····​const/​4·​v4,​·​0x1 64 ····​const/​4·​v5,​·​0x1
   
65 ····​:​goto_0 65 ····​:​goto_0
66 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v4},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setOngoing(Z)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 66 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setOngoing(Z)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
67 ····​move-​result-​object·​v5 67 ····​move-​result-​object·​v6
   
68 ····​iget·​v4,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I 68 ····​iget·​v5,​·​p1,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I
   
69 ····​and-​int/​lit8·​v4,​·​v4,​·​0x8 69 ····​and-​int/​lit8·​v5,​·​v5,​·​0x8
   
70 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_1 70 ····​if-​eqz·​v5,​·​:​cond_1
   
71 ····​const/​4·​v4,​·​0x1 71 ····​const/​4·​v5,​·​0x1
   
72 ····​:​goto_1 72 ····​:​goto_1
Max diff block lines reached; 5601/11773 bytes (47.57%) of diff not shown.
[−]
smali/android/support/v4/app/NotificationCompatJellybean.smali
Offset 5, 15 lines modified Offset 5, 15 lines modified
   
5 #·​instance·​fields 5 #·​instance·​fields
6 .​field·​private·​b:​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 6 .​field·​private·​b:​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
   
7 #·​direct·​methods 7 #·​direct·​methods
8 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​IIZZILjava/​lang/​CharSequence;​)​V 8 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​content/​Context;​Landroid/​app/​Notification;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ILandroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​app/​PendingIntent;​Landroid/​graphics/​Bitmap;​IIZZILjava/​lang/​CharSequence;​)​V
9 ····​.​locals·7 9 ····​.​locals·8
10 ····​.​param·​p1,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​ 10 ····​.​param·​p1,​·​"context"····​#·​Landroid/​content/​Context;​
11 ····​.​param·​p2,​·​"n"····​#·​Landroid/​app/​Notification;​ 11 ····​.​param·​p2,​·​"n"····​#·​Landroid/​app/​Notification;​
12 ····​.​param·​p3,​·​"contentTitle"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 12 ····​.​param·​p3,​·​"contentTitle"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
13 ····​.​param·​p4,​·​"contentText"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 13 ····​.​param·​p4,​·​"contentText"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
14 ····​.​param·​p5,​·​"contentInfo"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 14 ····​.​param·​p5,​·​"contentInfo"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
15 ····​.​param·​p6,​·​"tickerView"····​#·​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ 15 ····​.​param·​p6,​·​"tickerView"····​#·​Landroid/​widget/​RemoteViews;​
16 ····​.​param·​p7,​·​"number"····​#·​I 16 ····​.​param·​p7,​·​"number"····​#·​I
Offset 28, 211 lines modified Offset 28, 213 lines modified
28 ····​.​param·​p16,​·​"subText"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 28 ····​.​param·​p16,​·​"subText"····​#·​Ljava/​lang/​CharSequence;​
   
29 ····​.​prologue 29 ····​.​prologue
30 ····​.​line·​33 30 ····​.​line·​33
31 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 31 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
32 ····​.​line·​34 32 ····​.​line·​34
33 ····​new-​instance·​v3,​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 33 ····​new-​instance·​v4,​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
34 ····​invoke-​direct·​{v3,​·​p1},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V 34 ····​invoke-​direct·​{v4,​·​p1},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​)​V
   
35 ····​iget-​wide·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>when:​J 35 ····​iget-​wide·​v6,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>when:​J
   
36 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setWhen(J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 36 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setWhen(J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
37 ····​move-​result-​object·​v3 37 ····​move-​result-​object·​v4
   
38 ····​iget·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>icon:​I 38 ····​iget·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>icon:​I
   
39 ····​iget·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>iconLevel:​I 39 ····​iget·​v6,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>iconLevel:​I
   
40 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSmallIcon(II)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 40 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSmallIcon(II)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
41 ····​move-​result-​object·​v3 41 ····​move-​result-​object·​v4
   
42 ····​iget-​object·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>contentView:​Landroid/​widget/​RemoteViews;​ 42 ····​iget-​object·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>contentView:​Landroid/​widget/​RemoteViews;​
   
43 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setContent(Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 43 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setContent(Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
44 ····​move-​result-​object·​v3 44 ····​move-​result-​object·​v4
   
45 ····​iget-​object·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>tickerText:​Ljava/​lang/​CharSequence;​ 45 ····​iget-​object·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>tickerText:​Ljava/​lang/​CharSequence;​
   
46 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​p6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setTicker(Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 46 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​p6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setTicker(Ljava/​lang/​CharSequence;​Landroid/​widget/​RemoteViews;​)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
47 ····​move-​result-​object·​v3 47 ····​move-​result-​object·​v4
   
48 ····​iget-​object·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>sound:​Landroid/​net/​Uri;​ 48 ····​iget-​object·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>sound:​Landroid/​net/​Uri;​
   
49 ····​iget·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>audioStreamType:​I 49 ····​iget·​v6,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>audioStreamType:​I
   
50 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSound(Landroid/​net/​Uri;​I)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 50 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setSound(Landroid/​net/​Uri;​I)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
51 ····​move-​result-​object·​v3 51 ····​move-​result-​object·​v4
   
52 ····​iget-​object·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>vibrate:​[J 52 ····​iget-​object·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>vibrate:​[J
   
53 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setVibrate([J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 53 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setVibrate([J)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
54 ····​move-​result-​object·​v3 54 ····​move-​result-​object·​v4
   
55 ····​iget·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledARGB:​I 55 ····​iget·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledARGB:​I
   
56 ····​iget·​v5,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOnMS:​I 56 ····​iget·​v6,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOnMS:​I
   
57 ····​iget·​v6,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOffMS:​I 57 ····​iget·​v7,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>ledOffMS:​I
   
58 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5,​·​v6},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setLights(III)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 58 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5,​·​v6,​·​v7},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setLights(III)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
59 ····​move-​result-​object·​v4 59 ····​move-​result-​object·​v5
   
60 ····​iget·​v3,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I 60 ····​iget·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I
   
61 ····​and-​int/​lit8·​v3,​·​v3,​·​0x2 61 ····​and-​int/​lit8·​v4,​·​v4,​·​0x2
   
62 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0 62 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_0
   
63 ····​const/​4·​v3,​·​0x1 63 ····​const/​4·​v4,​·​0x1
   
64 ····​:​goto_0 64 ····​:​goto_0
65 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v3},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setOngoing(Z)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​ 65 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v4},​·​Landroid/​app/​Notification$Builder;​-​>setOngoing(Z)​Landroid/​app/​Notification$Builder;​
   
66 ····​move-​result-​object·​v4 66 ····​move-​result-​object·​v5
   
67 ····​iget·​v3,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I 67 ····​iget·​v4,​·​p2,​·​Landroid/​app/​Notification;​-​>flags:​I
   
68 ····​and-​int/​lit8·​v3,​·​v3,​·​0x8 68 ····​and-​int/​lit8·​v4,​·​v4,​·​0x8
   
69 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_1 69 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_1
   
70 ····​const/​4·​v3,​·​0x1 70 ····​const/​4·​v4,​·​0x1
   
71 ····​:​goto_1 71 ····​:​goto_1
Max diff block lines reached; 6417/12541 bytes (51.17%) of diff not shown.
[−]
smali/android/support/v4/content/AsyncTaskLoader.smali
Offset 553, 15 lines modified Offset 553, 15 lines modified
   
553 ····​move-​result-​object·​v0 553 ····​move-​result-​object·​v0
   
554 ····​return-​object·​v0 554 ····​return-​object·​v0
555 .​end·​method 555 .​end·​method
   
556 .​method·​public·​setUpdateThrottle(J)​V 556 .​method·​public·​setUpdateThrottle(J)​V
557 ····​.​locals·2 557 ····​.​locals·3
558 ····​.​param·​p1,​·​"delayMS"····​#·​J 558 ····​.​param·​p1,​·​"delayMS"····​#·​J
   
559 ····​.​prologue 559 ····​.​prologue
560 ····​.​line·​103 560 ····​.​line·​103
561 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v4/​content/​AsyncTaskLoader;​,​·​"Landroid/​support/​v4/​content/​AsyncTaskLoader<TD;​>;​" 561 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v4/​content/​AsyncTaskLoader;​,​·​"Landroid/​support/​v4/​content/​AsyncTaskLoader<TD;​>;​"
562 ····​iput-​wide·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​AsyncTaskLoader;​-​>mUpdateThrottle:​J 562 ····​iput-​wide·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​AsyncTaskLoader;​-​>mUpdateThrottle:​J
   
[−]
smali/android/support/v4/content/ModernAsyncTask.smali
Offset 83, 15 lines modified Offset 83, 15 lines modified
83 ········​} 83 ········​}
84 ····​.​end·​annotation 84 ····​.​end·​annotation
85 .​end·​field 85 .​end·​field
   
   
86 #·​direct·​methods 86 #·​direct·​methods
87 .​method·​static·​constructor·​<clinit>()​V 87 .​method·​static·​constructor·​<clinit>()​V
88 ····​.​locals·8 88 ····​.​locals·9
   
89 ····​.​prologue 89 ····​.​prologue
90 ····​.​line·​54 90 ····​.​line·​54
91 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$1;​ 91 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$1;​
   
92 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$1;​-​><init>()​V 92 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$1;​-​><init>()​V
   
Offset 103, 31 lines modified Offset 103, 31 lines modified
103 ····​const/​16·​v1,​·​0xa 103 ····​const/​16·​v1,​·​0xa
   
104 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​util/​concurrent/​LinkedBlockingQueue;​-​><init>(I)​V 104 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​util/​concurrent/​LinkedBlockingQueue;​-​><init>(I)​V
   
105 ····​sput-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>sPoolWorkQueue:​Ljava/​util/​concurrent/​BlockingQueue;​ 105 ····​sput-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>sPoolWorkQueue:​Ljava/​util/​concurrent/​BlockingQueue;​
   
106 ····​.​line·​68 106 ····​.​line·​68
107 ····​new-​instance·​v0,​·​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadPoolExecutor;​ 107 ····​new-​instance·​v1,​·​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadPoolExecutor;​
   
108 ····​const/​4·​v1,​·​0x5 108 ····​const/​4·​v2,​·​0x5
   
109 ····​const/​16·​v2,​·​0x80 109 ····​const/​16·​v3,​·​0x80
   
110 ····​const-​wide/​16·​v3,​·​0x1 110 ····​const-​wide/​16·​v4,​·​0x1
   
111 ····​sget-​object·​v5,​·​Ljava/​util/​concurrent/​TimeUnit;​-​>SECONDS:​Ljava/​util/​concurrent/​TimeUnit;​ 111 ····​sget-​object·​v6,​·​Ljava/​util/​concurrent/​TimeUnit;​-​>SECONDS:​Ljava/​util/​concurrent/​TimeUnit;​
   
112 ····​sget-​object·​v6,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>sPoolWorkQueue:​Ljava/​util/​concurrent/​BlockingQueue;​ 112 ····​sget-​object·​v7,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>sPoolWorkQueue:​Ljava/​util/​concurrent/​BlockingQueue;​
   
113 ····​sget-​object·​v7,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>sThreadFactory:​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadFactory;​ 113 ····​sget-​object·​v8,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>sThreadFactory:​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadFactory;​
   
114 ····​invoke-​direct/​range·​{v0·​.​.​·​v7},​·​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadPoolExecutor;​-​><init>(IIJLjava/​util/​concurrent/​TimeUnit;​Ljava/​util/​concurrent/​BlockingQueue;​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadFactory;​)​V 114 ····​invoke-​direct/​range·​{v1·​.​.​·​v8},​·​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadPoolExecutor;​-​><init>(IIJLjava/​util/​concurrent/​TimeUnit;​Ljava/​util/​concurrent/​BlockingQueue;​Ljava/​util/​concurrent/​ThreadFactory;​)​V
   
115 ····​sput-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>THREAD_POOL_EXECUTOR​:​Ljava/​util/​concurrent/​Executor;​ 115 ····​sput-​object·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask;​-​>THREAD_POOL_EXECUTOR​:​Ljava/​util/​concurrent/​Executor;​
   
116 ····​.​line·​75 116 ····​.​line·​75
117 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$Inter​nalHandler;​ 117 ····​new-​instance·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$Inter​nalHandler;​
   
118 ····​const/​4·​v1,​·​0x0 118 ····​const/​4·​v1,​·​0x0
   
119 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$Inter​nalHandler;​-​><init>(Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$1;​)​V 119 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$Inter​nalHandler;​-​><init>(Landroid/​support/​v4/​content/​ModernAsyncTask$1;​)​V
[−]
smali/android/support/v4/util/LongSparseArray.smali
Offset 94, 15 lines modified Offset 94, 15 lines modified
94 ····​iput·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray;​-​>mSize:​I 94 ····​iput·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray;​-​>mSize:​I
   
95 ····​.​line·​50 95 ····​.​line·​50
96 ····​return-​void 96 ····​return-​void
97 .​end·​method 97 .​end·​method
   
98 .​method·​private·​static·​binarySearch([JIIJ)​I 98 .​method·​private·​static·​binarySearch([JIIJ)​I
99 ····​.​locals·5 99 ····​.​locals·7
100 ····​.​param·​p0,​·​"a"····​#·​[J 100 ····​.​param·​p0,​·​"a"····​#·​[J
101 ····​.​param·​p1,​·​"start"····​#·​I 101 ····​.​param·​p1,​·​"start"····​#·​I
102 ····​.​param·​p2,​·​"len"····​#·​I 102 ····​.​param·​p2,​·​"len"····​#·​I
103 ····​.​param·​p3,​·​"key"····​#·​J 103 ····​.​param·​p3,​·​"key"····​#·​J
   
104 ····​.​prologue 104 ····​.​prologue
105 ····​.​line·​335 105 ····​.​line·​335
Offset 123, 17 lines modified Offset 123, 17 lines modified
123 ····​.​line·​338 123 ····​.​line·​338
124 ····​add-​int·​v3,​·​v1,​·​v2 124 ····​add-​int·​v3,​·​v1,​·​v2
   
125 ····​div-​int/​lit8·​v0,​·​v3,​·​0x2 125 ····​div-​int/​lit8·​v0,​·​v3,​·​0x2
   
126 ····​.​line·​340 126 ····​.​line·​340
127 ····​.​local·​v0,​·​"guess":​I 127 ····​.​local·​v0,​·​"guess":​I
128 ····​aget-​wide·​v3,​·​p0,​·​v0 128 ····​aget-​wide·​v4,​·​p0,​·​v0
   
129 ····​cmp-​long·​v3,​·​v3,​·​p3 129 ····​cmp-​long·​v3,​·​v4,​·​p3
   
130 ····​if-​gez·​v3,​·​:​cond_0 130 ····​if-​gez·​v3,​·​:​cond_0
   
131 ····​.​line·​341 131 ····​.​line·​341
132 ····​move·​v2,​·​v0 132 ····​move·​v2,​·​v0
   
133 ····​goto·​:​goto_0 133 ····​goto·​:​goto_0
Offset 161, 17 lines modified Offset 161, 17 lines modified
161 ····​:​cond_2 161 ····​:​cond_2
162 ····​:​goto_1 162 ····​:​goto_1
163 ····​return·​v1 163 ····​return·​v1
   
164 ····​.​line·​348 164 ····​.​line·​348
165 ····​.​restart·​local·​v1····​#·​"high":​I 165 ····​.​restart·​local·​v1····​#·​"high":​I
166 ····​:​cond_3 166 ····​:​cond_3
167 ····​aget-​wide·​v3,​·​p0,​·​v1 167 ····​aget-​wide·​v4,​·​p0,​·​v1
   
168 ····​cmp-​long·​v3,​·​v3,​·​p3 168 ····​cmp-​long·​v3,​·​v4,​·​p3
   
169 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_2 169 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_2
   
170 ····​.​line·​351 170 ····​.​line·​351
171 ····​xor-​int/​lit8·​v1,​·​v1,​·​-​0x1 171 ····​xor-​int/​lit8·​v1,​·​v1,​·​-​0x1
   
172 ····​goto·​:​goto_1 172 ····​goto·​:​goto_1
Offset 564, 15 lines modified Offset 564, 15 lines modified
   
564 ····​move-​result-​object·​v0 564 ····​move-​result-​object·​v0
   
565 ····​return-​object·​v0 565 ····​return-​object·​v0
566 .​end·​method 566 .​end·​method
   
567 .​method·​public·​delete(J)​V 567 .​method·​public·​delete(J)​V
568 ····​.​locals·4 568 ····​.​locals·5
569 ····​.​param·​p1,​·​"key"····​#·​J 569 ····​.​param·​p1,​·​"key"····​#·​J
   
570 ····​.​prologue 570 ····​.​prologue
571 ····​.​line·​93 571 ····​.​line·​93
572 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray;​,​·​"Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray<TE;​>;​" 572 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray;​,​·​"Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray<TE;​>;​"
573 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray;​-​>mKeys:​[J 573 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​util/​LongSparseArray;​-​>mKeys:​[J
   
Offset 632, 15 lines modified Offset 632, 15 lines modified
   
632 ····​move-​result-​object·​v0 632 ····​move-​result-​object·​v0
   
633 ····​return-​object·​v0 633 ····​return-​object·​v0
634 .​end·​method 634 .​end·​method
   
635 .​method·​public·​get(JLjava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​ 635 .​method·​public·​get(JLjava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
636 ····​.​locals·4 636 ····​.​locals·5
637 ····​.​param·​p1,​·​"key"····​#·​J 637 ····​.​param·​p1,​·​"key"····​#·​J
638 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​ 638 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​
639 ········​value·​=·​{ 639 ········​value·​=·​{
640 ············​"(JTE;​)​TE;​" 640 ············​"(JTE;​)​TE;​"
641 ········​} 641 ········​}
642 ····​.​end·​annotation 642 ····​.​end·​annotation
   
Offset 789, 15 lines modified Offset 789, 15 lines modified
   
789 ····​aget-​wide·​v0,​·​v0,​·​p1 789 ····​aget-​wide·​v0,​·​v0,​·​p1
   
790 ····​return-​wide·​v0 790 ····​return-​wide·​v0
791 .​end·​method 791 .​end·​method
   
792 .​method·​public·​put(JLjava/​lang/​Object;​)​V 792 .​method·​public·​put(JLjava/​lang/​Object;​)​V
793 ····​.​locals·8 793 ····​.​locals·9
794 ····​.​param·​p1,​·​"key"····​#·​J 794 ····​.​param·​p1,​·​"key"····​#·​J
795 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​ 795 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​
796 ········​value·​=·​{ 796 ········​value·​=·​{
797 ············​"(JTE;​)​V" 797 ············​"(JTE;​)​V"
798 ········​} 798 ········​}
799 ····​.​end·​annotation 799 ····​.​end·​annotation
   
Max diff block lines reached; 432/2522 bytes (17.13%) of diff not shown.
[−]
smali/android/support/v4/util/TimeUtils.smali
Offset 110, 15 lines modified Offset 110, 15 lines modified
110 ····​:​cond_5 110 ····​:​cond_5
111 ····​const/​4·​v0,​·​0x0 111 ····​const/​4·​v0,​·​0x0
   
112 ····​goto·​:​goto_0 112 ····​goto·​:​goto_0
113 .​end·​method 113 .​end·​method
   
114 .​method·​public·​static·​formatDuration(JJLjav​a/​io/​PrintWriter;​)​V 114 .​method·​public·​static·​formatDuration(JJLjav​a/​io/​PrintWriter;​)​V
115 ····​.​locals·3 115 ····​.​locals·4
116 ····​.​param·​p0,​·​"time"····​#·​J 116 ····​.​param·​p0,​·​"time"····​#·​J
117 ····​.​param·​p2,​·​"now"····​#·​J 117 ····​.​param·​p2,​·​"now"····​#·​J
118 ····​.​param·​p4,​·​"pw"····​#·​Ljava/​io/​PrintWriter;​ 118 ····​.​param·​p4,​·​"pw"····​#·​Ljava/​io/​PrintWriter;​
   
119 ····​.​prologue 119 ····​.​prologue
120 ····​.​line·​169 120 ····​.​line·​169
121 ····​const-​wide/​16·​v0,​·​0x0 121 ····​const-​wide/​16·​v0,​·​0x0
Offset 144, 30 lines modified Offset 144, 30 lines modified
   
144 ····​invoke-​static·​{v0,​·​v1,​·​p4,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v4/​util/​TimeUtils;​-​>formatDuration(JLjav​a/​io/​PrintWriter;​I)​V 144 ····​invoke-​static·​{v0,​·​v1,​·​p4,​·​v2},​·​Landroid/​support/​v4/​util/​TimeUtils;​-​>formatDuration(JLjav​a/​io/​PrintWriter;​I)​V
   
145 ····​goto·​:​goto_0 145 ····​goto·​:​goto_0
146 .​end·​method 146 .​end·​method
   
147 .​method·​public·​static·​formatDuration(JLjava​/​io/​PrintWriter;​)​V 147 .​method·​public·​static·​formatDuration(JLjava​/​io/​PrintWriter;​)​V
148 ····​.​locals·1 148 ····​.​locals·2
149 ····​.​param·​p0,​·​"duration"····​#·​J 149 ····​.​param·​p0,​·​"duration"····​#·​J
150 ····​.​param·​p2,​·​"pw"····​#·​Ljava/​io/​PrintWriter;​ 150 ····​.​param·​p2,​·​"pw"····​#·​Ljava/​io/​PrintWriter;​
   
151 ····​.​prologue 151 ····​.​prologue
152 ····​.​line·​164 152 ····​.​line·​164
153 ····​const/​4·​v0,​·​0x0 153 ····​const/​4·​v0,​·​0x0
   
154 ····​invoke-​static·​{p0,​·​p1,​·​p2,​·​v0},​·​Landroid/​support/​v4/​util/​TimeUtils;​-​>formatDuration(JLjav​a/​io/​PrintWriter;​I)​V 154 ····​invoke-​static·​{p0,​·​p1,​·​p2,​·​v0},​·​Landroid/​support/​v4/​util/​TimeUtils;​-​>formatDuration(JLjav​a/​io/​PrintWriter;​I)​V
   
155 ····​.​line·​165 155 ····​.​line·​165
156 ····​return-​void 156 ····​return-​void
157 .​end·​method 157 .​end·​method
   
158 .​method·​public·​static·​formatDuration(JLjava​/​io/​PrintWriter;​I)​V 158 .​method·​public·​static·​formatDuration(JLjava​/​io/​PrintWriter;​I)​V
159 ····​.​locals·5 159 ····​.​locals·6
160 ····​.​param·​p0,​·​"duration"····​#·​J 160 ····​.​param·​p0,​·​"duration"····​#·​J
161 ····​.​param·​p2,​·​"pw"····​#·​Ljava/​io/​PrintWriter;​ 161 ····​.​param·​p2,​·​"pw"····​#·​Ljava/​io/​PrintWriter;​
162 ····​.​param·​p3,​·​"fieldLen"····​#·​I 162 ····​.​param·​p3,​·​"fieldLen"····​#·​I
   
163 ····​.​prologue 163 ····​.​prologue
164 ····​.​line·​156 164 ····​.​line·​156
165 ····​sget-​object·​v2,​·​Landroid/​support/​v4/​util/​TimeUtils;​-​>sFormatSync:​Ljava/​lang/​Object;​ 165 ····​sget-​object·​v2,​·​Landroid/​support/​v4/​util/​TimeUtils;​-​>sFormatSync:​Ljava/​lang/​Object;​
[−]
smali/android/support/v4/view/GestureDetectorCompat$GestureDetectorCompatImplBase.smali
Offset 436, 15 lines modified Offset 436, 15 lines modified
436 ····​iput·​v3,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mDoubleTapSlopSquare​:​I 436 ····​iput·​v3,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mDoubleTapSlopSquare​:​I
   
437 ····​.​line·​177 437 ····​.​line·​177
438 ····​return-​void 438 ····​return-​void
439 .​end·​method 439 .​end·​method
   
440 .​method·​private·​isConsideredDoubleTap​(Landroid/​view/​MotionEvent;​Landroid/​view/​MotionEvent;​Landroid/​view/​MotionEvent;​)​Z 440 .​method·​private·​isConsideredDoubleTap​(Landroid/​view/​MotionEvent;​Landroid/​view/​MotionEvent;​Landroid/​view/​MotionEvent;​)​Z
441 ····​.​locals·7 441 ····​.​locals·8
442 ····​.​param·​p1,​·​"firstDown"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​ 442 ····​.​param·​p1,​·​"firstDown"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​
443 ····​.​param·​p2,​·​"firstUp"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​ 443 ····​.​param·​p2,​·​"firstUp"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​
444 ····​.​param·​p3,​·​"secondDown"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​ 444 ····​.​param·​p3,​·​"secondDown"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​
   
445 ····​.​prologue 445 ····​.​prologue
446 ····​const/​4·​v2,​·​0x0 446 ····​const/​4·​v2,​·​0x0
   
Offset 458, 27 lines modified Offset 458, 27 lines modified
458 ····​:​goto_0 458 ····​:​goto_0
459 ····​return·​v2 459 ····​return·​v2
   
460 ····​.​line·​432 460 ····​.​line·​432
461 ····​:​cond_1 461 ····​:​cond_1
462 ····​invoke-​virtual·​{p3},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getEventTime()​J 462 ····​invoke-​virtual·​{p3},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getEventTime()​J
   
463 ····​move-​result-​wide·​v3 463 ····​move-​result-​wide·​v4
   
464 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getEventTime()​J 464 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getEventTime()​J
   
465 ····​move-​result-​wide·​v5 465 ····​move-​result-​wide·​v6
   
466 ····​sub-​long/​2addr·​v3,​·​v5 466 ····​sub-​long/​2addr·​v4,​·​v6
   
467 ····​sget·​v5,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>DOUBLE_TAP_TIMEOUT:​I 467 ····​sget·​v3,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>DOUBLE_TAP_TIMEOUT:​I
   
468 ····​int-​to-​long·​v5,​·​v5 468 ····​int-​to-​long·​v6,​·​v3
   
469 ····​cmp-​long·​v3,​·​v3,​·​v5 469 ····​cmp-​long·​v3,​·​v4,​·​v6
   
470 ····​if-​gtz·​v3,​·​:​cond_0 470 ····​if-​gtz·​v3,​·​:​cond_0
   
471 ····​.​line·​436 471 ····​.​line·​436
472 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getX()​F 472 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getX()​F
   
473 ····​move-​result·​v3 473 ····​move-​result·​v3
Offset 535, 1400 lines modified Offset 535, 1400 lines modified
535 ····​.​line·​207 535 ····​.​line·​207
536 ····​iget-​boolean·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mIsLongpressEnabled:​Z 536 ····​iget-​boolean·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mIsLongpressEnabled:​Z
   
537 ····​return·​v0 537 ····​return·​v0
538 .​end·​method 538 .​end·​method
   
539 .​method·​public·​onTouchEvent(Landroid​/​view/​MotionEvent;​)​Z 539 .​method·​public·​onTouchEvent(Landroid​/​view/​MotionEvent;​)​Z
540 ····​.​locals·​41 540 ····​.​locals·​42
541 ····​.​param·​p1,​·​"ev"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​ 541 ····​.​param·​p1,​·​"ev"····​#·​Landroid/​view/​MotionEvent;​
   
542 ····​.​prologue 542 ····​.​prologue
543 ····​.​line·​219 543 ····​.​line·​219
544 ····​invoke-​virtual/​range·​{p1·​.​.​·​p1},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getAction()​I 544 ····​invoke-​virtual/​range·​{p1·​.​.​·​p1},​·​Landroid/​view/​MotionEvent;​-​>getAction()​I
   
545 ····​move-​result·​v5 545 ····​move-​result·​v6
   
546 ····​.​line·​221 546 ····​.​line·​221
547 ····​.​local·​v5,​·​"action":​I 547 ····​.​local·​v6,​·​"action":​I
548 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 548 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
549 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mVelocityTracker:​Landroid/​view/​VelocityTracker;​ 549 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mVelocityTracker:​Landroid/​view/​VelocityTracker;​
   
550 ····​move-​object/​from16·​v35,​·​v0 550 ····​move-​object/​from16·​v36,​·​v0
   
551 ····​if-​nez·​v35,​·​:​cond_0 551 ····​if-​nez·​v36,​·​:​cond_0
   
552 ····​.​line·​222 552 ····​.​line·​222
553 ····​invoke-​static·​{},​·​Landroid/​view/​VelocityTracker;​-​>obtain()​Landroid/​view/​VelocityTracker;​ 553 ····​invoke-​static·​{},​·​Landroid/​view/​VelocityTracker;​-​>obtain()​Landroid/​view/​VelocityTracker;​
   
554 ····​move-​result-​object·​v35 554 ····​move-​result-​object·​v36
   
555 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​v35 555 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​v36
   
556 ····​move-​object/​from16·​v1,​·​p0 556 ····​move-​object/​from16·​v1,​·​p0
   
557 ····​iput-​object·​v0,​·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mVelocityTracker:​Landroid/​view/​VelocityTracker;​ 557 ····​iput-​object·​v0,​·​v1,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mVelocityTracker:​Landroid/​view/​VelocityTracker;​
   
558 ····​.​line·​224 558 ····​.​line·​224
559 ····​:​cond_0 559 ····​:​cond_0
560 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 560 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
561 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mVelocityTracker:​Landroid/​view/​VelocityTracker;​ 561 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​GestureDetectorCompat​$GestureDetectorCompa​tImplBase;​-​>mVelocityTracker:​Landroid/​view/​VelocityTracker;​
   
562 ····​move-​object/​from16·​v35,​·​v0 562 ····​move-​object/​from16·​v36,​·​v0
   
563 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​v35 563 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​v36
   
564 ····​move-​object/​from16·​v1,​·​p1 564 ····​move-​object/​from16·​v1,​·​p1
   
565 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​VelocityTracker;​-​>addMovement(Landroid​/​view/​MotionEvent;​)​V 565 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​VelocityTracker;​-​>addMovement(Landroid​/​view/​MotionEvent;​)​V
   
566 ····​.​line·​226 566 ····​.​line·​226
567 ····​and-​int/​lit16·​v0,​·​v5,​·​0xff 567 ····​and-​int/​lit16·​v0,​·​v6,​·​0xff
   
568 ····​move/​from16·​v35,​·​v0 568 ····​move/​from16·​v36,​·​v0
Max diff block lines reached; 49741/53054 bytes (93.76%) of diff not shown.
[−]
smali/android/support/v4/view/ViewCompat$BaseViewCompatImpl.smali
Offset 186, 38 lines modified Offset 186, 38 lines modified
186 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>postInvalidateDelaye​d(J)​V 186 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>postInvalidateDelaye​d(J)​V
   
187 ····​.​line·​173 187 ····​.​line·​173
188 ····​return-​void 188 ····​return-​void
189 .​end·​method 189 .​end·​method
   
190 .​method·​public·​postInvalidateOnAnima​tion(Landroid/​view/​View;​IIII)​V 190 .​method·​public·​postInvalidateOnAnima​tion(Landroid/​view/​View;​IIII)​V
191 ····​.​locals·7 191 ····​.​locals·8
192 ····​.​param·​p1,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​ 192 ····​.​param·​p1,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​
193 ····​.​param·​p2,​·​"left"····​#·​I 193 ····​.​param·​p2,​·​"left"····​#·​I
194 ····​.​param·​p3,​·​"top"····​#·​I 194 ····​.​param·​p3,​·​"top"····​#·​I
195 ····​.​param·​p4,​·​"right"····​#·​I 195 ····​.​param·​p4,​·​"right"····​#·​I
196 ····​.​param·​p5,​·​"bottom"····​#·​I 196 ····​.​param·​p5,​·​"bottom"····​#·​I
   
197 ····​.​prologue 197 ····​.​prologue
198 ····​.​line·​175 198 ····​.​line·​175
199 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$BaseViewCo​mpatImpl;​-​>getFrameTime()​J 199 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$BaseViewCo​mpatImpl;​-​>getFrameTime()​J
   
200 ····​move-​result-​wide·​v1 200 ····​move-​result-​wide·​v2
   
201 ····​move-​object·​v0,​·​p1 201 ····​move-​object·​v1,​·​p1
   
202 ····​move·​v3,​·​p2 202 ····​move·​v4,​·​p2
   
203 ····​move·​v4,​·​p3 203 ····​move·​v5,​·​p3
   
204 ····​move·​v5,​·​p4 204 ····​move·​v6,​·​p4
   
205 ····​move·​v6,​·​p5 205 ····​move·​v7,​·​p5
   
206 ····​invoke-​virtual/​range·​{v0·​.​.​·​v6},​·​Landroid/​view/​View;​-​>postInvalidateDelaye​d(JIIII)​V 206 ····​invoke-​virtual/​range·​{v1·​.​.​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>postInvalidateDelaye​d(JIIII)​V
   
207 ····​.​line·​176 207 ····​.​line·​176
208 ····​return-​void 208 ····​return-​void
209 .​end·​method 209 .​end·​method
   
210 .​method·​public·​postOnAnimation(Landr​oid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V 210 .​method·​public·​postOnAnimation(Landr​oid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V
211 ····​.​locals·​2 211 ····​.​locals·​2
Offset 233, 15 lines modified Offset 233, 15 lines modified
233 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​p2,​·​v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>postDelayed(Ljava/​lang/​Runnable;​J)​Z 233 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​p2,​·​v0,​·​v1},​·​Landroid/​view/​View;​-​>postDelayed(Ljava/​lang/​Runnable;​J)​Z
   
234 ····​.​line·​179 234 ····​.​line·​179
235 ····​return-​void 235 ····​return-​void
236 .​end·​method 236 .​end·​method
   
237 .​method·​public·​postOnAnimationDelaye​d(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V 237 .​method·​public·​postOnAnimationDelaye​d(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V
238 ····​.​locals·2 238 ····​.​locals·3
239 ····​.​param·​p1,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​ 239 ····​.​param·​p1,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​
240 ····​.​param·​p2,​·​"action"····​#·​Ljava/​lang/​Runnable;​ 240 ····​.​param·​p2,​·​"action"····​#·​Ljava/​lang/​Runnable;​
241 ····​.​param·​p3,​·​"delayMillis"····​#·​J 241 ····​.​param·​p3,​·​"delayMillis"····​#·​J
   
242 ····​.​prologue 242 ····​.​prologue
243 ····​.​line·​181 243 ····​.​line·​181
244 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$BaseViewCo​mpatImpl;​-​>getFrameTime()​J 244 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$BaseViewCo​mpatImpl;​-​>getFrameTime()​J
[−]
smali/android/support/v4/view/ViewCompat$JBViewCompatImpl.smali
Offset 135, 15 lines modified Offset 135, 15 lines modified
135 ····​invoke-​static·​{p1,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompatJB;​-​>postOnAnimation(Land​roid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V 135 ····​invoke-​static·​{p1,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompatJB;​-​>postOnAnimation(Land​roid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V
   
136 ····​.​line·​281 136 ····​.​line·​281
137 ····​return-​void 137 ····​return-​void
138 .​end·​method 138 .​end·​method
   
139 .​method·​public·​postOnAnimationDelaye​d(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V 139 .​method·​public·​postOnAnimationDelaye​d(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V
140 ····​.​locals·0 140 ····​.​locals·1
141 ····​.​param·​p1,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​ 141 ····​.​param·​p1,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​
142 ····​.​param·​p2,​·​"action"····​#·​Ljava/​lang/​Runnable;​ 142 ····​.​param·​p2,​·​"action"····​#·​Ljava/​lang/​Runnable;​
143 ····​.​param·​p3,​·​"delayMillis"····​#·​J 143 ····​.​param·​p3,​·​"delayMillis"····​#·​J
   
144 ····​.​prologue 144 ····​.​prologue
145 ····​.​line·​284 145 ····​.​line·​284
146 ····​invoke-​static·​{p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompatJB;​-​>postOnAnimationDelay​ed(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V 146 ····​invoke-​static·​{p1,​·​p2,​·​p3,​·​p4},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompatJB;​-​>postOnAnimationDelay​ed(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V
[−]
smali/android/support/v4/view/ViewCompat.smali
Offset 386, 15 lines modified Offset 386, 15 lines modified
386 ····​invoke-​interface·​{v0,​·​p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$ViewCompat​Impl;​-​>postOnAnimation(Land​roid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V 386 ····​invoke-​interface·​{v0,​·​p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$ViewCompat​Impl;​-​>postOnAnimation(Land​roid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​)​V
   
387 ····​.​line·​577 387 ····​.​line·​577
388 ····​return-​void 388 ····​return-​void
389 .​end·​method 389 .​end·​method
   
390 .​method·​public·​static·​postOnAnimationDelaye​d(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V 390 .​method·​public·​static·​postOnAnimationDelaye​d(Landroid/​view/​View;​Ljava/​lang/​Runnable;​J)​V
391 ····​.​locals·1 391 ····​.​locals·2
392 ····​.​param·​p0,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​ 392 ····​.​param·​p0,​·​"view"····​#·​Landroid/​view/​View;​
393 ····​.​param·​p1,​·​"action"····​#·​Ljava/​lang/​Runnable;​ 393 ····​.​param·​p1,​·​"action"····​#·​Ljava/​lang/​Runnable;​
394 ····​.​param·​p2,​·​"delayMillis"····​#·​J 394 ····​.​param·​p2,​·​"delayMillis"····​#·​J
   
395 ····​.​prologue 395 ····​.​prologue
396 ····​.​line·​593 396 ····​.​line·​593
397 ····​sget-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat;​-​>IMPL:​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$ViewCompat​Impl;​ 397 ····​sget-​object·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat;​-​>IMPL:​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewCompat$ViewCompat​Impl;​
[−]
smali/android/support/v4/view/ViewPager.smali
Offset 4513, 258 lines modified Offset 4513, 264 lines modified
4513 ········​0x15·​-​>·​:​sswitch_0 4513 ········​0x15·​-​>·​:​sswitch_0
4514 ········​0x16·​-​>·​:​sswitch_1 4514 ········​0x16·​-​>·​:​sswitch_1
4515 ········​0x3d·​-​>·​:​sswitch_2 4515 ········​0x3d·​-​>·​:​sswitch_2
4516 ····​.​end·​sparse-​switch 4516 ····​.​end·​sparse-​switch
4517 .​end·​method 4517 .​end·​method
   
4518 .​method·​public·​fakeDragBy(F)​V 4518 .​method·​public·​fakeDragBy(F)​V
4519 ····​.​locals·​17 4519 ····​.​locals·​18
4520 ····​.​param·​p1,​·​"xOffset"····​#·​F 4520 ····​.​param·​p1,​·​"xOffset"····​#·​F
   
4521 ····​.​prologue 4521 ····​.​prologue
4522 ····​.​line·​2253 4522 ····​.​line·​2253
4523 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4523 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4524 ····​iget-​boolean·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mFakeDragging:​Z 4524 ····​iget-​boolean·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mFakeDragging:​Z
   
4525 ····​if-​nez·​v1,​·​:​cond_0 4525 ····​if-​nez·​v2,​·​:​cond_0
   
4526 ····​.​line·​2254 4526 ····​.​line·​2254
4527 ····​new-​instance·​v1,​·​Ljava/​lang/​IllegalStateException​;​ 4527 ····​new-​instance·​v2,​·​Ljava/​lang/​IllegalStateException​;​
   
4528 ····​const-​string·​v2,​·​"No·​fake·​drag·​in·​progress.​·​Call·​beginFakeDrag·​first.​" 4528 ····​const-​string·​v3,​·​"No·​fake·​drag·​in·​progress.​·​Call·​beginFakeDrag·​first.​"
   
4529 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​v2},​·​Ljava/​lang/​IllegalStateException​;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V 4529 ····​invoke-​direct·​{v2,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​IllegalStateException​;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V
   
4530 ····​throw·​v1 4530 ····​throw·​v2
   
4531 ····​.​line·​2257 4531 ····​.​line·​2257
4532 ····​:​cond_0 4532 ····​:​cond_0
4533 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4533 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4534 ····​iget·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mLastMotionX:​F 4534 ····​iget·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mLastMotionX:​F
   
4535 ····​add-​float·​v1,​·​v1,​·​p1 4535 ····​add-​float·​v2,​·​v2,​·​p1
   
4536 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4536 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4537 ····​iput·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mLastMotionX:​F 4537 ····​iput·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mLastMotionX:​F
   
4538 ····​.​line·​2259 4538 ····​.​line·​2259
4539 ····​invoke-​virtual/​range·​{p0·​.​.​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>getScrollX()​I 4539 ····​invoke-​virtual/​range·​{p0·​.​.​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>getScrollX()​I
   
4540 ····​move-​result·​v1 4540 ····​move-​result·​v2
   
4541 ····​int-​to-​float·​v13,​·​v1 4541 ····​int-​to-​float·​v14,​·​v2
   
4542 ····​.​line·​2260 4542 ····​.​line·​2260
4543 ····​.​local·​v13,​·​"oldScrollX":​F 4543 ····​.​local·​v14,​·​"oldScrollX":​F
4544 ····​sub-​float·​v15,​·​v13,​·​p1 4544 ····​sub-​float·​v16,​·​v14,​·​p1
   
4545 ····​.​line·​2261 4545 ····​.​line·​2261
4546 ····​.​local·​v15,​·​"scrollX":​F 4546 ····​.​local·​v16,​·​"scrollX":​F
4547 ····​invoke-​virtual/​range·​{p0·​.​.​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>getWidth()​I 4547 ····​invoke-​virtual/​range·​{p0·​.​.​·​p0},​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>getWidth()​I
   
4548 ····​move-​result·​v16 4548 ····​move-​result·​v17
   
4549 ····​.​line·​2263 4549 ····​.​line·​2263
4550 ····​.​local·​v16,​·​"width":​I 4550 ····​.​local·​v17,​·​"width":​I
4551 ····​move/​from16·​v0,​·​v16 4551 ····​move/​from16·​v0,​·​v17
   
4552 ····​int-​to-​float·​v1,​·​v0 4552 ····​int-​to-​float·​v2,​·​v0
   
4553 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4553 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4554 ····​iget·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mFirstOffset:​F 4554 ····​iget·​v3,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mFirstOffset:​F
   
4555 ····​mul-​float·​v12,​·​v1,​·​v2 4555 ····​mul-​float·​v13,​·​v2,​·​v3
   
4556 ····​.​line·​2264 4556 ····​.​line·​2264
4557 ····​.​local·​v12,​·​"leftBound":​F 4557 ····​.​local·​v13,​·​"leftBound":​F
4558 ····​move/​from16·​v0,​·​v16 4558 ····​move/​from16·​v0,​·​v17
   
4559 ····​int-​to-​float·​v1,​·​v0 4559 ····​int-​to-​float·​v2,​·​v0
   
4560 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4560 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4561 ····​iget·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mLastOffset:​F 4561 ····​iget·​v3,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mLastOffset:​F
   
4562 ····​mul-​float·​v14,​·​v1,​·​v2 4562 ····​mul-​float·​v15,​·​v2,​·​v3
   
4563 ····​.​line·​2266 4563 ····​.​line·​2266
4564 ····​.​local·​v14,​·​"rightBound":​F 4564 ····​.​local·​v15,​·​"rightBound":​F
4565 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4565 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4566 ····​iget-​object·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mItems:​Ljava/​util/​ArrayList;​ 4566 ····​iget-​object·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mItems:​Ljava/​util/​ArrayList;​
   
4567 ····​const/​4·​v2,​·​0x0 4567 ····​const/​4·​v3,​·​0x0
   
4568 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>get(I)​Ljava/​lang/​Object;​ 4568 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Ljava/​util/​ArrayList;​-​>get(I)​Ljava/​lang/​Object;​
   
4569 ····​move-​result-​object·​v10 4569 ····​move-​result-​object·​v11
   
4570 ····​check-​cast·​v10,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager$ItemInfo;​ 4570 ····​check-​cast·​v11,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager$ItemInfo;​
   
4571 ····​.​line·​2267 4571 ····​.​line·​2267
4572 ····​.​local·​v10,​·​"firstItem":​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager$ItemInfo;​ 4572 ····​.​local·​v11,​·​"firstItem":​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager$ItemInfo;​
4573 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 4573 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
4574 ····​iget-​object·​v1,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mItems:​Ljava/​util/​ArrayList;​ 4574 ····​iget-​object·​v2,​·​v0,​·​Landroid/​support/​v4/​view/​ViewPager;​-​>mItems:​Ljava/​util/​ArrayList;​
Max diff block lines reached; 6371/10261 bytes (62.09%) of diff not shown.
[−]
smali/at/univie/sensorium/R.smali
Offset 24, 10 lines modified Offset 24, 9 lines modified
24 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V 24 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
25 ····​.​locals·​0 25 ····​.​locals·​0
   
26 ····​.​prologue 26 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​10 27 ····​.​line·​10
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
29 ····​.​line·​86  
30 ····​return-​void 29 ····​return-​void
31 .​end·​method 30 .​end·​method
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensorRegistry.smali
Offset 108, 261 lines modified Offset 108, 245 lines modified
   
108 .​method·​private·​getSensorWithName(Lja​va/​lang/​String;​)​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 108 .​method·​private·​getSensorWithName(Lja​va/​lang/​String;​)​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
109 ····​.​locals·​4 109 ····​.​locals·​4
110 ····​.​param·​p1,​·​"classname"····​#·​Ljava/​lang/​String;​ 110 ····​.​param·​p1,​·​"classname"····​#·​Ljava/​lang/​String;​
   
111 ····​.​prologue 111 ····​.​prologue
112 ····​.​line·​106 112 ····​.​line·​106
113 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>sensors:​Ljava/​util/​List;​ 113 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>sensors:​Ljava/​util/​List;​
   
114 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​ 114 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
   
115 ····​move-​result-​object·​v0 115 ····​move-​result-​object·​v2
   
116 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​  
117 ····​:​cond_0 116 ····​:​cond_0
118 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z 117 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
   
119 ····​move-​result·​v3 118 ····​move-​result·​v3
   
120 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_1 119 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_1
   
121 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​ 120 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
   
122 ····​move-​result-​object·​v1 121 ····​move-​result-​object·​v0
   
123 ····​check-​cast·​v1,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 122 ····​check-​cast·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
   
124 ····​.​line·​107 123 ····​.​line·​107
125 ····​.​local·​v1,​·​"sensor":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 124 ····​.​local·​v0,​·​"sensor":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
126 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>getClass()​Ljava/​lang/​Class;​ 125 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>getClass()​Ljava/​lang/​Class;​
   
127 ····​move-​result-​object·​v3 126 ····​move-​result-​object·​v3
   
128 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>getName()​Ljava/​lang/​String;​ 127 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>getName()​Ljava/​lang/​String;​
   
129 ····​move-​result-​object·​v2 128 ····​move-​result-​object·​v1
   
130 ····​.​line·​108 129 ····​.​line·​108
131 ····​.​local·​v2,​·​"sensorname":​Ljava/​lang/​String;​ 130 ····​.​local·​v1,​·​"sensorname":​Ljava/​lang/​String;​
132 ····​const/​16·​v3,​·​0x2e 131 ····​const/​16·​v3,​·​0x2e
   
133 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>lastIndexOf(I)​I 132 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>lastIndexOf(I)​I
   
134 ····​move-​result·​v3 133 ····​move-​result·​v3
   
135 ····​add-​int/​lit8·​v3,​·​v3,​·​0x1 134 ····​add-​int/​lit8·​v3,​·​v3,​·​0x1
   
136 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>substring(I)​Ljava/​lang/​String;​ 135 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>substring(I)​Ljava/​lang/​String;​
   
137 ····​move-​result-​object·​v2 136 ····​move-​result-​object·​v1
   
138 ····​.​line·​109 137 ····​.​line·​109
139 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z 138 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
   
140 ····​move-​result·​v3 139 ····​move-​result·​v3
   
141 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0 140 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0
   
142 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>isEnabled()​Z 141 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>isEnabled()​Z
   
143 ····​move-​result·​v3 142 ····​move-​result·​v3
   
144 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0 143 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0
   
145 ····​.​line·​113 144 ····​.​line·​113
146 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"sensor":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 145 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"sensor":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
147 ····​.​end·​local·​v2····​#·​"sensorname":​Ljava/​lang/​String;​ 146 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"sensorname":​Ljava/​lang/​String;​
148 ····​:​goto_0 147 ····​:​goto_0
149 ····​return-​object·​v1 148 ····​return-​object·​v0
   
150 ····​:​cond_1 149 ····​:​cond_1
151 ····​const/​4·​v1,​·​0x0 150 ····​const/​4·​v0,​·​0x0
   
152 ····​goto·​:​goto_0 151 ····​goto·​:​goto_0
153 .​end·​method 152 .​end·​method
   
154 .​method·​private·​invokeMethod(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​)​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​ 153 .​method·​private·​invokeMethod(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​)​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​
155 ····​.​locals·​12 154 ····​.​locals·​10
156 ····​.​param·​p1,​·​"classname"····​#·​Ljava/​lang/​String;​ 155 ····​.​param·​p1,​·​"classname"····​#·​Ljava/​lang/​String;​
157 ····​.​param·​p2,​·​"methodname"····​#·​Ljava/​lang/​String;​ 156 ····​.​param·​p2,​·​"methodname"····​#·​Ljava/​lang/​String;​
   
158 ····​.​prologue 157 ····​.​prologue
159 ····​.​line·​147 158 ····​.​line·​147
160 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>getSensorForClassnam​e(Ljava/​lang/​String;​)​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 159 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>getSensorForClassnam​e(Ljava/​lang/​String;​)​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
   
161 ····​move-​result-​object·​v8 160 ····​move-​result-​object·​v5
   
162 ····​.​line·​148 161 ····​.​line·​148
163 ····​.​local·​v8,​·​"sensor":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 162 ····​.​local·​v5,​·​"sensor":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
164 ····​if-​eqz·​v8,​·​:​cond_1 163 ····​if-​eqz·​v5,​·​:​cond_1
   
165 ····​.​line·​149 164 ····​.​line·​149
166 ····​invoke-​virtual·​{v8},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>isEnabled()​Z 165 ····​invoke-​virtual·​{v5},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>isEnabled()​Z
   
167 ····​move-​result·​v10 166 ····​move-​result·​v7
   
168 ····​if-​eqz·​v10,​·​:​cond_1 167 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_1
   
169 ····​.​line·​150 168 ····​.​line·​150
Max diff block lines reached; 57105/61309 bytes (93.14%) of diff not shown.
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensorService$LocalBinder.smali
Offset 17, 14 lines modified Offset 17, 15 lines modified
17 #·​instance·​fields 17 #·​instance·​fields
18 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​ 18 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​
   
   
19 #·​direct·​methods 19 #·​direct·​methods
20 .​method·​public·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​)​V 20 .​method·​public·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​)​V
21 ····​.​locals·​0 21 ····​.​locals·​0
  22 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​
   
22 ····​.​prologue 23 ····​.​prologue
23 ····​.​line·​52 24 ····​.​line·​52
24 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService$LocalBi​nder;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​ 25 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService$LocalBi​nder;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​
   
25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​os/​Binder;​-​><init>()​V 26 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​os/​Binder;​-​><init>()​V
   
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensorService.smali
Offset 32, 15 lines modified Offset 32, 14 lines modified
32 ····​.​line·​43 32 ····​.​line·​43
33 ····​new-​instance·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService$LocalBi​nder;​ 33 ····​new-​instance·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService$LocalBi​nder;​
   
34 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService$LocalBi​nder;​-​><init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​)​V 34 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService$LocalBi​nder;​-​><init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​)​V
   
35 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​-​>mBinder:​Landroid/​os/​IBinder;​ 35 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​-​>mBinder:​Landroid/​os/​IBinder;​
   
36 ····​.​line·​52  
37 ····​return-​void 36 ····​return-​void
38 .​end·​method 37 .​end·​method
   
39 .​method·​private·​createJSONLoggerUploa​der()​V 38 .​method·​private·​createJSONLoggerUploa​der()​V
40 ····​.​locals·​7 39 ····​.​locals·​7
   
41 ····​.​prologue 40 ····​.​prologue
Offset 211, 187 lines modified Offset 210, 182 lines modified
211 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>init(Ljava/​util/​List;​)​V 210 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>init(Ljava/​util/​List;​)​V
   
212 ····​.​line·​111 211 ····​.​line·​111
213 ····​return-​void 212 ····​return-​void
214 .​end·​method 213 .​end·​method
   
215 .​method·​private·​startSensors()​V 214 .​method·​private·​startSensors()​V
216 ····​.​locals·​12 215 ····​.​locals·​11
   
217 ····​.​prologue 216 ····​.​prologue
218 ····​.​line·​80 217 ····​.​line·​80
219 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​-​>getResources()​Landroid/​content/​res/​Resources;​ 218 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorService;​-​>getResources()​Landroid/​content/​res/​Resources;​
   
220 ····​move-​result-​object·​v6 219 ····​move-​result-​object·​v3
   
221 ····​.​line·​81 220 ····​.​line·​81
222 ····​.​local·​v6,​·​"res":​Landroid/​content/​res/​Resources;​ 221 ····​.​local·​v3,​·​"res":​Landroid/​content/​res/​Resources;​
223 ····​const/​high16·​v10,​·​0x7f060000 222 ····​const/​high16·​v7,​·​0x7f060000
   
224 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v10},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getStringArray(I)​[Ljava/​lang/​String;​ 223 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v7},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getStringArray(I)​[Ljava/​lang/​String;​
   
225 ····​move-​result-​object·​v8 224 ····​move-​result-​object·​v5
   
226 ····​.​line·​83 225 ····​.​line·​83
227 ····​.​local·​v8,​·​"sensorclassnames":​[Ljava/​lang/​String;​ 226 ····​.​local·​v5,​·​"sensorclassnames":​[Ljava/​lang/​String;​
228 ····move-​object·​v0,​·​v8 227 ····array-​length·​v8,​·​v5
   
229 ····​.​local·​v0,​·​"arr$":​[Ljava/​lang/​String;​  
230 ····​array-​length·​v4,​·​v0  
   
231 ····.​local·​v4,​·"len$":​I 228 ····const/​4·v7,​·​0x0
232 ····​const/​4·​v3,​·​0x0  
   
233 ····​.​local·​v3,​·​"i$":​I  
234 ····​:​goto_0 229 ····​:​goto_0
235 ····​if-​ge·​v3,​·​v4,​·​:​cond_0 230 ····​if-​ge·​v7,​·​v8,​·​:​cond_0
   
236 ····​aget-​object·​v1,​·​v0,​·​v3 231 ····​aget-​object·​v0,​·​v5,​·​v7
   
237 ····​.​line·​84 232 ····​.​line·​84
238 ····​.​local·​v1,​·​"classname":​Ljava/​lang/​String;​ 233 ····​.​local·​v0,​·​"classname":​Ljava/​lang/​String;​
239 ····​const-​string·​v10,​·​"SENSORS" 234 ····​const-​string·​v9,​·​"SENSORS"
   
240 ····​invoke-​static·​{v10,​·​v1},​·​Landroid/​util/​Log;​-​>d(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​)​I 235 ····​invoke-​static·​{v9,​·​v0},​·​Landroid/​util/​Log;​-​>d(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​)​I
   
241 ····​.​line·​86 236 ····​.​line·​86
242 ····​:​try_start_0 237 ····​:​try_start_0
243 ····​invoke-​static·​{v1},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>forName(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Class;​ 238 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>forName(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Class;​
   
244 ····​move-​result-​object·​v10 239 ····​move-​result-​object·​v9
   
245 ····​invoke-​virtual·​{v10},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>newInstance()​Ljava/​lang/​Object;​ 240 ····​invoke-​virtual·​{v9},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>newInstance()​Ljava/​lang/​Object;​
   
246 ····​move-​result-​object·​v7 241 ····​move-​result-​object·​v4
   
247 ····​check-​cast·​v7,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 242 ····​check-​cast·​v4,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
   
248 ····​.​line·​87 243 ····​.​line·​87
249 ····​.​local·​v7,​·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 244 ····​.​local·​v4,​·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
250 ····​invoke-​static·​{},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>getInstance()​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​ 245 ····​invoke-​static·​{},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>getInstance()​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​
   
251 ····​move-​result-​object·​v10 246 ····​move-​result-​object·​v9
   
252 ····​invoke-​virtual·​{v10,​·​v7},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>registerSensor(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​)​V 247 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v4},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>registerSensor(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​)​V
253 ····​:​try_end_0 248 ····​:​try_end_0
254 ····​.​catch·​Ljava/​lang/​ClassNotFoundExceptio​n;​·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catch_0 249 ····​.​catch·​Ljava/​lang/​ClassNotFoundExceptio​n;​·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catch_0
255 ····​.​catch·​Ljava/​lang/​InstantiationExceptio​n;​·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catch_1 250 ····​.​catch·​Ljava/​lang/​InstantiationExceptio​n;​·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catch_1
256 ····​.​catch·​Ljava/​lang/​IllegalAccessExceptio​n;​·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catch_2 251 ····​.​catch·​Ljava/​lang/​IllegalAccessExceptio​n;​·​{:​try_start_0·​.​.​·​:​try_end_0}·​:​catch_2
   
257 ····​.​line·​83 252 ····​.​line·​83
258 ····​.​end·​local·​v7····​#·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 253 ····​.​end·​local·​v4····​#·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
259 ····​:​goto_1 254 ····​:​goto_1
260 ····​add-​int/​lit8·​v3,​·​v3,​·​0x1 255 ····​add-​int/​lit8·​v7,​·​v7,​·​0x1
   
261 ····​goto·​:​goto_0 256 ····​goto·​:​goto_0
   
262 ····​.​line·​88 257 ····​.​line·​88
263 ····​:​catch_0 258 ····​:​catch_0
264 ····​move-​exception·​v2 259 ····​move-​exception·​v1
   
265 ····​.​line·​89 260 ····​.​line·​89
266 ····​.​local·​v2,​·​"e":​Ljava/​lang/​ClassNotFoundExceptio​n;​ 261 ····​.​local·​v1,​·​"e":​Ljava/​lang/​ClassNotFoundExceptio​n;​
267 ····​new-​instance·​v9,​·​Ljava/​io/​StringWriter;​ 262 ····​new-​instance·​v6,​·​Ljava/​io/​StringWriter;​
Max diff block lines reached; 8006/12166 bytes (65.81%) of diff not shown.
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensorViewItem.smali
Offset 73, 38 lines modified Offset 73, 37 lines modified
73 ····​.​end·​annotation 73 ····​.​end·​annotation
   
74 ····​.​prologue 74 ····​.​prologue
75 ····​.​line·​53 75 ····​.​line·​53
76 ····​.​local·​p2,​·​"sensors":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​>;​" 76 ····​.​local·​p2,​·​"sensors":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​>;​"
77 ····​invoke-​interface·​{p2},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​ 77 ····​invoke-​interface·​{p2},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
   
78 ····​move-​result-​object·​v0 78 ····​move-​result-​object·​v1
   
79 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​  
80 ····​:​goto_0 79 ····​:​goto_0
81 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z 80 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
   
82 ····​move-​result·​v2 81 ····​move-​result·​v2
   
83 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0 82 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0
   
84 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​ 83 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
   
85 ····​move-​result-​object·​v1 84 ····​move-​result-​object·​v0
   
86 ····​check-​cast·​v1,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 85 ····​check-​cast·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
   
87 ····​.​line·​54 86 ····​.​line·​54
88 ····​.​local·​v1,​·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 87 ····​.​local·​v0,​·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
89 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>removeListener(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorChangeListener;​)​V 88 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>removeListener(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorChangeListener;​)​V
   
90 ····​goto·​:​goto_0 89 ····​goto·​:​goto_0
   
91 ····​.​line·​55 90 ····​.​line·​55
92 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 91 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"s":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
93 ····​:​cond_0 92 ····​:​cond_0
94 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>addListener(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorChangeListener;​)​V 93 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>addListener(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorChangeListener;​)​V
   
95 ····​.​line·​56 94 ····​.​line·​56
96 ····​return-​void 95 ····​return-​void
97 .​end·​method 96 .​end·​method
   
Offset 122, 241 lines modified Offset 121, 240 lines modified
   
122 .​method·​public·​updateDisplay(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​)​V 121 .​method·​public·​updateDisplay(Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​)​V
123 ····​.​locals·​12 122 ····​.​locals·​12
124 ····​.​param·​p1,​·​"sensor"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​ 123 ····​.​param·​p1,​·​"sensor"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​
   
125 ····​.​prologue 124 ····​.​prologue
126 ····​.​line·​59 125 ····​.​line·​59
127 ····​new-​instance·​v3,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​  
   
128 ····​invoke-​direct·​{v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V  
   
129 ····​.​line·​60  
130 ····​.​local·​v3,​·​"sValues":​Ljava/​lang/​StringBuilder;​  
131 ····​new-​instance·​v2,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​ 126 ····​new-​instance·​v2,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
   
132 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V 127 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V
   
133 ····​.​line·​61 128 ····​.​line·​60
134 ····​.​local·​v2,​·​"sUnits":​Ljava/​lang/​StringBuilder;​ 129 ····​.​local·​v2,​·​"sValues":​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
135 ····​new-​instance·​v1,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​ 130 ····​new-​instance·​v1,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
   
136 ····​invoke-​direct·​{v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V 131 ····​invoke-​direct·​{v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V
   
  132 ····​.​line·​61
  133 ····​.​local·​v1,​·​"sUnits":​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  134 ····​new-​instance·​v0,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
   
  135 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V
   
137 ····​.​line·​63 136 ····​.​line·​63
138 ····​.​local·​v1,​·​"sTypes":​Ljava/​lang/​StringBuilder;​ 137 ····​.​local·​v0,​·​"sTypes":​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
139 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>getSensorValues()​Ljava/​util/​List;​ 138 ····​invoke-​virtual·​{p1},​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​AbstractSensor;​-​>getSensorValues()​Ljava/​util/​List;​
   
140 ····​move-​result-​object·​v5 139 ····​move-​result-​object·​v4
   
141 ····​.​line·​65 140 ····​.​line·​65
142 ····​.​local·​v5,​·​"values":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​>;​" 141 ····​.​local·​v4,​·​"values":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​>;​"
143 ····​invoke-​interface·​{v5},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​ 142 ····​invoke-​interface·​{v4},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
   
144 ····​move-​result-​object·​v0 143 ····​move-​result-​object·​v6
   
145 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​  
146 ····​:​cond_0 144 ····​:​cond_0
147 ····​:​goto_0 145 ····​:​goto_0
148 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z 146 ····​invoke-​interface·​{v6},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
   
149 ····​move-​result·​v6 147 ····​move-​result·​v5
   
150 ····​if-​eqz·​v6,​·​:​cond_3 148 ····​if-​eqz·​v5,​·​:​cond_3
   
151 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​ 149 ····​invoke-​interface·​{v6},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
   
152 ····​move-​result-​object·​v4 150 ····​move-​result-​object·​v3
   
153 ····​check-​cast·​v4,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​ 151 ····​check-​cast·​v3,​·​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​
   
154 ····​.​line·​66 152 ····​.​line·​66
155 ····​.​local·​v4,​·​"v":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​ 153 ····​.​local·​v3,​·​"v":​Lat/​univie/​sensorium/​sensors/​SensorValue;​
156 ····​if-​eqz·​v4,​·​:​cond_0 154 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0
   
Max diff block lines reached; 10744/14922 bytes (72.00%) of diff not shown.
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensoriumActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modified Offset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields 20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​ 21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
   
22 #·​direct·​methods 22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​)​V 23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​0 24 ····​.​locals·​0
  25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
25 ····​.​prologue 26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​78 27 ····​.​line·​78
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity$1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​ 28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity$1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensoriumActivity$2.smali
Offset 20, 14 lines modified Offset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields 20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​ 21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
   
22 #·​direct·​methods 22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​)​V 23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​0 24 ····​.​locals·​0
  25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
25 ····​.​prologue 26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​141 27 ····​.​line·​141
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity$2;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​ 28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity$2;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensoriumActivity$3.smali
Offset 20, 14 lines modified Offset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields 20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​ 21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
   
22 #·​direct·​methods 22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​)​V 23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​0 24 ····​.​locals·​0
  25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
25 ····​.​prologue 26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​150 27 ····​.​line·​150
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity$3;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​ 28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity$3;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumActivity;​
   
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
[−]
smali/at/univie/sensorium/SensoriumApplication$1.smali
Offset 20, 14 lines modified Offset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields 20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​ 21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​
   
   
22 #·​direct·​methods 22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​)​V 23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​)​V
24 ····​.​locals·​0 24 ····​.​locals·​0
  25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​
   
25 ····​.​prologue 26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​45 27 ····​.​line·​45
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication$​1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​ 28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication$​1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​SensoriumApplication;​
   
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
[−]
smali/at/univie/sensorium/extinterfaces/HTTPSUploader$MySSLSocketFactory$1.smali
Offset 22, 14 lines modified Offset 22, 15 lines modified
   
22 .​field·​final·​synthetic·​val$this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​ 22 .​field·​final·​synthetic·​val$this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​
   
   
23 #·​direct·​methods 23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory;​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​)​V 24 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory;​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​)​V
25 ····​.​locals·​0 25 ····​.​locals·​0
  26 ····​.​param·​p1,​·​"this$1"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory;​
   
26 ····​.​prologue 27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​225 28 ····​.​line·​225
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory$1;​-​>this$1:​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory;​ 29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory$1;​-​>this$1:​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory;​
   
29 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory$1;​-​>val$this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​ 30 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader$MySSLSo​cketFactory$1;​-​>val$this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​
   
[−]
smali/at/univie/sensorium/extinterfaces/HTTPSUploader.smali
Offset 54, 571 lines modified Offset 54, 535 lines modified
54 ····​iput-​object·​p3,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>password:​Ljava/​lang/​String;​ 54 ····​iput-​object·​p3,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>password:​Ljava/​lang/​String;​
   
55 ····​.​line·​83 55 ····​.​line·​83
56 ····​return-​void 56 ····​return-​void
57 .​end·​method 57 .​end·​method
   
58 .​method·​private·​uploadFiles(Ljava/​util/​List;​)​Ljava/​lang/​String;​ 58 .​method·​private·​uploadFiles(Ljava/​util/​List;​)​Ljava/​lang/​String;​
59 ····​.​locals·20 59 ····​.​locals·19
60 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​ 60 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​
61 ········​value·​=·​{ 61 ········​value·​=·​{
62 ············​"(",​ 62 ············​"(",​
63 ············​"Ljava/​util/​List",​ 63 ············​"Ljava/​util/​List",​
64 ············​"<",​ 64 ············​"<",​
65 ············​"Ljava/​io/​File;​",​ 65 ············​"Ljava/​io/​File;​",​
66 ············​">;​)​",​ 66 ············​">;​)​",​
67 ············​"Ljava/​lang/​String;​" 67 ············​"Ljava/​lang/​String;​"
68 ········​} 68 ········​}
69 ····​.​end·​annotation 69 ····​.​end·​annotation
   
70 ····​.​prologue 70 ····​.​prologue
71 ····​.​line·​102 71 ····​.​line·​102
72 ····​.​local·​p1,​·​"files":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Ljava/​io/​File;​>;​" 72 ····​.​local·​p1,​·​"files":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Ljava/​io/​File;​>;​"
73 ····​const-​string·​v14,​·​"" 73 ····​const-​string·​v12,​·​""
   
74 ····​.​line·​105 74 ····​.​line·​105
75 ····​.​local·​v14,​·​"result":​Ljava/​lang/​String;​ 75 ····​.​local·​v12,​·​"result":​Ljava/​lang/​String;​
76 ····​:​try_start_0 76 ····​:​try_start_0
77 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 77 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
78 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>posturl:​Ljava/​lang/​String;​ 78 ····​iget-​object·​v15,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>posturl:​Ljava/​lang/​String;​
   
79 ····move-​object/​from16·v17,​·​v0 79 ····invoke-​static·​{v15},​·​Landroid/​webkit/​URLUtil;​-​>isValidUrl(Ljava/​lang/​String;​)​Z
   
80 ····​invoke-​static/​range·​{v17·​.​.​·​v17},​·​Landroid/​webkit/​URLUtil;​-​>isValidUrl(Ljava/​lang/​String;​)​Z  
   
81 ····​move-​result·​v17 80 ····​move-​result·​v15
   
82 ····​if-​eqz·​v17,​·​:​cond_2 81 ····​if-​eqz·​v15,​·​:​cond_2
   
83 ····​.​line·​106 82 ····​.​line·​106
84 ····​invoke-​virtual/​range·​{p0·​.​.​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>getNewHttpClient()​Lorg/​apache/​http/​client/​HttpClient;​ 83 ····​invoke-​virtual/​range·​{p0·​.​.​·​p0},​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>getNewHttpClient()​Lorg/​apache/​http/​client/​HttpClient;​
   
85 ····​move-​result-​object·​v6 84 ····​move-​result-​object·​v5
   
86 ····​.​line·​108 85 ····​.​line·​108
87 ····​.​local·​v6,​·​"httpclient":​Lorg/​apache/​http/​client/​HttpClient;​ 86 ····​.​local·​v5,​·​"httpclient":​Lorg/​apache/​http/​client/​HttpClient;​
88 ····​new-​instance·​v7,​·​Lorg/​apache/​http/​client/​methods/​HttpPost;​ 87 ····​new-​instance·​v6,​·​Lorg/​apache/​http/​client/​methods/​HttpPost;​
   
89 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 88 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
90 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>posturl:​Ljava/​lang/​String;​ 89 ····​iget-​object·​v15,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>posturl:​Ljava/​lang/​String;​
   
91 ····move-​object/​from16·v17,​·​v0 90 ····invoke-​direct·​{v6,​·​v15},​·​Lorg/​apache/​http/​client/​methods/​HttpPost;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V
   
92 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​v17  
   
93 ····​invoke-​direct·​{v7,​·​v0},​·​Lorg/​apache/​http/​client/​methods/​HttpPost;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V  
   
94 ····​.​line·​109 91 ····​.​line·​109
95 ····​.​local·​v7,​·​"httppost":​Lorg/​apache/​http/​client/​methods/​HttpPost;​ 92 ····​.​local·​v6,​·​"httppost":​Lorg/​apache/​http/​client/​methods/​HttpPost;​
96 ····​new-​instance·​v10,​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​ 93 ····​new-​instance·​v8,​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​
   
97 ····​invoke-​direct·​{v10},​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​-​><init>()​V 94 ····​invoke-​direct·​{v8},​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​-​><init>()​V
   
98 ····​.​line·​113 95 ····​.​line·​113
99 ····​.​local·​v10,​·​"mpEntity":​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​ 96 ····​.​local·​v8,​·​"mpEntity":​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​
100 ····​const-​string·​v17,​·​"username" 97 ····​const-​string·​v15,​·​"username"
   
101 ····​new-​instance·​v18,​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​ 98 ····​new-​instance·​v16,​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​
   
102 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 99 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
103 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>username:​Ljava/​lang/​String;​ 100 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>username:​Ljava/​lang/​String;​
   
104 ····​move-​object/​from16·​v19,​·​v0 101 ····​move-​object/​from16·​v17,​·​v0
   
105 ····​invoke-​direct/​range·​{v18·​.​.​·​v19},​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V  
   
106 ····move-​object/​from16·​v0,​·​v17 102 ····invoke-​direct/​range·​{v16·​.​.​·​v17},​·Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V
   
107 ····​move-​object/​from16·​v1,​·​v18 103 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​v16
   
108 ····​invoke-​virtual·​{v10,​·​v0,​·​v1},​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​-​>addPart(Ljava/​lang/​String;​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​ContentBody;​)​V 104 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v15,​·​v0},​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​MultipartEntity;​-​>addPart(Ljava/​lang/​String;​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​ContentBody;​)​V
   
109 ····​.​line·​114 105 ····​.​line·​114
110 ····​const-​string·​v17,​·​"password" 106 ····​const-​string·​v15,​·​"password"
   
111 ····​new-​instance·​v18,​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​ 107 ····​new-​instance·​v16,​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​
   
112 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0 108 ····​move-​object/​from16·​v0,​·​p0
   
113 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>password:​Ljava/​lang/​String;​ 109 ····​iget-​object·​v0,​·​v0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​extinterfaces/​HTTPSUploader;​-​>password:​Ljava/​lang/​String;​
   
114 ····​move-​object/​from16·​v19,​·​v0 110 ····​move-​object/​from16·​v17,​·​v0
   
115 ····​invoke-​direct/​range·​{v18·​.​.​·​v19},​·​Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V  
   
116 ····move-​object/​from16·​v0,​·​v17 111 ····invoke-​direct/​range·​{v16·​.​.​·​v17},​·Lorg/​apache/​http/​entity/​mime/​content/​StringBody;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V
   
Max diff block lines reached; 27722/32568 bytes (85.12%) of diff not shown.
[−]
smali/at/univie/sensorium/logging/JSONLogger$1.smali
Offset 20, 28 lines modified Offset 20, 29 lines modified
20 #·​instance·​fields 20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​ 21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​
   
   
22 #·​direct·​methods 22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​)​V 23 .​method·​constructor·​<init>(Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​)​V
24 ····​.​locals·​0 24 ····​.​locals·​0
  25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​
   
25 ····​.​prologue 26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​247 27 ····​.​line·​247
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger$1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​ 28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger$1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​
   
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V 29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
   
29 ····​return-​void 30 ····​return-​void
30 .​end·​method 31 .​end·​method
   
   
31 #·​virtual·​methods 32 #·​virtual·​methods
32 .​method·​public·​run()​V 33 .​method·​public·​run()​V
33 ····​.​locals·7 34 ····​.​locals·8
   
34 ····​.​prologue 35 ····​.​prologue
35 ····​.​line·​251 36 ····​.​line·​251
36 ····​invoke-​static·​{},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>getInstance()​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​ 37 ····​invoke-​static·​{},​·​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​-​>getInstance()​Lat/​univie/​sensorium/​SensorRegistry;​
   
37 ····​move-​result-​object·​v2 38 ····​move-​result-​object·​v2
   
Offset 115, 24 lines modified Offset 116, 24 lines modified
115 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger$1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​ 116 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger$1;​-​>this$0:​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​
   
116 ····​#·​getter·​for:​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>interval:​I 117 ····​#·​getter·​for:​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>interval:​I
117 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>access$100(Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​)​I 118 ····​invoke-​static·​{v3},​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>access$100(Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​)​I
   
118 ····​move-​result·​v3 119 ····​move-​result·​v3
   
119 ····​int-​to-​long·​v3,​·​v3 120 ····​int-​to-​long·​v4,​·​v3
   
120 ····​const-​wide/​16·​v5,​·​0x3e8 121 ····​const-​wide/​16·​v6,​·​0x3e8
   
121 ····​mul-​long/​2addr·​v3,​·​v5 122 ····​mul-​long/​2addr·​v4,​·​v6
   
122 ····​const-​wide/​32·​v5,​·​0x493e0 123 ····​const-​wide/​32·​v6,​·​0x493e0
   
123 ····​invoke-​static·​{v3,​·​v4,​·​v5,​·​v6},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(JJ)​J 124 ····​invoke-​static·​{v4,​·​v5,​·​v6,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(JJ)​J
   
124 ····​move-​result-​wide·​v3 125 ····​move-​result-​wide·​v4
   
125 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​p0,​·​v3,​·​v4},​·​Landroid/​os/​Handler;​-​>postDelayed(Ljava/​lang/​Runnable;​J)​Z 126 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​p0,​·​v4,​·​v5},​·​Landroid/​os/​Handler;​-​>postDelayed(Ljava/​lang/​Runnable;​J)​Z
   
126 ····​.​line·​258 127 ····​.​line·​258
127 ····​return-​void 128 ····​return-​void
128 .​end·​method 129 .​end·​method
[−]
smali/at/univie/sensorium/logging/JSONLogger.smali
Offset 513, 436 lines modified Offset 513, 431 lines modified
   
513 ····​.​end·​local·​v12····​#·​"writer":​Lcom/​google/​gson/​stream/​JsonWriter;​ 513 ····​.​end·​local·​v12····​#·​"writer":​Lcom/​google/​gson/​stream/​JsonWriter;​
514 ····​.​restart·​local·​v11····​#·​"writer":​Lcom/​google/​gson/​stream/​JsonWriter;​ 514 ····​.​restart·​local·​v11····​#·​"writer":​Lcom/​google/​gson/​stream/​JsonWriter;​
515 ····​goto·​:​goto_2 515 ····​goto·​:​goto_2
516 .​end·​method 516 .​end·​method
   
517 .​method·​private·​init()​V 517 .​method·​private·​init()​V
518 ····​.​locals·5 518 ····​.​locals·4
   
519 ····​.​prologue 519 ····​.​prologue
520 ····​.​line·​77 520 ····​.​line·​77
521 ····​new-​instance·​v2,​·​Ljava/​util/​HashMap;​ 521 ····​new-​instance·​v1,​·​Ljava/​util/​HashMap;​
   
522 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Ljava/​util/​HashMap;​-​><init>()​V 522 ····​invoke-​direct·​{v1},​·​Ljava/​util/​HashMap;​-​><init>()​V
   
523 ····​iput-​object·​v2,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>jsonMap:​Ljava/​util/​Map;​ 523 ····​iput-​object·​v1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>jsonMap:​Ljava/​util/​Map;​
   
524 ····​.​line·​78 524 ····​.​line·​78
525 ····​new-​instance·​v2,​·​Ljava/​util/​HashMap;​ 525 ····​new-​instance·​v1,​·​Ljava/​util/​HashMap;​
   
526 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Ljava/​util/​HashMap;​-​><init>()​V 526 ····​invoke-​direct·​{v1},​·​Ljava/​util/​HashMap;​-​><init>()​V
   
527 ····​iput-​object·​v2,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>writerMap:​Ljava/​util/​Map;​ 527 ····​iput-​object·​v1,​·​p0,​·​Lat/​univie/​sensorium/​logging/​JSONLogger;​-​>writerMap:​Ljava/​util/​Map;​
   
528 ····​.​line·​79 528 ····​.​line·​79
529 ·